Môže spraviť umelé ...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Pre zapojenie sa do fóra musíte byť prihlásený. Účet si vytvoríte Zdarma a ak chcete získať prístup aj k súkromnému fóru, môžete sa pridať medzi prémium členov.


PRIHLÁSENIE | Prémium Členstvo

 

Môže spraviť umelé svetlo ľudí obéznych a slnečné svetlo im naopak pomôcť spaľovať tuk?

26 Príspevky
3 Užívatelia
12 Likes
135 Videní
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

U ľudí a myší je veľa rozdielov vo fungovaní našej a ich BIOLÓGIE, no niektoré veci máme podobné. Napríklad to, že aj myši a aj my ľudia patríme medzi placentové cicavce, čo znamená, že máme v sebe gény, ktoré vedia tvoriť proteíny, ktoré nám pomáhajú vzdorovať CHLADU.

 

Myši aj ľudia dokážu syntetizovať (tvoriť) dva druhy tuku. BIELY a HNEDÝ. Biely je známy, je to naše skladisko vodíka (ale aj kmeňových buniek), zatiaľ čo hnedý tuk je naša „spaľovňa vodíka“. Hnedý tuk obsahuje veľa mitochondrií (aj preto ten názov HNEDÝ), vďaka čomu dokáže zvýšiť našu schopnosť využívať vodík (či už z mastných kyselín a tuku, ale aj zo sacharidu a proteínu). Benefitov to má mnoho, evolučným je hlavne naša schopnosť prežiť CHLAD, pretože vďaka tomu dokážeme v hnedom tuku využívať vodík na masívnu tvorbu TEPLA, ktoré nás jednak zahreje a tiež nám pomôže scvrknúť vodu a termodynamicky zefektívniť mitochondrie. To znamená, že máme väčšiu šancu PREŽIŤ.

 

Aj preto boli všetky placentové cicavce evolúciou vyselektované po tom, čo sme čelili ťažkým podmienkam (CHLAD a nedostatok potravy) v histórií. O tomto budem ešte písať blogy, no je to spomenuté aj v knihe. Členovia by mali vedieť, čo mám na mysli (SPOILER: udalosť, ktorá vyhubila dinosaury).

 

Teraz k veci, pretože veľa ľudí si neuvedomuje (alebo nechce uvedomiť), že SVETLOTEPLOTA majú na našu BIOLÓGIU obrovský vplyv. Dokonca väčší ako to, čo vkladáme do úst. Veľa ľudí sa snaží držať si figúru alebo hmotnosť, no neuvedomuje si, že už len primitívna VOĽBA, ktorú robia každý deň, ako stlačenie vypínača a zapnutie žiarovky na strope v nevhodný čas, či sledovanie televízie, z ich tela robí SKLADISKO VODÍKA (podkožného tuku) a zároveň im znižuje inzulínovú citlivosť a tým aj spaľovanie mastných kyselín.

 

To znamená, že dlhé svietenie jasným svetlom, napríklad v takomto zimnom období, bez CHLADU a adekvátnej červenej a infračervenej farby, im ľahko privodí metabolický syndróm a tiež kilá naviac.

Na druhej strane však, adekvátne slnečné svetlo, nám aj uprostred zimy alebo leta pomôže udržovať vysokú citlivosť na leptín a vďaka tomu tiež pomôže udržať hnedý tuk, ktorý bude spaľovať podkožný tuk a vyhneme sa metabolickému syndrómu.

 

 

V novej štúdií uverejnenej začiatkom roku sa hovorí, že takmer všetky formy života dokážu detekovať a dekódovať informácie o svetle, aby získali výhodu v adaptácii. Príklady zahŕňajú vizuálny systém, v ktorom sú signály fotoreceptorov spracované do virtuálnych obrazov, ale aj cirkadiálny systém, v ktorom svetlo riadi fyziologické hodiny.

Nová štúdia na myšiach dospela k záveru, že svetlocitlivé proteíny (OPN3) v tukových bunkách dokážu detekovať slnečné svetlo. Tiež sa zistilo, že príliš málo prirodzeného svetla môže zmeniť správanie tukových buniek a môže zvýšiť riziko metabolického syndrómu.

V tejto štúdií popisujú dráhu svetelnej odozvy u myší, ktoré využívajú encefalopsín (opsin 3, skratka = OPN3, reagujúci na modré svetlo, 480 nm) na reguláciu funkcie adipocytov (tukového tkaniva). Myši, ktorým geneticky odstránili gén na expresiu OPN3 vykazujú deficit termogenézy závislý od svetla a Opn3 a po vystavení chladu sa stávajú podchladenými.

 

Opsín-3 tiež známy ako encefalopsín alebo panopsín je proteín, ktorý je u ľudí kódovaný génom OPN3. Výsledkom alternatívneho zostrihu tohto génu je viac variantov transkriptov kódujúcich rôzne proteínové izoformy.

 

Opsíny sú členmi typu receptora spojeného s G proteínom. Okrem vizuálnych opsínov majú cicavce aj niekoľko fotoreceptívnych nevizuálnych opsínov, ktoré sú exprimované v tkanivách mimo oka. Gén opsín-3 je silne exprimovaný v mozgu a semenníkoch a slabo exprimovaný v pečeni, placente, srdci, pľúcach, kostrovom svalstve, obličkách a pankrease. Gén je exprimovaný aj v koži a tukovom tkanive.

 

O opsínoch sa čitatelia dozvedeli už v prvej knihe, pretože je to veľmi dôležité, no so zlatými členmi sa tomu budeme venovať už v štvrtej kapitole pri vitamíne A. Tieto opsiny pracujú na základe okolitého EM vlnenia, vďaka čomu vedia premeniť vlnenie na elektrický signál, ktorý vyvolá nejakú reakciu.

Pointou však je to, že pracujú aj na báze NEVIZUÁLNEHO VNEMU a prepojenia s mozgom, čo znamená, že hoci zachytávajú svetlo a EM vlnenie, nevyužívame ich priamo na vizualizáciu ako je to pri čapíkoch v oku a farbách. Mnohé opsiny slúžia na iné veci, ako je to aj u OPSÍNU 3.

Laicky povedané, tieto nevizuálne opsiny slúžia ako naše tretie oko. A zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, keďže koža je rozlohou najväčší orgán. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32040503/

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:47
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

V štúdií preukázali, že OPN3 je prítomný v ľudských aj myších tukových bunkách alebo adipocytoch. Tiež ukázali, že svetlo môže preniknúť dostatočne hlboko cez kožu potkana, aby spustilo OPN3 v adipocytoch. (Moja poznámka: myšia koža aj sietnica pracuje inak ako ľudská a okrem iného je viac ochlpená. To znamená, že ak cez kožu myší prešlo modré svetlo až do tukového tkaniva, u človek to je o mnoho jednoduchšie a prienik dokonca hlbší)

 

Špecifická vlnová dĺžka modrého svetla (480 nanometrov) stimulovala OPN3. K tomu však dochádza na slnečnom svetle, ale nie v umelom.

Vedci pri svojich experimentoch použili myši geneticky upravené, ktorým vo svojich adipocytoch chýbal gén kódujúci OPN3 nazývaný Opn3.

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/could-sunlight-combat-metabolic-syndrome

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:48
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Existuje stále viac dôkazov podporujúcich myšlienku, že aktivácia hnedého tuku môže chrániť pred metabolickým syndrómom. Metabolický syndróm je súbor stavov, vrátane hypertenzie, vysokej hladiny cukru v krvi, abnormálnych lipidov v krvi a prebytočného telesného tuku okolo pása.

Tipycký príklad metabolického syndrómu je diabetik. 

 

Keď vedci vystavili myši, ktoré neobsahovali Opn3 v ich adipocytoch, nízkym teplotám 4 ° C, ich reakcia na chlad bola narušená. Ich teploty v jadre tela (core) boli nižšie ako v prípade kontrolných myší s nedotknutými génmi Opn3. Hnedý tuk u modifikovaných myší negeneroval toľko tepla.

Je tiež zaujímavé, že keď vedci pripravili tieto myši o jedlo, nespálili za chladných podmienok toľko tuku ako bežné myši. To znamená, že reštrikcia kalórií u nich fungovala radikálne inak.

Toto by malo byť tiež veľké AHA pre každého, pretože CHLAD a slnečné svetlo sú jediné dve premenné, ktoré umožnia živočíchovi jesť menej bez vedľajších negatív.

 

Pokračujem ďalej, pretože ešte príde to najlepšie:

V ďalšom experimente vedci umiestnili normálne dospelé myši do chladného prostredia s plno-spektrálnym osvetlením a sledovali teploty ich jadra tela.

 

„Po 3 hodinách zhasli modré svetlo vlnovej dĺžky, ktoré spúšťa OPN3, ale nechali svietiť zvyšok spektra. Bez modrej vlnovej dĺžky poklesli teploty jadra zvierat, čo poskytuje ďalší dôkaz o tom, že prirodzené svetlo s úplným spektrom účinku ovplyvňuje metabolizmus.

Rovnako teda aj myši, ktorým chýbal Opn3, ale aj myši chované pod svetlom, ktoré neobsahovalo modré spektrum, nereagovali efektívne na nízke teploty a mali nižšie teploty jadra, keď boli v chladných podmienkach. Mali tiež väčšie množstvo bieleho tuku a pri pôste (obmedzení príjmu potravy) neschudli.“

Zdroj: Nayak et al., 2020, Cell Reports 30, 672–686

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:50
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Teraz by mal každý člen porozmýšľať nad tým, čo práve čítal, pretože je to dôležité. Najmä pre všetkých, ktorí čítali aspoň prvú knihu.

Aký je rozdiel medzi myšou a človekom a prečo môže u myši modré svetlo a aktivácia hnedého tuku pracovať inak aj vyvolať trochu iný efekt, ako u človeka?

Odpoveď je MELANOPSIN.

 

Presne kvôli tomuto treba opäť raz nahliadať na veci z viacerých uhlov. Ani samotní vedci v tomto nemajú úplný prehľad a hlavne netušia, aké rozdiely sú v NOČNÝCH (nocturnal) zvieratách ako myši a DENNÝCH, akými sú ľudia. Nočné zvieratká majú inak uspôsobené opsiny ako denné. Ich opsin má veľmi silnú chemickú väzbu s vitamínom A a vyžaduje „VIAC“, aby sa stimuloval svetlom.

Sú to totižto nočné tvory a cez deň, kedy svieti slnko, potrebujú byť "chránené". 

 

Prečo je to dôležité? Pretože my dnes vieme, že v podkožnom tkanive máme okrem opsinu 3 aj melanopsin, ktorý reaguje taktiež na modré svetlo. Tiež máme v tomto tkanive hlavný hormón LEPTÍN, ktorý ako viete, sleduje energeticky balans (počíta elektróny v podkožnom tkanive), o čom neskôr, pod rúškom tmy, informuje mozog.

Preto aj tieto štúdie preukázali veľmi zaujímavý fakt, o ktorom možno ani sami vedci nevedia a to, že slnečné svetlo a umelé svetlo majú radikálne iný EFEKT na náš metabolizmus, hnedý tuk, ale aj na spaľovanie podkožného tuku a teda aj potencionálny vznik metabolického syndrómu.

 

Aj preto môže jednoduchá VOĽBA, ktorú väčšina ľudí robí deno denne, ktorou je zasvietenie silného svetla večer, spôsobiť zvýšenie hmotnosti a zníženie tolerancie na chlad.

 

Tiež Vám to hovorí, že každý cukrovkár, ktorý trávi čas pred televízorom alebo s mobilom v ruke, je ako majiteľ auta v plameňoch, ktorému nefunguje motor a ešte do neho prilieva benzín a v miestnosti viac a viac prikuruje. 

 

https://www.sciencemag.org/news/2015/05/could-turning-out-lights-help-you-burn-fat

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:51
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Rovnako ako dokáže plnospektrálne slnečné svetlo cez deň zvýšiť leptínovú citlivosť a tým aj expresiu hnedého tuku, samotné svetlo v noci dokáže znížiť aktivitu hnedého tuku (BAT =Brown Adipose Tissue). LINK TU.

Malo by Vám to dávať zmysel, pretože leptín má denný rytmus a v sére stúpa večer (keď je vonku tma a naša teplota klesá). V tomto okamihu sa leptín ako hormón dostáva k leptínovému receptoru v mozgu medzi 12:00 a 2:00 v noci. Práve zníženie teploty a tma je to, čo LEPTÍNU ďalším hormónom pomáha v odovzdávaní informácie aj energie. 

 

Ďalšia vec je, že hladiny leptínu sú vyššie v lete (podobne ako steroidné hormóny), kedy je svetelný cyklus dlhší, a zároveň je menšia aktivita BAT a rovnako konzumujeme sacharidy, ktoré našu telesnú teplotu zvyšujú skrz neuropeptid Y, na rozdiel od konzumácie mastných kyselín.

 

Zlatí členovia (ale aj bronzoví z časti) už tiež vedia, že toto zvyšovanie hormónov je vyvolané aj množstvom deutéria, pretože v lete ho máme k dispozícií viac, čo znamená, že na vyvolanie rovnakého EFEKTU hormónu v receptore, treba viac vstupu. V zime sa naše mitochondrie prirodzene zbavia deutéria, vďaka čomu stačí receptoru menej vstupu na vyvolanie rovnakého efektu, pretože KIE protia a deuteria je iný. 

 

Toto je kvantová biológia v praxi. Preto majú ľudia s hormonálnymi terapiami často problémy, vrátane mladých ľudí, ktorí si pichajú steroidy, pretože svoje telo nútia hromadiť deutérium, vďaka čomu sa im spomaľuje krebsov aj močový cyklus a bunka ma narušené cykly. 

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:52
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Aký je teda záver, ktorý Vám chcem touto dlhou správou odovzdať?

 

Najrýchlejší spôsob, ako sa vyhnúť metabolickému syndrómu a zároveň môcť viac jesť bez vedľajších následkov, ale rovnako aj jesť menej bez vedľajších následkov (pôst a čiastočné hladovanie) je CHLAD alebo solárne žiarenie = SLNKO.

 

V letných mesiacoch potrebujete vytvoriť solárny MOZOĽ, absorbovať kvantá ÚV svetla a zvýšiť svoj endogénny vitamín D a v zime aj vďaka CHLADU a hnedému tuku, môžeme spaľovať kvantá podkožného tuku alebo toho zo stravy, z ktorého vytvoríme veľa endogénnej vody a tepla, ktoré scvrkne naše mitochondrie a pomôže nám zvrátiť zdravotné neduhy.

 

Toto je niečo, čo si málo ľudí uvedomuje a čoskoro o tom budem písať aj na BLOGU pri ADAPTÁCIÍ NA CHLAD, pretože CHLAD môže zmeniť náš zdravotný stav veľmi rýchlo a to aj bez toho, aby v tele prebehli opravné mechanizmy. Čo to znamená?

 

CHLAD privedie chybné respiračné komplexy bližšie k sebe, aby sa pokúsil pomôcť elektrónom „preskakovať“ z jedného komplexu na druhý, cez energetickú „bariéru“, ktorú si disfunkčné mitochondrie vytvorili tým, že zvýšili vzdialenosť respiračných komplexoch v Angstromoch.

 

CHLAD teda môže pomôcť poškodeným komplexom aj mitochondriám ešte skôr, ako budeme mať šancu ich recyklovať alebo vylúčiť pomocou autofágie alebo apoptózy. O tomto všetkom sa dozviete viac už čoskoro v najbližších mesiacoch na BLOGU.

(Ak budete mať ešte nejaké otázky pred uverejnením, kľudne ich píšte SEM na fórum, medzi ďalšie a v článkoch ich zodpoviem.)

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:53
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Pripájam aj pekné video na záver od Philipp Scherer Ph.D. a môžete to brať ako vianočný darček (žartujem😀)

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:53
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Je to video o hnedom tuku, metabolizme, a veciach okolo, v ktorom sa dozviete niečo o tom, ako to v nás funguje a tiež dve kľúčové veci, na ktoré chcem upozorniť.

  1. Pri konci Philipp hovorí o tom, že hnedý tuk ako tkanivo je niečo, čo sa zdá sa byť spoločné u všetkých placentových cicavcoch (aj keď nevie presný dôvod prečo)
  2. Tiež tam spomína niečo o tom, že dúfa, źe jedného dňa vymyslia tabletku alebo liek, ktorý ľuďom umožní aktivovať hnedý tuk, aby mohli v pohodlí domova sedieť na gauči a prebytočné kalórie z prejedania, jednoducho spália v tomto metabolicky aktívnom tkanive.

 

Vám členom by mal dôjsť tento paradox. Prečo evolúcia vložila tukovú hmotu (biely aj hnedý tuk) priamo pod našu pokožku? Pretože svetlo zo slnka, ale aj teplota, majú riadiť lipidy v tukových bunkách, ktoré signalizujú energetickú rovnováhu.

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:53
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Na záver bonus, ktorý vypozorujú iba pozorní čitatelia. Vo videu jasne hovorí o tom, že rezistencia na leptín je riadená KVALITOU tuku a nie KVANTITOU. To znamená, že naša citlivosť na leptín je tá kľúčová a nie to, či máme 10% podkožného tuku alebo 20%.

Ak sme citlivosť na leptín stratili, s ním odišla aj citlivosť na inzulín a aj hnedý tuk a rovnako funkcia našich mitochondrií, ktoré nedokážu efektívne spaľovať mastné kyseliny a sú závislé na využívaní glykolýzy v cytoplazme bunky.

 

Pseudohypoxia = zvyšovanie bieleho tuku = leptínová rezistencia = inzulínová rezistencia = neschopnosť efektívne oxidovať mastné kyseliny = znížené množstvo proteínu NAD = neschopnosť mitochondrii regenerovať komplexy = znížený REDOX mitochondrie.

 

Aj preto je smutné, keď takéto pekné video dopadne tak, ako dopadne. Prezentujúci človek je platený farmaceutickým priemyslom a snaží sa nájsť liek, aby človek mohol sedieť pod umelým svetlom obkolesený umelým vlnením, pričom bude spaľovať kvantá tuku. Je to oxymoron, pretože to umelé svetlo, pod ktorým by daný liek užil, jeho leptín v pokožke spraví nefunkčným a vyvolá mu leptínovú rezistenciu (zlatí členovia tieto mechanizmy spoznajú v piatej kapitole o LEPTÍNE a IMUNITE už čoskoro).

 

Femtochemické a attochemické reakcie ďaleko predčia to, čo sa študuje pri biochémii a takýchto liekoch.

Nelinearny efekt svetlá je to, čo ovláda našu biochémiu. Toto si potrebujú uvedomiť aj ľudia, ktorí tieto veci študujú a vyvijajú nové lieky. Tiež je to dôvod, prečo je dnes cukrovka na rozvoji viac a viac a prečo je ich "liečba" úplne nevhodná.

 

"Pichanie inzulínu a častá konzumácia jedla je len prilievanie benzínu do horiaceho auta.

Cukrovkár, ktorý sa ešte posadí pred nový LED TV, medzi štyri steny a za okno, je ako keby toto horiace auto uzavrel do veľkej miestnosti s neustálym prístupom ku kyslíku, ktorý oheň ešte podporuje..."

 

Alebo druhé pekné prirovnanie cukrovkára v liečbe je ako alkoholik, ktorého liećia alkoholom. Je to paradox, no je to tak. Cukrovkár má problém, pretože jeho telo stráca citlivosť na inzulín a aj tak mu pichajú inzulín. Ak by sa alkoholik chcel vyliečiť, tiež by mu mohli nalievať stále alkohol, aby nikdy nezažil ťažké "stavy", ktoré by mu však pomohli sa z toho dostať. Je to irónia, no prirovnanie sedí. 

 

https://diabetes.diabetesjournals.org/content/63/11/3759

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:54
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Pripájam krásny video záber pod mikroskopom mitochondrií a jadra bunky, kde je uložená jadrová DNA.

Mitochondrie (fialové) vytvárajú veľkú časť chemickej energie pre bunku. A v porovnaní s pomaly sa pohybujúcim jadrom (zelené) sa mitochondrie javia ako hyperaktívne. Len sa pozrite na toto 10 sekundové video a budete udivení, čo všetko je v ňom ukázané. Takto vyzerajú mitochondrie s plným (vysokým) REDOXOM (od -200 po -400 mV).

Sú blízko pri jadre a rýchlo sa pohybujúce. Ak si stále niekto myslí, že naša jadrová DNA a gény sú zodpovedné za prejavenie sa chorôb, v tomto videu je ukázaný opak, aj keď málokto si to uvedomí. Mitochondriálna DNA sa prerába 3 až 5 krát rýchlejšie ako jadrová DNA , práve preto, aby rýchlejšie reagovala a menila svoj ETC.

 

Zdravé a energeticky sebestačné mitochondrie nemajú dôvod zasahovať do jadrovej DNA a spúšťať gény, ktoré nemajú byť spustené. Avšak energeticky nesebestačné musia do DNA zasiahnuť, aby bunka prežila.

 

Rovnako je na obrázku ukázané, prečo CHLAD pomôže, pretože všetko v bunke zmenší a zefektívni. Mitochondrie sa tak stanú „hyperaktívne“ v spaľovaní mastných kyselín a tvorbe TEPLA, aj VODY.

 

https://twitter.com/MAG2ART/status/1077186162639421440?s=20

 
Publikované : 27. decembra 2020 18:55
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Tkanivá so zlým okysličením (pseudohypoxiou) nemôžu používať krebsov ani močový cyklus. Používajú glukózu v krvi, pretože tieto metabolické dráhy sa nenachádzajú v mitochondriách v matrixe, ale v cytoplazme bunky.

Mitochondriálna dysfunkcia je miesto, kde začína rezistencia na leptín aj adiponektín.

 

Pamätajte si, že napätie kyslíka je to, na základe čoho mitochondria robí rozhodnutia za nás, či využíva glykolýzu a teda spaľuje glukózu a využíva proteín NAD v cytoplazme alebo bude používať betaoxidáciu. (Zlatí členovia viď kapitola 3 KRV)

 
Publikované : 27. decembra 2020 19:02
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Ďalšia štúdia, ktorá tak trochu "nabúrava" zaužívané dogmy o INZULÍNE a sacharidoch.

Akútne vystavenie myší chladu spôsobuje odbúravanie niektorých tukov z bieleho tuku (vyvolá lipolýzu). Toto následne SPUSTÍ uvoľňovanie inzulínu do krvi. Inzulín podporuje vstup tuku aj glukózy do hnedého tuku, aby tam doplnil triglyceridy a udržal termogenézu v pohybe. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30033199/

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 21:14
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Toto je pri akútnom vystavení sa chladu. Pri dlhotrvajúcom však inzulín prestáva pracovať, pretože jeho úloha v tele placentových cicavcov stráca účinok. 

 

Ukázalo sa, že chladnejšie teploty inaktivujú účinok inzulínu. Preto schladenie pokožky často prechodne zvyšuje hladinu cukru v krvi.

(O tomto som viackrát písal na IG alebo FB a prirovnával som to ku HROZNU v zime. Toto je dôvod, prečo dobrí vinári vedia, že ak chcú sladké víno, musia nechať hrozno vymrznúť, pretože po vystavení chladu hrozno stratí nejakú vodu, scvrjne sa, a zvýši obsah cukru. Nižšie pripájam link na FB.)

 

Niektoré zvieratá používajú glukózu ako nemrznúcu kvapalinu pre svoju krv. Podobne ako hrozno. Toto tiež vysvetľuje, prečo Gilbert Ling, ktorého som spomínal v poslednom článku o VOĽNÝCH RADIKÁLOCH, v roku 1969 zistil, že pôsobenie inzulínu na glukózu sa vnútri buniek líši, keď teplota klesne pod 16 stupňov Celzia.

(Aj toto je dôvod, prečo v som v prvej knihe čitateľom napísal presnú hodnotu, akú teplotu má mať voda, keď sa chcete ADAPTOVAŤ na CHLAD a využívať jeho benefity. Pri prekročení tejto teploty, si človek dokonca ľahko ublíži, ak nevie čo robí. Aj preto by si mal človek rozmyslieť, či sa pustí do CHLADU/OTIŽOVANIA len tak bez hľavo alebo nie. 

Tiež je to dôvod, prečo vždy tvrdím, že to, že naši starí rodičia pili ráno pálené a boli zdraví, neznamená, že boli zdraví kvôli tomu pálenému. Korelácia neznamená kauzalitu. Benefit alkoholu sa ukrýva aj v tom, čo som napísal vyššie, v cukre a hlavne v kvalite vody. Dnes ani jedno ľuďom už neposkytuje benefit, no veľa negatív. Jediný potenciálny alkohol, ktorý môže byť stále prospešný pre ľudí, obzvlášť v letných mesiacoch, je kvalitné červené víno.)

 

Finálny účinok inzulínu je spojený so znížením počtu receptorov na plazmatickej membráne. Ak je prítomný na našom tele chlad, dôjde k zníženiu množstva inzulínových receptorov prítomných v našich bunkových membránach. A áno, aj túto hrá úlohu DEUTÉRIUM.

 

Aj toto pekne ukazuje, že naša biológia je skutočne FOTO, ale aj TERMO PLASTICKÁ, pretože reaguje nie len na svetlo, ale aj teplotu a prispôsobuje tomu aj vylučovanie a správanie sa hormónov.

 

>>KNIHA od Gilberta Linga na stiahnutie TU<<

 

 

 

 

 
Publikované : 27. decembra 2020 21:42
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Ďalší kľúčový hormón, ktorý nie len „lieči“ cukrovku, ale aj všetky mitochondriálne poruchy je melatonín.

U stavovcov, ako sú ľudia, je vylučovanie melatonínu regulované norepinefrínom, katecholamínom nazývaným aj noradrenalín (synonymum norepinefrínu). Je to hlavným neurotransmiter sympatického nervového systému. Tento systém je poháňaný PVN v hypotalame. Je zodpovedný za tonické a reflexné zmeny kardiovaskulárneho tonusu.

 

Noradrenalín je hormón, ktorý je vyvolaný pri vystavení sa CHLADU, ale tiež pri vystavení pokožky UV svetlu.

Opäť raz vidíte, prečo vždy tvrdím, že jediné tri premenné, ktoré dokážu zvrátiť cukrovku (a zároveň ju aj vyvolali) sú INFRAČERVENÉ + UV svetloCHLAD.

 

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00298.2015

 
Publikované : 27. decembra 2020 21:54
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

 
Publikované : 27. decembra 2020 22:05
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086738/

 
Publikované : 27. decembra 2020 22:27
Karol
(@karol)
Príspevky: 136
ZLATÝ ČLEN
 

Super, už sa teším na ten článok o chlade 😃 zatiaľ pokračujem aspoň v občasnej studenej sprche 

 
Publikované : 28. decembra 2020 10:12
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

@karol čoskoro bude článok 😉

 
Publikované : 28. decembra 2020 10:37
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

@karol hnedý tuk môže spáliť obyčajný tuk, no glukóza nie je hlavným zdrojom paliva pre tieto bunky. Keď bunkám dôjde ich vlastné malé úložisko tuku, odsajú tuk zo zvyšku tela. Toto je prírodná liposukcia 😀 

https://www.nytimes.com/2012/01/25/health/brown-fat-burns-ordinary-fat-study-finds.html

 

 
Publikované : 28. decembra 2020 10:38
Karol reacted
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3942
Admin
Zakladateľ témy
 

Doktor Kozak umiestnil myši s predispozíciou na obezitu na týždeň do chladnej miestnosti s 5 stupňami Celzia. Ukázalo sa, že zvieratá aktivovali svoj hnedý tuk.

Výsledkom bolo, že schudli 14 percent svojej hmotnosti, čo predstavovalo 47 percent ich telesného tuku, a zároveň jedli stravu s vysokým obsahom tukov a zjedli dva a polkrát viac kalórií, ako konzumovali pri bežnej izbovej teplote.

 

Celkom zaujímavé...

 

 

https://www.nytimes.com/2009/04/09/health/research/09fat.html

 

 
Publikované : 28. decembra 2020 10:49
Lenka and Karol reacted
Stránka 1 / 2
Zdieľať: