Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

ENERGIA #1 ELEKTROMAGNETIZMUS

21.4. 202025830x0

Rýchly sumár článku:

 • Prečo ľudia vnímajú ČAS rozdielne?
 • Prečo za posledné roky upadla ľudská pozornosť, a priemerný človek ju dokáže udržať iba pár sekúnd?
 • Čo je to SVETLO aj FOTÓN?
 • Prečo sa SVETLO dokáže správať ako VLNENIE aj ako ČASTICE?
 • Prečo nie je žiadna časť na tvojom tele rovnaká, ako bola pred rokom?
 • Ako sa tieto časti tela obnovujú a čo OVLÁDA tieto procesy, aby sa nesplietli?
 • Čo je to OKTÁVA a čo má spoločné HUDOBNÁ VÝCHOVAFYZIKOU?
 • Čo je to ELEKTROMAGNETIZMUSBIO-ELEKTROMAGNETIZMUS?
 • Generujú živé bytosti ELEKTROMAGNETICKÉ POLE?
 • Ako dokážeme tieto polia merať?
 • Ako tieto polia vyzerajú?

V sérií VZNIK ŽIVOTA, sme prešli už všetkými troma MAKRONUTRIENTAMI (PROTEÍNY, SACHARIDY, aj TUKY), ukázal som ti LEPTÍN, aj základ fungovania CIRKADIÁLNEHO RYTMU a teraz ťa chcem zaviesť do veľmi dôležitého OBDOBIA, kedy sa MITOCHONDRIE pridali do všetkého ŽIVÉHO. Nazýva sa to ENDOSYMBIÓZA. Verím, že po prečítaní toho, čo dokáže SLNKO, OCEÁN, VODA, UV svetlobaktérie spolu s vírusmi, ti veľa vecí dôjde a budeme sa môcť pustiť aj do článkov o MITOCHONDRIÁCH.

Než sa však dostanem k samotnej ENDOSYMBIÓZE a vzniku EUKARYOTOV, teda NÁS, potrebuješ vedieť niečo o ELEKTROMAGNETIZME. Neboj sa, nebude to nič nudné, ako to bývalo povedzme v škole. Sám som človek, ktorý sa snaží hľadať vo všetkom to NAJJEDNODUCHŠIE, aby som si to tak zapamätal. Asi takto, ako to zvyknem hovoriť v súvislosti s autami.

„Ak si niekedy natankoval miesto benzínu naftu (alebo naopak), čakala ťa pekná návšteva v servise. Určite ti potom mechanik vysvetľoval, čo všetko musel povymieňať, aké súčiastky, čo to bude stáť, atď., no predpokladám, že akonáhle si odtiaľ odišiel, všetko si zabudol. Je ti to nanič. No to, čo si dokonca života každý zapamätá je, že už NIKDY NENATANKUJE INÉ PALIVO.“

Niektoré moje články budú rovnaké a myslím, že toto bude jeden z nich. Jeho prečítanie ti nezaberie mnoho času, budeš sa k nemu môcť hocikedy vrátiť, nepotrebuješ si pamätať niektoré veci, no ver mi, že ho potrebuješ VIDIEŤ. Ba čo viac, pridá ti zopár dôležitých PUZZLE, ktoré neskôr budeš potrebovať, aby si zložil celý OBRAZ.

RELATIVITA ČASU

Prečo je ČAS Relatívny? Prečo ľudia vnímajú úseky času rozdielne? Prečo sa jednému môže zdať deň ako hodina alebo jeden rok ako týždeň? Prečo sa inému zas jedna minúta ako celá hodina?

„Čo ak je to celé príbeh o SVETLE? Môže o rozdielom vnímaní času rozhodovať to, akému svetlu sa vystavujeme? Otázka je veľmi komplikovaná, no odpoveď jednoduchá. ÁNO môže.“

Na začiatok ti odporúčam pozrieť si toto kratšie, ale výstižné 13 minútové video. Ak sa ti nechce, pozri si ho aspoň medzi DRUHOUŠTVRTOU minútou. Dozvieš sa niečo málo o ľudskej POZORNOSTI.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Do 29. storočia bolo svetlo považované iba za elektromagnetickú vlnu. V 20. storočí však prišla revolúcia vo fyzike s názvom KVANTOVÁ MECHANIKA, ktorá priniesla alternatívny opis svetla, ako súbor častíc, ktoré sa nazývajú FOTÓNY.

Fotón je teda laicky povedané ČASTICA, ktorá prenáša SVETLO. Keď v izbe zažneš žiarovku, okamžite je v izbe svetlo. Žiarovka ako ZDROJ vyšle množstvo FOTÓNOV, ktoré sa rozšíria ako VLNA v MORI všetkými smermi.  

Roy Glauber si na Harvardskej univerzite uvedomil, že po vynáleze laséru a svetelných detektorov (senzorov) potrebujeme KVANTOVÚ TEÓRIU na zjednotenie. [1]

„Jediný fotón totižto môže ovládať až tisíce atómov v molekule.“

Jeho teória, ktorá bola publikovaná v roku 1963 vysvetľuje, že fotóny nie sú nezávislé častice ani objekty a už len tým, že ich meriame alebo zachytávame (napr. senzorom), zmeníme pravdepodobnosť nájdenia a detekovania ďalších fotónov. Toto je mimochodom jeden z dôvodov, prečo je ĽUDSKÉ OKO nadizajnované PRÍRODOU tak, že nedokážeme vidieť UV ani INFRAČERVENÉ SVETLO. Ak by sme ich videli, nemohli by v nás robiť to, čo robia teraz.

(Určite si niekedy počul o pokuse tzv. DOUBLE-SLIT EXPERIMENT, v preklade experiment s dvoma štrbinami, ktorý to pekne vysvetľuje.)

Jeho teória je tiež považovaná za zrod oboru KVANTOVEJ OPTIKY, ktorá viedla k mnohým vynálezom, ako napr. optická kryptografia, ktorú dnes poznáme najmä ako súčasť optických káblov a všetkých moderných technológií, kde sa informácie šíria opticky. [2] Glauber za svoju prácu získal v roku 2005 NOBELOVU CENU vo FYZIKE. [3]

„Jeho práca však môže jedného dňa urobiť revolúciu aj v oboroch ako FYZIOTERAPIA, či MEDICÍNA, pretože SVETLO (fotón) a ATÓM sú základné stavebné jednotky, ktoré život využíva. Z nich je zložené aj celé naše telo. Vzájomný vzťah svetla s atómami, dokonca rozhoduje aj o biologickom plynúť času.“

TEÓRIA POLA A ELEKTROMAGNETIZMU

Atómy jestvujú v otvorenom systéme. Celá naša BIOLÓGIA funguje veľmi ďaleko od rovnovážneho stavu, ako si veľa ľudí myslí. Nič také ako prijaté kalórie a spálené kalórie neexistuje, pretože naše telo nie je uzavretá NÁDOBA.

„Naše telo je jeden veľký otvorený systém, ktorý si s okolím neustále vymieňa ENERGIU a všetko v nás pracuje ELEKTROMAGNETICKY.“ [4]

Skús si na moment vybaviť, ako vyzerala tvoja rodina, keď si ju videl na minuloročné Vianoce. Máš? Super. Teraz si skús vybaviť, ako vyzerajú teraz. Ak by si si obzrel ich fotky z týchto období, určite by si ich aj po takom čase okamžite spoznal. Mám pravdu? Ich tváre by ti boli povedomé. Vieš, čo je však zvláštne? Že takmer žiadny atóm na ich tvári TERAZ nie je rovnaký, aký bol na Vianoce. Tento level zmeny však nie je možné pozorovať ľudským okom a preto ho nevnímaš.

Dnes však vďaka technológiám môžeme označiť  atómy na kvantovej (miniatúrnej) úrovni a dokázať, ako sa každý proteín v ľudskom tele neustále prerába a mení. Takéto označenie atómu na kvantovej úrovni sa nazýva KVANTOVÁ BODKA.

Kvantová bodka je veľmi malý kúsok „hmoty“, ktorý môže meniť farbu vyžarovaním svetla na akúkoľvek inú farbu. [5, 6]

Informácia a energia v danom svetle, ovplyvní tento malý kúsok „hmoty“, tým že trochu pozmení jej TVARVEĽKOSŤ, vďaka čomu daná „hmota“ vníma odlišne čas. Teraz si spomeň na môj starší článok o TERMODYNAMICKÝCH VLASTNOSIACH MITOCHONDRIÍ. Pamätáš, ako ich ZMENA TVARU a VEĽKOSTI zmenila aj spôsob, ako spracúvajú potravu?

„Zmena TOPOLÓGIE (tvaru a veľkosti) nejakého objektu, vždy zmení aj jeho TERMODYNAMICKÉ VLASTNOSTI. Ak mi neveríš, spomeň si, keď si si ako dieťa skladal z papiera stíhačky a hádzal ich. Ak mali vhodný TVAR, boli aerodynamickejšie, išli RÝCHLEJŠIE a doleteli ďalej.“

Väčšina moderných dogiem v BIOLÓGII tvrdí, že chemické väzby a tvorba tkanív v tele koreluje iba s jej fyziologickou funkciou. Napríklad že ľudský sval je uspôsobený z priečne pruhovaných tkanív, aby zvládal fyzickú záťaž, odpor a podobne, no zlyhávajú vo vysvetlení toho, ako je možné že tieto štruktúry pretrvávajú aj napriek tomu, že sa neustále menia. Je teda štruktúra SVALU taká aká je, naozaj iba kvôli jeho MECHANICKEJ FUNKCII? Alebo je za tým aj niečo iné? 🤔

Kvantové bodky nám ukázali, ako sa mnohé časti ľudského tela (napr.: tráviaci trakt, pečeň,..) presúvajú, prerábajú a zmenia celé svoje zloženie, už počas šiestich mesiacov.

„Aj napriek atómovému recyklovaniu si všetky živé bytosti udržujú svoju formu, štruktúru aj funkciu. Presne toto recyklovanie atómov je zodpovedné za RELATIVITU ČASU a toho, že ľudia vnímajú ČAS rozdielne.“

Všetko poukazuje na to, že ŽIVOT je nejako organizovaný AKCIOU, ktorú musia vykonať ATÓMYTELE tak, aby život pokračoval a fungoval. Fyzika nám však dokázala, že denne slnečné svetlo je schopné uvoľniť atómy v našich TELÁCH a v noci ich zasa môžeme vďaka absencii svetla z vonku reorganizovať a budovať nové štruktúry, ktoré budú následne cez deň zas reagovať na svetlo a budú lepšie prispôsobené podmienkam, ktorým živočích čelí.

Tento KOLOBEH (cyklus) v nás vyvoláva zmeny, ktoré sa odborne nazývajú REDOX. Redukčno Oxidačná chémia alebo lepšie povedané REDUKČNO OXIDAČNÝ POTENCIÁL. [7] REDOX je odzrkadlením toho, ako dobre vie daná ČASŤ prijímať a odovzdávať ELEKTRÓNY (prípadne protóny).

„Slovo REDOX si dobre zapamätaj, pretože ho budem čím ďalej viac používať. LAICKY si ho zapamätaj tak, že REDOX označuje SCHOPNOSŤ, ako dobre vie daná časť TELA prijímať, prenášať, aj VYUŽÍVAŤ ELEKTRÓNY a PROTÓNY.“

Keď teda prehlásim, že tvoje SRDCE má znížený REDOX, hovorím tým toľko, že tvoje SRDCE už dobre nezvláda prácu s ELEKTRÓNMI a teda aj jeho ČINNOSŤ sa ZHORŠUJE.  

ZÁKLADY ELEKTROMAGNETIZMU

V skratke, všetko ELEKTRICKÉ pramení z fenoménu, ktorý sa nazýva NÁBOJ. Elektrický náboj možno považovať za základnú vlastnosť HMOTY, ktorá existuje v opačných FORMÁCH (polaritách), ktoré nazývame KLADNÁZÁPORNÁ (alebo plus a mínus, určite to poznáš).

Z mojich predchádzajúcich článkov vieš, že všetko v tele je zložené z proteínov, vody, atómov, atď., no pointou je, že v MITOCHONDRII prebieha DÝCHACÍ REŤAZEC, ktorý sa vysporadúva s ELEKTRÓNMIPROTÓNMI. Z nich sa skladajú všetky ATÓMY. Aj POTRAVA, ktorú zješ, sa rozloží na ELEKTRÓNY, PROTÓNY a SVETLO (FOTÓNY).

Nezabúdaj, že rastlinky tvoria potravu skrz FOTOSYNTÉZU: OXID UHLIČITÝ (CO2) + VODA (H2O) + správne SVETLO = GLUKÓZA (C6H12O6). Živočíchy v MITOCHONDRII proces REVERZNÚ a vytvoria z GLUKÓZY: VODU + OXID UHLIČITÝ a uvoľní sa SVETLO.

Moja ilustrácia atómu.

Na obrázku vidíš moju ilustráciu jednoduchého atómu, kde je v JADRE modrou farbou znázernený PROTÓN a červenou NEUTRÓN. Okolo jadra obiehajú zelené ELEKTRÓNY.

Protóny majú relatívne vysokú hmotnosť a nesú POZITÍVNY elektrický náboj (označovaný +). Druhá časť jadra je NEUTRÓN, ktorý je ešte o niečo ťažší od PROTÓNU, a jeho elektrický náboj je neutrálny. Nie je teda ani kladný ani záporný.

Okolo jadra obiehajú ELEKTRÓNY, ktoré sú až 1836-krát ľahšie ako PROTÓNY, no nesú ROVNAKÝ, ale OPAČNÝ (ZÁPORNÝ) elektrický náboj (označovaný ). Ak sa pýtaš ako môžu niesť rovnaký náboj, keď sú o toľko ľahšie, odpoveď je v ich „POHYBLIVOSTI“.

Keďže sú elektróny ľahučké a pohyblivé, dokážu sa z atómu ľahšie odpojiť a osamostatniť sa. Omnoho ľahšie ako protón alebo neutrón. Elektróny vyžadujú na osamostatnenie menšiu vstupnú energiu.

Elektróny si môžeš predstaviť ako guličky v ceste. Určite si niekedy s mamou piekol medovníky. Mama vyvaľkala veľké cesto, ktoré bolo tenučké. Predstav si, že by ste to cesto chytili, natiahli a do jeho stredu by ste vložili dve ťažké guličky (toto sú predstavitelia protónuneutrónu), ktoré by sa nehýbali a na okraji cesta by ste rýchlo zasotili maličké, ľahučké guličky (predstavitelia elektrónov).

„Protón s neutrónom by boli pomerne stabilní a musel by si vynaložiť väčšiu silu (vstupnú energiu), aby si ich z prostriedku cesta vytlačil VON. Naopak pohybujúcemu sa elektrónu by stačila malá sila (vstupná energia), aby z cesta vyletel. Rozumieš?“

Presne takto to funguje s atómami v nás aj okolo nás. Len s tým rozdielom, že vstupná energia, ktorá nimi pohybuje, je FOTÓN (SVETLO).

Práve za toto bola Albertovi Einsteinovi udelená Nobelova cena, keď objasnil FOTOELEKTRICKÝ JAV. Einstein svetu objasnil, že dopadajúce SVETLO reaguje iba s ELEKTRÓNMI, ktoré dokáže ROZPOHYBOVAŤ alebo ich z atómu úplne vyraziť VON.  

ELEKTRICKÝ PRÚD

Tok elektrónov sa nazýva PRÚD (v angličtine current). Dá sa zmerať v AMPÉROCH, čo je jednotka pomenovaná po Francúzskom fyzikovi André Marie Ampere.

Elektrický prúd má aj ďalšiu vlastnosť a tou je ELEKTRO-MOTORICKÁ SILA (z angličtiny electromotive force). Tá sa meria vo VOLTOCH, pomenované po Alessandrovi Voltovi. Obe jednotky sú ti určite známe alebo si o nich aspoň niekedy počul. Ja som sa o nich napríklad učil na škole.

Dôvod, pre ktorý ich spomínam je ten, že chcem aby si vedel, že všetky tieto veci, o ktorých sa bežne nehovorí, sa nás týkajú viac ako si myslíš. Dokonca sa dajú aj ľahko zmerať, čo je veľmi dôležité, pretože mi ľudia častokrát potrebujeme vidieť DÔKAZY. Hoci si to občas nepriznáme, no je to tak. Rovnako, ako si nechce väčšina priznať (možno sa to týka aj teba), že naša HMOTNOSŤ, ZDRAVIE alebo VÝKONNOSŤ nie je odzrkadlením našej STRAVY alebo TRÉNINGU, ale TOKU ELEKTRÓNOV.

Tvoje telo je odzrkadlením toho, koľko ENERGIE sa v tebe využije a koľko z nej STRATÍŠ do OKOLIA. Presne ako sa zväčší SLNKO, keď bude strácať priveľa energie, rovnako PRIBERIE aj ČLOVEK, z ktorého uniká priveľa ENERGIE.

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL

Volt mater mitochondria elektromagnetizmus

„Elektrický prúd medzi dvoma predmetmi môže plynúť iba ak sú spojení VODIČOM (alebo polovodičom), pričom jeden musí mať viac elektrónov, ako druhý.“

Podobne funguje naše telo, keď si vonku bosý, naša zem vo vzťahu k slnku a tiež ťa preto skope elektrický prúd, keď strčíš do zásuvky prst. Zem má viac elektrónov ako tvoje telo a preto sa šíria elektróny zo zeme do teba. Rovnako je to s elektrickou zásuvkou a tvojim prstom. Preto preteká elektrický prúd takýmto spôsobom.

Ďalšia vec, ktorú by si mal vedieť je, že ak sú pri sebe dva „OBJEKTY“, pričom jeden má veľkú zásobu elektrónov a druhý menšiu, no nie sú spojené VODIČOM (teda sa elektróny nemôžu cez ne voľne šíriť), je medzi nimi istý ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ktorý sa nazýva ELEKTRICKÝ POTENCIÁL. Ten sa tiež meria vo VOLTOCH.

„Elektrický potenciál zhromažďujú aj naše MITOCHONDRIE, pretože majú dve MEMBRÁNY, medzi ktorými je zhromaždené rozdielne množstvo PROTÓNOV aj ELEKTRÓNOV. Preto ma často vidíš písať o množstve miliVoltoch, aké je v mitochondriách. Pamätaj si to.“
2 membrány mitochondrie slúžiace ako „prepážka“, ktorá zadržuje elektrický potenciál.

ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE

Keď sú pri sebe (či už blízko alebo ďalej od seba), dve elektricky rozdielne nabité častice, napríklad PROTÓN a ELEKTRÓN, je okolo nich isté ELEKTRICKÉ POLE.

To znamená, že ak okolo nich prejde cudzí „objekt“, napr. častica, ktorá má svoj náboj (plus alebo mínus), bude nimi priťahovaná alebo odpudzovaná. Samozrejme, že sila medzi nimi, ich ELEKTRICKÉ POLE, je závislé na ich vzdialenosti. Predpokladám, že je to pochopiteľné. Čím sú častice od seba ďalej, tým menšou silou pôsobí ich elektrické pole a naopak.

ELEKTRICKÉ POLE sa meria vo VOLTOCH na JEDNOTKU PLOCHY (napr. Volt na centimeter).  

Musíš však vedieť rozlíšiť medzi ELEKTRICKÝMMAGNETICKÝM POLOM. Podobne ako ELEKTRICKÝ NÁBOJ, aj MAGNETIZMUS je základnou vlastnosťou HMOTY. Magnetizmus vychádza tiež z dvoch rozdielnych polarít (laicky to poznáš ako SEVER a JUH).

Teraz si vybav obrázok ATÓMU z úvodu alebo si ho pozri ešte raz. Elektróny prenášajú elektrický prúd, no majú aj svoj vlastný akoby magnetický pól (SPIN). To znamená, že keď sú v pohybe, prenášajú aj magnetické pole. Podobne, ako keby si pohyboval magnetom.

Pamätaj si, že akýkoľvek TOK ELEKTRÓNOV je sprevádzaný kombináciou ELEKTRICKÉHO aj MAGNETICKÉHO POLA, ktoré vzniká okolo ich TOKU. Toto vznikajúce ELEKTRO-MAGNETICKÉ POLE ovplyvňuje aj všetky elektróny okolo. Opäť je to podobné, akoby si pohyboval magnetom po stole, na ktorom sú roztrúsené ďalšie magnety.

Magnetické pole sa meria v GAUSS-och, čo je jednotka pomenovaná po Nemcovi menom Karl Friedrich Gauss. Prístroj, ktorý ho meria sa nazýva gaussmeter.

„Zapamätaj si však, že presne ako TOK ELEKTRÓNOV vytvorí okolo seba ELEKTRICKÉ aj MAGNETICKÉ POLE, tak isto aj MAGNETICKÉ POLE, ktoré sa pohybuje okolo VODIČA, vytvorí (indukuje) ELEKTRICKÝ TOK (PRÚD).“

Ak chceš jednoduchý príklad, predstav si, že máš nejakú trubku, v ktorej budú po celej dĺžke rozmiestnené malé kovové guličky. Tieto guličky sú elektróny. Keď vedľa trubky postavíš MAGNET, guličky, ktoré budú najbližšie, sa dajú na okraj trubky. Budú k magnetu priťahované. Čo sa však stane, keď tým magnetom začneš okolo trubky veľmi rýchlo krúžiť? A ešte sa aj pohybovať dopredu alebo dozadu? Guličky sa začnú HÝBAŤ v smere, akým sa hýbe magnet. Takto vznikne v trubke POHYB (na obrázku nižšie to vidíš). Už vidíš, ako magnetické pole dokáže ELEKTRÓNY ovplyvniť alebo rozpohybovať?

Na obrázkoch vidíš línie elektrického a magnetického poľa, znázornené šípkami, ktoré značia smer pôsobenia ich sily. Obe polia strácajú na sile so zväčšujúcou sa vzdialenosťou, hoci hypoteticky, sila medzi nimi je nekonečná (teda na hocijakú vzdialenosť).  

Plus a mínus si predstav ako ELEKTRÓN a PROTÓN. Šípky označujú, aké elektrické pole je medzi nimi.

ŽELEZNÉ PILINY, MAGNET A ĽUDSKÉ TELO

Najjednoduchší spôsob, ako niekomu vysvetliť, čo je to MAGNETIZMUS, je pomocou ŽELEZA. Každý z nás vie, že železný klinec sa pritiahne k magnetu. Alebo, že keď umiestniš pod papier magnet a na papier sponku, tak budú držať pokope. V detstve si to možno poznal ako TRIK, keď niekto pod papierom nenápadne pohyboval magnetom a spinka na papieri sa akoby kúzlom pohybovala. Je očividné, že magnetické pole prechádza aj cez papier.

Druhý príklad, ktorý určite každý pozná, je roztrúsenie železných pilín na magnet alebo papier, pod ktorým je magnet. Ak si to niekedy spravil vieš, že piliny sa vždy usporiadali do istého TVARU. Boli usporiadané v smere magnetických síl. Keď ich dáš preč a roztrúsiš piliny znovu, ich usporiadanie bude rovnaké. Teraz malá úvaha.

„Čo ak sa niečo podobné, no mnohonásobne komplikovanejšie, deje aj v ľudskom tele? Spomínaš si na kvantové bodky a naše neustále odumieranie a recyklovanie častí tela? Niečo ich predsa musí korigovať, alebo nie?“

Keď vezmeš v úvahu, že SVETLO (fotón) je nosičom ELEKTROMAGNETICKEJ SILY, dá sa tak trochu predpokladať, že SVETLO dokáže nejakým spôsobom ovládať hmotu aj v nás. [8] Nemyslíš? Hmotou mám na mysli ATÓMY, ktoré pozostávajú z ELEKTRICKY NABITÝCH ČASTÍ (napr. ELEKTRÓNPROTÓN).

Slnko vysiela svetlo s vlnovou dĺžkou od 10 -14 až po 108 metra, čo je 1022 rôznych možností. Keď sa to preráta na OKTÁVY [9], cez dvojnásobok frekvencie, tak je výsledkom svetlo v 73 rôznych OKTÁVACH.

ČO JE TO OKTÁVA

Veľmi laicky sa ti to pokúsim vysvetliť. Určite si pamätáš zo školy NOTOVÚ STUPNICU. Učili sme sa rôzne tóny ako „“, „“, „é“, „ef“, atď., a každý tento TÓN (ZVUK), má svoju FREKVENCIU. OKTÁVA označuje 2-násobne vyšší TÓN. Ak napríklad nejaký spevák zaspieva tzv. KOMORNÉ „A“, pri ktorom jeho hlasivky musia vibrovať frekvenciou napr. 100 krát za sekundu, no jeho dirigent mu povie, že chce, aby spieval o OKTÁVU vyššie, spevák „zdvihne“ hlas, pokým jeho hlasivky nezačnú vibrovať frekvenciou 200 krát za sekundu. Ďalšia oktáva by už bolo 400 krát za sekundu, ďalšia 800, potom 1600, atď. Predpokladám, že si zachytil TREND.

Napríklad známa speváčka Christina Aguilera, dokáže spievať v rozsahu 4 OKTÁV. [13] Ja tak maximálne v jednej (odhadom), no spevom by som to nenazval 😀 Určite sám vieš, či dokážeš zaspievať rôzne „vysoko položené“ tóny aj piesne a teda či tvoje hlasivky dokážu tak rýchlo vibrovať. No teraz späť k SVETLU.

Obrázok z mojej knihy SPOZNAJ SVOJU BIOLÓGIU.

SVETLO A JEHO FREKVENCIA

Každá vlnová dĺžka svetla má svoju FREKVENCIU (vibráciu), presne ako ZVUK. Ak si vezmeš napríklad MODRÚ farbu verzus ČERVENÚ farbu, obe majú rozdielnu FREKVENCIU (ich vlna vibruje inak), vďaka čomu ich aj KUŽELE v našom OKU rozlíšia a mozog ich potom vyhodnotí. Kužele sú naše farebné FOTORECEPTORY, vďaka ktorým rozlišujeme farby. V mojom bezplatnom Ebooku o nich píšem.

SLNKO vysiela zo svojho povrchu rôzne SVETLO, od GAMA LÚČOV, UV svetla, viditeľného svetla (farby dúhy), infračerveného, mikrovlnného, atď., pričom rovnakým spôsobom, ako si to videl pri HLASOVÝCH OKTÁVACH, aj tuto má každé SVETLO 2-násobne vyššiu FREKVENCIU.

Teraz si spomeň na to číslo, ktoré si videl. 1022, čo je číslo 1 a za ním 22 núl. V tomto čísle je 73 rôznych OKTÁV zložených z množstva FREKVENCIÍ, pričom každá ďalšia OKTÁVA má dvojnásobok frekvencií predošlej. Celkom slušné čísla a množstvo vibrácií.

Viditeľné svetlo, tých sedem farieb dúhy, tvorí iba jednu oktávu zo 73, ktoré slnko vysiela. Dúfam, že sa v mojich číslach príliš nestrácaš, pretože sa ti iba snažím niečo ukázať. 😁 Už sa však blížim k pointe.

Keď si teda vezmeš, že VIDITEĽNÉ SVETLO má frekvenciu cca 1015 (jednotka a za ňou 15 núl), znamená to, že jeho jedna VLNA viditeľného svetla sa každú sekundu 1015 krát pre točí (to je tisíc triliónov krát). Pozri si môj obrázok, nech máš lepšiu predstavu a pokračujeme.

Vidíš to VLNENIE? Len si predstav to obrovské číslo. Toľko krát sa stihne za jedinú sekundu „prevlniť“. Teraz si predstav, že také FIALOVÉ SVETLO, ktoré má zo všetkých farieb viditeľného svetla najväčšiu FREKVENCIU, sa pretočí až 750 000 000 000 000 krát za sekundu, a napríklad ČERVENÉ, ktoré má najmenšiu frekvenciu, sa pretočí iba 450 000 000 000 000 krát za sekundu. Vidíš tú obrovskú škálu VIBRÁCIÍ, iba v tejto jedinej OKTÁVE? Keby do toho započítaš aj UV svetlo a INFRAČERVENÉ svetlo, škála sa rapídne rozšíri. Mojou pointou však je, aby si sa zamyslel, či nemôže každá VIBRÁCIA vyvolať inú REAKCIU?

„Skús si na moment predstaviť Christinu Aguileru ako spieva. Jej hlas má svoju VIBRÁCIU, ktorú takmer každý z nás rozozná. Predstav si však iného človeka, s podobným rozsahom hlasu. Ak by zaspieval, no jeho hlasivky budú vibrovať iba o pár vĺn inak, hneď to zistíš. Však?“

Skús si teda predstaviť, čo asi dokáže vyvolať takéto obrovské číslo MOŽNOSTÍ (KOMBINÁCIÍ), ktoré nám slnko na zem posiela? Každé SVETLO má inú VLNU, ktorá vibruje inou FREKVENCIOU a vytvorí okolo seba iné ELEKTRICKÉ aj MAGNETICKÉ POLE.

No aj toto obyčajné viditeľné svetlo so sebou nesie obrovskú škálu farieb a frekvencií s rozdielnou elektromagnetickou silou.

„Elektromagnetické sily a formy ENERGIE dokopy neustále reagujú mnohými komplexnými spôsobmi, vďaka čomu je SVET a ŽIVOT taký, aký je. A to nespomínam ešte aj svet technológií, ktorý každý neustále používame, ktoré taktiež fungujú vďaka týmto silám. Ba čo viac,…

PRVÉ ZMIENKY BIO-ELEKTROMAGNETIZMU

V začiatku 20. storočia, boli predstavené prvé bioelektromagnetické koncepty. Napríklad Charles Laville, francúzsky inžinier a biológ, v roku 1920 navrhol, že sa SVALY správajú ako KONDENZÁTOR a bunky ako elektrické MOTORY.

(Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorá obsahuje dve dosky s opačným elektrickým nábojom, medzi ktorými je materiál, ktorý im neumožní sa spojiť. [10] Medzi doskami je teda ELEKTRICKÝ POTENCIÁL.)

Nezdá sa ti, že aj MITOCHONDRIA môže fungovať podobne? Pozri si ešte raz moju ilustráciu vyššie a všimni si tie MEMBRÁNY, ktoré zhromažďujú rozdielne množstvo PROTÓNOVELEKTRÓNOV a zároveň ich od seba oddeľujú. V mojich dávnejších príspevkoch na Instagrame som spomínal, že MITOCHONDRIA zhromažďuje elektrický náboj rovný BLESKU. Nemyslel som to obrazne. V nasledujúcom článku to uvidíš v presných číslach.

Charles Laville bol presvedčený o tom, že organizovanie živých bytostí, funguje vďaka elektromagnetickým poliam. Tieto zmeny v SILÁCH medzi nimi pripisoval zmenám v distribúcií energie (teda aj v distribúcií elektrónov). (Laville 1925, 1928, 1932, 1950).

„Laville taktiež tvrdil, že RAKOVINA je ELEKTROMAGNETICKÝM NARUŠENÍM HOMEOSTÁZY BUNKY.“

V 20. storočí pokračovali viacerí významní ľudia v skúmaní elektromagnetického poľa, robilo sa mnoho pokusov, no začali sa už vyžadovať aj konkrétne ODPOVEDE na niektoré z týchto ťažkých OTÁZOK:

 1. Sú v živých bytostiach rozdiely v elektrických potenciáloch?
 2. Ak existujú nejaké rozdiely v elektrických poliach, sú náhodné alebo sú nejakým spôsobom organizované?
 3. Ak vykonáme nejaké meranie elektromagnetického poľa v laboratóriu, má toto meranie nejakú hodnotu aj v reálnom živote?
 4. Ak aj takéto EM polia v živých bytostiach existujú, sú to oni, ktoré riadia procesy v tele alebo sú iba dôsledkom iných, komplikovanejších procesov, ktoré v tele prebiehajú?

ČO SA DOZVIEŠ NABUDÚCE

 • V pokračovaní článku sa pozrieme bližšie na BIO-ELEKTROMAGNETIZMUS a zistíš, aké rôzne merania sa v minulosti robili a čo všetko zistili.
 • Aké merania ELEKTROMAGNETICKÉHO POLA sa dajú zmerať na ľuďoch?
 • Aké rozdielne napätie je medzi tvojím ĽAVÝMPRAVÝM UKAZOVÁKOM?
 • Ako sa mení elektrické napätie pri PORANENÍHOJENÍ KOSTI alebo KOŽE?
 • Prečo Becker meral SALAMANDRA?
 • Ako v minulosti vedeli predpovedať u žien RAKOVINU pomocou merania hodnôt v jej brušnej dutine?
 • A omnoho viac.

ODKAZY a LINKY

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_J._Glauber
 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_kryptografie
 3. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2005/summary/
 4. https://consciousreminder.com/2016/12/15/nothing-solid-everything-energy-scientists-explain-world-quantum-physics/
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot
 6. https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160307105529.htm
 7. https://sk.wikipedia.org/wiki/Oxida%C4%8Dno-reduk%C4%8Dn%C3%A1_reakcia
 8. https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=2348&t=photons-as-carriers-of-the-electromagnetic-force
 9. https://cs.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%A1va_(hudba)
 10. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor_(elektrotechnika)
 11. Van Wijk Roeland, Light in Shaping Life – Biophotons in Biology and Medicine
 12. https://sk.wikipedia.org/wiki/Endosymbiotick%C3%A1_te%C3%B3ria
 13. https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlasov%C3%A1_okt%C3%A1va

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov