Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

ČO JE KVANTOVÁ BIOLÓGIA – 3.časť

17.2. 20203346x0

Čo znamená názov, ktorý som napísal v úvode prvého článku, KVANTOVÁ BIOLÓGIA? Poďme však pekne po poriadku. Najprv musíš vedieť, čo je biofyzika a ako som sa k tomu dostal.

(Článok si môžeš vypočuť už aj ako PODCAST. Viac o podcastoch TU.)

OD BIOFYZIKY KU KVANTOVEJ BIOLÓGIÍ

Pred rokmi som začal čítať knihy a články o BIOFYZIKE. Neveril by si, ale už v prvej polovici 20. storočia (dokonca aj skôr), sa tomuto oboru venovali mnohí významní ľudia. Nemá to nič spoločné s „BIO“ potravinami. Slovo Biofyzika, je len spojenie slov BIOLÓGIA a FYZIKA. Ak ťa to zaujíma, kľudne si vyhľadaj mená Gilbert Ling, Albert Szant Gyiorgyi, či Robert Becker. Odpurúčam však začať Beckerom, jeho kniha je lacná a písaná ľudskou rečou. [1] Ďalší dvaja sú len pre „silné“ žalúdky. 😁😁 Mimoto, o Beckerovi budem v budúcnosti často písať, pretože je jeho výskum veľmi dôležitý, takže bude fajn, ak si ju pozrieš.

pred tým, ako som začal čítať o biofyzike, som mal veľa poznatkov z iných oblastí, a sám som si všímal veľa súvislostí. Napríklad, veci ohľadom interakcie častíc s okolím, teda aj to, ako ovplyvňuje vonkajšie prostredie, vnútorné deje v nás. Veď už pri prvom pohľade na MITOCHONDRIU, musí byť človeku jasné, že sa nejedná len o nejakú baktériu. Jej výzor, sa podobá skôr HVIEZDE na oblohe. V jej vnútri sa toho deje toľko, že sa dá prirovnať k PLAZME. Podobne ako SLNKO.

Jaroslav lachký Mitochondria alias plazma a voda exkluzívna zóna, štvrtá fáza vody

Moja ilustrácia mitochondrie

Postupne mi dochádzali mnohé súvislosti, zapisoval som si svoje postrehy, snažil som sa veci preniesť do praxe a hľadal som možnosti ako si všetko otestovať a overiť. Napríklad experimentovaním, či pokusmi. Začal som sa vystavovať viac CHLADU, aj SLNKU, viac som premýšľal nad STRAVOU, no v úplne iných kontextoch. Prvotné myšlienky neboli o tom, ČO zjem, ale najmä KEDY to zjem. Všetky tieto veci sa len ťažko preukazujú, pretože vyžadujú ČAS, no je to skvelý pocit neskôr sledovať, že myšlienky, ktoré boli spočiatku len výtvorom MYSLE, na základe vedomostí, sa pretavujú do PRAXE a do zmien celého tela. Najväčšie zmeny nastali u mňa pri CHLADE.

Bolo mi jasné, že chlad dokáže zmeniť fyzikálne vlastnosti VODY vo vnútri MITOCHONDRIE, no pokým som sám nevidel REÁLNE dáta o mojom organizme a o tom, ako moje telo pracuje, ani sám som si neveril. No teraz sa veci zmenili. Preto bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, keď som časom „natrafil“ na ľudí, ktorí sa zaoberali KVANTOVOU BIOLÓGIOU. Zrazu som pochopil, že to, čo ma fascinovalo a bavilo, nie je len nejaký môj výmysel, či hókus pokus, ale že o tieto veci je záujem aj v spoločnosti, vo vedeckých kruhoch a dokonca profesionálne. 

Asi pred dvoma rokmi som zistil, že sú ľudia, ktorí sa odboru KVANTOVÁ BIOLÓGIA venujú aj „naozaj“, respektíve to majú ako prácu, či výskum, pretože je to novo vznikajúci vedný odbor. Dá sa dokonca vyhľadať už aj na internete, s pekným popisom. 

ČÍM SA ZAOBERÁ KVANTOVÁ BIOLÓGIA

Už v minulom storočí sme vedeli, že svet molekúl, atómov a elementárnych častíc sa riadi zákonmi kvantovej mechaniky. V kvantovom svete sa dejú rôzne podivné javy. Napríklad, že sa častice pohybujú ako vlny, nachádzajú sa na viacerých miestach súčasne, prechádzajú cez prekážky, cez ktoré to nie je možné, alebo môžu na diaľku ovplyvňovať iné častice, s ktorými sú previazané, hoci medzi nimi nie je fyzické prepojenie.

V „bežnom“ svete (vo svete veľkých rozmerov), sa však nič takéto nedeje. Alebo žeby… 🤔 …akokoľvek by sa nám to hodilo, nemôžme byť súčasne na viacerých miestach naraz. Doma aj v práci, s deťmi aj priateľmi, nemôžeme prechádzať cez zavreté dvere, ani cez stenu a film JUMPER, je zatiaľ stále iba sci-fi.

Tvrdenia o tom, že kvantové javy hrajú dôležitú úlohu, vo fungovaní živých organizmov, sa preto stretli s KRITIKOU, no rovnako aj so ZÁUJMOMNADŠENÍM. Vznikla z toho nová veda: KVANTOVÁ BIOLÓGIA.

@jaroslavlachky

No živé organizmy sa predsa skladajú z molekúlatómov, alebo sa mýlim? Keď pozrieš na webe odbory, ktoré sa zaoberajú pohybom molekúl a atómov, sú to predsa biochémia alebo molekulárna biológia. [2] O týchto veciach sa učia dokonca aj študenti medicíny a podobne zameraných odborov. V čom je teda rozdiel a prečo by mala byť kvantová biológia iná?

Existujú dva druhy kvantových efektov:

Prvý určuje výzor molekúl, ich chemické väzby, reakcie medzi nimi aj množstvo uvoľnenej chemickej energie. Dal by sa opísať, ako skladanie montážnej linky v automobilke. Takéto efekty vedia dobre popísať, ako treba umiestniť robotické ruky, ako ich naprogramovať, ako sa bude linka vo výrobe pohybovať, aj výrobné kusy na páse, atď. 

Druhý sa nedá popísať takto obyčajne. Zahŕňa najmä SUPERPOZÍCIU (častice sú vo viacerých stavoch súčasne) a ich PREPOJENIE (čo sa stane jednej častici, ovplyvní aj inú, ďaleko od nej). Druhý by sa dal, v duchu minulého prirovnania, opísať, ako jednotlivé programovanie každej súčiastky aj výroba jednotlivých komponentov montážnej linky.

Na moment ešte budem pokračovať v danom prirovnaní. Predstav si, že do haly nabehne firma, ktorá má dokonalý plán, čo kde umiestniť, aké posuvné pásy použiť, aké robotické ruky kde umiestniť, ako ďaleko od seba, atď., aby všetko pracovalo tak, ako má. Čo sa však stane, ak budú montovať robotov, ktorí majú zle naprogramovaný SOFTWARE? Alebo ich pripoja na nesprávny jednosmerný prúd? Alebo sa stane chyba a nechtiac vymenia mikroprocesor z jednej ruky do druhej? Nastane CHAOS. Podobne to funguje v ľudskom tele.

„Všetky biochemické reakcie (spaľovanie glukózy, tvorba a prepis DNA, apod.) prebiehajú v mikro až nanosekundách, no o ich priebehu, smere, aj celom dianí, je rozhodnuté ešte pred tým. Rozhodujú o nich fotonické procesy, ktoré prebiehajú v atto až femtosekundách.

Všetky tieto časti (molekuly a atómy) sa skladajú z menších častíc, o ktorých som písal minule. Tie sa riadia pravidlami, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu. Ich POHYB a vzájomné ovplyvňovanie sa, prebieha vo femtosekundách a sú to ony, ktoré ovplyvňujú biochemické reakcie, ktoré nastanú potom.

Skúmanie biochemických reakcií v skúmavke, pod mikroskopom, v laboratóriu, okolo moderného vybavenia, dokáže v dnešnej dobe narobiť viac zmätku, ako osohu. Presne kvôli tomuto, osobne už dlhšie nečítam takmer ŽIADNE štúdie, ktoré sa zaoberajú STRAVOU a jej vplyvom na zdravie ľudí, pokým to neberiem v celom kontexte.

„Celé naše ľudské telo je riadené FOTONICKÝMI reakciami, ktoré prebiehajú vo femtosekundách. Tieto reakcie následne ovplyvňujú, čo sa stane potom. Biochémia je ako divák v bábkovom divadle. Pozerá sa na bábky, skúma ako sa hýbu, ako do seba narážajú, no nevidí ŠPAGÁTIKY, ktoré bábky ovládajú.“

Jaroslav lachký blog

Donedávna, sa napríklad nevedelo, ako dokážu vtáci rozoznávať KAM majú letieť, aj ako určujú smer. Ukázalo sa, že za to môže proteín KRYPTOCHRÓM (Cry4), umiestený v ich oku, ktorý slúži ako FOTORECEPTOR. [3] To znamená, že reaguje na SVETLO, vďaka ktorému dokáže vnímať aj magnetické pole. Nazýva sa to MAGNETORECEPCIA. Tento proteín dokáže pomocou vzájomného prepojenia elektrónov na obrovskú diaľku, rozoznávať magnetické pole v okolí. Vtáci takto dokážu určiť nie len DEŇNOC, SEVERJUH, ale aj iné, umelé MAGNETICKÉ POLE v ich okolí.

Samozrejme, jedna vec je, že zvieratká dokážu rozoznávať TRASU, SMER aj VIBRÁCIE okolia, no druhá vec je, či majú takéto javy vôbec nejaké uplatnenie aj v bežnom živote. [4] Budeš prekvapený, no majú. Podľa mňa, väčšiu ako si vieš predstaviť. Dnes už napríklad máme dôkaz o tom, že aj väčšie časti (PROTEÍNY), sa dokážu správať ako VLNA.

Proteíny tiež dokážu zaujať viac pozícií naraz a ovplyvniť tým aj viac udalostí. AKO? Pomocou KOHERENTNEJ vibrácie (rezonancie). Profesor Armin Shayeghi ako prvý preukázal, že proteín Gramicidin, zložený až z 15 aminokyselín, dokázal „byť“ na viacerých miestach naraz.

Dokázal to tým, že keď do proteínu udreli veľmi krátkym PULZOM z lasera, proteín sa nepohol bežne, ako by sa očakávalo. Miesto toho, bol proteín zaznamenaný, na viacerých miestach súčasne. Predstaviť si to môžeš ako hada, ktorý sa dokáže akoby rýchlo roztočiť, pričom sa z neho, v istom časovom úseku, stane neprerušený KRUH. Proteín takýmto spôsobom, zaujal plochu až 20-násobku svojej normálnej veľkosti a dokázal ovplyvniť omnoho viac reakcií, ako by sa zdalo.  O týchto, aj iných bláznovstvách, si povieme viac inokedy.

AKO TIETO ZISTENIA ZMENILI MOJE SPRÁVANIE

Čo sa u mňa, za posledných 5 rokov zmenilo? V skratke,… veľmi veľa. Tak napríklad, stále riešim STRAVU, nie je mi jedno, čo vkladám do úst, no môj uhol pohľadu, je radikálne odlišný. Predtým som videl iba bielkoviny, sacharidytuky, no teraz vidím viac. Nemyslím tým vitamíny a minerály, ale to, že sa pozerám na naše prostredie, na veci okolo nás, ktoré vplývajú na našu BIOLÓGIU, ktorá rozhoduje o tom, čo v nás daná potravina urobí. 

Čo sa ŠPORTU týka, stále ma baví „tréning“, snažím sa posúvať svoje limity, no už nie na úkor zdravia, postavy a iných vecí. Uvedomil som si, že veľkosť svalu nemá nič spoločné s jeho výkonom a rovnako som prestal veriť ilúziam. Zmieril som sa so svojou postavou aj s mnohými chybami aké mám a keď vykonávam nejaký pohyb, moje ciele už nie sú povrchné a už vôbec nie estetické. Hoci je pravda, že sa mi za posledné roky, paradoxne dosť zmenila postava.

Tréningy tipu fitness, kulturistika, série, či opakovania, ma už dlho nezaujímajú a venujem sa najmä tomu, čo ma posúva vpred. Tomu, pri čom využívam celé telo aj mozog a pri čom sa nikdy nenudím. Dodnes navštevujem aj fitko, pretože tam mám veľký priestor a všetko pokope (gymnastické kruhy, hrazda, bradlá, žinienka, rôzne iné pomôcky), no v priemere, tam zájdem asi 3x do týždňa, na pol hodinu. Neberiem pohyb, ako niečo čo MUSÍM, ale ako niečo, čo CHCEM a POTREBUJEM, pretože ma to baví.

AKÝM POHYBOM SA VENUJEM?

Hýbem sa počas celého dňa. Vždy, keď dlhšie sedím, striedam polohy, na záchod som už asi štyri roky nešiel bez toho, aby som pred tým nespravil stojku na rukách, či iný pohyb. A to píšem smrteľne vážne. 😁 Snažím sa využívať čas rozumne a beriem na vedomie, že ani naši predkovia, zvieratá, či opice, nikdy necvičili a sú v oveľa lepšej fyzickej forme aj kondícií. (Samozrejme, čo sa týka fyzického stavu zvierat, aj našich predkov, pohyb je len jeden z faktorov. Už čoskoro, z ďalších blogov zistíš, že pre tvoju kostru a zdravie, je rovnako, alebo dokonca dôležitejšie ako pohyb to, či si pripojený k magnetickému polu zeme a slnku.)

Popri práci, aj počas dňa sa vždy radšej hýbem, čupím, stojím a podobne. Tiež nikdy nerobím veci nasilu.

„Ak som unavený, nejdem trénovať. Ak ma bolia nohy, sadnem si a naopak, ak mám energiu, radšej stojím a behám.

Posledná vec o pohybe, ktorá zmenila môj pohľad na šport, sú KOSTI. Priemerný človek má predsa okolo 3 kg kostí, na ktoré sú upnuté svaly a všetko ostatné. Ak je slabá kostra, nemôžeš čakať silný ani zvyšok. Rovnako, ako pri mohutnom strome. Preto ma fascinovala biofyzika. Práve o kostiach som sa tam dozvedel veľmi veľa a všetko sa postupne dozvieš tiež. 

Čo dodať na záver? Ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj. Vždy odpoviem, aj keď nie možno okamžite. Ako som aj na sebe pochopil, najťažšia vec, ktorú nás bohužiaľ nikde neučia, je vedieť sa PÝTAŤ. A to úplne na všetko. 

Preto budem veľmi rád za spätnú väzbu vždy, keď ťa niečo z mojich príspevkov zaujme. Chcem postupne rozoberať viac a viac vecí, no tiež sa musím riadiť aj názormi a postrehmi od Vás. Mám ako ďalšie, nachystané blogy, ktoré sa venujú vzniku života, potravy, aj nás samotných, pretože chcem, aby si sa naučil všetko potrebné, či už o svojom tele, ale aj o ENERGII, ktorá ťa poháňa, no ako vravím, musím sa riadiť aj záujmom od Vás.

Moje KORMIDLO mám síce pevne nastavené, viem presne AKO aj KAM sa chcem uberať, no kvalitná spätná väzba bude pre mňa ako VIETOR do plachiet, ktorý mi upraví KURZ.   

V ďalšom článku, ktorý už nebude zameraný môjmu predstaveniu, ti ukážem, PREČO už dnes POČÍTANIE KALÓRIÍ NEMÁ ZMYSEL.🤔 Ukážem ti môj pohľad na vec, ktorý ťa predpokladám zaskočí. Bude to také laické pokračovanie a dovysvetlenie, prečo pri strave nejde o makronutrienty a kalórie, ale viac o KVANTOVÉ POLE okolo teba. Nezabúdaj, že vstup do dýchacieho reťazca sa nazýva ELEKTRÓNOVÝ TRANSPORTNÝ SYSTÉM. Rovnako sa dozvieš niečo o TVARE a FUNKCII MITOCHONDRIÍ a o tom, ako ich TVAR vplýva na ich TERMODYNAMICKE VLASTNOSTI, čím vplýva aj na spôsob spracovania potravy, ktorú konzumuješ. Máš sa na čo tešiť 😊

 

Ak ťa moje články zaujali a nie si ešte registrovaný v mojom newsletteri, môžeš tak urobiť teraz. Ako DARČEK, ti pošlem môj 60 stranový EBOOK, v ktorom sa dozvieš veľa praktických vecí, ktoré ti môžu pomôcť PREVZIAŤ KONTROLU NAD VLASTNÝM ŽIVOTOM, a samozrejme získaš aj malý základ o SVETLE a CIRKADIÁLNEJ BIOLÓGII. V newsletteri ťa budem priebežne informovať o projektoch, ktoré chystám a samozrejme aj o zaujímavých článokoch, ktoré by ti nemali ujsť. 

 

ODKAZY a LINKY:

  1. https://www.amazon.com/Body-Electric-Electromagnetism-Foundation-Life/dp/0688069711
  2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rna_biol%C3%B3gia
  3. https://www.sciencealert.com/birds-see-magnetic-fields-cryptochrome-cry4-photoreceptor-2018
  4. http://theconversation.com/new-evidence-for-a-human-magnetic-sense-that-lets-your-brain-detect-the-earths-magnetic-field-113536?fbclid=IwAR06R6rgq-by8F3XiEh9e-P9aFEXjIOapy51WVNZhtXwTOUveiZbiSGBok8

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov