Nové štatistiky - I...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Pre zapojenie sa do fóra musíte byť prihlásený. Účet si vytvoríte Zdarma a ak chcete získať prístup aj k súkromnému fóru, môžete sa pridať medzi prémium členov.


PRIHLÁSENIE | Prémium Členstvo

 

Nové štatistiky - Iba 6,8% dospelej populácie je kardio metabolicky zdravých

4 Príspevky
1 Užívatelia
0 Likes
49 Videní
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Pred 4 dňami (12.07.2022) bola zverejnená nová štúdia z USA, ktorá je pomerne zaujímavá a ukazuje, že iba 6,8% dospelej populácie v USA je zdravotne (kardio metabolicky) v poriadku

 

Zároveň sú tiež vonku nové štúdie, napr. jedna z ďalších 4 dní pred (08.07.2022), ktorá ukazuje nezdravý životný štýl ako ukazovateľ rizika chronických chorôb vrátane COVID-19

 

 

Záver z 1. štúdie:

"In 2017-2018, only 6.8% of U.S. adults had optimal cardiometabolic health, declining from 1999-2000."

Preklad: ""V rokoch 2017-2018 malo iba 6,8% dospelých v USA optimálne kardiometabolické zdravie, pričom v rokoch 1999-2000 kleslo."

 

 

Citácia z 2. štúdie:

"Tragically, the Unites States (US) surpassed one million documented deaths due to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. A convincing association between unhealthy lifestyle behaviors and poorer outcomes associated with COVID-19 infection has already been demonstrated and communicated by the Centers for Disease Control and Prevention in public health messaging. The US is experiencing not a pandemic, but a syndemic, specifically an unhealthy lifestyle behaviors - chronic diseases - COVID-19 syndemic."

 

Preklad: "Je tragické, že Spojené štáty (USA) prekročili jeden milión zdokumentovaných úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusového ochorenia 2019 (COVID-19). Presvedčivá súvislosť medzi nezdravým životným štýlom a horšími výsledkami spojenými s infekciou COVID-19 už bola preukázaná a oznámená Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb v správach o verejnom zdraví. USA nezažívajú pandémiu, ale syndémiu, konkrétne nezdravého životného štýlu – chronické ochorenia – syndróm COVID-19"

 

 

Pre EU som podobnú štatistiku nenašiel, ale ako sa hovorí, niektoré veci radi opakujeme po západe a v tomto nebudeme o toľko rozdielni...

 

 
Publikované : 16. júla 2022 13:42
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Štúdia č. 1: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722049944    

 
Publikované : 16. júla 2022 13:42
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Štúdia č. 2:       

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(22)00495-8/fulltext             

 
Publikované : 16. júla 2022 13:43
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Prečo je dnes priemer iný? Prečo je dnes priemerný človek obéznejší a má nejaký zdravotný problém? A prečo teda, keď človek chce byť zdravý a výkonný, musí (a mal by to chcieť) byť za "mimoňa" a vyčnievať z radu? 

 

Odpoveď už verím poznáte...

 

Nový článok, pre pochopenie aj tejto problematiky je na blogu.

 

Ako vyzerajú 4 hlavné sily (alebo aj Interakcie), aké sú vo vesmíre, ktoré držia hmotu pohromade, ktoré zároveň tvoria naše okolité "POLE"? Fyzici tieto sily poznajú veľmi dobre, práve preto majú aj niečo, čo sa nazýva Štandardný časticový model no je škoda, že sa o nich aspoň základ nerozširuje aj v iných oboroch. Napríklad v biológií, či vo výživovom poradenstve, apod.

 

Ako totižto musí byť každému hneď jasné, fyzici vedia veľmi dobre prečo venujú toľké úsilie hľadaniu fundamentálnych častíc a poznaniu hmoty. Ak totižto nevieme, z čoho je hmota zložená, aké sily ju držia pohromade, aké častice sú v jej „jadre“ a aké častice tieto sily sprostredkúvajú, iba ťažko pochopíme komplikovanejším veciam, ako napr. vesmíru.

 

No a naše telo je taktiež zložené z HMOTY (atómov, elektrónov a protónov, kvarkov,…) a je teda pochopiteľné, že tieto atómy taktiež držia pomocou nejakých síl (aj častíc) a následne sú týmito silami ovplyvňované! To znamená, že aj naše Zdravie a Výkonnosť im podliehajú!

 

Inými slovami – Fyzika diktuje Biológií ako sa má správať!

 

Ak neveríš týmto slovám, mám pre teba jednoduchý príklad na zamyslenie sa. Keďže toto zrejme čítaš na mobile, alebo NTB, dotýkaš sa pri tom svojej obrazovky, alebo klávesnice, či myšky, aby si scrolloval. Čo je však zaujímavé je, že v skutočnosti sa tvoj prst reálne nikdy danej obrazovky nedotkol.

 

Tvoj prst sa iba priblíži na mikro úroveň, no elektromagnetická sila nikdy neumožní tvojmu prstu úplne sa dotknúť obrazovky. Podobne ako 2 magnety k sebe nikdy nedotkneš rovnakým pólom, rovnako sa ty nikdy nedotkneš reálne NIČOHO. Tvoj „pocit“ dotyku je v skutočnosti fenomén vzniknutý vďaka interakcii elektromagnetickej sily!

 

Nervové bunky, ktoré tvoria naše telo, vysielajú do nášho mozgu signály, ktoré nám hovoria, že sa niečoho fyzicky dotýkame, hoci tento pocit dotyku nám dáva iba interakcia nášho elektrónu s ďalším elektrónom – ich odpudzovaním – teda elektromagnetickým poľom prenikajúcim časopriestorom.

Akokoľvek sa ti teda tieto slová zdajú čudné, sú reálne a hneď ti jasne poukazujú na to, že tieto interakcie tu sú a platia na všetku hmotu, vrátane tvojho tela. Naša biológia a proteíny na čele s kolagénom nie sú výnimkou!

 

Takto vyzerajú 4 hlavné sily:

Silná Slabá sila, Gravitácia, no a posledná, najznámejšia pre teba ako čitateľa, Elektromagnetizmus alebo aj skrátene EM sila. Pre nás je však na teraz dôležitá hlavne posledná, Elektromagnetická. 

 

To je tá, ktorú už každý z Vás tu pozná a vie, že hrá významnú úlohu. Prečo je to tak pochopíte opäť na jednoduchom pokuse.

 

 Gravitácia je niečo, čo poznáte. Každý vie, že keď skočí z okna, gravitácia ho "stiahne". Gravitácia je ako sa hovorí "sviňa"! Gravitácia tu teda je, nikto ju nepoprie, má nekonečný rozsah pôsobenia pretože pôsobí na padajúce jablko, pero, ale aj na galaxie, no je najslabšia zároveň zo všetkých štyroch zvyšných síl (interakcií).

 

To, že je naozaj slabá môžeme demonštrovať jednoduchým pripnutím sponky na magnet. Magnet dokáže udržať sponku oproti gravitácii celej zeme. Toto môžeš spraviť aj sám doma a teda pozorovať ten rozdiel v sile!

Gravitácia je v skutočnosti až  1040 -krát slabšia ako elektromagnetická sila, ktorá drží atómy pohromade. Len si to predstav. Číslo 10 a za tým 40 núl.

Toľko krát slabšia je gravitácia ako EM sila. No e EM sila je tá, ktorá ovláda elektricky nabité častice – elektróny a protóny. A toto je tá hlavná sila, ktorá tvorí naše okolité POLE, ktoré vôbec nie je zanedbateľné, keď sa bavíme o BIOLÓGIÍ a o tom, ako naŠe telo funguje, ale aj o tom, ako trávime akú potravu!

 

Dôvod, pre ktorý na to upozorňujem je to, čo som načrtol vyššie. Ty sa nikdy ničoho reálne nedotkneš, pretože tvoje elektróny ti to neumožnia. Gravitácia je síce pôsobí na nekonečné vzdialenosti, no čím sa rozmery zmenšujú, tým stráca na sile. EM sila naopak. Tá pôsobí taktiež na nekonečné vzdialenosti, no čím sa rozmery zmenšujú, tým naberá na sile!

No a v našom tele sú malé atómy, malá DNA, malé Gény, no čo je najhlavnejšie, malé Mitochondrie, ktoré cez membránu „ženú“ veľmi malé elektróny a vo svojom Matrixe zas majú Protóny. Malé subatomárne častice, ktoré reagujú na EM silu!

 

 

 

No a práve naše bunky, ktoré majú okolo seba isté špecifické EM pole sú niečo ako „ihrisko“, na ktorom sa 4 sily vesmíru na čele s EM (teda POLE) stretávajú a hrajú Futbal!

 

 

To, ako dobre zápas odohrajú teda závisí od kvality ihriska, ale aj od hráčov samotných. 

 

 

Skúste si teraz všetci predstaviť Futbalové Ihrisko!

 

Futbalové ihrisko je akože tvoja mitochondria, pričom okolité POLE určuje jej veľkosť. Bežné normované zápasové ihrisko ma rozmery 110 x 72 m s hracou plochou 105 x 68 m. Na tomto ihrisku teda futbalisti behajú a hrajú zápas. Teraz si predstav, že by sme toto ihrisko roztiahli a zväčšili na 200 x 150 metrov. No čo? Hralo by sa lepšie? ...asi Horšie, pretože futbalisti by zrazu nevládali. 

 

Niečo podobné sa deje v tebe, ak sa mení tvoje POLE, ktoré následne ovplyvní aj Mitochondriu, čím sa zmenia vlastnosti a vodivosť vody v nej, aj okolo nej. Tiež sa zmení práca a pohyb "futbalistov" (elektrónov a protónov), ktoré sa do mitochondrie uvoľnili z jedla.

Zasa raz vidíš, že na Tvare a Veľkosti záleží viac ako na kalóriách!

 

 

Toto je obrázok vnútra našej Bunky, ktorý je k dnešnému dňu jedným z najlepších s najkrajším rozlíšením pod elektromikroskopom. Všimni si tie krásne farby, je tam aj mitochondria. Tie farby = odlišné tipy svetla = naše POLE. Toto je to, čo rozhoduje o práci mitochondrií aj bunky a tiež je to TO, čo sa tak drasticky v dnešných dňoch mení.

 

 

 

 

Tiež teraz každý opäť raz vidí, prečo sa musí začať na veci pozerať inak. Nie z nutričného hľadiska, ale z Prírodného (Kvantovo Biologického). A ak si niekto myslí, že je to na neho príliš ťažké, je to omyl. Je to len počiatočný pocit, keď človek vychádza z komfortnej zóny a zažíva vnútorný boj so svojimi presvedčeniami, s ktorými je nejakým spôsobom konfrontovaný. 

 

Pamätajte však, že nikto z nás nemusí vedieť po čínsky na to, aby si vychutnal Čínske jedlo. Rovnako nikto z Vás nemusí byť vyštudovaný fyzik alebo Biochemik, či lekár na to, aby vedel fixnúť svoje Telo, Zdravie a Výkonnosť. Stačí len porozumieť Základom!

 

 

Viac v novom článku:

https://jaroslavlachky.sk/kb-12-4-sily-vesmiru-verzus-4-fenomeny-biologie/

 
Publikované : 30. júla 2022 10:34
Zdieľať: