OPAKOVANÉ PLATBY

Predávajúcim na stránke www.jaroslavlachky.sk je: Jaroslav Lachký, IČO: 47 359 447, S miestom podnikania: Medňanská 517/11, 019 01 Ilava. Zapísaný: Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 330-20916.

 

Pre Vaše väčšie pohodlie bude platba nastavená ako opakovaná a svoj súhlas potvrdzujete zaškrtnutím checkboxu v objednávkovom formulári. Opakovaná platba Vám bude účtovaná podľa produktu, ktorý ste si objednali a to až do chvíle, kedy ju sami nezrušíte. Suma je fixná a teda je fixná aj maximálna čiastka opakovanej platby pri vybranom produkte. Pre komunikáciu, prípadne zmenu nastavenia opakovanej platby, využite e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

- Platobná transakcia prebieha cez platobnú bránu GoPay. GoPay s údajmi Vašej platobnej karty zaobchádza podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet).

Stránka www.jaroslavlachky.sk využíva najnovšie štandardy v IT technológiách, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj použitie zabezpečeného hypertextového prenosového protokolu (https), ktorý šifruje prenos dát.

 

Pravidla opakovaných platieb:

- S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník vždy oboznámený v objednávke služby, prípadne aj emailom v objednávke (alebo zálohovej faktúre).

- Dôvodom pre ktorý využívame opakované platby je uľahčenie objednávok zákazníkom pri platbe za predplatné našich produktov/členstva. Nemusíte teda opakovane zadávať dlhé číslo karty, vaše meno, adresu alebo ďalšie povinné údaje.

- Pri opakovanej platbe si skontrolujte sumu na úhradu, zároveň uvidíte informáciu o opakovanej platbe, kedy Vám bude strhávaná a do kedy Vám bude strhávaná.

- Zákazník zaplatením za produkt platobnou kartou dáva súhlas k autorizácií použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednaný produkt na ďalšie obdobie. Tento súhlas je udelený na dobu využívania produktu alebo kým nedôjde k zrušeniu opakovaných platieb zo strany zákazníka.

- Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb odpovedá cene a obdobiu zakúpeného produktu. Zákazník bude vopred informovaný pred každým strhnutím platby o tom, kedy mu bude platba strhnutá a v akej výške.

- Po každej platbe bude zákazník o prevedenej platbe informovaný a to formou e-mailu, v ktorom mu príde aj po zaplatený faktúra za produkt. V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. V tomto e-maile budú informácie k tomu, ako treba uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k obmedzeniu služby.

- Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná dovtedy (napr. V situácii, keď dôjde k expirácii karty). To vykoná tak, že vystavenú zálohovú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.

Zrušenie opakovaných platieb:

- Zákazník môže opakované platby hocikedy ukončiť. Svoje automatické strhávanie z karty ukončí jednoducho podľa tohoto návodu Gopay platobnej brány, alebo e-mailom na adresu: podpora@jaroslavlachky.sk. Po dokončení predplatného obdobia už z Vašej karty žiadna ďalšia opakovaná platba z portálu www.jaroslavlachky.sk neprebehne. Pri ďalšej objednávke budete musieť údaje z karty zadávať manuálne. Opakovaná platba sa ukončí automaticky aj vtedy, ak skončí platnosť Vašej karty.