Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

MITOCHONDRIE #7 ROS alias VOĽNÉ RADIKÁLY

20.12. 20202729x3

Čo sú to voľné radikály, ako a kde v tele vznikajú, aká je ich úloha a prečo môže byť užívanie umelých ANTIOXIDANTOV zlý nápad, ktorý môže narobiť VIAC ŠKODY ako OSOHU? Prečo môžu byť voľné radikály pri niektorých chorobách naopak potrebné? Aj na tieto otázky sa v dnešnom článku dozvieš odpovede. Pozrime sa na to.

Rýchly sumár článku (čo sa dozvieš):

 • Čo je to VOĽNÝ RADIKÁL, a ako vzniká?
 • Prečo naše telo nevyužíva FLUÓR, ale KYSLÍK? V čom sú tieto dva prvky rovnaké?
 • Koľko elektrónov naše mitochondrie môžu naozaj stratiť, aby to zvládli a koľko je už priveľa?
 • Prečo by si nemal nikdy brať umelé antioxidanty a nenaletieť predajcom?
 • Čo je naozajstný problém CUKROVKYprečo sú pre nich paradoxne VOĽNÉ RADIKÁLY potrebné ako SOĽ?
 • Na konci prekvapivé súvislosti o KÁVE, o ktorých 99% ľudí netuší (iba pre členov)?🙄
 • A ešte mnoho viac

posledných článkoch si spoznal podstatný základ o fungovaní mitochondrií a o tom, ako sa v tebe tvorí ATP, ale aj TEPLO. Oboje sú prirodzeným výsledným produktom dýchacieho reťazca (nejaké teplo mitochondrie tvoria vždy, nezávisle od UCP), no tvoje mitochondrie majú v istých situáciách na výber, či budú tvoriť viac jedného alebo druhého. Rozhoduje o tom ako inak tvoje PROSTREDIE.

Preto vždy tvrdím, že naša CIRKADIÁLNA BIOLÓGIA je veľmi PLASTICKÁ a konkrétne FOTO aj TERMO-PLASTICKÁ, pretože reaguje na podnety SVETLA, ale aj TEPLOTY, aké zachytávame skrz naše kontaktné body, ktorými sú OKO, POKOŽKA, ale aj tráviaci trakt a pľúca. Prvé dva sú tie najhlavnejšie.

Avšak počas tvorby ATP a TEPLA sa v mitochondrii tvoria aj ďalšie „vedľajšie“ produkty, ktoré v skutočnosti nie sú vôbec vedľajšie, pretože každý z nich má svoju úlohu. A to či už v mitochondrii, ale aj v bunke a v našom tele, ako celku tiež. Aké produkty mám na mysli? No predsa VODU, OXID UHLIČITÝ a známe, často zatracované, VOĽNÉ RADIKÁLY (ROS).

Pýtaš sa, aké sú ich úlohy? O vode toho už niečo vieš (napr. z článku exkluzívna zóna). Hlavná funkcia vody je, že udržuje všetko v mitochondrii aj v bunke HYDRATOVANÉTESNÉ. Voda totižto zmenší objem, keď je vystavená teplu, čo je dôvod, prečo mitochondria tvorí aj teplo aj vodu. Teraz oxid uhličitý.

Oxid uhličitý je plyn, pomocou ktorého z tela odvádzame z mitochondrie uhlík a tiež riadime okysličovanie tela. Veľa ľudí si myslí, že naše okysličovanie tela funguje na základe KYSLÍKU a teda toho, koľko kyslíku vdýchneme, no pravda je taká, že za to môže oxid uhličitý v krvi. Tiež vďaka nemu udržujeme životný kolobeh MITOCHONDRIA-CHLOROPLAST v pohybe. Jedna baktéria dýcha kyslík a vydychuje oxid uhličitý a druhá naopak.

ELEKTRÓN SA „DOBÍJA“ SVETLOM

Uvediem ti malý príklad, ktorý ťa opäť raz vyvedie z miery, no potom lepšie pochopíš dnešnému článku o voľných radikáloch. Veľa ľudí sa v dnešnej dobe stravuje viac RASTLINNOU STRAVOU alebo je to aspoň mediálne viac propagované, tak dám príklad so zeleninou.

Keď zjeme zeleninu, vďaka tráviacemu traktu a ďalším procesom sa z nej nakoniec dostanú do mitochondrie atómy vodíka, z ktorých sa do matrixu uvoľnia protóny, a elektróny „preskočia“ na respiračný komplex. Tieto elektróny na svojom chrbte však nesú SVETLO, ktoré pochádza zo silného slnka, ktoré tú zeleninu vytvorilo. Preto zelenina rastie iba v istých podmienkach. To znamená, že toto silné UV svetlo sa v mitochondrií z elektrónu uvoľní a mitochondria musí mať nejaký spôsob, ako túto informáciu rozlúštiť a elektrón spracovať, však? Pretože inak by kolobeh nemohol plynúť.

poslednom článku o ATP som ti na konci písal niečo o vylučujúcom sa svetle zo živých organizmov. To platí u všetkých živých bunkách. Ak mi neveríš, pripomeniem ti pána Alexandra Gurwitcha, ktorý ešte v roku 1923 robil pokus, pomocou ktorého ukázal, že UV svetlo, ktoré vylučovali korene jednej cibule dokážu stimulovať mitózu druhej cibule. [1] Úplne bez akéhokoľvek fyzického kontaktu, iba pomocou UV svetla. [2] (Mimochodom, cibuľa obsahuje SÍRU…) Prečo to tvrdím a ako to súvisí s voľnými radikálmi?

Podľa fotoelektrického javu vieš, že každý ELEKTRÓN dokáže absorbovať SVETLO. Takto sa elektrón akoby „NABIJE“ energiou a potrebuje ju buď nejako uložiť, ihneď využiť alebo presunúť. Elektrón v takomto stave nevydrží dlho, podobne ako ty nevydržíš dlho s ťažkou činkou vzopretou nad hlavu.  Rovnakým spôsobom sa „nabijú“ elektróny vo VODE, ktorú si rastlinka vezme zo Zeme a preto ich musí rýchlo presunúť do reakčného centra, kde z nich potom vďaka enzýmu RUBISCO vznikne GLUKÓZA, v ktorých je energia uschovaná v chemických väzbách, ktorú tvoria sparované elektróny.

Keď sa však v nás potrava rozloží a SVETLO sa uvoľní, tiež ho musíme rýchlo využiť, transformovať alebo uložiť. Spôsob, ako ho v sebe mitochondria udrží je pomocou ELEKTRICKÉHO a MAGNETICKÉHO POLA, ktoré si tvorí. Nezabúdaj, že mitochondria udržuje vo svojej tenkej membráne neuveriteľných 30 miliónov Voltov/meter. Tiež nezabúdaj, že elektrické a magnetické pole sú navzájom o 90° naklonené. Svetlo je nosič elektromagnetickej energie a mitochondria ho vďaka svojmu endogénnemu EM polu v sebe dobre presúva, koriguje, ale aj UDRŽUJE.

O tejto skutočnosti, ktorú napíšem možno nevieš, no mal by si. Svetlo, ktoré dnes svieti na Zemi a prichádza k nám zo slnka, bolo v skutočnosti vytvorené pred cca 100 tisícmi rokmi, no obrovské EM pole, aké slnko generuje, ho v sebe „drží“. [3] Až tak dlho mu trvá, pokým sa z jadra prederie na povrch a zo slnka unikne. Tiež si spomeň, kedy sa Slnko začne zväčšovať. Vtedy, keď začne energiu strácať priveľa. Presne preto priberá aj človek. Avšak nejaké SVETLO a ENERGIA, ktorú elektrón prevezme z nás vždy unikne. Nikdy nezabránime úniku malého množstva, pretože je to potrebné. Práve toto mitochondrie používajú na KOMUNIKÁCIU. Tu prichádzajú na radu VOĽNÉ RADIKÁLY.

ČO SÚ TO VOĽNÉ RADIKÁLY

Voľný radikál alebo voľné radikály, sa označujú ako ROS, pretože je to skratka anglického názvu Reactive Oxygen Species (v preklade reaktívne formy kyslíka). Predpokladám, že takmer každý niekedy v živote počul toto slovo „voľný radikál“, no dovolím si povedať, že len veľmi málo ľudí vie naozaj o čo sa jedná. Ako to už je u mňa zvykom, chcem aby si veci SPOZNAL. Čo je to teda voľný radikál?

Voľný radikál je molekula/atóm, ktorý obsahuje vo svojej poslednej elektrónovej vrstve iba jeden nespárovaný elektrón.

O kvantových vlastnostiach atómov, elektrónov a protónov sa dozvieš viac v budúcnosti alebo v mojej knihe, no základ už vieš z článkov o ENERGII a teraz na to nadviažem. Každý atóm sa skladá z JADRA (neutróny a kladné PROTÓNY), okolo ktorého „obiehajú“ ELEKTRÓNY. Tým, že elektrón nesie negatívny elektrický náboj a prenáša elektrické pole, musí generovať aj magnetické, však? V odstavci vyššie si to videl.

Obiehajúci elektrón si teda predstav jednoducho ako magnet. Každý magnet má PLUS a MÍNUS pól, na základe čoho sa k sebe tieto polarity priťahujú alebo sa od seba odpudzujú. Podobne je to s  elektrónom. Preto sú rôzne chemické prvky rôzne reakčné, pretože každý má iné množstvo elektrónov. Keď má atóm alebo molekula elektróny pekne spárované, je akoby ustálený a jeho výsledné magnetické pole je NULOVÉ.

Keď však atómu jeden elektrón chýba, pretože má v poslednej vrstve iba jeden osamotený (má ich nepárny počet), jeho výsledné magnetické pole nie je nulové a začne REAGOVAŤ. Jednak sa samotný atóm priťahuje k opačnej polarite (presne ako plus pól, ktorý sa pritiahne k mínus pólu), no tiež chce tento atóm ukradnúť elektrón, aby bol STÁLY a nebol už REAKČNÝ. Presne toto je prípad voľného radikálu. Predstaviť si to môžeš ako nezadaného človeka. Keď má atóm nespárovaný elektrón, potrebuje partnera. Keď ho už získa, je zadaný a šťastný a nebude už reakčný. Toto je pre atóm/molekulu vždy lepší stav.

Voľný radikál je molekula, ktorej ostal nepárny počet elektrónov a chce „UKRADNÚŤ“ elektrón od inokadiaľ. Hádaj odkiaľ ho zvyčajne ukradne. Z našich membrán a tkanív, ktoré tým ZOXIDUJE.

Mimochodom, vieš, ktoré dva chemické prvky sú pre nás najviac reakčné? Keď nahliadneš do periodickej tabuľky prvkov zistíš, že sú to KYSLÍKFLUÓR. Oba prvky chcú „ukradnúť“ elektróny z ďalších prvkov okolo seba, aby sa ustálili. Teraz by si sa mohol zamyslieť, ktorý z týchto prvkov naša BIOLÓGIA využíva. Je ním KYSLÍK.

Príroda s evolúciou sa z nejakého dôvodu rozhodli nevyužívať FLUÓR a vyradili ho zo všetkého živého. Jednoduché prokaryoty dokonca dodnes nevyužívajú ani kyslík a ani fluór, pretože potrebujú mať svoje elektróny pod kontrolou. Ak mi neveríš, možno by si mohol na Google polistovať a vyhľadať si zaujímavý typ operácie, aký robia obéznym ľuďom, keď chcú schudnúť. Operačne im vpustia do čriev kyslík a keďže naše čreva si udržujú prirodzene anaeróbne prostredie, vďaka prísunu kyslíku zahynú. Vieš, aký to má na človeka vplyv? Takouto operáciou mu rýchlo vyhubia zlé kmene baktérií v čreve, ktoré spôsobujú jeho obezitu (áno, náš mikrobióm môže aj za toto, no nie je to iba o strave). Operácia je síce úspešná v rýchlom dočasnom schudnutí, no spôsobí ďalšie problémy, ktoré už sú nenávratné. Napríklad vyhubí aj dobré kmene a tiež vďaka nadbytku kyslíku, bude človek dostávať iné správy skrz nerv vagus (blúdivý nerv) a vodu v tele a jeho hormóny sa budú vylučovať chaoticky, na čele s LEPTÍNOM.

(Aj preto som venoval posledný webinár s členmi rozprávaniu o histórií fluoridácie pitnej vody, aj o tom, aké sú možnosti filtrácie, či zlepšenia kvality vody a tiež tomu, na čo si dávať pozor. Fluór je totižto vo viac bežne používaných veciach, ako by si si myslel a niektoré premenné jeho absorpciu do tela vedia rýchlo zvýšiť. Toto sa týka napríklad pitia nevhodnej KÁVY.)

Komplexný život (eukaryoty) začali KYSLÍK využívať po kambrickej explózií, pretože nám umožňuje využívať jeho reakčnosť a vytvoriť v sebe VODU, ktorú využívame na svoj pohon.

Kyslík je odvtedy to, vďaka čomu ŽIJEME, ale aj UMIERAME zároveň. Záleží na rovnováhe, ktorú krásne balancujú potrebné voľné radikály.

PREČO VZNIKAJÚ VOĽNÉ RADIKÁLY

Z predošlých článkov tejto série si môžeš pamätať na stavbu vnútornej membrány mitochondrie. Písal som ti, že musí byť ELASTICKÁ a elastickosť jej zabezpečujú ELEKTRÓNY. Vnútorná mitochondriálna membrána je miesto, kde v podstate prebieha ŽIVOT. Túto membránu pokrývajú neobvyklé proteíny, ktoré sa nazývajú Mitofilin. [4] Tieto proteíny sú rozhodujúcim stavebným a organizačným prvkom celej mitochondriálnej geometrie. Opäť vidíš, prečo proteíny prirovnávam k transformérom.

Tieto proteíny zároveň reagujú s ďalšími proteínmi, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej membráne mitochondrie, čím vytvárajú niečo ako kontaktné miesta medzi dvoma membránami mitochondrie. Aj na tomto sa dá pekne vidieť, ako proteíny prechádzajú elastickými zmenami, keď sa z nich elektróny odoberajú, alebo naopak pridávajú. Pýtaš sa prečo?

Pretože na vnútornej membráne mitochondrie je Mitofilin súčasťou obrovských komplexov (ďalších proteínov), ktoré sa nazývajú MINOS (mitochondriálny systém vnútornej membrány). [5] Stabilita proteínov MINOS je potrebná na to, aby ETC fungoval správne a aby boli komplexy dostatočne blízko pri sebe, aby cez ne mohli elektróny plynúť ako majú a aby nestrácali priveľa svetla.

Ak tieto proteíny, ktoré membrány držia pohromade prichádzajú o elektróny, pretože strácajú vodu okolo, výsledkom je strata štruktúry membrán a celá mitochondria musí byť nahradená procesmi, ktoré sa nazývajú AUTOFÁGIA alebo APOPTÓZA. Prvý znamená bunková (mitochondriálna) oprava a druhý smrť. Iná možnosť pre ňu nie je. A hádaj, čo mitochondrii dáva pokyny? Áno, dobre tušíš. Aj voľné radikály.

Voľný radikál je molekula, ktorá nemá všetky elektróny spárované a chce si ukradnúť jeden pre seba z okolitých membrán a proteínov. Keď sa ROS dostane k membráne mitochondrie, z proteínu vezme elektrón, proteín tak stratí elastickosť a mitochondria dostáva POKYN, čo má robiť. Napríklad aj pokyn ohľadom AUTOFÁGIEAPOPTÓZY.

VOĽNÉ RADIKÁLY a ZÁHRADNÁ HADICA

Aby si lepšie pochopil ako a prečo mitochondrie tvoria, ale aj potrebujú voľné radikály, vysvetlím ti to na peknom prirovnaní so záhradnou hadicou. Určite si niekedy polieval hadicou záhradu, tak tomu porozumieš.

Predstav si tento príklad. Na záhradke si vysadíš v rade kríky a chceš im zabezpečiť automatické zalievanie bez nutnosti komplikovanej elektroniky. Jediné, čo potrebuješ je, natiahnuť hadicu z potoka a nasmerovať na krík. Ak si šikovný, môžeš to spraviť tak, že jeden koniec hadice napojíš na potok na kopci a druhý koniec hadice vyvedieš nazad do potoka a hadica pôjde pekne popri každom kríčku. Pri každom z nich urobíš malú dierku, cez ktorú bude voda trošku kvapkať. Nie je to síce dokonalé, no účel to splní a bude to fungovať, pokým bude v potoku voda a pokým bude hadica držať. Teraz to prevediem na mitochondrie.

Mitochondria je HADICA a prívod vody (potok) je JEDLO alebo zásoby na tele, keďže do ETC vstupuje neustále vodík. Keď elektróny plynú po ETC, cyklus je tiež uzavretý, pretože na začiatku doň vstupujú elektróny a na konci sa ustália s kyslíkom ako voda. Popri tom však z komplexov občas trochu unikne, vďaka čomu mitochondria získa potrebný signál a informáciu, čo má robiť. Elegantné, čo povieš?

Musíš však myslieť na možné problémy s hadicou. Pýtaš sa aké? Čo sa stane, ak sa prúd vody v hadici spomalí? Je to fyzika ešte zo základnej školy. Ak ide voda pomalšie, vyvinie väčší tlak, pretože keď ide rýchlo, nemá kedy tlačiť. (Z rovnakého dôvodu stúpa tlak aj ľuďom, keď sa FLOW ich krvi spomalí!) To znamená, že pri pomalšom toku budú steny hadice pod tlakom, zväčšia sa, viac z ich dier unikne a je väčšia šanca, že sa hadica poškodí alebo praskne. Dúfam, že rozumieš mojej metafore. Ak sa flow elektrónov v mitochondrií tiež spomalí, aj mitochondria bude pod väčším tlakom, viac z nej unikne a napokon sa zväčší a príde o energiu.

Prečo je toto všetko pre teba potrebné poznať? Pretože dodnes počúvame od „odborníkov“, že potrebuje brať syntetický vitamín C a iné antioxidanty. Ty však práve spoznávaš, ako veci naozaj fungujú a prezradím ti, že nepotrebujeme ani jedno. Ich užívanie ti ešte viac ublíži. Vieš prečo?

Pretože mi potrebujeme v mitochondriách generovať voľné radikály. Ak ich budeme generovať málo, napríklad vďaka nadmerným antioxidantom, mitochondrie ochabnú. Ak ich budeme generovať naopak priveľa a to nezávisle od toho, či budeme brať aj antioxidanty, mitochondrie ochabnú opäť, pretože ten únik je vyvolaný ich zlým TVAROM a TERMODYNAMIKOU. Umelé antioxidanty v tomto druhom prípade síce znížia produkciu ROS, ale problém nijak neriešia. Skôr ho môžu zhoršiť. Rozumieš aspoň trochu?

AKO VZNIKAJÚ VOĽNÉ RADIKÁLY

Na základe príkladu s hadicou som ti chcel laicky naznačiť, že voľné radikály sú našou potrebnou súčasťou a presne ako pri hadici, pokým je okruh pekne uzavretý a z hadice neuniká priveľa, všetko je ako má byť. Mitochondrie presúvajú po svojej membráne elektróny takmer neustále a preto využívajú tento proces aj na ovládanie a komunikáciu. „Zabíjajú viac múch jednou ranou.“

Keď je mitochondria plne funkčná a pracuje ako má, jej prvý komplex, ktorý spracúva najviac nabité elektróny zo sacharidu, vypúšťa najzákladnejší voľný radikál, ktorý sa volá SUPEROXID (O2). Superoxid teda znamená, stratu iba jedného elektrónu z ETC. Keď však mitochondria stratí aj druhý elektrón, či už z prvého alebo z ďalších komplexov, dokáže zo superoxidu enzymaticky vytvoriť peroxid vodíka (H2O2). [6] Tento voľný radikál zapríčiní väčší únik a zväčšenie objemu mitochondrie. Teraz však príde pointa.

Keď mitochondrie tvoria voľných radikálov viac a strácajú viac elektrónov, zvyšuje sa ich acidita (pH), pretože prevláda pozitívny náboj. Pamätaj, že voľnému radikálu chýba elektrón (preto ho chce ukradnúť z membrány), čo znamená, že mu v jadre ostalo viac pozitívneho náboja. Avšak naše telo a mitochondrie majú od matky prírody vlastný „arzenál“, aby sa s týmito dvoma voľnými radikálmi vysporiadali. Aký? Za prvé, tieto občasné „pulzy“ superoxidu využívajú ako SIGNÁL kvôli procesom, o ktorých si čítal vyššie (napr. aj pre autofágiu).

Za druhé, v mitochondrii máme enzýmy, ktoré sa volajú superoxid dismutázakataláza, ktoré oba voľné radikály dokážu zneškodniť a vytvoriť z nich KYSLÍK a dve molekuly VODY. [7, 8] Najskôr zasahuje enzým superoxid dismutáza, ktorý zo superoxidu (O2) vytvorí peroxid vodíka (H2O2)molekulárny kyslík (O2). Superoxid dismutáza pracuje veľmi elegantne a vo svojom jadre obsahuje prechodný kov MANGÁN, ktorý k sebe „ťahá“ voľné radikály.

Následne sa v mitochondrii činí enzým kataláza, ktorý zneškodní peroxid vodíka, z ktorého spraví opäť kyslíkmolekuly vody. O kataláze som mimochodom písal aj v článku SOLÁRNY MOZOL #FAQ, keď som spomínal MELASMU a škvrny na pokožke.

Vieš prečo ti opäť raz píšem tieto detaily? Pretože naše telo je vybavené všetkým potrebným, aby sa s týmito voľnými radikálmi vysporiadalo a teda so stratou dvoch elektrónov. Otázka však znie, či elektrónov môžeme stratiť viac? Odpoveď je áno. Ako si môžeš z článku ENERGIA #4 SHUMANNOVA REZONANCIAENERGIA #6 JE OTEPĽOVANIE ZEME SKUTOČNÉ pamätať, za posledných 120 rokov sme na Zemi viac ako biliónkrát znásobili množstvo umelého EMP v atmosfére, ktoré má na naše mitochondrie dopad. [9] To sa týka najmä produkcie voľných radikálov.

Či už si to pripustíš alebo nie, naše MITOCHONDRIE sú maličké KVANTOVO ELEKTROMAGNETICKÉ NANO MOTORY, ktoré vnímajú každú malú zmenu v okolí. Vieš však, čo je na tom smutné? Že tieto zmeny sú pre tvoje oko aj všetkých 5 zmyslov neviditeľné, no pre tvoj šiesty zmysel nie. Týmto zmyslom sú tvoje mitochondrie.

Keď mitochondria stratí počas ETC 3 elektróny, je vytvorený nový, hydroxilový voľný radikál. Tento voľný radikál je veľmi nebezpečný a je súčasťou reakcie, ktorá sa nazýva FENTONOVÁ REAKCIA. [10] Pri tejto reakcii by si mal vedieť dve veci. Za prvé, prebieha pomocou reakcie s prechodnými kovmi, ktoré máme v mitochondrii (v tomto prípade železo) a za druhé, voči vzniknutému voľnému radikálu nemáme žiadne enzymatické mechanizmy, ktoré by ho odstránili.

Preto je tento voľný radikál veľmi nebezpečný, pretože veľmi rýchlo a veľmi prudko oxiduje membránu, z ktorej ukradne elektróny. No tento voľný radikál neničí iba membrány (teda uložené tuky). Napáda všetko, do čoho „narazí“, vrátane proteínov, ale aj DNA. To znamená, že dokáže zasiahnuť až do stavebného plánu (teda do HARDWARU). Čo to znamená v ľudskej reči?

Keď naše mitochondrie strácajú priveľa elektrónov, tvoria neobyčajné voľné radikály, ktoré natrvalo poškodzujú membrány a proteíny okolo. To znamená, že tieto proteíny musia byť neustále nahrádzané. Mal by si vedieť, že tvorba nových proteínov je najdrahší metabolický proces, aký bunka pozná. Aj preto majú posledné roky (a ešte sa to len zhorší) kulturisti a fitnessáci obrovský problém, keď svoje svaly neustále nútia rásť a tvoriť nové proteíny a popri tom ich robia závislými na glykolýze, ktorá vytvorí málo ATP a nedokáže pokryť potrebu ani svalu. Čo to pre človeka znamená? Túto vetu, ktorú teraz napíšem, si navždy zapamätaj.

PREČO DNES TRPIA MLADÍ ĽUDIA CHOROBAMI, AKÝMI TRPELI NAŠI STARÍ RODIČIA

Kedykoľvek naše telo prichádza o ENERGIU, orgány, ktoré jej v tele spotrebúvajú najviac, začínajú trpieť ako prvé. Čo to znamená? V našom tele sú najväčšími žrútmi energie MOZOGSRDCE, potom KOSTI, PEČEŇ a iné orgány. To znamená, že keď je človek odpojený od Slnka a povrchu Zeme, je odkázaný na ATP. Keď však ani ATP netvorí dostatok, pretože jeho mitochondrie nepracujú ako majú, jeho MOZOGSRDCE prichádza o energiu vždy ako prvý. Vysvetlím ti to ešte na peknom príklade.

Predstav si veľkú firmu s 1000 zamestnancami, pár vedúcimi a jedným riaditeľom a majiteľom. Čo sa stane, ak firma začne strácať zákazky a bude prichádzať o financie? Ako prvé sa to dozvie MAJITEĽRIADITEĽ, ktorý však majú obrovské zásoby a rezervy. Majiteľ a riaditeľ je SRDCE a MOZOG. Oni teda pocítia zlú situáciu ako prví, no budú sa udržovať dlho v poriadku. Najskôr teda začnú prepúšťať zopár zamestnancov alebo im strhnú prémie (zamestnanci sú akože SVALY a menej potrebné  časti tela). Ak sa stav po nejakom čase nezlepší, plat sa zníži aj u vedúceho (akože pečeň) a až nakoniec prichádza o peniaze RIADITEĽ, MAJITEĽ, prípadne sa zavrie FIRMA. Firma je tvoje telo. Metafore si dúfam pochopil.

Toto je dôvod, prečo sme v minulosti videli nástup neurodegeneratívnych chorôb alebo osteoporózy u starých ľudí a dnes to vidíme u 20 a 30. ročných. Ak sa už bábätko narodí s nízkym REDOXOM, pretože jeho rodičia žili nevhodne, jeho MOZOGSRDIEČKO prichádza neustále o energiu. Ak ešte žije v nevhodnom prostredí, odmala obklopený všemožnou elektronikou, je odkázané na neustále nahrádzanie proteínov, čo znamená, že jeho najmenej potrebné časti tela musia svoju donášku ATP obetovať MOZGUSRDCU. Možno to znie kruto, no je to tak. Ani majiteľ firmy bohužiaľ neobetuje svoj majetok, aby uživil zamestnancov, ale radšej ich prepustí a neskôr zavrie firmu. Ako to môžeš SPOZNAŤ?

Jednoducho tak, že budeš vidieť čoraz viac ľudí, u ktorých sa objavujú problémy s hlavou a kosťami a popri tom sú fyzickí slabí (únava, slabosť, slabá kondícia, vyčerpanosť, fibromyalgia, atď.). Neznie ti to trochu ako dnešný priemer? Hoci všetci vieme, že naši starí rodičia, ktorí síce nejedli zdravé BIO špeciálne vecičky, boli aj tak zdravší, silnejší a mali menej zdravotných problémov? Zamysli sa. Ja ti tu totižto predostrujem kúsok po kúsku, „skryté tajomstvá“ tvojho TELAKVANTOVEJ BIOLÓGIE a predpokladám, že väčšina ľudí, ktorí tento článok čítajú ho nečítajú preto, pretože sú so sebou na 100% spokojní, ale naopak. Chcú svojmu telu pochopiť LEPŠIE, pretože iba tak môžu niečo zmeniť alebo mu chcú lepšie pochopiť preto, aby pomohli ľuďom okolo (poradenstvo, „koučing“, rodina,…).

„Pamätaj, že čím viac vieš, tým lepšie sa môžeš rozhodovať. Každý máme slobodnú VOĽBU, no NÁSLEDKY, ktoré z danej voľby vyplynú si už nevyberáme. Tým musíme ČELIŤ!“

Môžu byť umelé ANTIOXIDANTY viac na ŠKODU?

My potrebujeme voľné radikály neustále, pretože ich nespárovaný ELEKTRÓN nesie špecifické SVETLO a tiež má špecifické magnetické pole, ktoré vyvolá presný signál. Podobne pracujú počítače, keď využívajú vo svojich procesoroch 1 a 0. Ak si niekedy videl programátorský kód, vieš o čom hovorím. Ja som ich na škole písal niekoľko a pár mesiacov ma to aj celkom bavilo, pretože v tom bolo nič viac, než logika a algoritmus a toto mi šlo. Iba pomocou jednotiek a núl v presnom poradí sa dá naprogramovať procesor na množstvo pokynov. Podobným spôsobom pracuje mitochondria až na to, že nevyužíva iba jednotku a nulu, ale omnoho viac PRAVDEPODOBNOSTÍ.

Tak napríklad superoxid, prvý voľný radikál, ktorý sa tvorí prioritne na prvom respiračnom komplexe, vyšle dva atómy kyslíka pohromade, ktorým chýba jeden elektrón. Tento elektrón má veľmi špecifické kvantové vlastnosti, ktoré odovzdá membráne, do ktorej narazí a „ukradne“ jej potrebný elektrón. Vieš, čo je na tom zaujímavé? Že práve tento voľný radikál je pre nás veľmi potrebný, pretože dáva mitochondrii okrem iného pokyn, kedy sa má prerábať alebo rozmnožiť. Teraz sa na moment zamyslime, pretože ti asi nedochádza všetko, čo píšem, tak ti to uľahčím.

Prvý komplex preberá proteín NADH, ktorý pochádza zo sacharidu. Sacharid rastie iba v silných solárnych podmienkach, ktoré zároveň potrebuje cítiť aj mitochondria z vonku, aby ten sacharid spracovala. V lete máme tiež veľký prebytok jedla (zvyčajne je veľa úrody aj zveri) a vďaka tomuto voľnému radikálu, keď sacharidy jeme, mitochondrie vedia, čo majú robiť. Aj preto sa živočíchovi zmení vedia v tomto období, práve vďaka poškodeniu z voľných radikálov pripraviť a opraviť. Podobne, ako ty zosilnieš, keď absolvuješ vhodný tréning. Čo sa však stane, ak človek berie umelé antioxidanty alebo žije obklopený nonstop umelým vlnením?

Ak žije obkolesený umelým EMP, jeho mitochondrie tvoria voľných radikálov priveľa, ničia prechodné kovy uložené v respiračných komplexoch v mitochondriách a ničia svoje mitochondrie viac a viac. Čo však, ak bude človek brať antioxidanty, pretože všade naokolo od „odborníkov“ počúva, že mu znížená tvorba ROS pomôže? Hádaj čo…nepomôže. Naopak.

Ak bude brať umelé antioxidanty, jeho mitochondrie a bunky budú rýchlejšie vďaka nim odstraňovať prvé voľné radikály, vďaka ktorým by sa za vhodných podmienok boli opravili a posilnili. Takto však signál nedostanú a aj tak sa budú tvoriť ďalšie voľné radikály, ktoré budú síce v menšom množstve, no mitochondria ich nedokáže odstrániť. Človek sa tak postupne ničí zvnútra. Je to ako zalepiť páskou jednu dieru na hadici, keď začne pretekať priveľa, no neuvedomiť si, že sa vďaka tomu zvýši tlak v celej hadici a skôr či neskôr potom praskne.

Toto, čo som práve napísal o voľných radikáloch sa dá pekne vidieť aj na kulturistochfitnessákoch. Z vonku vyzerajú nádherne, no vo vnútri sú ako SITO. Myslím to doslova. My dnes totižto vieme, že tréning je prospešný práve aj vďaka tomu, že tvorí veľa voľných radikálov, ktoré následne posilnia mitochondrie. Avšak tieto voľné radikály majú viacej možností, ako sa správať a rozhoduje o tom PROSTREDIE, v akom sú vytvorené. Myslíš, že tréning pod umelým LED svetlom okolo umelého EMP z okolitých strojov so slúchadlami so zapnutým bluetooth vyvolajú rovnaké voľné radikály, ako tréning pod slnečným svetlom a v okolí zemského, prírodného EMP? Premýšľaj a tiež nesúď knihu podľa obalu.“

Je tu však ešte jedna vec, respektíve jeden prírodný antioxidant, ktorý som už dávnejšie spomínal a ešte veľakrát budem, pretože jeho skutočná funkcia je viac ako pozoruhodná a nedá sa vysvetliť v jednom blogu. Čo ním je? Predsa GROUNDING alebo chôdza na boso, respektíve kontakt so Zemou bosými končatinami. Viackrát som ho spomínal v súvislosti s tým, že vďaka groundingu máme prirodzený štít voči umelému EMP. Avšak grounding je aj najlepší antioxidant, ktorý však nemá vedľajšie negatíva, ako tie v suplemente. Prečo?

Pretože keď si v kontakte so Zemou, čerpáš z nej vďaka VODEKOLAGÉNU v tele neustále elektróny, čo znamená, že veľmi efektívne nahrádzaš tie, ktoré z membrán VOĽNÉ RADIKÁLY vezmú. U umelých antioxidantov to takto nefunguje. Má to svoj dôvod a asi tušíš aký 😉

AKÝ JE LIEK NA CUKROVKU?

Pravdepodobne mi teraz moc neveríš a dám ti ďalší pekný príklad, ktorý často používam, no teraz ti odokryjem opäť ďalší kúsok. CUKROVKÁRI. Vieš, v čom je ich problém? Ich respiračné komplexy v mitochondrii (konkrétne prvý) sú zničené a mitochondria tak nedokáže spracovávať vodík zo sacharidu, ale ani ostatné. Inými slovami, z elektrónov, ktoré vstúpia do ETC vznikne veľmi málo VODY, TEPLA, aj ATP. Avšak na to, aby sa ich mitochondrie opravili a dokázali opäť spracovávať sacharidy a teda sa zbavili cukrovky, potrebujú tvoriť SUPEROXID, ktorý by mitochondrii signalizoval opravu.

Vidíš ten paradox, ktorému ani lekári nerozumejú, pretože nemajú odkiaľ? Pre cukrovkára sú voľné radikály potrebné ako soľ, no nedokáže ich už tvoriť. Do toho je mu ešte vravené, aby jedol neustále sacharidy a pichal si inzulín, čo znamená, že si len nasilu vháňa viac vstupu do nefunkčnej a roztiahnutej mitochondrie. Presne ako keby do úplne deravej a zničenej hadice lejeme viac a viac vody. Je to NEZMYSEL. Preto každý cukrovkár prudko priberá, pretože nonstop prichádza o energiu a stráca z tela ELEKTRÓNYSVETLO. Aj preto je im nonstop zima, keď si nedokážu tvoriť teplo, pretože majú poškodené mitochondrie a vyčerpaný proteín NAD, vďaka ktorému by svoje komplexy dokázali opraviť.  

Už trochu vidíš, prečo potrebuješ začať veci SPOZNÁVAŤ a nie spoliehať sa na LIEKY? Ak nepochopíš najskôr pravidlám hry, iba ťažko hru ovplyvníš. V tomto prípade sa bavíme o pravidlách hry prírody a ako raz povedal Einstein (aspoň myslím, že to bol on):

buď si ich súčasťou alebo nie. Nič medzi tým nie je. Ak nie si, budeš niesť následky. Jednoduché.

ZÁVER a BONUS PRE ČLENOV

V tomto článku som ti toho prezradil viac ako dosť, tak verím, že si ho prečítaš kľudne aj viackrát a pomôže ti. Celá séria o mitochondriách je veľmi potrebná a v budúcnosti na ňu budú ďalšie články nadväzovať. Predpokladám, že vieš prečo. Pretože mitochondrie ovplyvňujú tvoj život viac ako si myslíš.

Tiež verím, že si si z článku odnesieš to, že nemáš dôverovať MARKETINGUPREDAJCOM, ale vždy používať najmä vlastnú hlavu. Práve toto je bohužiaľ veľký problém, ktorý sa snažím trochu pozmeniť a preto to píšem až sem nakoniec, keďže viem, že iba málo ľudí takýto dlhý článok dočíta dokonca.

Informácie a vedomosti sú to hlavné a majú najvyššiu hodnotu. Obzvlášť dnes, ako som ti vyššie naznačil, pretože už dokonca ani SILAobjemné SVALY, nadobudnuté vo FITKU okolo STROJOV a za oknom, nie len že neznamenajú niečo pozitívne, ale môžu byť naopak negatívne a oberať ťa o ATP.

Dnes sa ťa snaží množstvo reklám, ale už aj moderných biohackerov presviedčať, že potrebuješ všemožné doplnky výživy a umelé antioxidanty. Ja ti teraz dám malé zamyslenie na záver a nižšie ČLENOV čaká ešte malé prekvapenie a dozvedia sa niečo o KÁVE, čo predpokladám nevedia.

Premýšľal si niekedy nad tým, prečo sú živočíchy uspôsobené, aby neotehotneli, keď majú potravy nadbytok? Obzvlášť sacharidov? A prečo práve sacharid vytvorí skrz prvý komplex, najviac voľných radikálov a zároveň máme v rôznom sacharidovom ovocí k dispozícií aj antioxidanty? Príroda nám dáva neustále všetko potrebné k dispozícií a tiež si všetko, čo potrebujeme, tvoríme endogénne, vďaka SVETLUgeomagnetickému poľu Zeme.

Všetko v nás je veľmi úzko späté a riadené. Ak tvoríme v lete zo sacharidov viac voľných radikálov, má to svoj dôvod. Napríklad taký, aby žena vďaka ním „narazila“ viac do mtDNA, ktorá je hneď na blízku a vytiahla potrebný gén, ktorý jej mitochondrie upraví na dané PROSTREDIE, ale aj STRAVU, ktorú má žena k dispozícií. Tiež sa vďaka týmto pulzom voľných radikálov žene rozmnožia mitochondrie (nazýva sa to mitochondriálna biogenéza), vďaka čomu sa pripraví na podmienky, ktoré nastanú potom, aby mohla lepšie tvoriť energiu, ale aj spaľovať veľa TUKU, ktorý vytvorí kvantá ATP, ktorý potrebuje na tvorbu proteínov, aby okrem iného potom aj OTEHOTNELA.

Čo sa stane, keď sa aj takýmto spôsobom rozmnožia človeku mitochondrie? Znamená to, že dokážu spaľovať ešte viac TUKU a tvoriť viac ATP, VODY aj TEPLA. Presne tieto tri veci v zime potrebujeme.

Pamätaj, že betaoxidácia tak trochu prvý komplex obchádza a teda už potom netvorí ani toľko voľných radikálov, čo sa rovná pevnejšie zdravie a dlhší život. Avšak najskôr musia mitochondrie dostať patričné signály a scvrknúť sa, inak je ti jedno, koľko elektrónov do nej privedieš. Ak ti hadica praskne, môžeš do nej vodu liať neustále, no nepomôže. Aj preto majú v zime živočíchy k dispozícií ketogénnu stravu, ale aj CHLAD.

Pre dočítanie článku sa musíte PRIHLÁSIŤ

Zvyšok článku sa týka vecí z kníh a je určený pre PLATENÝCH ČLENOV

Pre pokračovanie sa iba PRIHLÁSTE. Po prihlásení sa vráťte na blog a budete vidieť zvyšok článku. 

ODKAZY a LINKY:

 1. Gurwitsch A. G. (1923). Die natur des spezifischen erregers der zellteilung. Arch. Mikrosk. Anat. Und. Entw. Mech. 100, 11–40
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4561347/
 3. https://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/a11354.html
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC551514/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670330/
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl_radical
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Catalase
 9. https://books.google.sk/books?id=AO-_DwAAQBAJ&pg=PT37&lpg=PT37&dq=amount+of+EMF+today+bilion+times&source=bl&ots=uiI_7Gn8bj&sig=ACfU3U2MDKhp6O4RveXhg725b0hVYWyqfg&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjyqL3w0JfpAhWP16QKHQSzC3gQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=amount%20of%20EMF%20today%20bilion%20times&f=false
 10. https://www.wikiskripta.eu/w/Fentonova_reakce

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Denisa píše:

  Ak nie umele antioxidanty ani umely c vitamin, co si myslite o obcasnom uzivani niektorych vitaminov, napr. B vit., alebo mineralov ako zinok? Ziskam ich dostatok zo zivocisnej stravy? Netreba tie umele dodavat ani ked dostanem virozu alebo koronu? Ak nemozem mliecne vyrobky, mineralka napr. Gemerka mi vapnik poskytne aspon trocha? Vraj z vod nie je dobra vstrebatelnost mineralov …

  • Samozrejme, že sú situácie, kedy majú svoj význam, napríklad pri nejakých akútnych prípadoch, či infekciách, no tam zvyčajne ide o intravenózne pouźite vitamínu D, prípadne ešte pred úplným vypuknutím infekcie, či choroby môže občas pomôcť aj orálne užívanie, no toto nie sú dlhodobé cesty a určite o tom nechcem písať na blogu. Ľudia sa radi chytajú práve tých nepodstatných vecí, ktoré by robiť nemali a stavajú na tom a to je chyba. Tieto veci rozoberám s členmi vo webinároch, pretože im hovorím celý kontext. Čo sa týka B-vitamínov, tak tie, spolu s vitamínom A sú dnes absolútne priority, pretože umelé svetlo a vlnenie nás o ne oberá a väčšina o tom ani nevie, rovnako ako DHA. Čo to znamená? Že ćím je viac človek obkolesený umelým svetlom a technológiou, tým viac vitamínu A, DHA, jódu a B-vitamínov (najmä B1, B3, B6 a B12) potrebuje, pretože naše mitochondrie ich využívajú vo veĽkom, keď sú nútené zvyšovať glykolýzu a ich komplexy sa rozťahujú. Tiež vtedy prichádzame o horčík. Všetko sú to však veci, ktoré treba prijímať predovšetkým zo stravy a ak suplement, tak iba na krátky čas a súčasne s tým treba riešiť svoj životný štýl a prostredie, pretože dlhodobo suplement narobí viac škody ako osohu. Čože človek si viac ublíži a stav zhorší a práve toto sú veci, o ktorých predajcovia doplnkov a neviem čoho všetkého nehovoria. K tej vode, osobne som u nás našiel iba 2 vody, ktoré vyhovujú mojim požiadavkám a to Magnézia ideálne neperliváSan Pellegrino. Iné nie, pretože majú veľa fluóru. O Vode, aj úprave vody, farmaceutickom priemysle, fluóre sme mali taktiež webinár, ak by Vás to zaujímalo 🙂

   https://jaroslavlachky.sk/zlate-clenstvo/popis/

  • K tej vode a minerálom ešte odporúčam napríklad pozrieť toto fórum. Rozoberali sme tam toho viac a ak máte čas prečítať, určite sa oplatí:

   https://jaroslavlachky.sk/clenska-zona/forum/pytaj-sa-diskusia-poradna/voda-a-jej-benefity/

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov