Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

VZNIK ŽIVOTA #2 Proteíny/bielkoviny

7.3. 202024766x0

Určite si počul, že tvoje telo je zložené z proteínov. Slovo BIELKOVINYPROTEÍNYsynonymá. Proteíny sú stavebné látky všetkého na tejto planéte a na Zemi vznikali ako prvé. Z proteínov je zložená aj tvoja DNA (teda aj gény) a preto sa ŽIVOT, od počiatku, dokázal množiť. Keď EVOLÚCIA vytvorila prvý proteín (prvý život), vytvorila z neho aj prvú DNA (lepšie povedané, prvá bola RNA), do ktorej vložila program, aby sa DNA vedela rozdeliť na dve a tým pádom sa mohla množiť a život pokračoval ďalej.

POKRAČOVANIE Z MINULÉHO ČLÁNKU

minulom článku si zistil, čo je to CIRKADIÁLNY RYTMUS, aj čo ho ovláda a že máme v mozgu niečo ako HODINKY, ktoré ovládajú celé telo. Náš mozog riadi procesy v tele (RAST, REGENERÁCIU, SPÁNOK, atď.) na základe vonkajších podnetov. Tieto podnety dostávame z TEPLOTY, SVETLA, ale aj ELEKTROMAGNETICKÉHO POLA zeme. Tiež si zistil, čo je to Shumannova rezonancia a ako je spätá z naším mozgom. V tomto článku sa dozvieš zasa o niečo viac.

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“  

Albert Einstein

RÝCHLY SUMÁR ČLÁNKU:

  • Čo sú proteíny?
  • Z čoho sú vytvorené všetky makronutrienty na našej planéte?
  • Čo je naozaj rozhodujúce, ak chceš pochopiť „ZDRAVEJ STRAVE“?
  • Prečo sme všetci rozdielni, hoci sú naše telá zložené iba z 20 rovnakých aminokyselín?
  • Čo sú to GÉNY, HISTÓNY alebo CHROMOZÓMY?
  • Rozhoduje zdravie MATKY, BABKYPRABABKY o živote dieťaťa?

ČO SÚ TO PROTEÍNY

Kalórie som trochu rozobral už v minulom článku a v ďalších sériach, ktoré budú venované aj MITOCHONDRIÁM a ENERGII, ti dôjdu všetky zvyšné súvislosti. V tejto sérií sa chcem povenovať prioritne CIRKADIÁLNEMU RYTMUMAKRONUTRIENTOM (PROTEÍNY, SACHARIDY, aj TUKY).

Všetky tri makronutrienty, ktoré na zemi máme (sacharidy, tuky aj bielkoviny/proteíny) sú zložené z VODÍKA, KYSLÍKA UHLÍKA. Sú to atómy, ktoré každý pozná. Aj VODA je zložená z VODÍKA a KYSLÍKA. Jedine bielkoviny však obsahujú aj DUSÍK. A práve vďaka dusíku sa podieľajú na mnohých stavebných procesoch v tele, ako aj na transformácii a odovzdávaní energie.

Proteíny si predstav jednoducho ako HADOV a aminokyseliny sú zas ich šupiny. Proteín je teda ako had, zložený z AMINOKYSELÍN. Určite si tieto 2 slová počul, minimálne niekde v časopise alebo reklame, keď opisovali „ZDRAVÚ“ STRAVU, ŠPORT, FITNESS a podobne. Proteíny a aminokyseliny sa väčšinou riešia vždy ako prvé.

Hoci sa riešia ako prvé z dobrého dôvodu, pretože sú to naše stavebné materiály, pointa zdá sa, každému uniká. Je to ako sledovať LOĎ plaviacu sa v OCEÁNE. Väčšina si ako prvé všimne LOĎ, no málokto si uvedomí, že ju drží celý OCEÁN, plný VODY.

Takto vyzerá obrázok nejakej, nazvime to „základnej“, aminokyseliny, aby si mal predstavu.

Neľakaj sa toho, čo vidíš, nejdem ťa nudiť žiadnymi komplikovanými poučkami, ani ti vysvetľovať latinské značky chemických prvkov a podobne. Ver mi, že spôsob mojej prezentácie informácií bude čo najjednoduchší, no zároveň veľmi špecifický. Teraz ti vysvetlím všetko dôležité o tom obrázku a písmenkách v ňom.

Tie písmenka sú znázornené názvy chemických prvkov (O=kyslík, N=dusík, C=uhlík a H=vodík). Zvyšné názvy (karboxylová skupina, aminoskupina, apod.) sú odbornejšie pomenovania, ktoré nepotrebuješ vedieť.

„Pointou však je, že chcem aby si videl, že aminokyselina aj celý proteín je naozaj zložený iba zo 4 chemických prvkov a z proteínov je zas zložené celé tvoje telo.“

4 ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ PRVKY

Na obrázku v strede vidíš uhlík (C), ktorý je spojený s ďalšími prvkami (vodík, kyslík, dusík). Tie čiary sú väzby medzi atómami. Je to niečo ako chemická väzba, ktorá drží prvky (atómy) pohromade, a spolu tvoria jeden celok (molekulu). Variabilnú časť má každá aminokyselina inú, pretože si tam môže pripojiť rôzne prvky v rôznom pomere.

Za tvoju pozornosť stojí to, že okolo uhlíka sú štyri čiary, ktoré znázorňujú väzby medzi chemickými prvkami. Prečo ti to vravím?

„Pretože uhlík, ako chemický prvok, je totižto zvláštny v tom, že má naozaj štyri takéto „ruky“, ktorými chytá okolo seba štyri prvky. Príroda ho preto rada využíva na tvorbu celkov (molekúl), ktoré môžu takto držať pohromade.“

Prikladám obrázok z mojej knihy pre pobavenie, ale najmä z toho dôvodu, aby si si podľa neho ľahko zapamätal chemický prvok uhlík (chobotnica so štyrmi chápadlami).

Teraz ti ukážem ďalšiu moju ilustráciu, kde vidíš ako vyzerajú tri aminokyseliny vo svojej reálnej 2D podobe. Stavím sa, že ak si niekedy riešil fitness alebo čítal nejaký časopis o zdravej výžive, minimálne s názvom GLUTAMÍN, si sa v ňom stretol.

Vrchné obrázky sú aminokyseliny, ako si ich videl predtým, len už majú na svojom „chvoste“ (variabilnej časti) pripojené rôzne ďalšie chemické prvky. Na spodu sú tie isté aminokyseliny vyobrazené v ich reálnej 2D podobe. Možno sa ti to nezdá, no jednoducho ti to vysvetlím, ak ťa to zaujíma.

Spodné obrázky sú spôsob, ako sa bežne značia molekuly, pretože sú takto prehľadnejšie. Tam, kde sa čiary spoja (teda roh), tam je uhlík. Tie čiary sú samé o sebe chemické väzby. Ak si to spočítaš, tak naozaj to všetko sedí a z každého rohu vychádza jedna ruka a dokopy sú štyri (uhlík má štyri chápadlá). Ešte však spomeniem, že tam, kde uhlík drží iba vodík, sa čiara nekreslí.

Tie čísla, ktoré som vyznačil červenou farbou s čiarkou, znázorňujú poradie uhlíka v molekule. Toto na teraz nie je podstatné.

Čo je však pre teba dôležité je, že keď si na spodných obrázkoch odmyslíš tie písmená (C, H, O, N), tak aminokyselina je skutočne maličký had, z pospájaných chemických prvkov, vyzerajúci podobne ako nejaký hrebeň. Pravdepodobne sa ešte môžeš spýtať, PREČO sú tie čiary tak rôzne došikma a nie sú iba rovné? Veď sú z rovnakých 4 prvkov? Je to preto, že tieto prvky sú pripojené na uhlík v rôznom usporiadaní a každý prvok má odlišné ELEKTROMAGNETICKÉ VLASTNOSTI. To znamená, že sa tieto prvky od seba rôzne ODPUDZUJÚ, alebo sa naopak k sebe PRIŤAHUJÚ a dokonca sa takto priťahujú/odpudzujú aj od VODY, ktorá je vždy OKOLO. Nezabúdaj, že naše telo je z 98,73% VODA a každý jeden proteín v tele je HYDRATOVANÝ. Preto sú tieto „CHÁPADLÁ“ (čiary) reálne takto rôzne povytáčané a vznikne z nich vždy iný hadík (akoby iný „hrebeň“).

„Proteín je niečo ako veľký had, pospájaný z menších hadov (aminokyselín), ktorý tvorí časti tela, DNA, atď. Takýmto spôsobom sa na seba proteíny napájajú, spájajú sa vo väčších hadov, potom sa rôzne stáčajú a tvoria rôzne väčšie celky. Takto sú tvorené všetky časti tvojho tela.“

Na ďalšom obrázku vidíš ďalšiu moju ilustráciu, kde som nakreslil tri najznámejšie aminokyseliny, ktoré sú obľúbené hlavne v oblasti športu. Takto vyzerajú BCAA.

VZNIK BIELKOVÍN/PROTEÍNOV

V celom vesmíre je aminokyselín známych cez 500, no na zemi ich je iba 20 (lepšie povedané 22, keď rátame aj „špeciálne“, no na teraz ostaneme pri čísle 20). Z týchto 20-tich je utvorený každý jeden proteín a tým pádom aj každá jedna časť tvojho tela. Rovnako aj časti rastliniek a zvieratiek. Určite ťa ako prvá otázka napadlo, PREČO NIE SME VŠETCI ROVNAKÍ, ak sme zložení z iba 20 aminokyselín?

Tak napríklad tvoj kúsok svalu, je zložený z miliárd aminokyselín, pospájaných do jedného veľkého proteínu. Môžeš si to predstaviť ako obrovského hada. Jedna aminokyselina sa spojí s ďalšou a ďalšou a potom sa ešte môžu rôzne 3-dimenzionálne prepletať ako klbko. Takýto nabalený proteín, ktorý môže obsahovať kľudne aj miliardy aminokyselín, sa potom spojí s ďalším a ďalším a vytvoria aj tvoj sval.

Pýtaš sa PREČO sme ale takí rozdielni? Prečo šimpanz, ktorý má takmer na 90% podobnú DNA ako človek, je úplne iný? Dokonca aj strom vonku, má takmer z polovice rovnakú DNA ako ty.

PREČO SME ROZDIELNI?

Povedzme, že maličký kúsok tvojej kože alebo svalu, sa môže skladať až z 500 000 aminokyselín. Vieš, aké je to obrovské množstvo kombinácií?

„Ak máš len 4 miestny PIN kód na mobile, pričom každé číslo má 10 možností (číslica 0 až 9), tak máš až 104 (desať na štvrtú) kombinačných možností. Je to jednoduchá matematika. Na prvú číslicu v PIN kóde máš 10 možností, na druhú, tretiu a na štvrtú tiež. Presne 10 000 rôznych kombinácií.“

Teraz si predstav, že máš až 500 000 miestny PIN kód a každé číslo má až 20 možností (lebo je 20 aminokyselín). To je… 20 500 000 možností! Ak by si 500-tisíckrát po sebe vynásobil číslo 20, výsledkom bude počet rôznych kombinácií, ktorý sa dá použiť len na tento kúsok svalu. Jeho výzor a funkcia závisia od tohto usporiadania.

Čo však riadi to, aby sa tento proces nesplietol a aby telo vedelo presne, akú aminokyselinu kam dať? V skratke, tvoja DNA.

Takmer každá bunka v tele obsahuje vo svojom jadre zloženú DNA, ktorú v prípade potreby rozloží, vyberie si presne tú časť, ktorú potrebuje na danú skladačku, prečíta tento „plán“, dekóduje ho a následne dokonale poskladá rovnako usporiadaný.

Aj tvoja samotná DNA (obrázok nižšie), ktorú nosíš takmer v každej bunke, je zložená z týchto 20 aminokyselín. Vyzerá ako zatočený rebrík. Tá dvojfarebná čiara (podobná stupienku na rebríku) sa nazýva dusíkatý pár alebo dusíkatá báza a je zložená z niekoľkých aminokyselín spojených vodíkom. Takýchto párov (pospájaných aminokyselín) je za sebou asi 3,2 miliardy… To už je obrovské číslo možností, čo povieš? Ak by si dokonca túto spletenú DNA, ktorú máme takmer v každej bunke v tele, rozmotal a roztiahol, na dĺžku by merala 1 meter. Celkom slušné, čo povieš?

Obrázok spletenej DNA, spojenej VODOU z mojej KNIHY

„Ak sa niekde v strede, presunie, čo i len jedna aminokyselina, všetko ostatné bude ovplyvnené a celé usporiadanie bude iné. Preto môžeš mať s kamarátom na 99,99% rovnakú DNA, no budete úplne iní.“

Ešte ti v skratke vysvetlím dva POJMY, ktoré som použil aj v úvode a to DNA a RNA. DNA (deoxyribonukleova kyselina) je to, čo vidíš na obrázku. Ten tzv. „REBRÍK„. Všimni si, že tie „STUPIENKY“ (teda dusíkaté bázy), sú z dvoch čiar. V strede sa predeľujú. A presne v tomto je pointa. Keď sa DNA (rebrík) rozdelí, ostanú 2 akoby identické časti a táto jedna polovica sa nazýva RNA (ribonukleová kyselina). Preto som v úvode písal, že prvá bola v skutočnosti RNA a až potom sa spojili 2 dohromady a vznikla DNA atď.

V ďalších BLOGOCH ti dokonca ukážem, akým spôsobom dokázal takýto „HADÍK“ vzniknúť, iba za pomoci OCEÁNU, SLNKA a pridania UV SVETLA. Myslím, že potom ti veľa vecí o tvojej BIOLÓGIÍ docvakne.

ROZDELENIE AMINOKYSELÍN A ICH VPLYV NA VODU

Ak sa trochu zaujímaš o svoje ZDRAVIE, či STRAVU, alebo sa len snažíš prísť niektorým veciam „na chlp“, trochu ti uľahčím prácu. Nasledovné obrázky som kreslil pred niekoľkými rokmi a trvalo mi dlho, kým som ich dal do takejto podoby. Sú tam znázornené všetky aminokyseliny na zemi aj ich skutočný biologický význam.

„Možno ťa prekvapuje ich čudné rozdelenie, no má to svoj dôvod. Podľa toho, ako a kde majú umiestnené chemické prvky, dokážu rôzne aminokyseliny priťahovať alebo odpudzovať vodu, reagovať na elektrické a magnetické pole a pod.“

Asi nemusím zdôrazňovať, že celé tvoje telo je zložené z vody a každá časť tvojho tela, každý kúsok proteínu, je vodou obklopený. 98,73% zo všetkých molekúl v tele je voda. Tvoje telo vie presne, kde a ako má umiestniť každú aminokyselinu, aby splnila účel. Dochádza ti trochu, moje prirovnanie z úvodu o LODI v OCEÁNE?

NA ČO SÚ TAKÉ RÔZNE AMINOKYSELINY

Na obrázkoch vyššie si si mohol všimnúť napríklad aromatické aminokyseliny. Neviem ako tebe, ale mne pripomínajú svojím výzorom nejakého chrobáka. Predná časť vyzerá ako nožičky či tykadlá a zadná (variabilná) časť, ten šesťuholník, zasa ako jeho tučnučké telo. Podľa tohto si ich aj ľahko zapamätáš.

Aromatické aminokyseliny sú zvláštne napr. v tom, že absorbujú svetlo.

Alebo špeciálne aminokyseliny, ktoré ako jediné obsahujú aj síru. Patria medzi ne cysteínmetionín, bez ktorého sa nezaobíde nič, čo sa v tele tvorí a regeneruje. Síra je totižto veľmi dôležitá, najmä v našej krvi, pretože v nej plní úlohu KVANTOVEJ BODKY.

Tiež tam vidíš známe BCAA („bcačka“), ktoré sú najviac obľúbené u športovcov a u ľudí, ktorí sa snažia nabrať svalovú hmotu. Teraz už vieš, že BCAA aminokyseliny sú hydrofóbne. Či a ako súvisí VODA s budovaním SVALOV, sa dozvieš neskôr.

DNA, GÉNY A AMINOKYSELINY

Na chvíľu sa vrátim k obrázku DNA vyššie. Dusíkaté bázy, ktoré sú poprepletané a postáčané, zachovávajú aj tvoje GÉNY. V jednej dlhej ľudskej DNA je asi 20 25 tisíc génov a každý gén je zložený z niekoľko tisícok dusíkatých báz.

„Povedzme, že jeden človek má od narodenia výbušnú extrovertnú povahu, zatiaľ čo druhý bude tichý introvert. Prvý môže mať sklony a nadanie na hudbu a druhý zasa na šport. Rozdiel je v tom, ako majú v génoch rozložené toto obrovské množstvo aminokyselín.“

Postáčaná DNA má okolo seba aj vodu a ako sa točí, je spolu s vodou postáčaná okolo ďalších proteínov s názvom HISTÓNY. Rovnako ako proteín (bielkoviny), aj históny pozostávajú z aminokyselín. Sú spolu s vodou všade okolo DNA a tá vďaka tomu drží pokope. Je až tak úsporne spletená, že zaberá čo najmenej miesta a zmestí sa aj do tých najmenších buniek v tele. Dovedna takéto posplietané tvoria niečo, o čom si možno už počul. Nazýva sa to CHROMOZÓM.

CHROMOZÓM

Keď sa splodí potomok, v otcovej aj matkinej telovej bunke sa nachádza 46 takýchto chromozómov, ktoré tvoria 23 párov. Znamená to, že zdedíš niečo od matky a niečo od otca. Chromozómy sa dokonale skopírujú (takmer dokonale) a z otcovej bunky odíde 23 a od matky tiež 23 chromozómov.

22 z nich je homologických, pričom posledný 23. je pohlavný a označuje sa X Y. Určite si o tom niekedy počul. Muži majú v bunke X aj Y, zatiaľ čo ženy majú dvakrát chromozóm X. Takto dieťa dostane gény od otca aj od matky. Dieťa môže mať po otcovi povahové vlastnosti, po mame zasa štíhlu a vysokú postavu. Po otcovi bude mať nadanie na klavír a po mame zase na beh a šport.

„Toto je tvoj plán či nákres, ktorý zdedíš. No nemysli si, že v tomto nákrese zdedíš to, že si sa narodil viac či menej obézny. Alebo to, že nejaké dieťa zdedí, resp. sa narodí s cukrovkou, čo už nie je dnes rarita. Toto s tým nemá nič spoločné.´“

Prečo a ako sa na dieťa prenesie takáto zlá funkcia orgánov či hormónov a zdravotné problémy, závisí od života MATKY, ale aj BABKY a PRABABKY. Najmä od ich prvých 6 rokov života a potom od toho, ako žijú pred a počas tehotenstva.

„Spôsob života našich rodičov už nezmeníme, v mnohom bol lepší ako dnešný, no spôsob života dnešných ŽIEN je ROZHODUJÚCI. ŽENY musia prevziať kontrolu nad SVOJÍM ŽIVOTOM, ak im záleží na živote svojho dieťatka.“

ZHRNUTIE ČLÁNKU

Určite si si všimol, že môj postoj ku „bežným“ veciam a pojmom je trochu iný, než na aký si zvyknutý. Môžeš mi veriť, že na tejto stránke nepôjdeme so STATUSOM QUO.

„Mojim cieľom je, aby si SPOZNAL AKO VECI NAOZAJ FUNGUJÚ. Iba tak budeš môcť prevziať ŽIVOT DO VLASTÝCH RÚK a nenechať sa manipulovať spoločnosťou.“

Možno ťa prekvapilo, že som pri takomto dlhom článku, ktorý je o proteínoch, ani raz nespomenul STRAVU, ZDRAVÚ STRAVU, KOĽKO a ČOHO by si mal KONZUMOVAŤ, apod. Myslím, že odpoveď PREČO poznáš. Niečo málo ti však napíšem teraz, no v ďalšom článku sa dozvieš zas o kúsok viac. Takto nejako vyzerá PYRAMÍDA STRAVY, ktorú by si mal uprednostňovať, aj čo sa proteínu týka.

  1. RYBY a MORSKÉ PLODY alebo

CELÉ ŽIVOČÍCHY (koža, orgány, vývari z kostí, mäso, atď.)

2. TO, ČO NÁM ZVIERATKÁ DÁVAJÚ (mlieko, vajíčka, syry,…)

3. PLODY, ktoré nám rastinky dávajú (orechy, semená, ovocie,atď.)

4. SAMOTNÉ RASTLINY (zelenina, …)

Prečo som to napísal takto, aký som mal na to dôvod a všetko ostatné, sa dozvieš časom. Teraz ti však poviem , že vychádzam v prvom rade z toho, ako naše telo funguje a čo potrebuje na správnu funkciu (čo sa stavebných látok týka) a tiež vychádzam z toho, že priemerný človek nie je zdravý a nežije tak, ako by mal. To znamená, že potrebuje viac a častejšie nahrádzať mnohé látky, vrátane proteínov. Najpodstatnejší je však CIRKADIÁLNY RYTMUS.

V minulom článku si zistil, čo to je CIRKADIÁLNY RYTMUS, aké PREMENNÉ ho riadia v našom mozgu a v nasledujúcom článku ti zas poodhalím, AKO v MOZGU PRACUJE. Pochopíš, PREČO je dôležité, akému svetlu si vystavený, KEDY si mu vystavený a KEDY naopak NIE, aj to, že nie je jedno, či tráviš čas vonku BOSÝ a obzvlášť ráno.

Tiež zistíš, že nie je jedno KEDY POTRAVU KONZUMUJEŠ. Spomínaš si, že som vyššie spomínal, že v DNA máme okolo 25 tisíc GÉNOV? Každý tento gén je zodpovedný za niečo iné. Niektoré tvoria časti tela alebo proteíny, iné hormóny, no mnohé z nich tvoria napríklad aj ENZÝMY, či látky, ktoré nám pomáhajú tráviť potravu, apod.

„Vieš o tom, že pred každým týmto génom sú umiestnené CIRKADIÁLNE HODINKY, ktoré ho ovládajú? No každé tieto hodinky sú zároveň ovládané hlavnými z MOZGU (v SCN). Ak nefungujú tieto, všetky ostatné strácajú pojem o čase a v bunkách začína plynúť ČAS rozdielne. To znamená, že ich HMOTA, ENERGIA, ale aj ich ŽIVOTNOSŤ je iná, ako by mala byť.“

ČO SA DOZVIEŠ NABUDÚCE?

V ďalších článkoch ti odhalím mnohé ďalšie veci, súvisiace so vznikom života, ktoré musíš vedieť. V nasledujúcom článku ti predstavím ako naozaj fungujú CIRKADIÁLNE HODINY, o ktorých som písal, aj ako funguje TEÓRIA RELATIVITY priamo v tebe, v tvojom oku, v praxi. Neskôr sa dozvieš viac o proteínoch, o ich vzťahu k vode, aj niečo málo o tom, AKÉ ĎALŠIE PODOBY VODA MÁ. Máš sa na čo tešiť.

Poznámka č.1:

V tomto článku som pridal množstvo obrázkov, ktoré by ti mohli pomôcť aj v budúcnosti. Napíš mi dole do komentára, ak si želáš, aby som ich sem pridal aj vo forme na stiahnutie. Ak bude záujem, rád ich sem pridám, aj ako pdf súbor 🙂

Poznámka č.2:

Budem tiež rád za spätnú väzbu, či už súkromnou správou alebo mi napíš do komentára, či nie sú články príliš dlhé, či sú zrozumiteľné alebo hocičo iné. Snažím sa byť čo možno najviac laický a zároveň aj trochu „komplexnejší“, no chcem, aby z nich mal úžitok, čo najväčší počet ľudí, ktorých zaujíma ich TELO, ZDRAVIE a najmä MITOCHONDRIE 🙂

Poznámka č.3:

Tento bod som si nechal schválne až na koniec, pretože predpokladám, že ak si sa dočítal až sem, moja práca ťa zaujíma a preto ti chcem dať do povedomia, že čoskoro chystám s jedným skvelým človekom spoločný WORKSHOP, na ktorom sa budeme venovať aj týmto veciam, o ktorých píšem a ak máš záujem zúčastniť sa, registruj sa do newslettera. Zatiaľ nevieme na isto, ako to bude s počtom miest, no pravdepodobne ich bude málo a preto to obaja „vyhodíme“, či už formou mailu alebo na IG s tým, že kto sa prvý ozve, ten si zarezervuje svoje miesto.

Zatiaľ ahoj a vidíme sa u ďalšieho článku (alebo skôr čítame sa??? 😀 )


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov