Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom v predaji

Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom je od dnes v predaji >>

KB #12 – 4 Sily Vesmíru verzus 4 fenomény Biológie

30.7. 20221111x0

V dnešnom krátkom, no výstižnom článku ti predstavím 4 hlavné sily, ktoré „držia“ vesmír pohromade a tiež 4 fenomény Biológie, ktoré zasa držia pohromade tvoje Telo!

Nikto z nás nemusí vedieť po čínsky na to, aby si vychutnal Čínske jedlo. Rovnako nikto nemusí byť (teda aspoň podľa mňa) vyštudovaný fyzik alebo Biochemik, či lekár na to, aby vedel fixnúť svoje Telo, Zdravie a Výkonnosť. Stačí len porozumieť Základom!

Dnes ti takýto základ predstavím a ukážem ti aké 4 sily vesmíru tvoria tvoje POLE, na základe ktorého potom pracujú tvoje 4 fenomény Biológie

Tieto 4 hlavné sily sú Slabá a Silná sila, gravitácia a elektromagnetická sila, pričom navzájom vytvárajú naše okolité POLE. Toto pole následne interaguje so 4 fenoménmi biológie, čo rozhoduje o tom, ako naše bunky pracujú! Poďme sa na to spolu pozrieť!

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho na stránke s PODCASTAMI.

SUMÁR ČLÁNKU

 • Čo znamená, keď sa niekoho dotkneš? Prečo reálny a fyzický dotyk nikdy nenastane? Ako tento dôkaz môžeme využiť?
 • Čo sú to 4 sily vesmíru, ako sa volajú a ktorá je najsilnejšia?
 • Čo sú 4 fenomény biológie a ako vďaka nim pracujú naše bunky?
 • V čom je gravitácia a EM sila výnimočná, prečo sú najmocnejšie a v čom sú rozdielne?
 • Prečo nazývam bunky v tele Kvantovaným Polovodičom?
 • Prečo som mnoho mesiacov dozadu jasne napísal, že pre väčšinu ľudí je už len prechod k Paleo strave je obrovský krok k lepšiemu? Čo je naozaj za tým?
 • Malý BONUS/Tip na zmenu stravy pre každého s problémami!
 • A ešte o mnoho viac

Objaviteľ DNA – Watson a záhada našich buniek

Začnem trochu netradične a to krásnym citátom.

V klasickej učebnici Molekulárna biológia génu (Benjamin Cummings, 2007) opisuje nositeľ Nobelovej ceny a spoluobjaviteľ molekuly DNA James D. Watson jedinečnosť a záhadu živých buniek týmito slovami: „Musíme okamžite pripustiť, že štruktúre bunky nebudeme nikdy rozumieť tak, ako rozumieme štruktúre molekúl glukózy. Nielenže zostane nevyriešená štruktúra väčšiny makromolekúl v bunke, ale aj ich relatívne pozície v rámci bunky môžeme poznať len približne.“ [1]

Ďalej sa v dozvieme, že v procese prebiehajúcom v továrni na zázraky zvanom bunka je čosi, čo vzdoruje konvenčnému poznaniu a tradičnému mysleniu. Na základe podobných postrehov nám začína byť jasné, že je nanajvýš nepravdepodobné, aby sme boli výsledkom akéhosi „náhodného“ stvorenia. Informácia zakódovaná v každej našej bunke tak nadobúda ešte väčší význam.

…koniec citácie a parafrázovnia z knihy. Pokračujeme v článku. Ty už z posledných článkoch čo to vieš a práve dnes na to v krátkosti nadviažeme. Naše bunky sú totižto kvantované polovodiče, no fungujú, iba ak sú všetky 4 fenomény biológie správne a v súhre!

A ak sú, a naše bunky sú v dobrom stave, následne sa v nich stretávajú 4 sily vesmíru, rovnako ako sa stretávajú futbalový hráči na ihrisku, kde sa odohráva zápas. No a v našich bunkách je týmto zápasom ŽIVOT!

Obyčajný každodenný dotyk ako dôkaz

Teraz sa pozrime na 4 hlavné sily (alebo aj Interakcie), aké sú vo vesmíre, ktoré držia hmotu pohromade. Fyzici tieto sily poznajú veľmi dobre, no je škoda, že sa o nich aspoň základ nerozširuje aj v iných oboroch. Napríklad v biológií, či vo výživovom poradenstve, apod.

Ako totižto musí byť každému hneď jasné, fyzici vedia veľmi dobre prečo venujú toľké úsilie hľadaniu fundamentálnych častíc a poznaniu hmoty. Ak totižto nevieme, z čoho je hmota zložená, aké sily ju držia pohromade, aké častice sú v jej „jadre“ a aké častice tieto sily sprostredkúvajú, iba ťažko pochopíme komplikovanejším veciam, ako napr. vesmíru.

No a naše telo je taktiež zložené z HMOTY (atómov, elektrónov a protónov, kvarkov,…) a je teda pochopiteľné, že tieto atómy taktiež držia pomocou nejakých síl (aj častíc) a následne sú týmito silami ovplyvňované! To znamená, že aj naše Zdravie a Výkonnosť im podliehajú!

Inými slovami – Fyzika diktuje Biológií ako sa má správať!

Ak neveríš týmto slovám, mám pre teba jednoduchý príklad na zamyslenie sa. Keďže toto zrejme čítaš na mobile, alebo NTB, dotýkaš sa pri tom svojej obrazovky, alebo klávesnice, či myšky, aby si scrolloval. Čo je však zaujímavé je, že v skutočnosti sa tvoj prst reálne nikdy danej obrazovky nedotkol.

Tvoj prst sa iba priblíži na mikro úroveň, no elektromagnetická sila nikdy neumožní tvojmu prstu úplne sa dotknúť obrazovky. Podobne ako 2 magnety k sebe nikdy nedotkneš rovnakým pólom, rovnako sa ty nikdy nedotkneš reálne NIČOHO. Tvoj „pocit“ dotyku je v skutočnosti fenomén vzniknutý vďaka interakcii elektromagnetickej sily!

Nervové bunky, ktoré tvoria naše telo, vysielajú do nášho mozgu signály, ktoré nám hovoria, že sa niečoho fyzicky dotýkame, hoci tento pocit dotyku nám dáva iba interakcia nášho elektrónu s ďalším elektrónom – ich odpudzovaním – teda elektromagnetickým poľom prenikajúcim časopriestorom. [R]

Akokoľvek sa ti teda tieto slová zdajú čudné, sú reálne a hneď ti jasne poukazujú na to, že tieto interakcie tu sú a platia na všetku hmotu, vrátane tvojho tela. Naša biológia a proteíny na čele s kolagénom nie sú výnimkou!

Čo sú 4 hlavné sily vesmíru a ako vyzerajú

Takto vyzerajú 4 hlavné sily:

SilnáSlabá sila, Gravitácia, no a posledná, najznámejšia pre teba ako čitateľa, Elektromagnetizmus alebo aj skrátene EM sila. [R]

Zdroj: wikipedia

Tieto sily si dnes extra rozoberať nejdeme, nebude to až tak dôležité, takže iba stručne.

Každá zo síl má svoju skutočnú „moc“ určenú na základe 2 parametrov: SILA (Power) a ROZSAH Pôsobenia (Range).

Slabá a silná sila, sú veľmi silné sily, ktoré však pôsobia iba v jadre atómoch (ich rozsah pôsobenia je malý). V podstate držia jadro atómov, aby sa nerozpadlo (iniciujú rádioaktívny rozpad prvkov), no čo je dôležité, ich sila končí, keď sa rozmery zvyšujú a to za veľkosťou atómu. Tiež poznáme ich častice, tzv. Gluóny (silná sila) a tzv. W + Z Bozóny (slabá sila).

Naproti tomu však gravitácia a EM sila, tie ktoré určite každý pozná, majú nekonečný dosah. Ich pôsobenie je teda v rámci atómu, ale aj v rámci galaxie a vesmíru.

Elektromagnetickú silu pozná z Vás čitateľov už verím každý, jej nosičom je taktiež častica z kategórie Bozón, s názvom FOTÓN. No a pre gravitáciu takúto časticu zatiaľ nemáme (čo podľa mňa ani nikdy mať nebudeme), no predpokladá sa, že by ňou mohol byť tzv. Gravitón.

Pozrime sa najskôr v rýchlosti na gravitáciu.

Gravitácia ako základná „sila“

Gravitácia je naozaj asi najznámejšia sila, učíme sa o nej aj na ZŠ, a je veľmi dôležitá pre makroskopické objekty a makroskopické vzdialenosti a to z nasledovných dôvodov:

 • je jediná interakcia, ktorá pôsobí na všetky hmotné častice (keďže hmota okolo seba „narušuje“ priestor)
 • má nekonečný dosah, rovnako ako elektromagnetizmus, ale na rozdiel od silnej a slabej interakcie nemôže byť pohltená, zmenená ani sa nedá proti nej tieniť
 • vždy je príťažlivá a nikdy odpudivá (tento posledný „fakt“ je podľa mňa skôr len vedecká domnienka, ktorá nemusí byť správna, no o tom dnes nejdeme písať. Členom som niečo naznačil v Júlovom webinári o GUT)

Čo je však dôležité a tým sa dostávam k pointe článku je, že gravitácia má síce nekonečný rozsah pôsobenia, no je najslabšia zo všetkých štyroch zvyšných síl (interakcií).

To, že je naozaj slabá môžeme demonštrovať jednoduchým pripnutím sponky na magnet. Magnet dokáže udržať sponku oproti gravitácii celej zeme. Toto môžeš spraviť aj sám doma a teda pozorovať ten rozdiel v sile!

Gravitácia je v skutočnosti až  1040 -krát slabšia ako elektromagnetická sila, ktorá drží atómy pohromade. Len si to predstav. [R] Číslo 10 a za tým 40 núl. Toľko krát slabšia je gravitácia ako EM sila. No e EM sila je tá, ktorá ovláda elektricky nabité častice – elektróny a protóny.

Elektromagnetická sila ako „kráľovná“ síl

Dôvod, pre ktorý na to upozorňujem je to, čo som načrtol v úvode. Ty sa nikdy ničoho reálne nedotkneš, pretože tvoje elektróny ti to neumožnia. Gravitácia je síce pôsobí na nekonečné vzdialenosti, no čím sa rozmery zmenšujú, tým stráca na sile. EM sila naopak. Tá pôsobí taktiež na nekonečné vzdialenosti, no čím sa rozmery zmenšujú, tým naberá na sile!

No a v našom tele sú malé atómy, malá DNA, malé Gény, no čo je najhlavnejšie, malé Mitochondrie, ktoré cez membránu „ženú“ veľmi malé elektróny a vo svojom Matrixe zas majú Protóny. Malé subatomárne častice, ktoré reagujú na EM silu!

Čo sú 4 „fenomény“ biológie

Ako som ti ukázal v posledných článkoch o polovodičoch a proteínoch, je to skutočne EM sila, ktorá tu hrá hlavnú úlohu. No a tu sa dostávame aj ku 4 hlavným fenoménom Biológie, ktoré reagujú s každou jednou z týchto 4 síl vesmíru, vďaka čomu si tu, živý, zdravý a čítaš tieto riadky!

Týmito „fenoménmi“ sú teda Proteíny, Voda, Svetlo a elektromagnetizmus!

Všetky dôvody prečo práve tieto 4 ti dnes vysvetľovať nejdem, postupne sa k tomu dostaneme, no základ pochopíš už dnes. Začnem takto:

Čím sa odborníci zvyčajne zaoberajú? Génmi. Čo robia gény? Kódujú a tvoria proteíny! To máme prvý bod. Čoho obsahuje naše telo najviac a zároveň by bez toho nebol život? VODA. Voda tvorí 98,73% z molekúl bunky. Voda – to máme druhý bod.

Naše proteíny obsahujú bočné reťazce, ktoré na seba viažu VODU. Takýmto spôsobom naše gény v podstate po generácie uchovávajú „stavebný plán“ polovodičov, ktoré sa počas evolúcie ukázali byť najefektívnejšie.

No a keď takto proteín hydratuje, získa celkový negatívny elektrický náboj. To znamená, že má prevahu elektrónov. No a v čom sú podľa Einsteina a jeho fotoelektrického javu elektróny iné? Reagujú s fotónmi – alias Svetlom. Svetlo – to máme tretí bod!

Svetlo je zároveň nosičom elektromagnetickej sily, ktorá je najmocnejšia vo vesmíre. EM sila – to máme aj 4 bod alias štvrtý fenomén biológie života!

Ako tieto biologické a univerzálne sily reagujú

Naše proteíny obsahujú bočné reťazce, ktoré na seba viažu vodu. Keď sa v bunke napr. hydrolyzuje ATP, proteín sa rozvinie, zmení svoj TVAR a lokálne naruší vodný „obal“ okolo, z ktorého sa uvoľnia elektróny, protóny, ale aj svetlo. Práve toto všetko vedia šíriť, ale aj uskladňovať Polovodiče, no priorita sú vždy elektróny. Na toto nezabúdaj.

Naše bunky teda vôbec nie sú iba obyčajné vaky plné vody, ako sa to dnes vyučuje na školách. Naše bunky sú plne kvantované polovodiče, ktoré vznikajú vďaka interakcii 4 síl vesmíru so 4 fenoménmi biológie, ako si to videl vyššie. O tomto som ti písal v poslednom, nesmierne dôležitom článku a dnes to rozvíjam ďalej.

Z našich génov musia byť najskôr syntetizované proteíny, ktoré sa následne hydratujú a vďaka EM sile držia pohromade. Práve z tohto dôvodu si príroda vybrala VODU ako životnú substanciu. Voda dokonale absorbuje a prenáša SVETLO, Zvuk (fonóny), ale aj magnetické pole!

Takýmto spôsobom v podstate príroda prišla pred miliardami rokmi na to, ako „postaviť“ prvý efektívny polovodič a teda aj kvantový stroj a to ďaleko ďaleko predtým, ako na to prišiel človek v Silicon Valley.

No a práve táto vzniknutá kvantová bunka, ktorá má okolo seba isté špecifické EM pole je niečo ako „ihrisko“, na ktorom sa 4 sily vesmíru (teda POLE) stretávajú a hrajú Futbal!

To, ako dobre zápas odohrajú teda závisí od kvality ihriska, ale aj od hráčov samotných. Aby si tejto metafore pochopil lepšie, trochu ju rozviniem, pretože je extrémne dôležitá!

Naše bunky alias polovodiče sú Ihrisko, a 4 sily vesmíru sú hráči

V danej metafore je bunka ako taká reálne ihrisko. A teda to, akú má kostru (kvalita proteínu a vody = kvalita polovodiča) rozhoduje o kvalite terénu na ihrisku!

4 fenomény biológie si teda môžeš predstaviť ako jednotlivé časti ihriska – Trávnik, poloha, kamienky, zavlažovač, pričom 4 sily vesmíru sú zas jednotlivý hráči.

Rovnako ako pri reálnom futbale, kde môžeme mať trochu „neohrabané“ ihrisko (napr. zlý trávnik, nerovnosti na teréne,…) a aj napriek tomu odohrať kvalitný zápas, ak sú dobrý hráči (kvalitné svetlo v okolí, Chlad, lokalita,…).

Tiež však môžeme mať hráčov trochu „prechladnutých“ (občasný mobil, či NTB v ruke, zapnutá wifi,…), ktorí ak však majú kvalitné podmienky (dobrý terén = kvalitné proteíny a hydratácia = bunky a mitochondrie v dobrom stave) a aj napriek tomu odohrajú dobrý zápas.

Verím, že týmto možno čudným metaforám, no úplne relevantným rozumieš!

Podobne si vieš predstaviť ešte Orchester. Ak tam povedzme najmeš ľudí z ulice, ktorí nevedia na hudobné nástroje hrať, môžeš kúpiť najlepšie husle aj gitaru na svete, no hudba bude o ničom. Keď však najmeš profíka, a zahrá ti na obyčajnej gitare, verzus kvalitnej gitare z kvalitného dreva, rozdiel v hudbe bude markantný!

To znamená, že môžeš mať dokonalé gény, kvalitne syntetizované proteíny, dobrý základ a v detstve vysoký redox, no ak takéhoto človeka posadíš povedzme do nevhodného umelého prostredia, v 30-ke bude na nerozoznanie. No platí to aj opačne!

Ak máš aj nie moc dobrý základ, tvoje proteíny sú zničené, no rozumieš ako svoju „batériu“ nabiť a udržiavať v nej elektrický náboj, môžeš si dovoliť aj na staršej gitare odohrať krásny koncert!

Prečo je teda prechod k paleo skutočným obrovským Benefitom?

Skús si teraz metafory vyššie prečítať ešte raz a zamyslieť sa. Nesnaž sa teraz rozmýšľať príliš nad fyzikou, jednoducho si predstav metaforu. Buď ten orchester a nástroje alebo ihrisko a futbal. Máš? Super.

Teraz sa teda skutočne so zavretými očami zamysli, či je možné na nerovnom teréne a horšom ihrisku odohrať kvalitný zápas? Odpoveď je áno. Rovnako môže muzikant odohrať pekný koncert so zlou gitarou ak rozumie hudbe a vie hrať.

Teraz to preveďme na tvoje telo. Už v prvom článku série Črevo a Mozog som napísal, že prechod k paleo je veľmi dobrý spôsob, hoci nie ten primárny a prvotný. No je dobrý. Dôvod som ti vtedy neprezradil, no dnes už môžem.

Tvoje telo je naozaj celé z proteínov, no aj napriek bežne zaužívaným nezmyslom, ktoré sa šíria fitness priemyslom, sa tieto proteíny prerábajú síce veľmi pomaly, no takmer na dennej báze.. Volá sa to ubikvitinácia, budeme sa tomu viac venovať až neskôr, no v podstate ide o to, že tvoje telo svoje proteíny neustále využíva a vďaka autofágii ich recykluje a opravuje. Iba takto si udržuje polovodiče v dobrom stave.

No a práve toto je druhý dôvod, prečo živočích ako my musí jesť potravu (aj napriek viere niektorých ľudí). Bez jedla by sme neprežili. Jednak z neho získavame elektróny, no tiež proteíny, ktoré potrebujeme na to, aby sme neustále obnovovali a budovali polovodiče a tak mohli fungovať a robiť všetko, čo ľudia dokážu (myslieť, hýbať sa, pracovať, žiť, ľúbiť, vzdelávať sa,…).

Práve preto je obyčajný prechod z bežnej západnej stravy smerom k paleo takmer vždy dobrá cesta a niektoré veci zlepší, hoci to zaberie niekoľko mesiacov až rokov. Živočíšna strava totižto okrem hromady vodíka a DHA obsahuje aj proteíny a najmä kolagén, čo je hlavný proteín v tvojom tele.

Táto potrava tiež na rozdiel od zrna (viď bežný fitness cereálny priemysel), neobsahuje bróm a iné halogény, ktoré zhoršujú kvalitu vody v tele.

Ako vidíš, to máme hneď dva dôležité a základné fenomény tvojej biológie – Voda a Proteín = polovodič!

Toto je dôvod, prečo väčšine ľuďom už len prechod k takejto strave a vyradenie zrna, pečiva, cereálií,… pomôže. To máš ako takú malú záverečnú radu odo mňa, ak si ju teda ešte neaplikoval.

Tiež teraz každý opäť raz vidí, prečo sa musí začať na veci pozerať inak. Nie z nutričného hľadiska, ale z Prírodného (Kvantovo Biologického). A ak si niekto myslí, že je to na neho príliš ťažké, je to omyl. Je to len počiatočný pocit, keď človek vychádza z komfortnej zóny a zažíva vnútorný boj so svojimi presvedčeniami, s ktorými je nejakým spôsobom konfrontovaný. 

Pamätajte však, že nikto z nás nemusí vedieť po čínsky na to, aby si vychutnal Čínske jedlo. Rovnako nikto z Vás nemusí byť vyštudovaný fyzik alebo Biochemik, či lekár na to, aby vedel fixnúť, ale hlavne aby prevzal do vlastných rúk svoje Telo, Zdravie a Výkonnosť. Stačí len porozumieť Základom!

Zhrnutie + na čo sa tešiť nabudúce

Verím, že si z dnešného krátkeho článku odnesieš pointu a začínaš chápať, že sú naozaj dôležitejšie veci, ako kalórie, makronutrienty, či minerály. Všetko sú to totižto fajn veci, no sú iba ako VÝSTROJ.

Ak nefixneš svoje ihrisko (kvalita a výkon polovodičov + mitochondrií v tele) a nezačneš si všímať aj hráčov (okolité POLE), tvoje Zdravie aj Výkonnosť sa môžu rýchlo zmeniť.

To, že je elektromagnetická sila najsilnejšia má svoj zmysel. Je však rozdiel, ak tvoje telo vníma EM silu zo slnka, povrchu Zeme, okolitých hviezd,… verzus z neustále položeného NTB na nohách, mobilu v rukách, bluetooth slúchadiel, ktoré nosíš v uchu, v blízkosti mozgu,…

Pokračovať nemusím, verím, že tento článok ti pointu prezradil. A už v nasledovných článkoch sa pozrieme na ďalšie skutočnosti o VODE, spoznáš kde voda ukrýva Fibonnaciho postupnosť a Prečo, tiež sa pozrieme na to, Prečo aj Ako dokáže voda ostať tekutá aj pri mínus 20°C a aj na tzv. Hallov efekt, kde ti ukážem, aký obrovský je vzťah medzi Teplotou (chladom), elektromagnetizmom a efektivitou tvojich polovodičov.

Záver

Ak myslíš, že môže článok niekomu pomôcť, alebo mu dať iný pohľad na vec, kľudne ho zdieľaj.

Ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, zanechaj mi nižšie email a dostaneš upozornenie.


Na záver ti dávam do pozornosti Premium členstvo, ak chceš napredovať rýchlejšie a istejšie. Radi ťa medzi nami uvítame a čoskoro sa vidíme pri webinári.

Rovnako dávam do povedomia MasterClass o krvných testoch. MasterClass je už síce skončený, no k dispozícií je aj naďalej pre všetkých ostatných. Nájdeš v ňom cca 10 hodín praktického video materiálu, množstvo pomôcok, pdf-iek, Bonusových videí, atď.

Tiež máš však možnosť stiahnuť si Zdarma PDF manuál odporúčaných krvných testov, pretože aj takáto kvantifikácia ti podľa mňa môže veľa pomôcť a naučiť ťa robiť v dnešnej dobe lepšie rozhodnutia!


Novinka webu - ZDARMA

Stiahni si praktický Pdf manuál Odporúčaných Krvných Testov!

Nehádaj, Netipuj,... ale Meraj!


No a my dvaja sa čítame alebo počujeme už pri ďalšom článku, tak zostaň naladený 😊

REFERENCIE, ODKAZY, použité zdroje a CITÁCIE:

 1. James D. Watson, Tania Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, and Richard
 2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%A1_interakcia
 3. https://www.aboutsmartcities.com/why-quantum-physics-says-that-you-cant-actually-touch-anything/
 4. https://www.newscientist.com/article/mg20227122-900-gravity-mysteries-why-is-gravity-so-weak/

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov