UKÁŽKA ZDARMA

KNIHA KVANTOVÁ BIOLÓGIA

Jaroslav Lachký Kvantová biológia

KVANTOVÁ BIOLÓGIA

Poznáš film MATRIX? Ten kde hral Keanu Reeves a Morfeus mu dal na výber medzi ČERVENOU a MODROU tabletkou? Ak by si to bol TY, ktorú by si zvolil?

V mojej druhej knihe ti ponúkam presne tú istú moňosť. Možnosť spoznať MATRIX MITOCHONDRIE a to na KVANTOVEJ ÚROVNI

Informácie v knihe ti zmenia doterajší pohľad na SVET.

Pred časom som náhodou narazil na stránky jaroslavlachky.sk a začítal som sa do článkov. Boli písané osobitým štýlom, ktorý mi moc nesedel. No upútal ma ich obsah. Ich autor má dar medzi odborovo spájať rôzne oblasti, čo je dnes už vzácne. Dnes je témou špecializácia. Nerozmýšľal som dlho a objednal som si u neho aj knihu, na ktorej ešte len pracoval.

Ako som postupne čítal jednotlivé kapitoly, dozvedal som iný pohľad na fungovanie nášho tela a sveta celkovo. Som presvedčený, že tým sa špecializujeme, strácame zo zreteľa niektoré časti celkovej skladačky fungovania nášho sveta.

Tak ako nie je možné opísať let čmeliaka čisto z biologického hľadiska (ktoré je samozrejme správne), nezohľadňujúc fyzikálne zákony, na základe, ktorých je definovaná fyzika letu, tak nie je možné pochopiť fungovanie nášho tela len na základe biologických, prípadne chemických pochodov, bez zohľadňovania fyzikálnych a najnovšie aj kvantových javov.

To ako je v jeho knihe opísané fungovanie organizmov a aj nás samotných dáva netušené možnosti a otvára ďalšie otázky.

Osobne vnímam, že svojim popisom ukázal smer, akým sa možno bude uberať veda v najbližších rokoch, kedy bude potrebné prestať nazerať na svet z pohľadu vedeckého materializmu, ale bude treba zahrnúť aj pohľad energie, vedomia. Myslím, že práve táto oblasť začína byť popisovaná kvantovou fyzikou.

Albert Einstein svojou teóriou relativity a Max Planck ako otec kvantovej fyziky možno objavili niečo viac, ako vôbec tušili. Celé roky trvalo, kým boli pochopení a ešte dnes úplne nechápeme dosah ich objavov. Ale začíname tušiť.

Musím priznať, že aj ja som si uvedomil, že som skĺzol do spôsobu rozmýšľania väčšiny, skúmal a zamýšľal sa nad fungovaním sveta okolo nás oddelene. Bral som ako prirodzené, že je rozdelený na rôzne vedné odbory.

Priamo poviem, že Jarova kniha nie je kre každého. Sú ľudia, ktorý hľadajú spôsoby, riešenia. Nezaujíma ich teória okolo, chcú len vedieť, čo kedy a ako majú robiť, aby sa veci zmenili. Pre tých táto kniha nie je.

No je určitá skupina ľudí, ktorí chcú vedieť ako je svet okolo nich usporiadaný, a sú smädní po nových uhloch pohľadu. Tým nebude vadiť, že kniha je písaná odbornejšie.

Netvrdím, že všetko, čo je v nej napísané je pravda. Aj keď za seba môžem povedať, že mi dala odpovede na množstvo otázok, a tak nejak cítim, že myšlienkové pochody autora sa uberajú správnym smerom. A množstvo odkazov na zdroje len potvrdzuje, že autor robil rozsiahly výskum, a niektoré myšlienky si aj priamo overoval na sebe.

Čo však na Jarovi oceňujem je, že podľa môjho názoru má dar, kedy dokáže spájať zdanlivo nesúvisiace oblasti. Presnejšie, vytvára si vlastný pohľad na to, čo voláme realita a aj v rámci zaužívaných trendov si dokáže udržať svoje zameranie na vec.

Z vlastnej skúsenosti viem, aké ťažké je vydať sa na neprebádané územie poznania a vidieť súvislosti tam, kde ostatní pod vplyvom zaužívaných postupov a učení vidia len to, čo hlása väčšina. O to ťažšie je zachovať svoj pohľad, nenechať sa ovplyvniť, a aj napriek vnútorným pochybnostiam, ktoré má prirodzene každý z nás, neúnavne pokračovať.

Takýto dar majú len výnimoční ľudia, ktorí potom skokovo posunú vedenie ľudstva na vyššiu úroveň. Myslím, že Jaro je jedným z nich.
Miro Kalusautor projektu Cesta pozitívnej transformácie

www.mirokalus.sk
Ľudský život sa s pribúdajúcim vekom stáva nesmierne krehkým. Neraz je sprevádzaný aj veľmi náročným bojom s chorobami a rôznymi neduhmi. Jarove knihy (čítala som obe) považujem za skvelý návod a cestu, ako ten svoj posilniť, ako ho žiť a ako si ho plnohodnotne uvedomiť skrze svoje zdravie, silu a energiu. Kým je ešte čas, prijmite Jarove pozvanie vydať sa po tejto ceste. Ja už mám prvé kroky za sebou.
Mária

Pre koho je kniha?

Pre koho je kniha určená?

 • Pre ľudí, ktorí poznajú rozdiel medzi CENOU a HODNOTOU
 • Pre každého s OTVORENOU a KRITICKOU MYSĽOU, ktorý sa nebojí UČIŤ
 • Pre tých, ktorí sa zaujímajú o svoje ZDRAVIE, VÝKONNOSŤ a celkové "WELL BEING"
 • Pre tých, ktorí sa danej problematike venujú a chcú sa posunúť MÍĽOVÝMI KROKMI ku predu
 • Pre ľudí, ktorí chcú prevziať svoj ŽIVOT aj ZDRAVIE do vlastných rúk
 • Pre VŠETKÝCH, ktorých už nebaví robiť stále to isté dokola, pričom nevidia VÝSLEDKY
 • Pre všetkých, ktorí majú ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY a nepomáha im bežný konvenčný prístup
 • Najmä pre tých, ktorí majú základy biochémie a chcú sa dozvedieť PREKVAPIVÉ súvislosti
 • Pre všetkých, ktorí sa radi PÝTAJÚ

Pre koho kniha NIE JE určená?

 • Pre ľudí, ktorí nemajú CHUŤ ani TÚŽBU dozvedieť sa niečo nové
 • Pre tých, ktorí si nevážia ČASU, ZDRAVIA ani PEŇAZÍ seba alebo druhých
 • Pre ľudí, ktorí nie sú ochotní prijať vyššiu CENU knihy
Jaroslav Lachký Kvantová biológia

GARANCIA KVALITY.

ZA SVOJ OBSAH V PUBLIKÁCIACH RUČÍM!

Ak máš o knihu záujem, vyber si formát