Až ti nabudúce Vege...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Pre zapojenie sa do fóra musíte byť prihlásený. Účet si vytvoríte Zdarma a ak chcete získať prístup aj k súkromnému fóru, môžete sa pridať medzi prémium členov.


PRIHLÁSENIE | Prémium Členstvo

 

Až ti nabudúce Vegetarián povie, že DHA z rias stačí - ukáž mu toto

7 Príspevky
1 Užívatelia
0 Likes
45 Videní
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Až sa nabudúce bude niekto z Vás rozprávať s človekom, ktorý bude presvedčený o tom, že omega 3 nemusíme prijímať, alebo že keď u nás na SK a CZ ryby nie sú prirodzené nemusíme ich jesť, ...alebo že omega 3 z rias je rovnaká ako z ryby, ...kľudne mu pošlite túto vetvu

 

Obsahuje všetko potrebné ako pre odborníka, ktorý to potrebuje všetko, tak aj pre laika, ktorému stačí vidieť obrázok a počuť jednu vetu laicky:

 

  

Takže najskôr laické vysvetľenie toho, prečo je DHA nenahraditeľná. Dôvod asi nikoho neprekvapí a sú nim elektróny

Pozrite sa na krásny obrázok od Veroniky, kde je všetko. DHA je presne ako kábel, ktorý máme v stene. Mení svetlo na elektrický prúd a opačne. Toto je to, čo robí živočícha, akým je homosapiens tým najkomplexnejším na tejto planéte. Máme nervovú sústavu, ktorá zvláda vďaka vode, kolagénu a vode množstvo výpočtových operácií v neuveriteľných rýchlostiach. Bez DHA to nezvládne. 

 

 
Publikované : 11. mája 2023 20:46
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Tak a teraz pre odborníkov:

 

Elektróny môžu zaujať vždy len isté pozície, keďže patria medzi fermióny.
 
Elektróny obiehajú okolo jadra atómu v rôznych vzdialenostiach, ktoré sa nazývajú obaly. Každý obal má inú energetickú hladinu, ktorá sa zvyšuje, čím ďalej je od jadra. To je logické. Na to, aby elektrón "poskočil" vyššie, a vyššie, vyžaduje vždy viac energie. A rovnako zasa elektróny vo vrchných (valenčných) vrstvách, ktoré sú vo svojom "uzemnenom) stave, zasa vyžadujú menej energie ja ionizáciu (odchod z atómu), ako elektróny bližšie k jadru).
 
Teraz späť ku orbitálom. Keďže sú elektróny fermióny, majú svoje 4 kvantové čísla, ktoré ich charakterizujú. Elektróny sú teda vo svojej podstate všetky vo vesmíre rovnaké, no majú svoje odlišnosti, ktoré ich robia každý jedinečným.
 
Elektróny sú  teda ako ľudia. Každý z nás je človek, no zároveň mamy každý svoj odtlačok a sme jedinečný (hoci skupina sme všetci rovnakí - sme ľudia).
 
 
 
Teraz sa pozrime na ich kvantizáciu, alias kvantové čísla.
 
1. HLAVNÉ KVANTOVÉ ČÍSLO (N) označuje energetickú vrstvu (orbitál), v ktorej sa elektrón nachádza (1, 2, 3,...).
 
Najbližší obal má hodnotu n=1. Nasledujúci obal  má hodnotu n=2, ďalší 3, atď. 
 
2. VEDĽAJŠIE KVANTOVÉ ČÍSLO (L) označuje druh (tvar) daného orbitálu. Môžeme si to predstaviť ako mrak (nižšie je obrázok). V kvantovej mechanike sa totiž častice správajú na základe pravdepodobnosti, čo znamená, že sa môžu pohybovať nie ako častica (povedzme ako náboj z pištole, ktorý zasiahne terč v jednom bode), ale ako vlna (napr. ako keď hodíš kameň do mora a vlna narazí na breh po celom okraji). Častice sa v Kvantovom svete teda zdajú byť skôr len lokálnym "narušením" poľa a nie konkrétny bod (časť).
 
Môžeme ich teda nájsť (lokalizovať) na viacerých miestach naraz. Tvar elektrónového „mraku“ znázorňuje, kde sa elektrón v atóme nachádza. Poznáme štyri tvary, ktoré sa označujú písmenami s, p, d, f.
 
 
3. MAGNETICKÉ KVANTOVÉ ČÍSLO (M) označuje rozloženie vytvoreného mraku v priestore. Podľa toho, ako elektróny rotujú (SPIN hore alebo dole), aj ich lokalizácia bude hore alebo dole, vpravo alebo vľavo, vpredu alebo vzadu a rôzne kombinácie smerov.
 
Čím viac elektrónov, tým sa ich mraky rôzne prekrývajú. Napr. atóm vodíka, ktorý má iba jeden elektrón, bude mať mrak v tvare akoby kruhu, ale atóm hélia, ktorý má dva elektróny, bude mať mrak v tvare väčšieho kruhu. Atóm zinku, ktorý má 30 elektrónov, bude mať tvar mraku čudného snehuliaka, pretože sa v ňom prekrýva až niekoľko orbitálov.
 
4. SPINOVÉ KVANTOVÉ ČÍSLO (S) sme už prebrali vyššie a označuje smer rotácie elektrónu okolo svojej osi. Je to v podstate vnútorný moment hybnosti, aký elektrón má a jeho SPIN je tiež kvantizovaný, rovnako ako energia elektrónu. To znamená, že rovnako ako môže elektrón v atóme poskakovať do iných orbital a prijímať vždy iba isté kvantum energie (ktoré nie je náhodné), rovnako môže elektrón meniť svoj SPIN tiež iba kvantizovaných.
 
Spin elektrónu môže byť (+1/2) alebo (-1/2). Keďže každý orbitál obsahuje elektróny v páre, ak zistíme spin jedného, vieme určiť aj spin jeho partnera. Ak má jeden (+), druhý musí mať (-) a naopak. Spin elektrónu rozhoduje aj o jeho magnetických vlastnostiach.
 
 
 
 
 
 
Práve toto všetko, dané "charakteristiky elektrónu (akoby charakter a odtlačok človeka) sa volá kvantizácia.
 
Tu je ešte zopár pravidiel, ktorými sa fermióny, akými sú elektróny riadia:
 
  • Elektróny sa plnia vo vrstvách postupne, najskôr jeden vedľa druhého kým naplnia vrstvu a potom sa párujú SPINMI.
  • Nikdy nenájdeme elektróny vo svojej vrstve, ktoré by mali všetky kvantové čísla rovnaké. Inými slovami, elektróny musia byť odlišné
  • Každá VRSTVA musí byť plná predtým, ako sa začne plniť ďalšia. To znamená, že zľava doprava, od S, ideme po P, potom D, potom F
  • Existujú 4 podvrstvy, s, p, d a f, pričom každá podvrstva môže obsahovať iný počet elektrónov. Číslo n určuje, koľko čiastkových podvrstiev tvorí vrstvu (oblak). Napríklad 1. vrstva je tvorená 1 podvrstvou, s. Môže teda obsahovať len 2 elektróny. Druhá vrstva je tvorená dvoma podvrstvami, s a p, čo nám dáva množstvo 2+6=8 elektrónov dokopy. Tretia vrstva je tvorená troma podvrstvami - s, p a d a teda obsahuje 2+6+10=18 elektrónov, atď.
 
 
Tieto detaily sú možno pre niekoho "trápne" alebo nepodstatné, no pre našu biológiu nie sú. Ani pre naše mitochondrie a polovodiče.
 
Nezabúdajte, že rovnako ako mitochondrie, tak aj naše polovodiče neustále presúvajú elektróny a protóny, pričom sa vysporadúvajú s ich kvantizáciou - svetlom.
 
 
Toto kvantizované usporiadanie fermiónov totiž dáva abiotickým prvkom (neživým) ich vlastnosti, vďaka čomu sa z nich stávajú a
biotické (živé) chemické prvky, ktoré majú svoje funkcie a svoj magnetizmus.
 
 
 
Pozrime sa teraz na základné chemické prvky v našom tele, ktoré túto biotickú podmienku spĺňajú. Vo tak uhlík, ktorý tvorí kostru nášho kolagénu a celého tela. Uhlík je prvok s atomovym číslom 6, čo znamená, že má 6 elektrónov. Keď si to pozrieme z pohľadu opísaný vyššie zaistíme, že jeho prvá vrstva je naplnená 2 separovanými elektrónmi (1s), zatiaľ čo v druhej vrstve ostávajú 4 elektróny. W elektróny v s (2s) a 2 elektróny v p (2p). Tieto 4 elektróny dávajú uhliku jeho vlastnosti, vďaka čomu slúži ako "chobotnica", ktorá rada drží ďalšie prvky. Toto už všetci poznáte.
 
Čo je však zaujímavé je, že uhlík často tvorí dvojité väzby, tzv. metylové, kde sa spojí so susedným uhlikom, vďaka čomu SPU začnú zdieľať 2 elektróny. To znamená, že tieto 2 elektróny s tvarom orbitálu p, sú pre krivky zdieľané spoločne, ktoré majú možnosť stať sa delokalizovanými.
 
 
 
 
 
Keď sa tieto väzby stretnú vedľa seba, ako je to napr. v omega 3 mastnej kyseline DHA, ktorá má týchto 6 metylových skupín "zhodou náhod" usporiadané skrz celú molekulu za sebou, tento mrak elektrónov v tváre p sa teda akoby prelne, pričom spôsobí delokalizáciu elektrónu skrz celú molekulu.
 
To znamená, že elektrón v molekule DHA dokáže zaujať akúkoľvek pozíciu nad, aj pod. Správa sa jie ako častica na jedom bode, ale ako vlna, ktorá sa s istou pravdepodobnosťou nachádza všade v okolí DHA.
 
 
Toto je spôsob, akým DHA mení fotonický signál (svetlo) na elektronický (tok elektrónov).
 
Nezabúdajme, že elektróny reagujú iba si svetlom. Zachytávajú špecifické kvantum svetla. Takto zmení DHA svetlo na elektrický prúd, ale aj naopak elektrický prúd na svetlo. DHA je totiž v tomto ponímaní špeciálny tip polovodiča, ktorý obsahuje ako dieru (P polovodič) tak aj negatívnu časť (N polovodič). No a to znamená, že kedykoľvek cez polovodič prevedieme prúd (tok elektrónov), vytvoríme svetlo. Bingooo.
 
Môže byť toto dôvod, prečo Becker v minulom storočí zistil, že u všetkého živého počas dňa dokážeme zmerať negatívny elektrický potenciál? Inami slovami, že indikujú elektrický prúd?
 
Áno. Cez deň totiž svieti na Zem slnko, vďaka čomu mení fungovanie všetkého živého na planéte. Cez deň vďaka DHA tvoríme zo svetla elektrický prúd. Čo vám Becker pri pokusoch zistil ďalej? Napríklad to, že keď salamandra usoak silným magnetom, ktorý padol do anestézie, tento prúd zmizol. Naozaj zmizol. Becker však nevedel to, čo dnes vieme my a to, že tento prúd nezmizol. Prúd v skutočnosti zmenil polaritu.
 
 
Aky je dôvod? Jednoducho to, čo by ste všetci po minuloročnom webinari o Spánku mali vedieť.
 
V noci totiž využívame reverznutie toku pod myelinom, vďaka čomu tvoríme pomocou DHA svetlo. Inými slovami, cez deň keď svieti slnko, využívane elektronický stimul a v noci, pod rúškom tmy, si tvoríme vlastne svetlo a využívame optickú signalizáciu.
 
Takto vyzerá kvantová Biológia v praxi a presne takto dnes moderní ľudia zažívajú čoraz viac zdravotných problémov, pretože si večer a v noci vystabeiunelemu svetlu, ktoré narúša koherenciu monochromatického svetla, aké si v noci endogénne tvoríme sami, pomocou ktorého bunky kominukujú.
 
 
Môže byť toto tiež dôvod, prečo som sa pred rokmi sám prestal zaujímať o výživu a makonutrienty a radšej som venoval nejaký čas pochopeniu atómov? A môže byť toto dôvod, prečo je v dnešnej dobe vegetariánstvo bez poznania kvantovej mechaniky veľmi "krehký chodník"?
 
Áno môže. Až Vám nabudúce nejaký vegán povie, že Vám stačí rastlinná strava, len sa pousmejte a poukážte mu na tej obrovský kvantový počítač, ktorí máte obaja na krku, ktorý využíva superpoziciu subatomárnych častíc s názvom mozog.
 
 
 
Publikované : 11. mája 2023 20:48
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Môže byť toto jeden z dôvodov, prečo je dnes viac a viac ľudí, už v mladom veku, fyzicky slabých a nemajú dobre vyvinuté kostrové svalstvo? A môže byť toto tiež dôvod, prečo je sarkopénia prepojená s obsahom omega 3 DHA v tele?

 

Sarkopénia je definovaná ako syndróm charakterizovaný progresívnou a generalizovanou stratou hmoty a sily kostrového svalstva a je diagnostikovaný meraním svalovej hmoty, svalovej sily a fyzickej výkonnosti. Sarkopénia ovplyvňuje kvalitu života a je spojená s niekoľkými nepriaznivými účinkami na zdravie.

Úbytok svalovej hmoty sa zhoršuje sedavým spôsobom života a dá sa mu predísť správnou výživou spolu s primeranou fyzickou aktivitou. Ryby obsahujú biologicky aktívne zlúčeniny, ako sú omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny, bielkoviny, vitamín D, horčík a karnitín, ktoré sú schopné priaznivo zasahovať do metabolizmu svalov.

 

umelé modré svetlo bez dostatku slnečného = strata DHA + strata vitamínu A. 

Nedostatok DHA v tele = strata jednosmerného el. prúdu + strata endogénneho svetla. 

Každý, kto nie je schopný využívať DHA a meniť ho na elektrický prúd alebo späť na svetlo sa musí stať termodynamicky menej efektívnym. Inými slovami vyžaduje viac energie na svoj pohon. Čo to znamená? Že všetko na tele, okrem Mozgu, Srdca, dôležitých orgánov a imunitných látok ide bokom. Sem spadajú aj svaly. 

 

Menej DHA = nižšia výkonnosť = sarkopénia = vyššia ubikvitinácia = kratší a horší život! - Snažiť sa v tomto stave nasilu udržiavať svalstvo = NIE moc vhodné...

 

 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/307

 
Publikované : 11. mája 2023 20:54
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Čas opakovať aj staršie články. Budeme pokračovať a pre niekoho možno "vyššou rýchlosťou":

https://jaroslavlachky.sk/category/dha/

 
Publikované : 11. mája 2023 20:59
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Nový článok k téme vhodný aj na priezdieľanie je na blogu. 

 

Prečo sú všetky elektróny rovnaké, no zároveň sú odlišné? Prečo ich mitochondrie počítajú a ako dokáže kvantizácia elektrónu spraviť „obyčajný“ chemický prvok živým? Jednoducho – pomocou ich kvantizácie. Takto sa z abiotického prvku môže stať biotický!

 

Sumár článku

  • Čo je to kvantizácia elektrónov, ako vyzerá, a prečo sú elektróny v podstate ako ľudské prsty? Ako vyzerá ich „odtlačok„?
  • Aké kvantové čísla má elektrón?
  • Ako vyzerá práca DHA v reči laika, ale aj odborníka?
  • Prečo dokáže DHA kvantovo tunelovať elektróny, ako to robí a prečo to potrebuješ poznať?
  • Ako sa z abiotických (neživých) chemických prvkov stávajú biotické (živé)?

 

https://jaroslavlachky.sk/voz-15-kvantizacia-elektronu-dha-a-bioticke-prvky/

 
Publikované : 22. mája 2023 20:59
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Audio verzia TU: 

 

https://open.spotify.com/episode/77ZRiDiPLvobUY6dScKF7n

 
Publikované : 22. mája 2023 20:59
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Pokračovanie:

Hlavným polovodičom v našom mozgu je DHA, ktoré je zhodou náhod v kontakte s mozgovou kôrou a omozečnicou (plienkou, pripomínajúcou fasciu, ktorá obopína kôru mozgu). Druh omozečnice je mimochodom aj v oku, na sietnici a volá sa cievovka a rovnako sa nachádza aj okolo celej miechy. O tomto by si už mal vedieť z minuloročného webináru o Spánku, kde sme si ukazovali, ako sa naše telo regeneruje, ako spíme, prečo spíme aj ako regulujeme jednotlivé fázy spánku a čo znamenajú

Táto zaujímavá štruktúra dohromady tvorí veľmi elegantný polovodič, ktorý sa však odlišuje od tých, aké využívame v elektronike. Veď už len samotné DHA robí niečo zvláštne. DHA je sama o sebe P aj N polovodič, a keďže je hneď pod mozgomiešnym mokom, ktorý je hustý a svetlo sa v ňom láme viac, dokáže veľmi dobre zachytávať elektróny aj fotóny, ktoré do mozgovej kôry prichádzajú. Predstav si to ako sieťku na pingpong.

 

Tvoje oko aj ďalšie časti tela sú ako hráč, ktorý podáva. Vystrelí fotón a na druhej strane je protihráč, ktorý chce loptičku odpinknúť. Vďaka sieťke (DHA), túto loptičku spomalí a elegantne zachytí. Následne s ňou dokáže spraviť čo len chce.

. Ako vidíš, DHA je veľmi selektívna pre elektróny aj fotóny. Voda, ktorá je nad, je zároveň plná elektrónov. Dôvod prečo je ich moment hybnosti.

Čím viac elektrónov do systému a do okruhu mozgovej kôry pridáme, tým viac dokážeme zvýšiť magnetický moment danej substancie. No a čím viac dokážeme zvýšiť a kontrolovať magnetický moment, tým lepšie dokážeme kontrolovať (prepínať) flow elektrónov a fotónov, ktoré vstupujú do konkrétnych okruhov mozgovej kôry a jednotlivých hemisfér.

Nepripomína ti to niečo? Napríklad niečo z minulého článku o harddisku? Nemá náhodou voda vďaka magnetickým koherentným doménam hromadu voľných elektrónov aj protónov? A nie je náhodou táto voda tesne nad touto tenkou akoby fasciou, ktorá obopína mozgovú kôru, do ktorej sú prepojené dentrity a telá neurónov?

 

Molekula vody ako vieš je veľmi zaujímavá, pretože obsahuje atóm kyslíka s dvoma nespárovanými elektrónmi na jednej strane a mierne odklonené atómy vodíka, respektíve protóny, na strane druhej, vďaka čomu má molekula vody magnetický dipólový moment. Predstav si to ako natiahnutú strunu na luku. Má v sebe uschovanú nejakú „zotrvačnú magnetickú hybnosť“, ktorú dokážeme pri použití externej sily uvoľniť

 

Aj preto je DHA a jeho neustály prísun extrémne dôležitý!

 

Viac v novom článku:

 

https://jaroslavlachky.sk/voz-18-magnetizmus-pre-pokrocilych-magneticky-moment-a-pamat-vody/

 
Publikované : 25. júna 2023 14:47
Zdieľať: