Voda reaguje na mag...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Pre zapojenie sa do fóra musíte byť prihlásený. Účet si vytvoríte Zdarma a ak chcete získať prístup aj k súkromnému fóru, môžete sa pridať medzi prémium členov.


PRIHLÁSENIE | Prémium Členstvo

 

Voda reaguje na magnetizmus, rovnako ako melatonín

4 Príspevky
2 Užívatelia
2 Likes
79 Videní
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Krátky popis o vode a príprava aj na to, čo bude nasledovať v budúcich blogoch, pretože o vode sa toho ešte musí napísať veľa...

 

Zvuk je mechanická vibrácia a svetlo je elektromagnetické vlnenie. Oboje mama denno denne vedľa seba (sme obkolesení svetlom aj zvukom) a oboje majú vplyv na vodu a naše telo je plne vody, rovnako ako krv. Aj naša krv je z 93% voda. Aká to náhoda...

 

Príroda si práve z tohto dôvodu vybrala vodu, ako dôležitú "substanciu" pre všetko živé. Voda má schopnosť lokálne narúšať symetriu, a umožniť energií meniť svoju podobu a tým pádom pozmeniť aj hmotu, a teda aj časti nášho tela. 

 

Zvukové vlny alebo odborne akustické fonóny, sú riadené magnetickým poľom (toto vieme od roku 2014).

 

Veci rozpustené vo vode, napríklad kyslík, reagujú aj na magnetické polia. Z webinárov, ale aj z článku Adaptácia na chlad #4 Melatonin a magnetizmus viete, že kyslík je paramagnetický, čo znamená, že sa priťahuje k veciam, ktoré vytvárajú magnetické pole. Preto je kyslík v našom tele tiahnutí k mitochondriám.

 

V našich mitochondriaćh sú fyzické motory, ATP-syntázy (viď článok mitochondrie #6 ATP), pričom otáčajúca sa hlava z ATPázy vytvára magnetické pole, ktoré je síce pre nás ako "veľkých" ľudí vnímané ako malé a slabé, keďže je to na subatomárnej úrovni, ale pre mitochondriu je toto magnetické pole veľké a dostačujúce, aj na „ovládanie“ kyslíka...

Voda vo vnútri našich buniek je tiež magnetický dipól (má negatívnu a pozitívnu stranu) kvôli vodíku a kyslíku, ktoré spolu tvoria molekulu vody. 

 

 

 

Vodík ma el. náboj + a kyslík má - . To vytvára efekt podobný bežnému magnetu so severným a južným polom. 

 

Tieto fyzikálne vlastnosti vody pomáhajú častiam nášho tela reagovať na elektromagnetizmus, zvuk a svetelné stimuly.

  

Teraz pozor a malé doplnenie pre všetkých čitateľov blogu! Pridanie deutéria do VODY ešte viac zmení jej magnetické vlastnosti.

Deutérium je izotop vodíka, ktorý má iný SPIN a teda aj odlišný magnetický moment ako ľahký vodík. 

 

To znamená, že voda s obsahom protia a deutéria sa správa radikálne inak a tiež inak reaguje na magnetické pole. A hoci si väčšina predstavuje vodu ako obyčajnú bezfarebnú kvapalinu, voda nie je homogénna, a dokáže rôzne čudesné veci. 

Ak je deutérium v nejakom kúsku tela z vody extrahované, pretože sa o to náš Cirkadialny rytmus a mitochondrie postarali, voda sa stáva magnetickejšou a reaguje so slnečným svetlom VIAC. 

Naopak deuterium je predurčené ísť do iných častí, kde ostane "pohyblivé menej", pretože sa využije na rýchlu obnovu nových buniek, alebo na ďalšie veci.

Energia a frekvencia sú jediné faktory, ktoré príroda potrebuje na zmenu správania vody v našich bunkách. Vyššia energia dokáže logicky viac hýbať aj s deutériom a rovnako aj odlišná frekvencia vlnenia. 

 

Inými slovami, pomocou „obyčajnej“ vody a svetla/zvuku dokáže slnko a zem komunikovať s nami a tiež vďaka tomu komunikujú jednotlivé časti v našom tele, hoci medzi nimi nie je žiadne fyzické prepojenie.

 
Publikované : 5. augusta 2021 8:41
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Žeby práve preto bola naša krv, rovnako ako bunky plné magnetickej vody? A žeby preto boli v našej krvi aj mnohé porfiríny, ktoré vibrujú podľa svetla a zvuku, aké naše telo zachytí?

 

 

Práve preto sa aj melatonín tvorí v rôznych častiach tela, a v oku je akoby prioritný, pretože priamo ovplyvňuje to, čo sa robí v oku, na sietnici, ako aj v SCN, no tvorí sa napríklad aj v priamo v mitochondriách, čo má za následok ich slučka autospätnej väzby.

   

 

Popis z knihy Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi - autor Richard Rokyta:

 

„Modrým světlem dojde k aktivaci melanopsinové signální dráhy a ke tvorbě pulzů v gangliových buňkách. Ty vedou informaci retinohypotalamickým traktem do suprachiasmatického jádra, které impulz zpracovává. Odtud je pak imuplz veden do hrudní míchy a přes ganglia cervicales superiores prostřednictvím sympatických nervových vláken do epifýzy, kde probíhá vlastní syntéza melatoninu. Ve tmě množství vzruchů v sympatických vláknech stoupá, v epifýze se uvolní noradrenalin, zvýší se aktivita N-acetyltransferázy a následně syntéza melatoninu. Proto se melatonin označuje jako hormon tmy. Světlo utlumí množství vzruchů v sympatických vláknech, sníží se výdej noradrenalinu a zastaví se syntéza melatoninu v epifýze.“

 

 

(Popis z knihy som pridal @jan-tobiska1gmail-com, dúfam, že nevadí Honza 🙂 )

 
Publikované : 5. augusta 2021 8:48
(@jaroslavlachky)
Príspevky: 3947
Admin
Zakladateľ témy
 

Aký je však mechanizmus, ktorý tento proces uvoľnenia reálne ovláda? Je ním molekulárny fosterov rezonančný prenos energie alebo transfér (skratka FRET)

 

 

„FRET je fyzikální jev popisující přenos energie mezi dvěma fluorofory. Při vhodně zvolených fluoroforech (nutnost překryvu emisního spektra donoru a absorpčního spektra akceptoru) může donor, který je v excitovaném stavu, přenést energii na akceptor pomoci nezářivé dipól – dipól interakce. Výsledkem je excitovaná molekula akceptoru, která poté vyzáří energii, kterou původně absorboval donor.“

 

 

To znamená, že medzi našimi časťami tela, rovnako ako medzi nami a slnkom nemusí byť priame fyzické prepojenie, pretože je medzi nami rezonančné prepojenie, ktoré odovzdáva nie len energiu, ale aj inštrukcie (informáciu-natočenie subatomárnych častíc).  

 

 

Presne preto stačí keď ráno naše oko zachytí slnečné svetlo, rovnako ako naša pokožka, a tým sa rozvibruje VODA v našej krvi, ako aj porfiríny v nej. Táto vibrácia je to, čo drží melatonín tam kde je a zmena jej vibrácie večer (prechod do silného modrého spektra pred večerou a následne úpadok modrej farby = tma) je to, čo dá melatonínu signál, aby sa uvoľnil v epifýze do obehu.

 
Publikované : 5. augusta 2021 8:49
Ivana reacted
Jaroslav Lachký
(@jaroslav-lachky)
Príspevky: 2713
Administrator Absolvent Mito hack #2023 s deutériom
 

Magnetické pole mení cirkadiánnu periodicitu záchvatov a epilepsie...

 

Citujem z abstraktu štúdie:  

"We have recently reported that application of external, weak magnetic fields attenuated seizures in epileptic patients (Anninos et al., 1991). However, the mechanisms by which magnetic stimulation reduces seizure activity are unknown" 

 

Preklad: 

"Nedávno sme uviedli, že aplikácia externých, slabých magnetických polí zmierňuje záchvaty u epileptických pacientov (Anninos et al., 1991). Mechanizmy, ktorými magnetická stimulácia znižuje aktivitu záchvatov, nie sú však známe" 

 

Viac v danej štúdií ⬇️

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1304559/

 
Publikované : 9. augusta 2021 10:54
Ivana reacted
Zdieľať: