Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

Čo prehlasujem o poskytovaných informáciach na tejto webstránke:

@jaroslavlachky

Vážený čitateľ mojej webovej stránky. V prvom rade by som ťa chcel upozorniť, že v tomto "neoficiálnom" dokumente si dovolím ti tykať. Dúfam, že ti to neprekáža. Poďme teda nato.

Ďakujem ti za pozornosť, ktorú mi práve venuješ tým, že čítaš tieto riadky, veľmi si to vážim 🙂 Ak si sa preklikol až sem, verím že ťa môj obsah zaujal a nasledovné riadky sú pre teba nevyhnutné na to, aby si využil potenciál tejto stránky vo svoj prospech. Ver mi, že vďaka niekoľkým nasledovným minútam, ktoré obetuješ na čítanie tohto, spoločne predídeme komplikáciám z nesprávnej interpretácie, nepochopenia alebo iným zmätkom, ktoré by mohli nastať. 

Nasledovné riadky ti pomôžu orientovať sa v dnešnom svete rozporuplných informácií a naučia ťa lepšie premýšľať nad tým, aké informácie vyhľadávať aj čítať a ktoré naopak nie. Oblasti, ktorým sa venujem sú ZDRAVIE, FYZICKÁ aj MENTÁLNA VÝKONNOSŤ, VÝŽIVA (najmä z pohľadu fotosyntézy), KOMPLEXNÝ POHYBŽIVOTOSPRÁVA, ZVYKY, SVETLO, FYZIKA, CIRKADIÁLNA BIOLÓGIAKVANTOVÁ BIOLÓGIA. Verím, že na základe vlastného zodpovedného uváženia, aj vďaka týmto riadkom, ktoré si prečítaš, môžeš vložiť svoju dôveru ľuďom a odborníkom (či už s titulom alebo bez), ktorí si ju zaslúžia. Nemyslím tým SEBA. Mám na mysli hocikoho, komu sa rozhodneš dôverovať. 

V nasledovných pár bodoch zhrniem všetko podstatné, čo chcem aby si vedel:

1.Ber moju prácu ako MEDZIČLÁNOK medzi laickým, odborným a mojím "svetom". 
2. Ber prosím ťa informácie, ktoré ti ponúkam, ako môj subjektívny POHĽAD/NÁZOR.
3. To, čo platilo v minulosti, dnes už neplatí. Tu máš „malý“ dôkaz.
4. Nepresviedčaj druhých, ani im nevnucuj názor.
5. NIKDY nerob unáhlené závery. Najmä pri nedostatočnom prehľade a obzvlášť nie HNEĎ.
6. Overuj si informácie aj u iných expertov, ktorým dôveruješ a vždy používaj aj vlastnú hlavu.
7. Buď na mňa kritický, ale aj na seba.
8. Kritizuj ma (aj moju prácu) prosím konštruktívne a nie deštruktívne.
9. Informácie používaj aj v praxi, ale iba na vlastné riziko. 
10. Každý máme slobodnú VOĽBU, no následky, ktoré z nej vyplynú si nevyberáme.

1. Ber moju prácu ako MEDZIČLÁNOK medzi laickým, odborným a mojím "svetom".

Prosím ťa, ber moju prácu len ako medzičlánok alebo "mostík" medzi laickým, odborným (vedeckým) a mojím vlastným svetom. Nechcem, aby došlo k nedorozumeniu. V prvom rade ťa upozorním aj poprosím, aby si každý môj článok, prácu, knihu, ... prečítal najskôr celý/-ú a až potom robil závery. Hoci píšem množstvo odborných článkov, vždy ich formulujem a interpretujem tak, aby tomu pochopil najmä človek, ktorý je "laik". Toto je moja VÍZIA do budúcna.

Chcem ľudí naučiť ako naozaj funguje ich telo, ale aj príroda okolo nás. Verím, že keď budem neustále opakovať základné veci a prepájať ich do komplikovanejších súvislosti, nad ktorými zvyčajne málokto premýšľa, jedného dňa sa tento pomyslený "mostík" medzi odborným a laickým svetom stratí a budem môcť komunikovať otvorenejšie s väčším množstvom ľudí, ktorí budú viac a viac vzdelanejší, uvedomelejší a hlavne ZODPOVEDNEJŠÍ

Ak patríš medzi ľudí, ktorí radi kritizujú, nemám nič proti, no rob to prosím ťa ľudsky a v rámci istých pravidiel (pozri bod 5, 78), pretože iba takáto spätná väzba mi môže pomôcť prinášať kvalitnejší obsah. Svoju prácu sa v každom ohľade pokúšam robiť najlepšie ako viem, no vždy vidím priestor pre zlepšenie sa. Uvedomujem si, že učenie sa, je neustály a kontinuálny proces. V momente, kedy sa niekto prestane učiť, jeho život podľa mňa nemá zmysel. Pod slovom UČENIE mám na mysli v prvom rade POZOROVANIE. Osobne by som sa preto opísal ako DOŽIVOTNÝ ŠTUDENT. 

Tiež ťa prosím pochop, že jednu a tú istú informáciu, je možné interpretovať mnohými spôsobmi, kľudne aj mnohými správnymi spôsobmi, a čo odborník, to vlastná interpretácia. Netvrdím, že moja forma interpretácie (vysvetľovania) je tá jediná SPRÁVNA. Preto akceptujem fakt (a teba prosím o to isté), že mnohí experti, aj "ne-experti" a odborníci (najmä z akademických či lekárskych kruhov), môžu mať s mojim spôsobom interpretácie problém. Predpokladám, že to bude u mňa bežné, pretože sa budem dotýkať mnohých zaužívaných "dogiem" a spoločenských odporúčaní, ktoré tu dlhé roky v spoločnosti máme, no málokto sa nad nimi skutočne zamyslel PREČO. Práve preto sa žiadnej konštruktívnej kritike nebránim. Nie som bezchybný, neomylný a nikdy nebudem. Ani by som nechcel byť. Uvedomujem si, že pravda je relatívna a nemožno ju vlastniť iba HĽADAŤ. Zvyčajne sa snažia pravdu vlastniť ľudia, ktorí si chcú druhých podmaniť, zneužiť ich alebo oklamať (politici, sponzori, diktátori,...).

Pri svojej práci som vždy na seba bol aj budem PRÍSNY a KRITICKÝ. Neustále sa snažím klásť si ťažké otázky, čo znamená, že prehodnocujem všetko čo robím. Niekedy je to ťažké. V roku 2015 som napríklad úplne zmenil svoj život a musel som si priznať, že hoci som sa venoval "zdravému" životnému štýlu od detstva až puberty (tréning, fitness, posilňovanie, zdravá strava, atď.), v skutočnosti som o strave ani ľudskom tele nevedel takmer nič. Momentálne prichádzam na to, že čím viac sa učím, čím viac nových informácií hľadám, tým toho viem menej a menej. Tento OBRÁZOK to celkom vystihuje. 

2. Ber prosím ťa informácie, ktoré ti ponúkam, ako môj subjektívny POHĽAD/NÁZOR.

Všetky poznatky a vedomosti (či už teoretické alebo praktické), prezentované na tejto webovej stránke, sú môj subjektívny pohľad/postoj/názor. Na tejto webovej stránke (aj v mojich dvoch knihách) prezentujem okrem iného aj výsledky môjho vlastného výskumu a experimentovania. Naštudované materiály sa snažím posúvať medzi ľudí spôsobom, ktorý prinesie vždy nejakú praktickú hodnotu a rovnako prinúti čitateľa sa zamyslieť. Maj na mysli, že nie vždy je to jednoduché.

Materiály, štúdie a knihy, ktoré som za posledné roky prečítal a rovnako aj mnohé pokusy (tréning, pohyb, chlad, adaptácia na chlad, zmena stravovania, hodiny nejedenia, atď.), ktoré som na sebe vykonal, mi zabrali množstvo hodín vlastného ČASU, ale aj FINANCIÍ (v tisíckach). Preto nemôžeš očakávať, že niektoré informácie, či rady ti dôjdu hneď, alebo že im budeš okamžite rozumieť. Mnohokrát je najlepší spôsob prečítať si (alebo pozrieť, vypočuť, ...) danú myšlienku viackrát, nechať si ju v hlave uležať, s odstupom času sa ku nej vrátiť a postupne ti dôjdu nové a nové súvislosti. To mi môžeš veriť.  

Informácie, ktoré pripravujem, môžu byť pre teba inšpirácioumotiváciou a niekedy aj návodom, ako robiť veci správnejšie. Vždy maj však na mysli, že POSTUPNOSŤPRIMERANOSŤ sú kľúčom. Čím viac si starší alebo máš problémov, tým pomalšie a opatrnejšie by si mal postupovať. 

Tiež ťa musím upozorniť, že moje informácie nemajú medicínsky charakter a neslúžia na riešenie zdravotných problémov. Nehrám sa na lekára, hoci sa k mnohým veciam spojeným so zdravým vyjadrujem. No vždy je to iba môj subjektívny názor, ktorý vznikol na základe rokov štúdia, pozorovania a experimentovania. Zaoberám sa najmä prevenciou, optimalizáciou zdravia aj výkonu tela a zlepšovaním svojich pohybových schopností. Moje prezentované informácie, rady aj budúca spolupráca bude zameraná najmä pre tých, ktorí na seba a svoj život kladú vysoké nároky. Všetky postupy a návody ktoré preferujem, sa neustále dynamicky vyvíjajú a sú tvárne.

Rovnako upozorňujem a zároveň ťa aj vyzývam, ak sa ťa to týka, že som otvorený komunikácií s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v odbornej sfére (lekári, konzultanti, tréneri, apod.) a budem len vďačný za konštruktívnu kritiku aj prípadnú budúcu spoluprácu. 

Témami, o ktorých píšem, sa zaoberám od roku 2015 a od roku 2016 až 2017 som na sebe vykonal veľa praktických zmien a množstvo pokusov. Nikomu a ani tebe teda nemôžem sľúbiť, že to bude jednoduché, ak sa vydáš podobnou cestou. Nechcem ti klamať, ani nikomu inému a mnohokrát ti budem ponúkať najmä také riešenia, ktoré vyžadujú ČASKONZISTENTNOSŤ. Rady tipu "ako za 7 dní do plaviek" alebo "ako rýchlo schudnúť posledných 5 kíl" odo mňa nečakaj. Táto doba skončila a ak budeš mojim pozorným a trpezlivým "žiakom", dôjde ti PREČO. Dokonca ani populárne POČÍTANIE KALÓRIÍ už dnes nehrá takmer žiadnu úlohu. Chceš vedieť prečo? Pokračuj v čítaní, pretože v ďalšom bode sa dozvieš.

3. To, čo platilo v minulosti, dnes už neplatí. Tu máš „malý“ dôkaz. 

Prečo dnes neplatí to, čo možno platilo pred 50 rokmi alebo pred rokom? Na teraz ti to vysvetlím na príklade s kalóriami. Prečo ich rátanie už nemá význam? Týmto sa mohli ľudia riadiť v minulosti a dokonca sa takto naozaj dalo (v niektorých prípadoch aj stále dá) odhadnúť približné množstvo jedla, ktoré zjesť alebo nezjesť, aby si prispôsobil svoju hmotnosť. V čom je však dnes háčik? V termodynamických vlastnostiach vnútornej membrány ich mitochondrií.

Presne na tejto poskladanej membráne sa nachádzajú obrovské proteínové KOMPLEXY, ktoré využívajú energiu z jedla. No kalórie ich nezaujímajú. Z jedla sa naozaj uvoľní aj istá chemická energia, no tá nie je podstatná. Dôležité je, čo sa deje na membráne mitochondrie.

Tie obrovské proteínové komplexy si predstav ako ľudí, ktorí stoja vedľa seba v rade a podávajú si predmety. Tými predmetmi sú proteíny, ktoré ku sebe prevzali VODÍK, ktorý sa uvoľnil z potravy. Podávajú si ho v rade za sebou, pričom na konci vznikne VODA a ATP.

ATP je malá molekula, ktorá sa tvorí neustále v tele a jej úlohou je TRANSFORMOVAŤ ENERGIU. ATP mení uloženú energiu vo VODE na mechanickú prácu PROTEÍNOV. Do dnes sa na všetkých odborných školách aj v knihách a učebniciach dočítaš, že ATP je zdroj chemickej energie, vďaka ktorému sa hýbeme a žijeme. Nie je to tak. Práve som ti v skratke vysvetlil skutočný význam ATP. Mne trvalo "IBA" nejaké 2 roky, kým som si všetky súvislosti pospájal a uvedomil si to. Tebe som to napísal na jednu vetu.

Bez ATP by sme okamžite zahynuli. Preto sa v tele neustále spracúva či už POTRAVA alebo zásoby na tele (TUK a CUKOR, proteíny), aby z nich telo tvorilo ATP. Toto je dôvod, pre ktorý sa dalo celkom približne odhadnúť, koľko jedla môže človek približne zjesť, aby to vystačilo akurát na potrebnú tvorbu ATP a nič viac. Neostalo nič na viac a ak bol človek zdravý, telo nemalo dôvod priberať viac tuku. No pointou je, že medzi tým ako sa VODÍK v mitochondrií spojí s KYSLÍKOM a vznikne VODA, prebehne množstvo reakcií. Práve v nich sa ukrýva všetko čaro.

 

Celá mitochondria je veľmi tvárna aj aktívna a neustále reaguje na všetko okolo. Jej veľkosť a tvar rozhoduje o tom, ako spracúva proteíny vo vnútri. Nie naopak. To znamená, že v  niektorých prípadoch je IRELEVANTNÉ TO, ČO ZJEŠ. Ak mitochondria zmení tvar, zmení funkciu a tým pádom zmení aj spôsob spracovania potravy, ktorú konzumuješ. Neprirovnávam často mitochondriu k ANTÉNE pre nič za nič. Naozaj sa tak správa. Všetko, čo je okolo teba, na teba aj vplýva a mitochondrie sa podľa toho menia. Už len obyčajné CVIČENIE a TRÉNING spôsobia to, že v mitochondrii stúpne dopyt po ATP, stúpne donáška kyslíka (preto prudšie dýchaš), no v mitochondrii vznikne nie len viac ATP, ale aj viac VOĽNÝCH RADIKÁLOV. Voľné radikály sú potrebné, tvoria sa v nás neustále a každý je iný, špecifický a iným spôsobom "NAPÁDA" mitochondriu. Na základe jeho "ÚTOKU" dostáva mitochondria STIMULY, aby vedela, čo má zlepšiť, kde má zosilnieť, či sa má rozmnožiť, alebo naopak zahubiť. Po dobrom tréningu, ak mitochondrie dostanú správne stimuly, sa v najbližších hodinách až dňoch spevnia, zregenerujú, rozmnožia, zlé zahubia, atď.

Je tu však aj opačný prípad, keď majú nesprávne signály (STIMULY) a nedostávajú možnosť sa recyklovať, opravovať a podobne. Vtedy sa menia k horšiemu, zväčšia sa a ich membrána sa tiež zmení. Tie obrovské KOMPLEXY, ktoré si „podávajú“ vodík, už zrazu nie sú blízko seba, ale ďalej od seba. Čo to znamená?

Presne ako keď si ľudia v rade, blízko pri sebe, podávajú krabicu a zrazu sa od seba vzdialia na 10 metrov a krabicu si už nemôžu podávať. Stále si ju môžu hádzať, no nie vždy sa to podarí. Občas áno, no väčšinou krabica padne na zem, narobí škodu a k poslednému sa nedostane vôbec. Presne toto sa deje v mitochondrii a potom sa z rovnakého množstva jedla (aj množstva kalórií) vytvorí menej  VODY a menej ATP, ako by sa malo. Vieš ako to mitochondria a celé tvoje telo kompenzuje? Zväčšením objemu, čím sa zmenia jeho termodynamické vlastnosti

MITOCHONDRIA a proteínové komplexy

Zamysli sa na moment sedliackym rozumom a premýšľaj nad týmto mojim prirovnaním. Ak budeš mať mešec s peniazmi, v ktorom ti na spodku urobím malú dierku a raz za čas ti odtiaľ vypadne euro, nebude ti to prekážať pokým budeš doňho neustále eurá vhadzovať. Mám pravdu? Každý deň niečo zarobíš, vhodíš to do mešca a niečo málo ti vypadne. Nebudeš síce tak rýchlo bohatnúť, no nič hrozné sa nedeje. Teraz však druhý prípad. 

Keď ti do mešca spravím väčšiu dieru? Eurá budú vypadávať viac a ak budeš zarábať stále rovnako a vhadzovať doň toľko isto ako predtým, mešec bude eurá strácať. Tvoje úspory už nebudú rásť ako by mali. Ako by si to mohol vyriešiť? Máš tri možnosti:

1. Buď dieru ZAŠIJEŠ 

2. Začneš viac ZARÁBAŤ

3. Alebo prudko zväčšíš OBJEM mešca

Došla ti metafora?  Ten mešec s eurami je tvoje telo alebo lepšie povedané mitochondrie, v ktorých sa úspory (jedlo) spracúva. Ak zväčšíš dieru (mitochondria zmení tvar), máš tiež tri možnosti: buď dieru zašiješ (zlepšíš zdravotný stav a zrecykluješ mitochondrie), budeš viac zarábať (viac jesť, väčší hlad a väčšia chuť na sladké) alebo zväčšíš objem mešca (PRIBERIEŠ). Rozumieš mojej metafore? Tieto zákony sú univerzálne a platia na teba, na fľašu s mliekom, na tvoj vytknutý ČLENOK, na SLNKO aj na planétu na opačnej strane galaxie. 

Veľa ľudí sa oháňa pri počítaní kalórií tzv. zákonom zachovania energie, no málokto naozaj rozumie fyzike a celému zneniu tohto zákona.

Zákon zachovania energie hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času.

Ak by si dal človek, ktorý sa touto vetou oháňa, aspoň tú námahu a prečítal si celú vetu jeho znenia, hneď sa dozvie pointu. To slovíčko IZOLOVANEJ je veľmi podstatné. Ak poznáš univerzálne zákony vesmíru, stačí ti prvý a druhý zákon TERMODYNAMIKY, aby si vedel, že ENERGIA nikdy nezmizne, ani sa neobjaví len tak, iba neustále mení svoju podobu. To znamená, že ak dokonale uzavrieš pohár a do neho povedzme vložíš gram sacharidu, ktorý zapáliš, naozaj môžeš celkom presne vypočítať, koľko ENERGIE, TEPLA, atď. sa uvoľní. No tvoje telo nie je, ani nikdy nebolo v rovnovážnom a uzavretom stave. Hoci, keď umrieš, dosť sa k nemu priblížiš.

Tvoje telo je obrovský otvorený systém a je neustále v kontakte s prostredím, z ktorého energiu čerpá, ale ju aj do okolia vysiela. Ak mi neveríš, dotkni sa horúcej žehličky alebo na seba otoč termálnu kameru. Prečo myslíš, že sú tvoje časti tela tak rôzne sfarbené? Prečo myslíš, že má malé dieťa červené líčka? Prečo keď sa veľa naješ, začneš sa viac potiť a niekedy ostaneš celý horúci, aj tvoje dlane a tvár? 

V tomto bode som sa síce trochu rozpísal, no to vôbec nevadí. Chcel som ti dať malý príklad, PREČO by si sa mal prestať zaoberať nepodstatnými VECAMI a ak chceš na svojom tele niečo meniť, začni na veci nahliadať z viacerých uhlov. Mohol som v tejto vete použiť aj slovo HLÚPOSŤAMI (...zaoberať nepodstatnými hlúposťami...), no nenapísal som ho schválne.

Ako ťa chcem naučiť ja sám, nikdy nikoho nepresviedčaj, ani nekritizuj bezdôvodne. Slovíčko hlúposť sa síce možno na prvý pohľad hodí, no bolo by použité nesprávne. Mnoho ľudí sa o veci nezaujíma a ak mám byť úprimný, v minulosti na to nemali až taký dôvod ako je tomu dnes. Čiže to svojim spôsobom nemusela byť hlúposť, no veci sa zmenili. Ak sa niekto zaoberá kalóriami aj dnes, možno to robí s ozajstnou snahou a zápalom, dúfajúc, že tým naozaj svoj život zmení. Ako sa mu bude dariť, aké podmienky bude mať, aký život vedie, v akom prostredí žije, všetko sú to faktory, ktoré ho možno časom privedú na inú cestu POZNANIA, no možno NIE. 

Dnešná FUNKCIA aj TOPOLÓGIA mitochondrií je radikálne odlišná, ako bola v minulosti. U každého človeka je to iné a každý si tieto malé baktérie ovplyvňuje sám, či už VEDOME alebo NEVEDOME. Ak ťa daná "krátka" odpoveď na to, prečo už kalórie nie sú podstatné, neuspokojila, máš 2 možnosti: pozorne čítaj moje minulé aj budúce príspevky a sleduj moju prácu alebo pokračuj vo svojom živote ako doteraz. Ak si so svojim životom (zdravím, výkonom a ostatným) spokojný, myslím, že nemáš dôvod niečo meniť. No ak nie, napíšem ti zaujímavý citát, ktorý bol pre mňa veľkým "aha" momentom.

"Definícia bláznovstva je robiť stále to isté a pritom očakávať iný výsledok." Albert Einstein

4. Nepresviedčaj druhých, ani im nevnucuj názor.

Rozdielnosť názorov je predsa pohonom všetkého. Je však na človeku, či ten pohon využije na posun DOPREDU alebo DOZADU. V oblastiach, ktorým sa venujem (najmä rozsiahla téma akou je ZDRAVIE) je obzvlášť rozporuplná.

Každý už má dnes svoj názor takmer na všetko. Hoci si to takmer nikto neprizná, dôvodom je podľa mňa internet. Na sociálnych sieťach je množstvo influencerov aj iných ľudí, ktorí sa nejakej téme síce nevenujú, no niečo ich uchváti, zaujme, prípadne v tom vidia potenciál zisku alebo komerčnosti, chytia sa toho a rozšíria to medzi ľudí. Často sa potom stáva, že nejaký postoj, či názor, zastáva istá skupinka ľudí, oproti nej zas stojí v opozícií iná skupinka, atď.

Napríklad rôzni zástancovia výživových smerov (vegetariáni, karnivori, atď.), náboženstiev, alebo ekologickí aktivisti,... Či majú títo ľudia pravdu alebo nie, je úplne irelevantné. Je to ich názor a „viera“. Je na zvážení každého osobitne, aký postoj k tomu zaujme, ak je k tomu vyzvaný. Nepresviedčaj pre to nikoho o ničom.

Ver mi, že zvyčajne sa stanu dve veci. Buď je daný človek natoľko zaslepený svojou vierou alebo tým, čo presadzuje a za čím si stojí, že sa bude za svoju „PRAVDU“ biť, nech sa deje hocičo. Alebo zatiaľ nedospel k tomu, aby svoj terajší názor/postoj musel prehodnotiť a zamyslieť sa nad tým, prečo a čo ho k nemu vlastne viedlo a jednoducho ťa nebude počúvať aj keby si mu prezentoval FAKT tipu: "ZEM JE GUĽATÁ a nie PLOCHÁ".

Naopak, ak si v spoločnosti, ktorá stojí o konštruktívnu kritiku aj výmenu názorov, kde sú otvorení všetci zúčastnení novým aspektom, postojom aj možnostiam, vtedy je čas na PREJAVENIE TVOJHO NÁZORA. Nie však vnucovanie.

No z vlastnej skúsenosti, aj zo skúseností mnohých významných osobností, ktorí ma inšpirovali, ti môžem povedať toto:

„Ak chceš niekoho naviesť na iný smer, prípadne ho prinútiť popremýšľať alebo zvážiť jeho doterajší postoj a spôsob života, rob to VLASTNÝM PRÍKLADOM.“

Správaj sa tak, ako by si chcel, aby sa správal, človek, ktorého sa snažíš presvedčiť. Polož mu sem tam nepríjemnú otázku, ktorá ho nemá uraziť, ublížiť mu a podobne, no má ho prinútiť zamyslieť sa a zvážiť svoj doterajší postoj k životu.    

Na záver, poznáš známy príklad so SLONOM? Obrázok, kde sú v miestnosti traja ľudia okolo slona a každý identifikuje niečo iné. Podobne je to s ľudskými názormi v spoločnosti. Každý sa domnieva, že to čo vidí on, je pravda. Ako ľudia sme veľmi ďaleko od toho, aby sme dokázali jednoznačne určiť čo je objektívna pravda a čo subjektívna.

Už len naše ČREVÁ, o ktorých sa dodnes vedú mnohé spory, prepojenie čreva s mysľou a podobne, sú natoľko zaujímavé a fascinujúce, že si dovolím povedať, že v najbližších 10tich rokoch vedci objavia ŠOKUJÚCE ZISTENIA, ktoré položia na kolená mnohých odborníkov aj lekárov.

Netvrdím to však, ako nejaké poníženie, či urážku, ale preto, lebo mnohí ľudia nahliadajú na svojho SLONA z iného uhla, vidia iba to svoje a na základe toho už dokonca stihli vytvoriť mnohé ODPORÚČANIA, ktorými ošetrujú, školia ďalších a ďalších ľudí. Ja som za posledné roky nahliadol do tém, ktoré na povrch nijako nesúvisia s telom, zdravým, výkonnosťou, no paradoxne som zistil, že práve tieto veci, o ktorých bežne nepremýšľame majú na nás aj naše ZDRAVIE najväčší vplyv. Rovnako som zistil, že toho viem neskutočne málo a stále ma moja väčšia a väčšia túžba poznať poháňa vpred.

Preto si myslím, že najbližšie roky budú v mnohom prevratné, pretože technológie, ktoré dnes máme nám čoskoro poskytnú aj skutočné merateľné dôkazy o tom, čo sa zatiaľ dá preukázať iba na teoretickej úrovni. Presne ako sa tomu venuje KVANTOVÁ FYZIKAKVANTOVÁ BIOLÓGIA. To však neznamená, že tieto a podobné obory aj ľudia, ktorí sa tomu venujú sú blázni. Znamená to iba toľko, že mnohí ODBORNÍCI (napr. lekári, či vedci) potrebujú dôkaz. Potrebujú jednoznačný dôkaz pre všetko. Na druhej strane FYLOZOFOVIA sú dobrí v pozorovaní veľkého množstvá vecí a dokážu nad nimi premýšľať tak, ako málokto. Podobne ako dobrý detektív.

Bežný človek by prišiel na miesto činu a všimol by si krv na rukách muža, na zemi pištoľ aj zavraždenú osobu. Záver by bola vražda. No dobrý pozorovateľ (detektív) by si možno všimol výraz tváre krvavého muža, jeho smútok v očiach, stopy výbušného prachu na prstoch zastrelenej osoby (a mnoho iného) a položil by si otázku, či je naozaj pravda to, aký ZÁVER urobili pred ním? Možno by nariadil testy DNA, mnohé laboratórne vyšetrenia a neskôr by sa prišlo na to, že ten obvinený muž naozaj nemohol za vraždu, ale snažil sa jej naopak predísť a s osobou zápasil, pretože jej chcel zbraň z ruky vytrhnúť. Rozumieš kam tým mierim?

Mojím cieľom a koníčkom je, byť dobrý pozorovateľ. Ak, ťa bude môj obsah zaujímať, budem od teba vyžadovať presne to isté. Sleduj moje články a informácie, premýšľaj nad nimi, no nepresviedčaj o nich NIKOHO, pokým ťa o názor nepožiada alebo pokiaľ nechce otvorene komunikovať a vymeniť si názor.

5. NIKDY nerob unáhlené závery. Najmä pri nedostatočnom prehľade a obzvlášť nie HNEĎ.

Vždy vnímaj danú myšlienku, prácu ale aj hocičo iné, čo ťa zaujme, ako DOČASNÝ VNEM. Zamysli sa nad tým, dôkladne si to preštuduj, zapoj vlastnú hlavu a závery rob neskôr.

Každá VEDA aj PROFESIA má svoje motivácie a pravidlá. Niektorí sú motivovaní PRESTÍŽOU (mnohí si robia naprieky a idú si po krku), iní sú financovaní sponzorom, ktorý očakáva potvrdenie jeho hypotézy (metodika mnohých prác je zámerne postavená tak, aby preukázala svoju hypotézu). 

Objektívnosť problémov je cca 50 na 50. Polovica štúdií je zmanipulovaných (veda je ako predĺžená ruka marketingového úsilia), no a druhá polovica sa dá nazvať ČISTÁ. No iba pokým nezačneš kontrolovať ich metodiku štúdii (preto nečítaj len abstrakty). 

Mnohokrát je ťažké si priznať, že cesta po ktorej niekto kráčal v minulosti (u niekoho aj po celý doterajší život), nebola vo všetkých ohľadoch tá SPRÁVNA. Všetko so všetkým súvisí a znalosti BIOLÓGIE nie sú ani z ďaleka úplné. Do jedného cieľa môže viesť mnoho správnych ciest. Neexistujú dvaja ľudia na svete, ktorý by boli úplne identický. Odlišní budú nie len pre svoje zvláštnosti (genotyp, fenotyp, haplotyp, zdedené prednosti,...), ale aj pre environmentálne prostredie, v ktorom sa nachádzajú a ktoré vplýva neustále na funkciu mitochondrií (viď 3 BOD).

Každý (aj TY) musí hľadať vlastnú životnú cestu aj spôsoby, ako sa optimálne postarať o svoje telo, zdravie aj výkonnosť. Nikto iný to za teba neurobí (ani veda, ani poradca, ani osobný tréner či LEKÁR). Je to krutá pravda, no zmier sa s tým. Táto úloha vždy zostane na TEBE, hoci je pravda, že sa môžeš nechať inšpirovať alebo nechať poradiť. No nikdy nerob unáhlené závery.

Ani medicína založená na dôkazoch (EBM - Evidence Based Medicine) nie je schopná na všetko odpovedať pretože sama priznáva, že všetky príčiny ochorení nie sú úplne známe. To, že nie sú pre nich známe však neznamená, že nie sú známe pre niekoho iného. Spomeň na predchádzajúci bod a príklad s DETEKTÍVOM. Medicína vo väčšine prípadov nelieči, ale potlačuje symptómy ochorenia a naopak vyvoláva poškodenia niekde inde, pričom dopredu sa nevie, kde. Podobne, ako to bolo v YELOWSTONSKOM PARKU, keď odtiaľ vzali preč VLKOV a celý ekosystém sa zrútil.

"Každý jeden liek je svojim spôsobom narušenie celého nášho systému (ORGANIZMU) a lekári, ani sami nevedia, aké účinky to vyvolá. Nazýva sa to nelineárny efekt. Aj preto by si mal zvážiť všetko, do čoho sa pustíš. Či už v bežnom ponímaní, ale aj na ceste sebapoznávania a seba experimentovania."

 

Presne takýmto spôsobom vznikajú aj ODPORÚČANIA pre lekárov, ktoré potom musia dodržiavať a pokiaľ niektorí lekári od aplikácie ustupujú, sú považovaní za šarlatánov aj napriek tomu, že by (možno) mohli preukázať efektívnosť nových navrhovaných postupov. JA NAPRÍKLAD, LEKÁR NIE SOM, nikoho neliečim, takže sa žiadnymi oficiálne schválenými postupmi riadiť nemusím. Na sebe môžem skúšať, čo chcem a rovnako môžem informácie posúvať ďalej. Preto aj od teba chcem, aby si najprv premýšľal aj sám a nerobil unáhlené závery a obzvlášť nie hneď. Uvedom si, že vo svete aj vo vede to funguje tak, že kým sa preukáže správnosť postupov aj v EBM, trvá to asi „iba“ 20 až 30 rokov. Presne kvôli tomuto sa menia verejné odporúčania veľmi pomaly a mnohé dnešné oficiálne odporúčania už síce nevyhovujú aktuálnym poznatkom (to otvorene priznáva aj mnoho odborníkov či lekárov), no nedá sa s tým takmer nič robiť. Vo svete medicíny a vedy chýba metodika.

Už len veci ako kvalita prostredia, v akom žiješ (vplyvy prostredia), znečistenie, elektromagnetický smog, množstvo a sila WiFi, používanie mobiluelektroniky, chémia v prostredí (jedlo, šaty, iné), kvalita ovzdušia, kontakt s prírodou, sociálne vplyvy, psychosomatické problémy a iné nevyspytateľné faktory, všetko sú to veci, o ktoré sa lekár takmer nikdy nezaujíma, no paradoxne sú to práve oni, ktoré majú na teba najväčší vplyv. Mitochondrie citlivo vnímajú práve tieto veci a na základe práce mitochondrií funguje celý tvoj organizmus.

6. Overuj si informácie aj u iných expertov, ktorým dôveruješ a vždy používaj aj vlastnú hlavu.

Všetky myšlienky, informácie, práce, apod., ktoré prezentujem, sú výsledkom mojich myšlienkových pochodov, ktoré vychádzajú z mojich skúseností, vedomostí, pokusov, ale hlavne aj OMYLOV a neustále sa vyvíjajú.

Preto neber nič z toho ako „DOGMU“, aspoň nie hneď, no vždy si informácie preveruj aj sám, prípadne konzultuj s inými, vyhľadávaj na iných stránkach, knihách a hlavne nad tým premýšľaj sám. Nikto sa len tak nenarodil so všetkými myšlienkami ani názormi, ale musel k nim dospieť. Dospieť na základe skúseností a krokov, ktoré prešiel počas života a na tejto CESTE sa postupne formoval.

Preto je vždy najlepšie, preveriť si informácie aj inde (koniec koncov, snažím sa vždy uvádzať aj množstvo odkazov na štúdie a materiály, z ktorých som čerpal), no najmä u iných odborníkov, ktorí sa taktiež venujú danej problematike. Slovom odborník, nemám namysli len človeka s titulom, alebo známu „osobnosť“, no hocikoho, kto sa problematike venuje, dosiahne istý stupeň VEDOMOSTÍ, SKÚSENOSTÍ a hlavne aj PRAX.

"Vždy sa snaž nahliadnuť na problém aj z inej perspektívy, vyhľadávaj ľudí, ktorí to robia podobne a nejdú iba s prúdom a nedržia sa za každých okolností len NORIEM."

Netvrdím, že normy, dogmy a všetko „zaužívané“ je nesprávne, to vôbec. No narážam na to, aby si si dával pozor, alebo aspoň preveroval ľudí aj názory, ktoré iba kopírujú „VEREJNE UZNANÉ“ myšlienky, bez nejakej vyššej, svedomitej, či metodickej kontroly. Týmto mám na mysli časté a známe odvolávanie sa IRELEVANTNEJ AUTORITY. Jedná sa o dovolávanie sa bližšie neurčenej autority, kde je nejaká myšlienka alebo názor pripisovaná NEZNÁMEMU KOLEKTÍVU a automaticky sa teda nikto nepýta nič viac. Príklad je typické: „americkí vedci zistili, že...

Takéto slovné spojenia a myšlienky, existujú takmer na všetko, no zvyčajne je ich reálna váha  takmer nulová. Spomeň si na predchádzajúci bod, evidence based medicine a čítanie nie len nadpisu štúdie a ABSTRAKT-u, ale aj metódy a zainterestovanie aj financovanie štúdie. Nauč sa preto informácie preverovať vždy aj inde, hlavne si všímaj viac vecí a urob si lepší prehľad, potom si preveruj inde a nikdy nezabudni používať vlastnú hlavu.

7. Buď na mňa kritický, ale aj na seba.

V prvom rade, by som rád napísal toto. Uvedom si prosím ťa, že hocičo, čomu sa v živote rozhodneš skutočne naplno venovať, je veľká ZODPOVEDNOSŤ a najmä VYKROČENIE Z KONFORTNEJ ZÓNY. Či už je to škola, výchova dieťaťa, rodičovstvo, zamestnanie, PODNIKANIE, zmena stravovania, zvykov, životného štýlu, hocičo...všetko je to náročné a ak to myslíš vážne a chceš to robiť naozaj svedomito, naplno a dobre, vyžaduje si to veľa úsilia, času, vôľových schopností, disciplíny, a hlavne veľa OMYLOV, CHÝB, ZLYHANÍ aj PÁDOV.

Uvedomujem si, že som OMYLNÝ, určite u mňa nájdeš gramatické a iné chyby, možno nebudeš súhlasiť s mojou interpretáciou a všetko je to v poriadku. Osobne budem vždy rád, za upozornenie, kritiku, prípadnú opravu, no keď sa rozhodneš kritizovať ma, skús predtým popremýšľať nad týmito bodmi:

 

7.1. Každý, kto sa rozhodne podnikať a „ísť s kožou na trh“, musí prekonať množstvo ODPORU, NÁSTRACH, problémov a iných vecí.

- Ak podnikáš, alebo chceš podnikať, vieš o čom hovorím.

- Ak nie, určite sa u teba nájde „činnosť“, ku ktorej si to vieš prirovnať. Napríklad rodičovstvo. Každý svedomitý a zodpovedný rodič sa určite snaží svojmu dieťatku dať všetko, čo len môže a vychovať ho najlepšie ako vie. No aj tak sa vždy nájdu situáciu, kedy zlyhá, možno sa nezachová na 100% v danom momente k dieťatku „správne“ (potrestá ho, tým, že mu vezme mobil, hračku, ...), no to neznamená, že to rodič myslí zle. Možno to dieťa zistí neskôr (v dospelosti), že hoci mu prekážalo rodičovo chovanie, možno mu to nedôjde alebo sa možno v tej chvíli rodič naozaj zachoval prehnane, no tak či onak sa snažil konať najlepšie ako v danej situácií vedel.

- Preto si prosím ťa, ak sa ma rozhodneš kritizovať, vybav nejakú situáciu, kde si tiež musel riešiť množstvo vecí, čeliť množstvu problémov, strachov a nástrah, no aj napriek tomu si snažil vydať zo seba maximum. Premietni si to na seba, čo by ti asi v tej chvíli naozaj pomohlo (zlepšiť sa, RADA, apod.) a tiež si predstav, čo by ti v tej chvíli prišlo iba ako urážka alebo snaha o poníženie, či „hejtovanie“.

7.2. Každý je svojim spôsobom inteligentný aj hlúpy zároveň.

Hoci sa vyjadrujem k mnohým veciam, vždy až potom, čo si urobím širší prehľad a veci sa venujem dlhodobo, nie na základe pár prečítaných strán niečoho. Ak niekto tvrdí, že vie všetko a nemôže sa mýliť, myslím že ešte nemá správne vyzretý charakter ani osobnosť.

8. Kritizuj ma (aj moju prácu) prosím konštruktívne a nie deštruktívne.

Kritika KONŘTRUKTÍVNEHO tipu je vecná, konkrétna a jej účelom má byť s ZLEPŠENIE správania kritizovaného (toto je správna spätná väzba, ktorá slúži na zlepšovanie).

Kritika DEŠTRUKTÍVNEHO tipu je „mudrovanie“, „hejtovanie“, „osočovanie“. Tiež sem chcem spomenúť aj kritizovanie tipu tzv. AD HOMINEM (z latinského „k človeku“). Jedná sa o útok, kde sa útočí na ČLOVEKA a nie na jeho argumentáciu, pretože dotyčný chce kritizovaného človeka zdiskreditovať. Ako príklad uvediem napr. vetu tipu: „nie si lekár, tak sa k tomu nevyjadruj a drž sa svojho oboru.“

Skutočnosť, že niekto nevykonáva konkrétnu profesiu, alebo nie je certifikovaný odborník s titulom na tému, ku ktorej sa vyjadruje, nemá žiadny vplyv na hodnotu jeho argumentácie. Je predsa normálne, že sa môže hocikto vyjadriť k čomukoľvek. Je na každom z nás, či si dané vyjadrenie prečíta, pozrie, či tomu bude venovať pozornosť alebo nie, čo si s toho vezme a ak je to pre neho zaujímavé, tak si treba zistiť a preveriť PREČO a AKO sa daný človek dopracoval k svojím argumentom.

"Je predsa normálne, že aj malé DIEŤA môže naučiť dospelého o LÁSKE alebo RADOSTI viac, ako nejaký študovaný psychológ. Alebo ťa môže „obyčajný“ HUBÁR naučiť o hríboch a stromoch viac, ako nejaký študovaný odborník. To, že niečo preberal na hodine a dostal DIPLOM a TITUL neznamená, že to prekoná skutočný dlhoročný záujem a „štúdium“ hríbov, prírody a stromov človeka, ktorý sa o to zaujíma celý život."

Tu je zopár BODOV, ktoré chcem, aby si dodržiaval pri správnom kritizovaní:

 

8.1.Kritika má mať účel zlepšenia sa kritizovaného.  Nekritizuj prosím útokmi tipu:

-          ad hominem

-          zhadzovanie osobnosti alebo urážka niečoho na mne, čo sa netýka problematiky

-          irónia a sarkazmus, úplne bez logiky, len, aby som „zhodil“ alebo ponížil kritizovaného

8.2.Rozmysli, či kritizuješ MŇA (moju OSOBU) alebo nejakú moju PRÁCU.

Je rozdiel, ak chceš napísať kritiku alebo negatívnu spätnú väzbu ku práci, myšlienke, téme, ktorú som vyjadril alebo len na mňa, pretože máš so mnou nejaký problém, nesúhlasíš so mnou apod.

 

8.3.Rozmysli si, čo je cieľom tvojej kritiky.

Chceš kritizovať len jednu moju konkrétnu „zručnosť“, myšlienku, prácu? Alebo rozsiahly záver v nejakom odbornom smere? 

 

-          Je rozdiel, ak sa ti nepáči povedzme moje tvrdenie o tom, že by mali ľudia preferovať tréning najmä VONKU miesto FITKA, no budeš KRITIZOVAŤ všetko , čo poviem o TRÉNINGU alebo sa vyjadríš konkrétne iba k tomu trénovaniu VONKU.

-          Je rozdiel, ak uvidíš povedzme video, kde robím STOJKU NA RUKÁCH, ktorá nie je dokonalá, no vyjadrujem sa pri ňom k tomu, prečo by mali ľudia vykonávať aj takéto POHYBY počas celého dňa, prečo je pre kosti dôležitý neustály POHYB a STIMUL, no budeš kritizovať to, že ROBÍM ZLÚ, KRIVÚ STOJKU a podobne, pričom to nebolo účelom daného videa.

8.4.Premysli si, aké vecné DÁTA mi môžeš na oplátku dať ku kritike. (vedecké práce, knihy, štúdie, osobné výsledky, osobné pozorovanie, nejakú prácu, myšlienku, apod.)

-          Ak chceš poukázať na niečo, v čom sa mýlim, alebo som urobil nesprávne vyhlásenie a mal by som ho prehodnotiť, pripoj k nemu prosím ťa aj zdroj, alebo konkrétnu prácu, prípadne pozvanie na diskusiu, aby som mohol spätne prehodnotiť, poupraviť, prípadne  niečo zmeniť.

-          Tiež ťa prosím, aby si bol konkrétny a šetril ČAS nás oboch. Určite si uvedomuješ, že čas je to najdôležitejšie. Ak mi pošleš odkaz na 500 stranovú knihu, pretože chceš, aby som si ju prečítal a potom vyjadril svoj názor na niečo konkrétne, napíš mi (alebo odfoť, oskenuj,...) radšej konkrétnu pasáž, či časť, ktorú si pozriem a vyjadrím sa k nej, prípadne na základe toho, prehodnotím svoje predošlé tvrdenie

8.5.Ak spochybňuješ CELOK podľa jediného DETAILU, nerobíš dobre.

Vyjadri sa konkrétne k tomu, s čím nesúhlasíš, alebo chceš kritizovať. Nevzťahuj to hneď na CELOK.

8.6.Ak chceš kritizovať „OBCHODNÉ“ veci tipu: CENA KNIHY, KONZULTÁCIE, apod., ber na vedomie, že všetko ma stálo mnoho času, života, energie a tvrdej práce a cena, ktorá je uvedená na nejakom „PRODUKTE“ je odzrkadlením všetkých aspektov.

-          V prvom rade sa snažím predávať informácie, v čo najväčšom množstve zadarmo a takou formou, aby to mohlo aplikovať a porozumieť tomu, čo najväčšie množstvo laickej verejnosti.

-          Čo sa týka mojej druhej knihy (prípadne mojich iných budúcich projektov), vyššia cena knihy je najmä z 2 dôvodov: Pretože mi zabrala veľmi veľa času, financií aj energie.  A za druhé, pretože chcem, aby si ju kúpili iba ľudia, ktorých to naozaj poznajú jej skutočnú HODNOTU.

-          Tiež beriem na vedomie, že ak sa rozhodneš čokoľvek u mňa kúpiť, preukazuješ mi tým, že si vážiš MŇA, môj ČAS, aj moju PRÁCU a na oplátku si ja vážim TEBA a venujem ti nie len všetky informácie, ktoré sa v danom zakúpenom produkte dozvieš, ale venujem ti aj môj budúci čas, v prípade že budeš mať akúkoľvek otázku. Každý človek, s ktorým som bol, alebo stále som v kontakte, ti potvrdí, že vždy odpovedám na všetky „záludné“ aj akékoľvek iné otázky. Samozrejme, niekedy nie hneď, ale určite odpoviem. Rovnako je to pri čítaní mojich článkov zadarmo, no vyžadujem od teba, aby si venoval aj ty mne čas tým, že si prečítaš daný článok celý, nie len iba nejakú časť, a potom sa spýtaj a určite ti odpoviem

 

8.7.Ak ma chceš kritizovať za hocičo, nikdy to nerob prosím ťa na základe vety tipu: “jedna teta povedala”.

Určite mi dáš za pravdu, že takéto vyjadrenia, argumentovanie ani kritika, nemá opodstatnenie a beriem to za stratu času, vyjadrovať sa k tomu.

Ak sa chceš spýtaš na niečo, alebo ťa zaujíma môj postoj, či názor, polož pod článok (alebo mi napíš na mail) rovno otázku alebo sa spýtaj tipom „čo si myslím o tomto tvrdení, ktoré povedal ten a ten...“

Určite ti veľmi rád odpoviem, aj keď to bude „hlúposť“, no vždy je lepšie sa spýtať ako nie. Veď ten kto sa nespýta, nič sa nedozvie. No osočujúca kritika tipu: „to či ono je zlé, pretože mne pani na ulici povedala, že od inej pani počula inak,...“ nestojí za obhajovanie J

8.8.  Ak patríš k ľuďom, ktorí naopak zastáva podobný názor a myšlienky ako ja, prosím ťa, nesnaž sa nesprávne KRITIZOVAŤ ani inde.

-          Mám na mysli najmä sociálne siete, apod, ak niekde natrafíš na urážku mojej osoby, či práce. Som si vedomý toho, že vždy budú ľudia, ktorí nebudú súhlasiť, aj takí, ktorí budú osočovať, urážať, apod. no nemyslím si, že to stojí za to, aby si tomu venoval pozornosť.

-          Ak to, čo vidíš alebo počuješ, presahuje isté „MEDZE“, budem rád, ak ma upozorníš, no určite to nepodporuj tým, že budeš bezhlavo KOMENTOVAŤ, OPONOVAŤ, iba preto, lebo daná osoba potrebuje zaujať a chce si s niekým vymieňať opačný názor a zároveň upútať pozornosť tým, že bude mať čo najviac zainteresovaných ľudí, komentujúcich, apod.

-          Myslím si, že miesto bezhlavého “bojovania” proti ničomu/niekomu, je lepšie “bojovať” za to/toho, v čo/koho veríš.

 

8.9.Čo sa týka opravy, alebo nájdenia GRAMATICKEJ CHYBY, budem nesmierne rád, ak mi pošleš OPRAVU, no môžeme sa dohodnúť, že ju napíš dole do komentára pod článok aj s odstavcom, označením čo a ako opraviť, ja si to pozriem, opravím a komentár neskôr zmažem.

Myslím, že to bude vhodné pre mňa aj pre teba a vopred ti ďakujem, ak mi takúto chybičku opravíš 🙂

9. Informácie používaj aj v praxi, ale iba na vlastné riziko. 

Napíšem to, čo stojí aj v pätičke každej stránky na mojom webe: „Všetky poskytované informácie a odporúčania poskytované na mojej stránke slúžia výlučne na vzdelávacie účely a nie sú v žiadnom prípade náhradou bežnej liečby zdravotných problémov. V prípade zdravotných problémov ich v prvom rade konzultuj so svojim lekárom. Neručím za žiadne škody vzniknuté nedbalým a povrchným interpretovaním poskytovaných informácií. Za svoje zdravie, rozhodnutia a činy si je každý zodpovedný sám na 100%. VOĽBA je vždy na VÁS. Ako návštevník môjho webu preto akceptuješ, že za používanie týchto informácií preberáš plnú zodpovednosť a rovnako aj za svoje rozhodnutie aplikovať na sebe akékoľvek informácie a odporúčania uvedené na mojej webstránke."

 

V hlavách každého z nás sú iné myšlienky, skúsenosti, „kontúry“, iná povaha, charakter, a určite ma chápeš, že 100ľudí si môže prečítať tú istú prácu/článok/knihu a každý ju bude interpretovať 100 rôznymi spôsobmi. No interpretácia je iba jedna PUZZLE. Druhá vec je danú interpretáciu ešte previesť do PRAXE a to už je iná káva.

Ako autor, nemôžem zodpovedať, za škody na zdraví, ani za prípadné zranenia, ktoré vznikajú napodobovaním nejakých cvikov (rôzne pohyby na kruhoch, v stojke, apod.), či aplikovaním výživových odporúčaní bez poradenia sa s jedným či viacerými odborníkmi. Poskytované informácie sú všeobecného charakteru a nie sú prispôsobené individuálnym zvláštnostiam čitateľa, teda TEBA.

Aký je záver? Nie, týmito vetami nechcem spochybňovať to, čo píšem a učím ľudí, ktorí o tom majú záujem. Chcem však, aby si prebral ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ ŽIVOT NA 100%.

Uvedom si, že hoci povedzme napíšem presný postup, ako si zmerať hrúbku kožnej riasy, vypočítať si podľa toho percentuálny pomer podkožného tuku a podľa toho povedzme určiť čas, ako dlho by si mal byť v studenej vode, ak v sebe chceš spustiť správne mechanizmy, ktoré sa týkajú ADAPTÁCIE NA CHLAD (napr. funkcia štítnej žľazy, leptínu,...). Ja nemôžem vedieť o všetko, neviem o tebe, nepoznám tvoju minulosť, podmienky, kde žiješ, ani ako žiješ.

Ak si tú istú informáciu prečítajú dvaja ľudia a rozhodnú sa ju aplikovať, no jeden prekonal pred 5 rokmi porážku, ale nijako svoj život odvtedy nezmenil, neustále fajčí, má problém so srdcom, no zanedbáva sa a potom sa mu stane, že vojde do ľadovej vody, dostane šok a bude za to viniť človeka, od ktorého čítal daný postup, myslím, že mi dáš za pravdu, že chyba nebola v autorovi. Druhý človek, ktorý bol pomerne zdravý a aplikoval ten istý postup, zas môže za pár mesiacov pozorovať mnohé zmeny: štíhlejšia postava, menší hlad, vyšší stupeň energie, vyššia odolnosť na chlad, apod. Každý je zodpovedný sám za seba a je iba na ňom, ako zodpovedne pristupuje, či už k životu, ale aj ku všetkému čo robí, alebo sa rozhodne robiť.

10. Každý máme slobodnú VOĽBU, no následky, ktoré z nej vyplynú, si nevyberáme.

Každý z nás má slobodnú VOĽBU. Vždy si môžeš slobodne vybrať (hoci na výber máme niekedy rozdielne možnosti), no následky, ktoré z danej voľby vyplynú, si už nevyberáš. Mysli na to. 

S pozdravom 

Jaroslav Lachký 

Ak ťa ešte niečo trápi, neváhaj ma kontaktovať

Najlepšie keď napíšeš na moju zákaznícku podporu a jeden z mojich asistentov ťa rád nasmeruje/poradí, prípadne ma informuje