Ročné/mesačné prémium členstvá

Slovník pojmov

Tu nájdeš často skloňované a používané slová/frázy z webu a blogov.

Adaptácia na chlad

Adaptácia na chlad je odlišná od Otužovania. Adaptáciou na chlad je myslené postupné a hlavne rozumné sa vystavovanie chladu za účelom dlhotrvajúcich výsledkov/benefitov. Adaptácia na chlad je dlhotrvajúci proces, ktorý môže svoje benefity prejaviť za niekoľko týždňov až mesiacov. Adaptácia na chlad preto vyžaduje niekoľko vecí, medzi ktoré spadá hydratácia, funkčný Pentózový cyklus, dostatok DHA, ketogénna strava (alebo aspoň a hlavne vyradenie fruktózy a obmedzenie sacharidov) a správne + postupné vystavovanie častí tela chladu.

Ku adaptácií na chlad nájdete na webe aj praktický protokol Zdarma,, doplnkové/inštruktážne webináre, ktoré sú k dispozícií len prémium členom a samozrejme celú sériu článkov, v ktorej si Zdarma môžete preštudovať všetko, čo potrebujete.

Praktický protokol nájdete TU.
Webinár pre Pokročilú Adaptáciu na chlad nájdete TU.
Ak Vás zaujíma viac, celú sériu článkov nájdete TU.

Akvafotomika

Akvafotomika (alebo aj aquafotomika) je nová vedná metóda, ktorá v podstate nahráva aj kvantovej biológii, pretože v nej pomocou infračervenej spektroskopie dokážeme nahliadnuť a skúmať nedeštruktívnym spôsobom neživé, ale aj živé organizmy. Dokážeme to vďaka absorpcii a reflekcii molekúl vody blízkeho infračerveného svetla.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Apoptóza

je bunková smrť. V prípade, že je bunka nefunkčná či veľmi poškodená, telo ju rozloží, odstráni, a materiál z nej môže využiť na iné veci. Mitochondrie tiež môžu odumierať – nazýva sa to mitoptóza.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

ATP

(angl. adenosine triphosphate, v preklade adenozíntrifosfát) je výsledný produkt ETC. Tvorí sa v tele neustále a ak sa na sekundu prestane, zomrieš. Dodnes je považovaný za energetickú molekulu, ktorá poháňa všetko v tele. Nie je to pravda. ATP je transformátor energie – spôsobí, že sa proteín roztiahne, zväčší svoju plochu, pritiahne viac vody, ktorá môže načerpať viacej svetla (energie) a vykonať tak prácu.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Autofágia

je recyklácia (opravenie) poškodenej bunky alebo jej časti. Prebieha na dennej báze, musí byť však správne regulovaná mitochondriami. Aj mitochondrie sa recyklujú a opravujú – nazýva sa to mitofágia.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Beta oxidácia

je proces, kedy mitochondrie spaľujú tuk. Zdravé mitochondrie sú v bunke rozmiestnené okolo kvapky tuku, na ktorej parazitujú. Sú umiestnené tak, že ich membrány sa navzájom dotýkajú, pričom vibrujú frekvenciou 100-krát za sekundu. Práve táto vibrácia umožňuje molekulám tuku prenikať dovnútra, kde podstupujú oxidáciu.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Biely tuk (WAT)

Biely tuk (WAT, alias White Adipose Tissue) je pod kožou. Obsahuje málo mitochondrií, má 4 hlavné funkcie, prioritne je to však obrovská zásoba vodíka. Isté množstvo bieleho tuku sa však môže premeniť a správať sa ako hnedý tuk – tento proces sa nazýva browning.

Diamagnetizmus

Diamagnetizmus znamená, že má daná molekula alebo atóm všetky valenčné elektróny spárované. To znamená, že elektróny vo vonkajšom obale majú opačný spin (akoby partnera) a atóm/molekula sama o sebe nie je tiahnutá k magnetickému poľu. Väčšina látok v prírode je diamagnetická.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Delta psí

Delta psí mitochondrie je vyjadrenie Vnútorného mitochondriálneho membránového potenciálu. Je to vlastne odzrkadlenie energie ELEKTRÓNOV a PROTÓNOV, ktoré v sebe má.

Čo je to elektrický potenciál dokážem každému vysvetliť veľmi jednoducho. Elektrický potenciál sa meria vo Voltov (hoci u mitochondrie v mili Voltoch, skratka mV) a jednoducho odzrkadľuje niečo ako TLAK.

Rovnako ako keď si predstavíte hadicu, ktorú napojíme na kohútik a pustíme vodu. Do hadice sa dostane TOK VODY, no ak hadicu na druhom konci upcháme, VODA dnu bude TLAČIŤ, no nebude hadicou prechádzať. Čím viac vody dnu budeme privádzať, jednoducho budeme zvyšovať daný TLAK. TOK vody však bude neustále rovnaký, pokým druhý koniec hadice nepustíme a voda nezačne tiecť.

No a presne toto je delta psí. Dané delta psí iba odzrkadľuje tento TLAK. To znamená, že keď do mitochondrie privedieme elektróny (do hadice pustíme vodu), mitochondria vyvinie isté delta psí (elektrický potenciál = TLAK). No a čím je tento tlak vyšší, tým väčšia sila pôsobí na prichádzajúce elektróny, ktoré tak mitochondria lepšie „pritiahne“.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Deutérium

DEUTÉRIUM je izotop vodíka. Je to ten istý chemický prvok ako vodík, len s rozdielom, že má v jadre protón aj neutrón. Vďaka neutrónu je dvakrát ťažší, menej pohyblivý a elektrón z neho nedokáže tak ľahko odísť a šíriť energiu. Ich koncentrácia na Zemi sa mení vzhľadom na polohu a ročné obdobie. Na Slovensku ho máme najviac v lete a na jeseň, najmenej v zime a na jar. V potravinách je preto jeho obsah rozdielny. V sacharidoch môže byť 180 atómov deutéria v milióne atómov vodíka, zatiaľ čo v niektorom tuku ho môže byť iba 100. Je to takmer dvojnásobný rozdiel. Deutérium a ľahký vodík sú laicky povedané ako dvojičky. Na prvý pohľad sú na nerozoznanie, pritom je každý úplne iný a má iné vlastnosti.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

DHA

DHA je omega 3 mastná kyselina, ktorá sa pred 600 miliónmi rokov zakomponovala do membrán všetkého živého a odvtedy akojediná nebola ničím nahradená. Táto udalosť sa nazýva kambrická explózia. DHA má dokonalý tvar, presne usporiadané dvojité kovalentné väzby a slúži ako skvelý polovodič, ktorý mení svetlo na jednosmerný elektrický prúd a naopak. Má dve hlavné podoby. Prvá ako priamka (napr. medzi membránami) a druhá ako kruh (napr. v mozgu pri synaptických zakončeniach).

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Diurnálnosť/ Diurnálne

Diurnálnosť alebo aj diurnálny znamená „v priebehu dňa“. Keď v blogu teda niekde vidíte spomenuté diurnálne, je to označenie pre postupné (Diurnálne) vystavovanie sa slnku alebo prostrediu. Slnko totiž počas dňa nesvieti stále rovnako. Jeho Sila (intenzita), ale aj farebnosť sa mení. Ráno svieti najviac červenej a infračervenej, neskôr prichádza aj UV, na obed je cca najsilnejšie a s príchodom večera UV zasa odchádza a slnko slabne, pričom pred západom svieti zasa iba červená a infračervená. Diurnálne /postupné počas dňa) vystavovanie sa slnku je teda veľmi dôležité. A to hlavne pre každého, komu vadí silné UV svetlo.

Viac o diurnálnosti aj praktický postup/Protokol ako ju využívať pre zlepšenie svojho Zdravia a Výkonnosti nájdete v tomto článku- Solárny mozoľ.

Dopamín

Dopamín je dôležitý neurotransmitter, ktorý kontroluje mnoho vecí ako napr.: rozvoj našeho svalstva, dĺžku oka a teda aj poruchy zraku (skrz ciliárne svaly), našu náladu, pozornosť a správanie (pocit „odmeny“). Podľa najnovších štúdií sa dá ľahko predpokladať, že poruchy s dopamínom následne môžu vyústiť v problémy ako Schizofrénia, nepozornosť, či Parkinson. Dopamín je tvorený z aromatickej aminokyseliny tyrozín, čo znamená, že na jeho optimalizáciu potrebujeme aj UV svetlo a teda slnko.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Elementárna Častica

ELEMENTÁRNA ČASTICA je označením základnej (najmenšej) častice atómu. V jadre atómu sú ťažšie častice PROTÓN a NEUTRÓN, okolo ktorých „obieha“ ľahký a pohyblivý ELEKTRÓN. Napr. ľudská pokožka. Je zložená z mnohých proteínov a aminokyselín, cholesterolu aj mastných kyselín a všetky sú zložené z atómov. Každý atóm sa skladá z týchto elementárnych častíc. V skutočnosti sa aj tieto častice skladajú z ďalších menších častí ako kvarky, leptóny, fotóny, gluón a pod. Pre nás budú tieto častice postupne odkrývané, ako napreduje blog a webináre, a momentálne by mal každý poznať aspoň fotón, prípadne aj neutríno.

Epigenetika

EPIGENETIKA sa zaoberá príčinou, prečo sa niektoré gény spúšťajú a iné nie. Skúma reguláciu a expresiu génov. Za expresiu aj reguláciu génov sú zodpovedné mitochondrie a ich funkcia. Inými slovami, funkcia mitochondrií rozhoduje o tom, či sa nejaký gén prejaví, rozvinie alebo naopak nerozvinie. Dieťa môže zdediť aj zlé rakovinové gény či predispozície na choroby, ich prejavenie, prepis, spustenie aj potlačenie však ovládajú mitochondrie, ktoré sú na 100 % riadené CIRKADIÁLNOU BIOLÓGIOU.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

ETC

ETC (elektrónový transportný cyklus) prebieha na cristae membráne v mitochondrii. Obsahuje 5 komplexov, cez ktoré prechádzajú elektróny a tvoria elektrický prúd, ktorý poháňa protóny. Protóny roztáčajú piaty komplex, ktorým je ATPáza (nanomotor). Výsledným produktom je ATP, voda, oxid uhličitý, voľné radikály a svetlo.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Eukaryoty

EUKARYOTY sú zložitejšie organizmy. Je to tretí druh života. Majú oddelenú jadrovú DNA od zvyšku a viacej membrán, v ktorých zhromažďujú DHA. Sem patria všetky živočíchy a rastliny, ale aj mitochondrie s chloroplastom, hoci sú to pôvodom prokaryoty.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

EZ

EZ je skratka exkluzívnej zóny. Je to štvrtá fáza vody, podobná „gélu“, ktorá sa nachádza vo všetkých živých organizmoch aj všade v prírode. Práve ona je BATÉRIOU, ktorá všetko poháňa. Momentálne najznámejším vedcom, ktorý sa jej venuje, je Gerald Pollack. Na blogu nájdete o vode samostatnú kategóriu, kde sú články s ďalšími vysvetleniami.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Fenotyp

FENOTYP je označením toho, ako dobre tvoje genetické aj epigenetické vlohy zapadajú do prostredia, v ktorom žiješ. Ak chceš lepšie porozumieť svojmu zdraviu, musíš poznať svoje gény, ich aktivitu (genetika + epigenetika), mitochondrie (haplotyp), ale aj prostredie, v ktorom žiješ. Toto všetko sa označuje ako FENOTYP.

Fotobiomodulácia

Fotobiomodulácia je označenie pre Terapiu Červeným a Infračerveným Svetlom. Dnes je to už pomerne rozšírený vedný odbor, ktorý skúma vplyv červeného a Infračerveného svetla na zdravie a výkonnosť. Existujú už doslova stovky až tisíce štúdií, ktoré neustále nachádzajú ďalšie a ďalšie benefity červeného svetla na ľudské zdravie. Je to zároveň pochopiteľné, keďže my ľudia sme sa vyvíjali vonku, pod slnkom, ktoré vysiela cca polovicu zo svojho svetla v spektre červenej farby. Dnes už sú na trhu aj mnohé červená a infračervené panely, ktoré Vám vedia takéto terapeutické svetlo zabezpečiť, ako napr. panely značky EasyLight, ktoré sám odporúčam!

Viac o paneloch EasyLight nájdete na tomto odkaze..

Fotón

FOTÓN je elementárna častica radiaca sa medzi bozón, ktorá zdieľa vlastnosti častice aj vlny. Šíri sa svetlom a svojím spôsobom ju môžeš považovať laicky za synonymum elektrónu. To všetko pochopíš neskôr.

Fotónová pasca

FOTÓNOVÁ PASCA alebo BENZÉNOVÝ KRUH či BENZÉN sú synonymá. Prvý výraz sa používa vo fyzike a kvantovej mechanike, zatiaľ čo druhý v chémii. Fotónová pasca je veľmi špecifická molekula, ktorá tvorí 5 alebo 6-uholníkový tvar spojený dvojitými kovalentnými väzbami uhlíkov, vďaka čomu absorbuje fotóny. Tieto molekuly sa nachádzajú v aromatických aminokyselinách, v mnohých hormónoch a vo veľa dôležitých proteínoch v tele. Ich hlavnou funkciou je absorpcia svetla (najmä UV), ktorého energiu využije zvyšok molekuly, proteínu atď.

Genetika

GENETIKA sa zaoberá génmi, ich funkciou a rozdielnosťou. Skúma prenos génov z rodiča na dieťa.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Glukoneogenéza

GLUKONEOGENÉZA je tvorba novej glukózy. Ľudské telo môže tvoriť glukózu aj z iných zdrojov. Z bielkovín alebo napr. pri spaľovaní mastných kyselín môže využívať glycerol. Všetko v tele je tvorené z podobných chemických prvkov a naše telo dokáže takmer všetko podľa potreby recyklovať a tvoriť si samé, no iba ak má na to správne podmienky, stimuly a funguje ako má.

Ak Vás zaujíma táto téma viac a tiež ako si dokáže ľudské telo glykogén tvoriť samé a rovnako glukózu (aj pre športovcov), tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Glykogén

GLYKOGÉN je zásoba sacharidu, ktorú si živočíchy nosia v tele. Glykogén máme v pečeni a v svaloch. Pečeňový glykogén slúži ako zdroj glukózy pre celé telo. Môže sa uvoľniť do krvi, odkiaľ sa dostane všade –najmä do mozgu. V svaloch slúži iba ako zdroj glukózy pre svaly pri náročnom pohybe, keď využívame rýchle svalové vlákna. Zo svalov sa glukóza nemôže uvoľniť do krvi a prejsť do mozgu či iných časti tela. V pečeni má zdravý človek asi 50 – 100 gramov sacharidov, zatiaľ čo v svaloch ho môže byť viacej, asi 200 – 500 gramov. Závisí to od trénovanosti, typu postavy a množstva svalovej hmoty.

Ak Vás zaujíma táto téma viac a tiež ako si dokáže ľudské telo glykogén tvoriť samé a rovnako glukózu (aj pre športovcov), tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Glykolýza

GLYKOLÝZA je rozklad molekúl glukózy. Rovnako ako dokáže telo glukózu tvoriť a spájať do väčších celkov (napr. glykogén), vie ju aj podľa potreby rozložiť. Glykolýza je „spaľovanie“ (oxidovanie) glukózy.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Haplotyp

HAPLOTYP je označenie mitochondriálnej DNA. Podľa svojho haplotypu môžeš zistiť aj svoj pôvod, odkiaľ máš predkov, ale aj prostredie, na ktoré si najlepšie prispôsobený, pretože niektoré mitochondrie sú viac prispôsobené na tvorbu ATP, iné viac na tvorbu tepla.

Heteroplazmia

HETEROPLAZMIA je označením percenta zdravých a chorých mitochondrií – množstvo funkčných mitochondrií k chorým, ktoré majú veľa mutácií. U zdravých ľudí, ktorí žijú v dobrom prostredí, sa odhaduje, že každé desaťročie im heteroplazmia stúpa asi o 10 %. Tiež sa odhaduje, že ak sa heteroplazmia dostane na úroveň 80 % (80 % chorých a 20 % zdravých mitochondrií), bunka sa už nedokáže správne deliť a opraviť.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Hnedý Tuk (BAT)

HNEDÝ TUK obsahuje veľa mitochondrií, syntetizuje sa v ňom UCP (rozpojovacie proteíny) a slúži prioritne na tvorbu tepla (infračerveného svetla). Hnedý tuk je odlišný od bieleho aj v tom, že rád spaľuje glukózu a mastné kyseliny, kďežto biely tuk skôr energiu ukladá, spolu s kmeňovými bunkami.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Horméza

HORMÉZA je prirodzená adaptácia organizmu na stres. Vždy, keď sa organizmus (zviera, baktéria, rastlina atď.) vystaví akútnemu, krátkemu a primeranému stresu, ktorý je schopný zvládnuť, spustia sa v ňom mechanizmy – aby PREŽIL. Tým ho do budúcna lepšie pripravia a zosilnie. Stres musí byť taký, aby ho prinútil ísť iba kúsok za hranicu „komfortnej zóny“, pretože pokiaľ je priveľký, zahynul by. Rovnako ako človek, ktorý bude drepovať a postupne zvyšovať záťaž, časom zosilnie. Pokiaľ by si však prvýkrát naložil priveľa, ublíži si.

Ionizácia

Ionizácia znamená odtrhnutie (uvoľnenie) valenčného elektrónu z atómu. To čo ostane sa následne nazýva PLAZMA. Vezmime si napríklad obyčajný vodík. Vodík má jeden protón a jeden elektrón. Keď vodík v mitochondrii odovzdá elektrón, stane sa z neho plazma, pretože ostal iba protón.

Niečo podobné sa deje napríklad (podľa mňa) s chvostom kométy. Ten "záblesk" (chvost), je v skutočnosti iba ionizovaná kométa, ktorá počas letu vesmírom stráca neustále elektróny!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, prečítajte si túto dávnejšiu tému na fóre..

Izomerizácia

IZOMERIZÁCIA alebo IZOMÉRIA je proces, pri ktorom molekula zmení usporiadanie svojich atómov, ale jej hmotnosť sa nezmení. Ako príklad uvediem cholesterol v pokožke, ktorý sa pri UVB lúčoch izomerizáciou zmení na vitamín D3.

Jadrová DNA

JADROVÁ DNA je takmer v každej bunke v tvojom tele. DNA je skratka angl. deoxyribonucleic acid, v preklade deoxyribonukleová kyselina. Je zložená zo 4 nukleotidov, ktoré sú z aminokyselín a vždy sú vedľa seba dva v páre. Každý pár nukleotidov je spojený vodíkom, resp. protónom a nazýva sa dusíkatá báza. Každý nukleotid má pri sebe molekulu 5-uhlíkového cukru a je pripojený na fostátový chrbát. V páre sú akoby zrkadlovo uložené, čo umožňuje presné delenie DNA, keď to bunka potrebuje. Celá DNA je zložená z viac ako 3 miliárd dusíkatých báz, obsahuje až 25 000 génov a je veľmi úsporne pootáčaná okolo vody a histónov, čo tvorí jeden chromozóm. Odtiaľto sa prenášajú gény z rodiča na dieťa.

Ketón

KETÓN je molekula, ktorá sa tvorí z mastných kyselín. Známe sú najmä tri: acetón, acetoacetát a beta-hydroxybutyrát. Ketón sa tvorí najmä v pečeni, pravdepodobne sa však tvorí aj v svaloch. Svaly a mnohé orgány využívajú mastné kyseliny ako super zdroj pre tvorbu ATP. Niektoré bunky však nedokážu využívať mastné kyseliny, napr. v mozgu. Keď má bunka vysoký energetický nárok a vyžaduje veľa ATP, začne rozkladať podkožný tuk, zvýši prísun mastných kyselín, ktoré však neprechádzajú do ETC, ale zlučujú sa do molekuly s názvom acetyl-CoA.

Keď sa acetyl-CoA nahromadí v pečeni, môže vytvoriť CHOLESTEROL alebo KETÓN. Ketón už má inú štruktúru ako mastná kyselina a dokáže preniknúť napr. cez krvnú mozgovú bariéru (KMB) a dostať sa do mozgu. Takto môžu mastné kyseliny vyživovať mozog a pritom mozog ostane chránený. Zdravý mozog spotrebuje až 20 % z celkovej energie tela a väčšina pochádza práve z mastných kyselín a ketónov.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Kvantizácia

Kvantizácia je odborný termín pre špecifické a presné číselné vyjadrenie/absorbovanie/odovzdanie hodnoty energie alebo informácie.

Pre laika to znamená toľko, že keď chce napríklad elektrón prijať alebo odovzdať energiu, táto energia nie je náhodná. Má vždy konkrétnu hodnotu a zvyšuje sa vždy v istých násobkoch (kvantum).

Napríklad ak mitochondria absorbuje na prvom komplexe elektrón z vodíka zo sacharidu, ktorý tam uvoľní kvantum energie v UV spektre (3 eV a viac), elektrón následne spadne na nižšiu energetickú úroveň a na vedľajší komplex sa môže dostať svetlo v spektre červenej farby. Uvoľnená energia je totiž kvantizovaná!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Kvantová Biológia

Kvantová Biológia je vedný odbor, ktorý vznikol ešte v 20. storočí a prepája Kvantovú Mechaniku s biológiou. Kvantová Biológia skúma (pozoruje) živé organizmy aj prírodu vždy aj ako celok, ale hlavne vždy v súvislosti s okolitým prostredím/poľom. Kvantová Biológia si uvedomuje, že chemické reakcie sú veľmi pomalé na to, aby dokázali vysvetliť to, čo sa deje v živých systémoch. Tiež si uvedomuje, že skúmanie samotných proteínov, či DNA, extrahovaním ich z prirodzeného prostredia – z bunkovej vody, nedáva žiadny zmysel.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Kvantový výťažok

V podstate ide o množstvo energie vo Wattoch na centimeter štvorcový (alebo aj kubický), aké zo Zeme a slnka získame a množstvo energie, aké následne stratíme/odovzdáme (v závislosti od podmienok ako hlad, chlad, teplota, terén, pohyb,…). Toto nám dá nejaký čistý „výťažok“ – kvantový výťažok. ⠀

Dokážete si to predstaviť aj ako bežnú výplatu a výdaje. Každý niečo zarobíme, máme nejaké výdaje a to čo nám ostane na živobytie, to je akože náš "výťažok". S energiou, akú získavame z prostredia a stravy je to podobné!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Lipogenéza

LIPOGENÉZA je tvorba (syntéza) tuku. Všetko živé je zložené z rovnakých atómov, a to najmä dusíka (N), uhlíka (C), kyslíka (O) a vodíka (H). Náš organizmus si podľa potreby a vstupných signálov dokáže vlastné molekuly rozkladať a tvoriť z nich iné. Napr. z glukózy či proteínov takto tvorí molekuly tuku – nazývame to de novo lipogenéza.

Lipolýza

LIPOLÝZA je rozkladanie molekúl tuku. Ľudia sú evolúciou prispôsobení, aby ich mitochondrie prioritne beta oxidovali, a preto musí bunka podľa potreby rozkladať tuk.

Melanopsin

Melanopsin je chromofór alias fotoreceptor, čo laicky znamená, že reaguje na svetlo na základe čoho vykoná nejakú činnosť. Melanopsin reaguje na modré svetlo medzi cca 435 až 485 nm. Dnes vieme, že melanopsin sa nachádza v niektorých artériach, v podkoží, ale aj v oku, čo je aj dôvod, prečo si na svetle musíme dávať v dnešnej osvetlenej modernej dobe záležať a hlavne večer. V článkoch sa o ňom dozvieš viac.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Melatonín

Melatonín je zrejme najdôležitejší hormón v živých bytostiach. Syntetizuje sa zo serotonínu vďaka UV svetlu, aké zachytávame zo slnka (aj preto je dôležitý Solárny mozoľ) ale aj vďaka UV svetlu, aké si v tele tvoríme sami. Donedávna sa ešte verilo, že je tvorený iba našou Epifýzou (šišinkou). Dnes už však vieme, že si ho naše mitochondrie tvoria samé a ten epifýzny je v podstate iba niečo ako „doplnok“.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Mitochondria

MITOCHONDRIA je tvoj motor. Je niečo ako anténa, ktorá prijíma všetky signály z okolia a na základe toho sa správa. Mitochondrie obsahujú vlastnú DNA, čo je dôkaz toho, že sú pôvodom prokaryotické bunky. Nazýva sa to endosymbiotická teória. Prebieha v nich dýchací reťazec (ETC), tvoria ATP, vodu, voľné radikály, svetlo a sú zodpovedné za celý tvoj život. Dieťa ich dedí od matky.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Mitochondriak

MITOCHONDRIAK je človek/osoba, ktorá dáva do popredia v otázke svojho Zdravia a Výkonnosti vždy mitochondrie a všetko ostatné až potom. Veľa ľudí totiž začína stravou, nutríciou, doplnkami, a pod., no mitochondriak sa vždy najskôr sústredí na svoje mitochondrie a ich momentálnemu stavu prispôsobí svoju stravu, svetlo, teplotu, prípadne doplnky a všetko ostatné.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Mito DNA

MITOCHONDRIÁLNA DNA tvorí kruh. Je iná ako tá v jadre, obsahuje 16 569 dusíkatých báz a iba 37 génov. V niektorých génoch je zakódované rozloženie komplexov na cristae membráne, množstvo a funkcia enzýmov na transport vodíka aj kyslíka, a teda aj funkcia a efektivita dýchacieho reťazca. Toto všetko sa prenáša na potomka iba od matky.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

mRNA

mRNA je skratka angl. messenger ribonucleic acid, v preklade mediátor ribonukleovej kyseliny. Správne tušíš, že to súvisí s DNA. Vysvetlím to veľmi laicky. DNA je uložená v jadre bunky s celou geneticky uloženou informáciou (niečo ako zips) a nukleotidy sú spojené presne oproti sebe. V prípade potreby sa daná časť DNA „rozopne“, jedna strana ostane v bunke a druhá ju môže opustiť. Táto oddelená časť DNA (jedna strana zipsu) je vlastne mRNA, ktorá opustí jadro bunky, prenikne kam potrebuje a tam sa podľa nej vytvorí to, čo treba a na čo bola vybratá. Povedzme, že fyzicky trénuješ a máš fungujúci cirkadiálny rytmus. V noci telo vyberie potrebnú časť DNA zo svalu, a táto mRNA poslúži ako predloha, aby telo vytvorilo kus nového a silnejšieho svalu.

mTOR

mTOR (mammalian target of rapamycin) je jeden z významných proteínov signalizačnej kaskády, ktorý reaguje na mnohé stresory a faktory, ako strava, prísun proteínov, tréning, kalórie,… Veľa ľudí však nepozná jeho skutočnú kontrolu skrz Redox. V článkoch na blogu ho spoznáš v jeho skutočnom svetle!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

MUFA

MUFA je skratka pre Mono Unsaturated Fatty Acid, čo sú v preklade mono nenasýtené mastné kyseliny. Majú jednu alebo viac dvojitých nenasýtených väzieb, telo ich ešte stále využíva aj ako „palivo“ na oxidáciu, no nie sú také stabilné ako SFA. Viac sa o nich dočítate na blogu.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

NAD

NAD proteín je označenie pre proteín Nikotinamid Adenin Dinukleoid. Pomer NAD+ ku NADH sa v eukaryotických bunkách pohybuje medzi 60 až 1000 ku 1, pričom v mitochondrii je pomer NAD+/NADH pravdepodobne na hodnote bližšie ku 10 ku 1. To znamená, že v bunke je normálne tisíc násobne viac NAD ako NADH a v mitochondrii je to aspoň 10 násobne viac. Proteín NAD však vždy prevažuje, pretože je pre bunku aj mitochondriu veľmi dôležitý, pretože jej pomáha udržiavať Redox a korigovať svoj rast, opravu, či biogenézu.

Keď sa bavíme o pseudohypoxii, jedná sa o to, že bunka v takomto prípade produkuje viac proteínu NADH (teda spotrebuje NAD), ktorý následne presúva vodík do mitochondrie na prvý komplex, kde vzniká ďalší NADH. Takto v mitochondrii aj v bunke klesá pomer NAD ku NADH a práve tento stav simuluje hypoxiu. Preto sa nazýva pseudohypoxia.

No a práve tento jav – pseudohypoxia alias nízky NAD je niečo, čo napr. David Sinclair ešte v roku 2013 jasne preukázal, že je spojený s chorobnosťou a kratším životom.

Inými slovami, dnes vieme, že pseudohypoxia a znížený pomer NAD/NADH koreluje zhoršenej mitochondriálnej funkcii a aj zdravotným problémom.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

NAD/NADH pomer

NAD/NADH je označenie pre pomer NAD+ ku NADH. NADH je v podstate proteín NAD, ktorý len na seba vzal dva vodíky (to je to písmeno „H“). Tento pomer sa v eukaryotických bunkách pohybuje medzi 60 až 1000 ku 1, pričom v mitochondrii je pomer NAD+/NADH pravdepodobne na hodnote bližšie ku 10 ku 1. To znamená, že v bunke je normálne tisíc násobne viac NAD ako NADH a v mitochondrii je to aspoň 10 násobne viac. Proteín NAD však vždy prevažuje, pretože je pre bunku aj mitochondriu veľmi dôležitý, pretože jej pomáha udržiavať Redox a korigovať svoj rast, opravu, či biogenézu.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Neutríno

NEUTRÍNO je najmenšia fundamentálna častica, je elektricky neutrálna, je ešte ľahšia od elektrónu, a podobne ako elektrón má svoj spin. Čo je však podstatné je to, že hoci sa dlhé roky verilo, že neutríno nemá hmotnosť, podobne ako fotón, dnes vieme, že hmotnosť má. Aj vďaka tomu je tu predpoklad, že sa neutríno správa rozdielne vo vesmíre a vákuu ako keď prechádza cez hmotu a tiež existuje možnosť, že neutríno s hmotou reaguje magneticky. Neutríno bolo zatiaľ spomenuté iba v mojej druhej knihe Kvantová Biológia a v niektorých živých diskusiách.

Oxidácia

OXIDÁCIA je dej, pri ktorom atóm odovzdáva elektróny. Napr., keď proteín NADH odovzdá elektróny (stratí vodík) a stane sa z neho NAD.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Paramagnetizmus

Paramagnetizmus znamená, že atóm/molekula bude priťahovaný k externému magnetickému poľu. Paramagnetická látka teda musí mať aspoň jeden voľný nespárovaný elektrón. Vďaka voľnému elektrónu a jeho SPINU produkuje celý atóm/molekula vlastné magnetické pole a reaguje na magnet. Prirodzený paramagnetický atóm je napríklad kyslík. Aj vďaka tomu je molekulárny kyslík (O2) priťahovaný k mitochondriám, ktoré generujú magnetické pole. Takto sa okysličuje aj naša krv a aj naše tkanivá.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Pentózový Cyklus

Pentózový Cyklus (PC/PFC) je metabolicka dráha, ktorá je využívaná na syntézu. To znamená, že dokáže tvoriť dôležité molekuly, z ktorých následne vznikne Tuk, Cholesterol, DNA, ale aj nová Glukóza. Pentózový cyklus prebieha najmä v pečeni a niektorých iných tkanivách.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Plazma

Plazma je označením pre štvrtú fázu hmoty. Jedná sa zvyčajne o tvárne plynné skupenstvo, ktoré pozostáva z atómov, ktoré stratili valenčný elektrón.

Vezmime si napríklad obyčajný vodík. Vodík má jeden protón a jeden elektrón. Keď vodík v mitochondrii odovzdá elektrón, stane sa z neho plazma, pretože ostal iba protón. Naše mitochondrie teda tiež na kvantovej úrovni "vyzerajú" ako plazma.

Niečo podobné sa deje napríklad (podľa mňa) s chvostom kométy. Ten "záblesk" (chvost), je v skutočnosti iba ionizovaná kométa, ktorá počas letu vesmírom stráca neustále elektróny!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, prečítajte si túto dávnejšiu tému na fóre..

Prokaryoty

PROKARYOTY sú jednoduché organizmy. Nemajú oddelenú DNA membránou od zvyšku bunky. Ich DNA tvorí kruh a je kratšia. Na planéte boli skôr ako eukaryoty. Prokaryoty tvoria aj náš mikrobióm.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Proteazóm

Proteazóm je v podstate niečo ako obrovská "zberňa" nepotrebných proteínov, ktoré už v bunke stratili svoj Redox. Toto súvisí veľmi s témou ubikvitinácia. Ak je nejaký Proteín v bunke zlý (to znamená, že stratil priveľa elektrónov), je označený za "zlý", následne sa naň naviaže ubikvitín a v bunke stúpa ubikvitinácia. To znamená, že naša spotreba po ATP aj dusíku vzrastá, pretože bunka tento proteín, aj pomocou proteazómu potrebuje rozložiť a nahradiť novým.

Proteazóm si teda laicky môžeš predstaviť ako obrovskú recyklovňu. Ak máš napr., doma papierovú krabičku (proteín), ktorá už neplní funkciu (strata Redoxu), krabičku hodíš do koša (proteazóm). Následne príde upratovacia čata, krabičku recykluje a vytvorí novú 🙂

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Protonicita

Protonicita je označenie pre pozitívny elektrický prúd. V podstate sa bavíme o tom, že rovnako ako je možné cez nejaký vodič, či polovodič prenášať elektróny (napr. obyčajný okruh – batéria-žiarovka), tak je možné prenášať aj protóny. Toto sa deje najmä vo vode, ktorá je z 2 tretín vodík, a vodík je len protón s elektrónom.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, odporúčame články o VODE. (ľahkým vodíkom) a deutériom (ťažkým vodíkom) tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Prótium (Ľahký vodík)

PRÓTIUM je ľahký vodík. V jadre obsahuje iba protón a elektrón. Všetko živé na planéte využíva na svoj pohon prótium. Aj naše mitochondrie a chloroplast ho využívajú na svoje prežitie.

Ak Vás zaujíma táto téma viac a tiež chcete poznať dôležitosť medzi Prótiom (ľahkým vodíkom) a deutériom (ťažkým vodíkom) tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Pseudohypoxia

Pseudohypoxia je označenie pre stav, kedy sú naše mitochondrie v stave „akoby bez kyslíka“. Tento stav je v odbornej literatúre dobre zdokumentovaný a súvisí s poklesom dôležitého proteínu NAD. Keď sa v mitochondrii NAD zníži, zníži sa aj jaj REDOX a mitochondria už nedokáže dobre Respirovať (dýchať), vďaka čomu sa cíti „neokysličená“, hoci telo ako celok má kyslíka dostatok. Je to podobné, ako keby si zapcháte nos aj ústa, hoci v miestnosti bude kyslíka dosť. Práve preto je Váš proteín NAD dôležitý.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

PUFA

PUFA je skratka pre Poly Unsaturated Fatty Acid. Sú to nenasýtené Mastné kyseliny. Majú viac dvojitých väzieb, ľahšie sa oxidujú a sú náchylné ako na teplo, tak aj na svetlo. Patria sem napr. rastlinné oleje, ale aj tuky ako omega 3, či omega 6. Tieto tuky sú teda náchylné na teplo a nemalo by sa na nich vysmážať, ani moc variť. Viac o nich sa dočítate na blogu. Sú k téme samostatné články.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

REDOX

REDOX je skratka pre redukčno-oxidačný potenciál. Vyjadruje, ako dobre môže bunka oxidovať a redukovať substrát (molekulu) – teda to, ako dobre môže bunka „spáliť“ tuk, glukózu a iné. Vyjadruje sa v milivoltoch. Čím vyšší (viac negatívny) REDOX, tým má bunka k dispozícii viac elektrónov a môže lepšie substrát oxidovať. Buduje ho práve EZ, ktorá zhromažďuje elektróny a vylučuje protóny. REDOX zdravých mitochondrií je v mínusových milivoltoch, čo znamená, že má prebytok elektrónov a môže dobre oxidovať substráty a tvoriť ATP. Zdravý človek má v mitochondrii medzi prvým až piatym komplexom cca - 400 až - 200 mV, keď klesne pod -200 mV, vtedy sa začnú objavovať všetky choroby, ktoré ľudia majú (vrátane rakoviny).

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Redukcia

REDUKCIA je dej, pri ktorom atóm prijíma elektróny – atóm kyslíka (O2) príjme elektrón a stane sa z neho voľný radikál superoxid (O2-).

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

RLT

RLT alebo aj Red Light Therapy je označenie pre Terapiu Červeným a Infračerveným Svetlom. Dnes je to už pomerne rozšírený vedný odbor, ktorý skúma vplyv červeného a Infračerveného svetla na zdravie a výkonnosť. Existujú už doslova stovky až tisíce štúdií, ktoré neustále nachádzajú ďalšie a ďalšie benefity červeného svetla na ľudské zdravie. Je to zároveň pochopiteľné, keďže my ľudia sme sa vyvíjali vonku, pod slnkom, ktoré vysiela cca polovicu zo svojho svetla v spektre červenej farby. Dnes už sú na trhu aj mnohé červená a infračervené panely, ktoré Vám vedia takéto terapeutické svetlo zabezpečiť, ako napr. panely značky EasyLight, ktoré sám odporúčam!

Viac o paneloch EasyLight nájdete na tomto odkaze..

ROS

ROS je skratka pre Reactive Oxigyn Species (v preklade VOĽNÉ RADIKÁLY. Sú to molekuly, ktoré majú vo svojej valenčnej (poslednej) vrstve jeden nespárovaný elektrón, vďaka čomu sú nestabilné a reagujú na okolité elektrické aj magnetické pole. Voľné radikály tvoria naše mitochondrie a práve vďaka nim komunikujú medzi sebou aj s jadrovou DNA.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

SCN

SCN je skratka angl. supra chiasmatic nucleus, v preklade suprachiazmatické jadro. Je to časť v mozgu v hypotalame, ktorá ovláda celé telo. Je riadené na základe svetla, ktoré zachytávajú oči a pokožka. Sem v noci prechádza aj hlavný hormón LEPTÍN a dáva mozgu informácie o energetickom stave celého tela. SCN je niečo ako tvoje švajčiarske hodinky.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Serotonín

Serotnín je dôležitý neurotransmitter, ktorý sa tvorí z aminokyseliny tryptofán vďaka UV svetlu, aké zachytávame zo slnka (aj preto je dôležitý Solárny mozoľ) ale aj vďaka UV svetlu, aké si v tele tvoríme sami. Serotonín sa tvorí a uskladňuje vo veľkom v čreve, ale aj inde v tele. Serotonín teda patrí medzi dôležitý neurotransmiter, ktorý ovplyvňuje nie len naše Črevo a pokožku, ale aj náladu a myslenie. V článkoch o ňom zistíš viac!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

SFA

SFA (alebo aj SAFA) je označením Saturated Fatty Acid, čo je v preklade Nasýtené Mastné kyseliny. Nachádzajú sa napr. v masle, masti, kokosovom oleji. O rozdelení tukov aj ich využívaní na blogu nájdete samostatné články.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

SN-2

SN2 je označením pozície, kde sa mastná kyselina nachádza v molekule tuku. Molekula tuku (triacylglycerol) má na glycerole pripojené 3 mastné kyseliny. Prvá je SN1, druhá (v strede) je SN2 a tretia je SN3. Pre človeka je dôležitá DHA práve v SN2 pozícii, pretože iba tak sa dostane do dôležitých orgánov a tkanív. Práve preto je vždy konzumácia celých rýb prvoradá a nie rybie oleje. V rybom oleji nemusí byť DHA v SN-2 pozícií + hrozí riziko foto a termo oxidácie PUFA. Viac informácií o tom, prečo je SN-2 dôležitá a prečo nie je prospešná konzumácia rybieho oleja, ale celých rýb nájdete v článku Bazanov efekt.

Článok Bazanov efekt je tu. .

Solárny Mozoľ

Solárny Mozoľ je označením pre ochrannú vrstvu našej pokožky voči silnému UV svetlu. Naša koža má totiž v sebe evolučne dané mechanizmy na to, aby sa na lokálne slnečné podmienky prirodzene adaptovala. Rovnako ako sa človeku spevní a zmohutnie časť kože napr. pri tréningu, lezení, či visení, rovnako sa nám prispôsobí pokožka na lokálne solárne podmienky. Dôkazom tochto konceptu je jednoducho to, že sme tu. Homosapiens sa totiž vyvinul v Afrike na silnejšom slnku ako je u nás v SK a CZ a zvládli sme ho aj bez opaľovacích krémov. Celý postup ako si svoj solárny mozoľ vybudovať aj udržiavať, nájdete v tomto článku.

Článok Solárny mozoľ.>.


A ak chcete praktický EBOOK/protokol ako na to,
zakúpite si ho tu..

Somatotyp

SOMATOTYP je označením pre tvoj typ postavy, ktorý si zdedil. Zahŕňa všetky morfologické a fyziologické parametre tvojho tela.

Svetlo

SVETLO je elektromagnetické vlnenie, ktoré prenáša energiu aj informáciu. Takmer všetko vysiela svetlo a rovnako ho aj absorbuje. Vetu, ktorú teraz napíšem, si navždy zapamätaj. Každý eukaryot okolo seba vysiela svetlo. Prokaryoty ho vysielajú až tisícnásobne viac. Svetlo je tiež dôvod, prečo chceme neustále zbierať elektróny. Vďaka elektrónom totiž svetlo zachytávame!

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Topológia

TOPOLÓGIA je matematická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá vlastnosťami geometrického objektu, ktoré sa zachovávajú pri nepretržitých deformáciách, ako sú napínanie, krútenie, pokrčenie a ohýbanie, apod. Zmena topológie znamená zmenu tvaru. znamená zmenu tvaru. Všetko v tele je zložené z proteínov (bielkovín), ktoré neustále menia svoj tvar. Každý proteín má okolo seba vodu, ktorá tiež mení svoj tvar a štruktúru. Zmena ich tvaru (zmena topológie) je to, vďaka čomu funguješ aj žiješ. O topológií nájdete na blogu viac článkov a tiež v prémium Členstve webináre. Hlavne z Júna roku 2022.

Ubikvitinácia

UBIKVITINÁCIA je nahrádzanie proteínov. Je to jeden z bunkových cyklov, ktorý v tele označuje proteíny, ktoré sú poškodené a treba ich postaviť nanovo. Ubikvitinácia je veľmi náročný proces a to ako na energiu (ATP), tak aj stavebný materiál (proteíny/bielkoviny).

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

uEMP

uEMP je označenie pre Umelé Elektromagnetické Pole (alebo aj Žiarenie), čo je vlastne označením pre neprirodzené (umelé) vlnenie. Toto uEMP dnes máme takmer zo všetkých technológií počnúc mobilmi, TV, Notebook, atď., Takéto uEMP nemá síce termálny (ionizujúci) efekt, no má iné biologické účinky, ktoré sú dnes už dobre preskúmané a aj preukázané. V článkoch sa o tom dozviete viac.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Viscelárny tuk

VISCERÁLNY TUK je tuk medzi orgánmi, zvyčajne v okolí pečene – zhoršuje jej stav.

Vodík

VODÍK je prvý základný chemický prvok, ktorý obsahuje iba jeden protón a elektrón. Takýto vodík sa volá prótium. Na Zemi sa nachádzajú aj jeho izotopy trícium a deutérium, ktoré sú ťažšie vďaka neutrónu v jadre. Eukaryoty aj prokaryoty používajú prótium vďaka jeho vlastnostiam spolu s jeho izotopmi na prenos energie, informácií, stabilitu membrán, ochranu či rast. Aj potrava, ktorú zjeme, sa koniec koncov rozloží na vodík, ktorý do mitochondrie privedie elektrón a protón. Kalórie naše mitochondrie nezaujímajú. Zaujímajú ich protóny aj elektróny a svetlo, aké sa tam uvoĺní.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Voľné Radikály

VOĽNÉ RADIKÁLY sú molekuly, ktoré majú vo svojej valenčnej (poslednej) vrstve jeden nespárovaný elektrón, vďaka čomu sú nestabilné a reagujú na okolité elektrické aj magnetické pole. Voľné radikály tvoria naše mitochondrie a práve vďaka nim komunikujú medzi sebou aj s jadrovou DNA.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Zvuk

ZVUK je elektromechanické vlnenie (vibrovanie atómov). Inými slovami – svetlo (elektromagnetické vlnenie) sa môže premeniť na zvuk (elektromechanickú vibráciu atómov), napr. keď svetlo zo slnka dopadne na vodu a vo vode sa šíri ako zvuk. Tento zvuk vo vode sa označuje aj ako FONÓN.

Ak Vás zaujíma táto téma viac, tu je odkaz na článok/-y na webe:.

Napadá ťa slovíčko/fráza, ktorá ti vyššie chýba? Napíš nám a Jaro ho rád doplní 🙂

Napíš do komentára slovíčko, aké by si rád uvidel s krátkym vysvetlením a je veľká šanca, že tu o pár hodín/dní pribudne!

  1. Pridaný už aj kvantový výťažok. Veľmi dôležité slovo, ktoré potrebuje každý spoznať. Viac info o ňom v novom článku: https://jaroslavlachky.sk/epigenetika-8-ako-vplyva-deuterium-na-typ-a-prejav-choroby/

  2. Liv54 píše:

    Možno jednoduché slovíčka, ale verím, že niekomu by pomohly. Para- a dia- magnetický

  3. Tiež boli na žiadosť pridané aj 3 slová: Ionizácia, Plazma a Kvantizácia.

  4. Ing.Tomáš Zabó píše:

    Proteazóm

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov


Ak si myslíš, že môže tento slovník niekomu pomôcť, kľudne ho zdieľaj ďalej!