Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

VZNIK ŽIVOTA #3 SACHARIDY verzus TUKY

22.3. 202025201x0

Ako sa STRAVOVAŤ ZDRAVO? ČO jesť a najmä KEDY to jesť? Jesť radšej ráno, alebo večer? Dvakrát, trikrát alebo päťkrát za deň? Mám držať diétu, počítať kalórie, pridať PROTEÍNY, alebo vyradiť TUKY, či SACHARIDY?  

Stavím sa, že aj ty si aspoň raz v živote od niekoho počul nejakú z týchto otázok. Prečo sa však na to niekto pýta? Zvyčajne sú za tým dva dôvody. Buď chce dotyčný zmeniť svoj VÝZOR alebo ZDRAVIE. Pýta sa teda dotyčný vhodné otázky? To nechám na zvážení každému z vás, no vždy je lepšie, že sa aspoň PÝTA. Veď ako sa vraví, kto sa nespýta, nič sa nedozvie.

minulom článku som načrtol obľúbenú tému STRAVY, konkrétne prvého MAKRONUTRIENTU s názvom PROTEÍNY (alebo BIELKOVINY) a po tom, čo si si prečítal o CIRKADIÁLNYCH GÉNOCH PER verím, že môžem pokračovať v posledných dvoch: TUKYSACHARIDY. Dve najviac skloňované slová, o ktorých sa budú viesť donekonečna SPORY. Teraz ti v jednej vete prezradím, PREČO sa budú podľa mňa viesť spory donekonečna, aký pohľad zvyčajne týmto hádajúcim sa ľuďom chýba, aj to NAJPODSTATNEJŠIENAJHLAVNEJŠIE, čo musíš vedieť, ak chceš naozaj porozumieť ZDRAVEJ STRAVE.

„Každý z nás si musí uvedomiť, že za náš ŽIVOT, ZDRAVIE, ale aj za každú jednu POTRAVINU na planéte, vďačíme tej veľkej žeravej gule na oblohe s názvom SLNKO.“

Ak chceš, prečítaj si túto vetu ešte raz a zamysli sa nad ňou. Teraz si polož otázku, koľko toho vieš o FOTOSYNTÉZE? Vieš, ako rastlinka podľa SVETLA, VODY KVANTOVÉHO POLA v okolí pozná, KEDYAKÚ potravinu má vytvoriť? A koľko toho vieš o MECHANIZMOCH, ktoré na základe SVETLA, VODY MAGNETICKÉHO POLA v tvojom okolí riadia, ako sa v tebe POTRAVA spracuje? A čo tak MITOCHONDRIE? Sú to ony, v ktorých prebieha dýchací reťazec a ony tiež citlivo vnímajú všetko okolo teba. Všetko čo som práve vymenoval je priamo závislé od SLNKA.

Na konci článku uvidíš ďalšiu moju ILUSTRÁCIU dýchacieho reťazca a uvidíš na nej aj tie KOMPLEXY, ktoré som dávnejšie spomínal. Uvidíš ako si prehadzujú VODÍK a uvidíš, ako na tvoje MNOŽSTVO ENERGIE vplýva tzv. TERMODYNAMICKÁ DĹŽKA MITOCHONDRIÍ. Aj na ňu SLNKO vplýva.

SUMÁR ČLÁNKU:

 • Akú HRU s nami PRÍRODA hrá?
 • Prečo nejde o KALÓRIE?
 • Prečo sa VSTUP do dýchacieho reťazca nazýva ELEKTRÓNOVÝ TRANSPORTNÝ CYKLUS?
 • Prečo VODA miluje OHEŇ?
 • Aký je rozdiel medzi SACHARIDOM TUKOM?
 • Ako vyzerajú molekuly MASTNEJ KYSELINYGLUKÓZY?
 • Čoho sa vlastne ľudia boja pri konzumácii TUKU?
 • Prečo tam kde NIEKTO vidí TUK, ja vidím VODÍK?
 • Ako vyzerá VNÚTRO MITOCHONDRIE aj jej MEMBRÁNA?
 • V čom je VODÍK VÝNIMOČNÝ?

HĽADÁ SA VODÍK NA TVORBU VODY

To, že živočíchy musia jesť, nie je bezdôvodné. Ani pocit HLADU, nie je neopodstatnený. Takto nás PRÍRODAEVOLÚCIOU nútia hľadať svoj VODÍK. Je to podobné, ako v tom príbehu, keď si chlapec sadol na svojho oslíka, pretože sa potreboval niekde odviezť a sám už nevládal.

„Pred oslíkom držal na paličke a špagátiku mrkvu a oslík šiel stále za ňou. Oslík si neuvedomoval, že tú mrkvu pred ním len niekto drží, no chcel ju, mal HLAD a preto šiel stále za ňou. Keď dorazili do cieľa, oslík mrkvičku dostal a obaja boli spokojní.“

Podobné „HRY“ vymyslela príroda v momente, keď prišla na to, koľko veľa ENERGIE sa skrýva v „OBYČAJNEJ“ VODE. Pri rastlinkách túto vodu (H2O) rozdelí na vodík (H) a kyslík (O), zatiaľ čo u živočíchov proces zvráti, aby z vodíka a kyslíka vytvorila vodu nazad. Starajú sa o to 2 známe BAKTÉRIE s názvom CHLOROPLASTMITOCHONDRIA, pričom oba procesy riadi SOLÁRNE ŽIARENIE. Tieto procesy poznáme všetci ako FOTOSYNTÉZARESPIRÁCIA (dýchanie).

Pre tých z vás, ktorí ste tak trochu odborní „labužníci“ , všetko toto, čo sa udeje medzi tým, ako sa v nás z vodíka a kyslíka vytvorí voda, sa nazýva GIBBSOVA ENERGIA (voľná ENTALPIA, alebo aj voľná Gibbsova energia, skratka ∆G, číta sa to ako „delta G„).

Táto rovnica má aj svoj vzorec: ∆G=∆H – T . ∆S

(Kde ∆G je zmena voľnej ENERGIE, ∆H je celková zmena objemu TEPLOTY sústavy, T je TEPLOTAKelvinoch∆S je zmena ENTROPIE alebo zmena neusporiadanosti celej sústavy)

Vidíš tam tie slovíčka ENERGIA, TEPLOTA, alebo NEUSPORIADANOSŤ? Toto je rovnica, ktorá zároveň vyvracia celú TEÓRIU o KALÓRIACH aj ich počítania. To množstvo energie, akým živočíchy disponujú, je vďaka tomu, že všetko v nás je neustále v POHYBE a v kontakte s PROSTREDÍM. Nič v nás nie je v ROVNOVÁHE, ako sa to snažia dokázať „kalorický počítači“. Keď však zomrieme a mitochondrie prestanú tvoriť vodu a zastaví sa ich tok elektrónov, vtedy sa naša NEUSPORIADANOSŤ priblíži k ROVNOVÁHE.  

Až sa ťa teda nabudúce niekto spýta, prečo sa ideš najesť, a chceš mu odpoveďou trochu zamotať hlavu, povedz mu, že potrebuješ prijať svoj VODÍK a kľudne ho odkáž aj na tento článok.

VODA MILUJE OHEŇ

Keď sa naješ, či už si to uvedomuješ alebo nie, potrava v tebe prejde mnohými PROCESMI (ktoré tu teraz nebudem rozpisovať), no pointou je, že keď už sa tento väčší „KUS“ JEDLA rozloží na základné MAKRONUTRIENTY (SACHARIDY, PROTEÍNYTUKY), tieto potom môžu ďalej prejsť aj cez DÝCHACÍ REŤAZEC, kde sa na konci vytvorí VODA.

Prečo je však tá voda tak dôležitá a prečo ju neustále pripomínam? Pretože je to VODA, ktorá je MÉDIOM ŽIVOTA. Voda a slnko (alebo ak chceš trochu mystiky, VODAOHEŇ) sú pradávni priatelia, vďaka ktorým žijeme.

„Spomínaš na moje časté prirovnanie s HORÚCIM ČAJOM? Keď zohreješ vodu, ešte veľmi dlho po tom, čo ju naleješ do pohára, bude zadržiavať absorbované TEPLO. Keď sa šálky dotkneš, ľahko sa opáliš. Voda absorbovala TEPLO, ktoré postupne vypúšťa do okolia. Preto je celé naše telo plné VODY a preto sa radíme medzi tzv. TEPLOKRVNÉ CICAVCE. Naše mitochondrie totižto tvoria aj VODU, aj INFRAČERVENÉ SVETLO (čo je forma TEPLA).“

Všimol si si, že sa tieto dni zase raz prudko ochladilo? Prečo asi? A prečo sú takéto výkyvy práve v týchto obdobiach? Vďaka VODE a SLNKU. Určite si postrehol, že predchádzajúce dni boli dosť slnečné. Nie len, že slnečné lúče vyhriali povrch zeme, ale dosť tepla odovzdali aj do atmosféry. Keď sa však dostala k slovu VODA v zemi, toto teplo si „stiahla“ pre seba a momentálne ho zadržuje. Neveril by si, ale VODA dokáže teplo zadržať až po dobu 19 dní. Preto sa vonku niekedy oteplí, až zopár dní po tom, čo sa vyjasní. Rovnako, ako keď vybehneš von v zime ty a SCVRKNEŠ sa. Voda v tebe tiež absorbuje TEPLO a zároveň je VODA jediná „SUBSTANCIA“, ktorá sa pri vystavení TEPLU ZMENŠÍ (scvrkne). Rozumieš?

Tejto vete, ktorú napíšem pochopia pravdepodobne iba ľudia, ktorí už prečítali moju knihu, no možno to zároveň prinúti premýšľať aj všetkých ostatných.

„Voda, ktorá prší dnes, alebo pršala pred dvoma mesiacmi, je radikálne odlišná od VODY, ktorá bude pršať o 4 mesiace, alebo v jeseni. Dnešná voda dokáže absorbovať omnoho viac TEPLA ako to dokáže tá v jeseni. Preto sú teraz možné až takéto výkyvy teplôt.“

A ak si nevieš predstaviť, ako môže TEPLO prenášať ENERGIU, zamysli sa napríklad nad parnými strojmi alebo SPAĽOVACÍM MOTOROM. O VODE je toho síce veľa, čo musia ľudia vedieť, no na teraz úplne stačí toto.

 

MOLEKULA TUKU VERZUS GLUKÓZY

Všetku nudnú biochémiu teraz necháme tak a budeme sa venovať iba tomu podstatnému. V predchádzajúcom článku o STRAVE a konkrétne o PROTEÍNOCH (základné stavebné jednotky života), som ti ukázal, že hoci je každý živočích úplne rozdielny, všetci sme zložení z tých istých 20 AMINOKYSELÍN (respektíve z 22). Tieto aminokyseliny aj PROTEÍNY sú dokonca zložené iba zo 4 CHEMICKÝCH PRVKOV, pričom jeden z nich je náš VODÍK. Tu je obrázok na zopakovanie a potom ti ukážem aj MOLEKULU TUKUSACHARIDU, aby si mi veril.

Ukážka všeobecnej aminokyseliny

Z ČOHO SÚ ZLOŽENÉ NAŠE TELÁ AJ POTRAVA

Než budem pokračovať, asi by som mal objasniť zopár pojmov, pretože verím, že niektorí sa môžu pri tom strácať. SACHARID, TUKPROTEÍN (BIELKOVINA a PROTEÍN synonymum) sú 3 základné makronutrienty. Z nich je zložené v rôznom pomere naše TELO, aj TELÁ RASTLINIEK a teda aj samotná POTRAVA. Tvoja pokožka napríklad obsahuje množstvo TUKU, ale aj PROTEÍNOV a v krvi, vo svaloch alebo v pečeni, máme tiež veľa SACHARIDOV GLUKÓZY. Podobne je to u zvieratka a keď zješ jeho mäso, zješ teda istý mix týchto makronutrientov.

Rovnako rastlinky. Rastlinky sú však odlišné od živočíchov, (napríklad v tom, že sa nepohybujú) a aj ich TELO je iné. Tiež obsahujú prioritne PROTEÍNY a TUKY, no mnohé z nich si tvoria už aj GLUKÓZU. Či už pre seba, alebo pre živočíchov v okolí.

„Tak napríklad SACHARID uložený v LISTE ŠPENÁTU, je určený v prvom rade pre samotnú RASTLINKU, no naopak SACHARID v JABLKU je určený živočíchom, ktorý ho potrebujú v JESENI, aby mohli PRIBRAŤ a pripraviť sa tak na ZIMU, ktorá príde. Čo také maliny? Tie sú maličké a ich úlohou nie je živočícha zasýtiť. Rastú však uprostred leta (cca jún až júl) a ich tenká „kožička“ funguje podobne ako ľudská. Tento plod dodá živočíchovi ďalšiu prírodnú ochranu jeho pokožky, aby bola chránená pred spálením na silnom UV svetle, no zároveň aby mohla čerpať všetky benefity zo silného slnka, ktoré je nad ním aj nad tým kríkom, z ktorého maliny konzumuje. Príroda sa o všetko postarala.“  

Jaroslav Lachký, príroda a evolúcia

Z ČOHO SÚ ZLOŽENÉ MAKRONUTRIENTY

Začnem PROTEÍNMI, keďže som o nich písal minule. Keď zješ povedzme SYR, ktorý má dosť proteínov, tieto sa začnú v tele rozkladať na svoje ZÁKLADNÉ JEDNOTKY, ktorými sú AMINOKYSELINY. Tie už potom putujú ďalej a plnia svoje úlohy (napr. budovanie a oprava poškodených časti tela, tvorba hormónov, DNA, atď.). Keď zješ napríklad RYŽU (zväčša SACHARID), v tele sa rozloží na menšie základné jednotky, ktorými sú v tomto prípade molekuly GLUKÓZY. Toto slovo určte poznáš. To je to, čo si merajú diabetici v krvi. Často sa zamieňa za slovo CUKOR a svojím spôsobom je to fajn, hoci CUKOR je trochu obšírnejšie pomenovanie.

„Niečo ako keď povieš že každý PALEC je PRST, no nie každý PRST je PALEC. Rovnako patrí GLUKÓZA medzi CUKOR, no nie každý CUKOR je GLUKÓZA.“

Rovnako je to aj s TUKOM. Keď zješ TUK, napríklad také SADLO alebo SLANINU, tuk sa v tele rozloží na svoje menšie ZÁJKLADNÉ JEDNOTKY, ktorými sú v tomto prípade MASTNÉ KYSELINY. (O chvíľu to všetko uvidíš na obrázkoch). Mastné kyseliny aj glukóza majú v tele taktiež viaceré úlohy (oprava častí tela, DNA, atď.), no hlavné je toto:

GLUKÓZA aj MASTNÁ KYSELINA môžu preniknúť do bunky aj do dýchacieho reťazca, kde z nich vznikne VODA.

MOLEKULA TUKU a MOLEKULA SACHARIDU

Teraz sa pozri, ako vyzerá celý SACHARID (pospájané molekuly glukózy) aj samotná molekula GLUKÓZY. Všimni si opäť tie isté chemické prvky (VODÍK=H, KYSLÍK=O, UHLÍK=C), akurát zmizol DUSÍK. Dusík je súčasťou iba proteínov.

Obrázky z mojej knihy ZÁKLADY CIRKADIÁLNEJ BIOLÓGIE

Každý SACHARID môže obsahovať tisíce, milióny až miliardy molekúl glukózy. Rovnako je to v tvojom tele. Napríklad vo svaloch máme všetci tzv. GLYKOGÉN, čo je len množstvo takto pospájaných molekúl glukózy. Keď teda zješ povedzme ryžu, postupne sa v tele rozkladá na jednotlivé glukózy, ktoré už robia čo majú. Na obrázku molekuly glukózy vidíš vpravo jej skutočnú 2D podobu (takto si ich rastlinka vytvára a z nej potom vznikne celý sacharid, napríklad aj ŠKROB, RYŽA, atď.). Vľavo je tá istá molekula, nakreslená viac „chemicky“, so zobrazenými všetkými prvkami. Spomínaš na moje prirovnanie UHLÍKA ku CHOBOTNICI? Opäť vidíš, že sa tak skutočne správa.

„Uhlík totižto rád drží ostatné chemické prvky a príroda ho preto rada využíva. Či už na tvorbu SACHARIDU alebo TUKU, ale aj na prepravu PLYNOV ako KYSLÍK. Keď vydychujeme Oxid uhličitý (CO2), je to UHLÍK, ktorý sa drží za ruku s KYSLÍKOM.“

Teraz sa zas pozri na molekulu TUKU aj MASTNEJ KYSELINY.

Rovnako ako pri SACHARIDE, aj teraz je najprv celý TUK (jeho molekula), z ktorého sa potom uvoľnia jednotlivé mastné kyseliny. Tá medúza, podľa ktorej si to ľahko zapamätáš, je molekula tuku.  

Na obrázku vpravo je mastná kyselina. Hore vidíš skutočnú 2D podobu molekuly (tie rohy sú uhlíky) a dole je zasa nakreslená „chemicky“ aj s vyznačenými prvkami. Vidíš tie pekné UHLÍKY, ako sa prepájajú navzájom a tiež držia VODÍK?

Asi sa teraz pýtaš, PREČO ti ukazujem takéto zdanlivo nepodstatné detaily a nenapíšem ti len, ČO, KOĽKOKEDY máš jesť? Pretože ťa chcem naučiť ako veci naozaj FUNGUJÚ.

Chcem ťa naučiť RYBY LOVIŤ a nie ich iba ČAKAŤ. Rovnako chcem, aby si SPOZNAL skutočnú tvár všetkého, o čom budeš kedy čítať. A ver mi, že keď časom začneš vidieť veci INAK, tak ako naozaj vyzerajú, aj s počiatku komplikované veci budú zrazu jednoduché.

Kľudne ťa teraz vyzývam na malý pokus. Určite poznáš aspoň niekoho v okolí, kto sa venuje nejakej forme počítania kalórií, alebo rieši makronutrienty, čo a kedy jedáva, atď. Vyzývam ťa teda, aby si sa ho skúsil niekedy spýtať, či vie ako tieto makronutrienty aspoň vyzerajú? Či niekedy videl molekulu TUKU? Či už pod mikroskopom alebo aspoň na obrázku? Ak sa naozaj spýtaš zistíš, že len málokto vie, čo to vlastne POČÍTA.

„Aj malé dieťa môžeš od mala učiť, ako má zaobchádzať s peniazmi, ako si ich má odkladať, že musí mať financie na STRAVU, ÚČTY, NÁJOM, atď., no pokým NESPOZNÁ skutočné peniaze, pokým skutočne nezarobí svoju prvú VÝPLATU ani nezaplatí prvé účty a výdaje, nemôže tomu naozaj porozumieť. Chápeš? Preto chcem, aby si SPOZNAL SVOJU BIOLÓGIU.“

Ak by sa napríklad ľudia, ktorí stále veria, že TUK je niečo ZLÉ pozreli, ako naozaj vyzerá, pochopili by, že na ňom nie je nič zlé ani zvláštne. Je to práve naopak. Ak si pozorný a myslíš na to, čom som ti napísal v úvode o VODÍKU, tak si si už určite všimol, že molekula tuku má vodíka omnoho viac. Hmm, kto vie prečo.

Každý z nás určite počul o všelijakých novodobých autách s pohonom na vodík. Vodík je totižto naozaj celkom „zvláštny“ chemický prvok, ktorý ukrýva veľa potencionálnej energie. Na ďalšom obrázku som si pre teba nachystal ešte raz molekulu glukózy a tuku na porovnanie. Kľudne počítaj prvky a premýšľaj.

GLUKÓZA & MASTNÁ KYSELINA

Molekula mastnej kyseliny, ktorú si videl vyššie, je mimochodom tzv. SFA (saturovaná/nasýtená mastná kyselina, z angličtiny Saturated Fatty Acid), ktorá je dodnes považovaná za najväčšieho strašiaka. Táto na obrázku má len 10 uhlíkov, no až 18 VODÍKOV. Sú však aj ďalšie, napríklad tie, ktoré sú v slanine, oleji, alebo pod našou kožou, ktoré majú až 16 (a viac) uhlíkov a až 30 (a viac) VODÍKOV. Na ďalšom obrázku vidíš mastnú kyselinu s názvom Palmitová, ktorá má až 32 atómov VODÍKA. Tejto máme tiež dosť na tele. Čo na to hovoríš?

Teraz ti v jednej vete napíšem, prečo ju v minulom storočí začali „démonizovať“ a sám si odpovedz, či je to opodstatnené. Vieš teda, prečo je považovaný NASÝTENÝ TUK za ZLO? Pretože pri takmer všetkých problémoch a úmrtiach spojených s KARDIOVASKULÁRNYM SYSTÉMOM našli u daných ľudí množstvo tohto TUKU v ich KRVI.

(Malá poznámka: Prečo ho tam asi našli? Vieš predsa, že tento tuk sa z miest pod kožou musí nejako dostať do bunky aj mitochondrie, však? Ako to spraví? Predsa pomocou KRVI. Tade sa nám „plavia“ všetky látky, vrátane kyslíka, glukózy, ale aj mastných kyselín. Keď sa ich v krvi nájde zvýšené množstvo, neznamená to náhodou, že ich z nejakého dôvodu mitochondrie prestali používať a preto sa v krvi hromadia? Nedochádza?)

„Teraz sa zamysli nad nasledovným prirovnaním. Predstav si, že do nejakého lietadla príde MUŽ, Slovák, v strednom veku z Bratislavy, ktorý bude mať u seba bombu a lietadlo odpáli. Bude správne, keď po tejto udalosti budú všetci muži Bratislavčania, v strednom veku, považovaní za teroristov? Čo myslíš? Korelácia a kauzalita sú totižto dva rozdielne pojmy.“

Je to rovnaké, ako keby Slováci vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji, pričom všetci hokejisti mali počas zápasu na sebe ŠPINAVÉ TRENKY a niekto potom prehlási, že ak chceme vyhrať aj o rok, musíme všetkým hokejistom dať špinavé trenky. Nosenie špinavých treniek síce KORELUJE s VÍŤAZSTVOM, no neznamená to vzájomnú KAUZALITU (PRÍČINU). Neznamená to, že tie trenky môžu za naše víťazstvo.

Teraz si ešte raz obzri molekulu mastnej kyseliny a povedz mi, čo je na nej strašidelné. NIČ. No všimni si ten rozdiel. Glukóza má iba 6 uhlíkov a 12 vodíkov, zatiaľ čo mastná kyselina ich má podstatne viac. Už chápeš, prečo vždy tvrdím, že TUK vytvorí najviac VODY? V skutočnosti vytvorí v mitochondrii 100 gramov TUKU až 110 gramov VODY, zatiaľ čo 100 gramov SACHARIDU iba 50 gramov VODY. [2] V tom „H2O“ sa to „H“ vezme buď z GLUKÓZY alebo MASTNEJ KYSELINY. Nie je to až taká ťažká MATEMATIKA.

Aby som však celú vec ešte viac objasnil, dám ti ďalší laický a tzv. „MIND BLOWING“ príklad 🙂

Z akého asi dôvodu nám BOH, EVOLÚCIA, PRÍRODA (alebo ktokoľvek iný, v koho si sa „rozhodol“ veriť) vytvoril PODKOŽNÝ TUK? Zamysli sa. Prečo asi? Prečo ho majú Eskimáci viac, ako Afričania? Prečo ho majú aj zvieratká? Prečo ho má medveď v jeseni viac ako na jar? Prečo mu tuk pribudne, keď sa slnko od neho vzďaľuje? Prečo sa narodí malé bábätko také rozkošné a guľatučké s kopou TUKU? Prečo aj materské mlieko obsahuje veľa tuku? A dokonca veľa nasýteného tuku aj CHOLESTEROLU? Máš nejaké iné logické vysvetlenie, okrem toho, že je tento vodík našim ZDROJ ENERGIE, keď zrovna nie sme na nabíjačke (v spojení so SLNKOM a ZEMOU)?

DÝCHACÍ REŤAZEC

Vodík je našim pohonom, keď zrovna nie sme na SLNKU. Teraz to už vieš. Až budeš nabudúce čítať o autách budúcnosti na vodíkový pohon, nebuď šokovaný. Prezradím ti však tajomstvo. Motory v tebe pracujú tak efektívne, ako žiaden stroj alebo motor vytvorený človekom na planéte, nikdy nebude. Ak to chceš aj v konkrétnych číslach, tak bežný spaľovací motor má efektivitu cca 10 až 20 %. To znamená, že cca 10 až 20% zo VSTUPU sa využije na POHON PIESTU a zvyšok sa proste nevyužije. Motory v mitochondriách však majú efektivitu 100%. Ľudia takýto motor nikdy nevytvoria, pretože je to nemožné. To, čo je však nemožné pre človeka, pre PRÍRODU neplatí. Časom ti ukážem PREČO.

V mojom druhom článku na BLOGU, ktorý bol venovaný môjmu predstaveniu, som písal o DÝCHACOM REŤAZCI. Ak si ho nečítal, odporúčam (nájdeš ho TU). Je veľmi kratučký, stručný, je tam aj môj obrázok, ktorý mi doma visí na stene, no pointou je, že si na ňom videl ETC. Elektrónový transportný cyklus. Toto je len odborný názov pre dýchací reťazec. Prečo sa tak volá? Pretože doň vstupujú ELEKTRÓNY, ktoré cezeň prúdia. Zdanlivo čudné slová, no neľakaj sa. Všetko ti hneď v skratke vysvetlím.

Prečo je VODÍK tak dôležitý? Určite si pamätáš, ako nás v škole v ôsmej triede trápili, aby sme sa učili všetky chemické prvky naspamäť. Či to malo pre deti význam, posúď sám (podľa mňa nie), no jeden prvok si asi každý pamätá. Prečo? Pretože bol hneď prvý a je veľmi jednoduchý. Je to VODÍK.

Vodík (Hydrogen)

Vodík je hneď prvý, ľahko sa pamätá, no výhoda bola, že keď sa aj niekto spýtal, napríklad učiteľka, rôzne komplikované názvy a čísla (ako napr. atómové číslo, množstvo valenčných elektrónov, atď.), u vodíka je všetko 1. Vodík je najrozsiahlejší chemický prvok v celom vesmíre, je všade okolo nás a presne preto vďaka nemu vznikla aj voda, aj život pod morskou hladinou a dodnes ho využíva CHLOROPLAST aj naše MITOCHONDRIE.

V čom je však taký výnimočný? Okrem toho čísla jeden? Najskôr si polož otázku, prečo má TUK, ako makronutrient, cca dvakrát viac Kalórií? Keď si videl ich molekuly, videl si, že má viacej vodíka. Vodík má naozaj v sebe viac potencionálnej energie. Či už pri rôznych autách, ale aj v tvojom tele. Ale prečo? Nebudem ťa napínať a prezradím ti to. Pretože je maličký a má všetkého iba po JEDNOM.

Vodík je prvý chemický prvok, ktorý je najmenší a veľmi ľahučký. Spomínaš si, že všetko rozmerovo menšie, je vždy efektívnejšie? Vodík má iba jeden PROTÓN a hlavne iba jeden ELEKTRÓN. To znamená, že sa dajú od seba veľmi ľahko oddeliť. A presne toto robia naše dve „ukradnuté“ BAKTÉRIE. Toto je ich celoživotná práca a ver mi, sú v tom naozaj dobré. Ak si myslíš, že tvoje srdce je SUPER, pretože sa celý tvoj život, 24 hodín denne, neustále stláča, tak MITOCHONDRIA a CHLOROPLAST zvládajú za svoj život asi miliónkrát viac operácií, ako srdce.. To len, aby si mal predstavu.

Už ti dochádza, prečo potrebujeme JESŤ? Odtiaľto naše mitochondrie získajú svoj VODÍK, z ktorého veľmi jednoducho „odtrhnú“ elektrón, ktorý poháňa dýchací reťazec. Samozrejme, vodík nemusí prísť iba z jedla.

„Preto máme na tele tie pekné PREHYBY, ktoré sa nie každému páčia. Teraz už vieš, že čím viac ich máš, tým menej efektívne máš mitochondrie a preto tvoje telo zhromažďuje viac tuku. To znamená, že potrebuješ na rovnaké množstvo vykonanej práce viac vstupu. BODKA. V mojom svete sa to jednoducho nazýva tak, že si TERMODYNAMICKY NEEFEKTÍVNY. To je hlavný dôvod, prečo máš viac tuku.“

Teraz ti ukážem znova obrázok ETC (elektrónového transportného cyklu), alias DÝCHACIEHO REŤAZCA, ale inak. Takýchto obrázkov som si za posledné roky pokreslil plný šanón, takže môžem vyberať. Nie je však kompletný, no aj tak je v ňom ukázané veľmi veľa a hlavne sa neľakaj množstva vecí v ňom. To jediné, čo si potrebuješ všimnúť je, že z GLUKÓZY aj z MASTNEJ KYSELINY prichádza VODÍK na MEMBRÁNU MITOCHONRIE (tam sú tie veľké KOMPLEXY, o ktorých som písal minule). Komplexy si z neho „utrhnú“ ELEKTRÓN, ktorý okamžite smeruje ďalej a hľadá atóm KYSLÍKU, aby spolu vytvorili VODU.

(Poznámka: Na konci článku som pridal tento obrázok aj na stiahnutie, ak niekomu pomôže.)

Moja ilustrácia ETC (dýchacieho reťazca).

Vidíš to NADH aj FADH? Na teraz nepotrebuješ vedieť žiadne názvy a podobne, no nadviažem na moje predošlé prirovnania z článku o kalóriach. Písal som tam, že nejaký väčší PROTEÍN si vezme vodík z jedla, a tento proteín ho potom prepraví do MITOCHONDRIE. Potom som písal, že si KOMPLEXY na membráne tento vodík prehadzujú podobne ako KRABICU.

Tak tieto FADNAD, ktoré som symbolicky dal do OBDĹŽNIKA (akože krabička), sú tie spomínané proteíny. Na obrázku to aj vidíš. Sú tam NADHFADH (pretože si vzali VODÍK = H, NAD+H a vznikne NADH). Po tom, čo vodík prehodia KOMPLEXU, ostane z nich FADNAD. Jednoduché a nič viac teraz nepotrebuješ vedieť.

Zároveň však môžem využiť tento obrázok a odvolám sa zasa na článok o kalóriach. Vidíš, že tie KOMPLEXY sú naozaj blízko seba? V takomto stave si všetko prehadzujú jednoducho. Už mi rozumieš, že keď sa od seba vzdialia, čokoľvek si budú podávať, budú si to podávať TAŽŠIE? Prenos medzi nimi bude tým pádom NEEFEKTÍVNY. Presne toto sa stane, keď sa MITOCHONDRIE v tebe zväčšia.

Už mi rozumieš, prečo tvrdím, že MNOŽSTVO KALÓRIÍ nemá nič spoločné s množstvom tvojej ENERGIE alebo s tvojou (nad)VÁHOU?

Za všetko môže iba TVAR a VEĽKOSŤ MITOCHONDRIÍ. Vo svete KVANTOVEJ MECHANIKY sa to nazýva TERMODYNAMICKÁ DĹŽKA (Thermodynamic length).[4]

FOTOSYNTÉZA JE ZÁKLAD KAŽDEJ POTRAVINY, VRÁTANE SLANINY alebo ZELENINY

Na záver článku musím napísať zopár slov, ktoré chcem, aby si mal na pamäti. Často sa totižto stretávam s nepochopením a názormi ohľadom ŽIVOČÍSNEJ verzus RASTLINNEJ STRAVY. Každá jedna potravina (myslím skutočná potravina a nie vyrobený POLOTOVAR) je výtvorom MATKY PRÍRODY.

Či už je to zelenina, plod, kvet, banán, ale aj prasiatko a jeho mäso, všetko vzišlo z tej istej Zeme. Rovnako ako z nej vzišiel koreň kvetu, potom celá rastlinka a nakoniec jej PLOD, či zelenina, ktorú zješ, rovnako aj celé telo PRASIATKA alebo hocijakého iného zvieratka, odtiaľto pochádza.

Spomínaš si z minulého článku na Yellowstnoský park a dokonalú rovnováhu ekosystému v ňom? Táto rovnováha je všade.

Vieš, že keď rastie zo zeme trávička, jej samotné listy, kapiláry v nich aj jej korene a celé telo sa vybuduje z rovnakých 4 chemických prvkov ako si videl vyššie? Tiež si táto trávička zhromaždí konkrétne mastné kyseliny aj aminokyseliny na presne určených miestach, kde ich potrebuje, podľa svojej DNA, tak aby prežila. Keď však túto trávu spapá prasiatko, tráva sa v ňom rozloží a usporiadanie týchto látok aj chemických prvkov sa zmení a prispôsobí sa telu aj fungovaniu prasiatka. Rovnako je to s PLANKTÓNOM v oceáne, RYBKAMI, ktoré ho zjedia, ale aj s VTÁKMI, ktoré zas ulovia tieto ryby. Každý jeden ŽIVOT je iný a PRÍRODA vie, čo UROBILA.

„Nepremýšľaj preto iba spôsobom VIERY, či PRESVEDČENIA. Začni na veci nahliadať aj z iných uhľov. Myslíš si, že OVEČKA je v niečom lepšia od VLKA, iba pre to, že ona konzumuje trávičku a vlk zas ju? Nie, nie je. Oboch riadia INŠTINKTY, ktoré do nich vložila PRÍRODA a či už my teraz uveríš alebo nie, rovnako ako rast tej trávičky riadi SLNKO, tak isto SLNKO ovláda aj INŠTINKTY OVEČKY, ale aj VLKA. Ak by vlk ovečku neulovil, hydrologický cyklus celej planéty, by prestal fungovať.“

Nikdy som neodcudzoval žiaden výživový smer a nikdy ani nebudem, rovnako ako nebudem nikoho o žiadnom presviedčať. No jednu vec chcem, aby si vedel.

„Pokiaľ sa nepostaráš sám o seba, si SOBEC.“

Jaroslav Lachký

Táto veta ti znie pravdepodobne ako OXYMORON, no hneď vysvetlím. Záleží ti na svojej RODINE, DEŤOCH, okruhu blízkych, atď.? Predpokladám, že každý z nás má niekoho, na kom mu záleží. Ak tu však chceš pre danú osobu BYŤ (aj v budúcnosti), a byť mu naozajstnou OPOROU, potrebuješ poznať HODNOTU dvoch VECÍ: ČASUZDRAVIA. No je to ČAS, ktorý zároveň rozhoduje o ZDRAVÍ. Pýtaš sa ako?

Ako by si opísal ZDRAVIE? Čo tak najpomalšia forma umierania? Je to skutočne tak. Celý život je len o neustálom plynutí elektrónov za kyslíkom, aby vytvorili VODU. Čím je tento „FLOW“ efektývnejší a viac plynulý, tým DLHŠIE v tebe bude trvať, tým VIAC ČASU na tejto zemi získaš, tým bude tvoje ZDRAVIE pevnejšie, a tým viac HODNOTY, POMOCI alebo čohokoľvek iného môžeš priniesť svojim najbližším.

Práve sme sa dostali k pointe veci. Čo rozhoduje o tomto plynutí ELEKTRÓNOV? Mitochondrie. Ak mi neveríš, určite poznáš jed s názvom KYANID. Tento jed odstaví jeden ENZÝM, čím zastaví FLOW elektrónov za kyslíkom v mitochondrii a výsledok poznáš. [3] Okamžitá SMRŤ.

Naše mitochondrie v celom tele sú však závislé od podnetov, aké dostávame z MAGNETICKÉHO POĽA ZEME, aj cez OČIPOKOŽKU z tej veľkej gule na oblohe s názvom SLNKO a zároveň riešia elektróny z POTRAVY, ktorá je taktiež závislá len a len od SLNKA. Rozumieš?

ZÁVER

Ak chceš svoj ČAS a tým pádom aj svoje ZDRAVIE a ŽIVOT na tejto zemi čo najviac využiť, musíš začať premýšľať inak. Musíš sa začať pozerať na veci tak, ako nikdy predtým a všímať si TO, čo si doteraz nemusel. Svoje PROSTREDIE.

Prostredie je zodpovedné za to, čo by si mal vkladať do úst. Nie najnovšie vydanie fitness časopisu, ani najmódnejšia diéta, a dokonca ani tvoj lekár dietológ alebo tvoja VIERA, ktorá vznikla na základe MYŠLIENOK, ktorých KVALITA aj DRUH sú taktiež ovplyvnené kvalitou mitochondrií v mozgu.

Nie nadarmo obsahuje ľudský mozog najviac mitochondrií na jednu bunku z celej živočíšnej ríše. Náš mozog je to, čo nás oddeľuje od zvyšku živočíšnej ríše a tiež je to práve on, ktorý nás zároveň úplne vzďaľuje od PRÍRODY a od toho, čo nám ponúka, pretože vďaka takémuto dokonalému mozgu sme dokázali celé svoje prostredie ZMENIŤ a PRISPÔSOBIŤ si ho, čím sme úplne potlačili naše prirodzené INŠTINKTY.

Zopár ľudí, ktorým som v minulosti do knižky písal venovanie a chcel som zanechať zašifrovanú správu si možno všimli „čudnú“ vetu v ňom, ktorá znela takto: „Človek je jediný cicavec na planéte, ktorý je schopný svojimi myšlienkami ovplyvniť REALITU okolo. A to doslova.“

Táto veta nie je mojim výmyslom, ale FAKTOM. Dúfam, že som ťa zase raz prinútil premýšľať o veciach, o ktorých si doteraz nemusel. Na záver pripájam ti chcem dať do pozornosti týchto 5 BODOV:

 1. Anonymný DOTAZNÍK z minula (ak ťa zaujíma obsah môjho blogu a chceš mi pomôcť tvoriť ešte kvalitnejší, jeho vyplnením mi pomôžeš).
 2. OBRÁZOK, podobný ako si videl v úvode, ale s iným popisom. Považuj to za niečo ako môj „CHECK LIST“ pre teba. Ak tomuto obrázku rozumieš, článok bol zrozumiteľný a presne to bolo mojim cieľom.
 3. Zľavu na moju E-KNIHU- SPOZNAJ SVOJU BIOLÓGIU aj s vysvetlením, PREČO.
 4. Samozrejme ODKAZYLINKY na spomenuté ŠTÚDIE, ako vždy.
 5. Na konci sú k dispozícií všetky OBRÁZKY, ktoré si videl v článku, na STIAHNUTIE. Snáď niekomu pomôžu J

1. ANONYMNÝ DOTAZNÍK

2. OBRÁZOK alias tvoj „CHECK LIST“

3. 20% ZĽAVA na E-knihu SPOZNAJ SVOJU BIOLÓGIU

Priznám sa, že som nechcel robiť niečo takéto, ponúkať ZĽAVU, z dôvodu situácie, aká teraz vo svete je, no urobím to a hneď ti vysvetlím moje „zvláštne“ myšlienkové pochody PREČO.

Keďže je v knižke veľmi veľa informácií, ktoré sú pre ZODPOVEDNÝCH ľudí dôležité práve vo chvíľach, aké sú teraz a môžu im aj ich rodine pomôcť, chcem aby mali k elektronickej knihe „ľahší“ prístup všetci, ktorí nad kúpou možno uvažovali predtým. Na knihu som dal 20% zľavu s tým, že ku nej dostaneš 2 BONUSY. Odkazy na štúdie z knihy a aj Ebook „Ako používať OBRAZOVKY“, ktorý ponúkam na stránke zDARma aj teraz. Chcem totižto, aby si bol pri čítaní EKNIHY chránený a preto budem rád, ak si najprv prečítaš tento KRÁTKY, ale PRAKTICKÝ NÁVOD/EBOOK.

Predpokladám, že sa niektorí z Vás v duchu spýtali, prečo som rovno nehodil odkaz na stiahnutie ZADARMO? Ak si sa túto otázku spýtal smrteľne vážne, nemyslím si, že si môj DLHODOBÝ ČITATEĽ a stále nerozumieš tomu, ako PRÍRODA funguje.

Či mi ide o peniaze? NIE. Či sú pre mňa peniaze dôležité? NIE. Či peniaze potrebujem? ÁNO.

Spomínaš si na môj nedávny článok o KALÓRIACH a o univerzálnych termodynamických zákonoch celého VESMÍRU?

„SVETLO a HMOTA sú jedno a to isté, a obe sú formou ENERGIE. ENERGIA nikdy nezmizne, ani sa len tak neobjaví, iba neustále mení svoje PODOBY a SMER. Toto si zapamätaj. Teraz však späť k téme.“

Prečítaj si ešte raz odstavec vyššie, kde som písal o HODNOTE ČASU. Presne táto HODNOTA je to najcennejšie, čo každý z nás má. Máme ho všetci rovnako. Každý má za deň tých istých 24 hodín, či už si to uvedomuješ, mrháš ním, využívaš ho, alebo nie. V momente, keď pochopíš dôležitosť ČASU, dôjde ti HODNOTA ZDRAVIA, a rovnako aj FINANCIÍ. Spomínam si na jedno video, ktoré som díval ešte na strednej škole, v ktorom jeden mladý človek rozprával o tom, čo pre neho znamenajú peniaze a priznám sa, presne vtedy mi veľa vecí docvaklo a začal som si do svojho NOTESA zapisovať rôzne „kroky“, „plány“, atď., z ktorých si niektoré napĺňam aj práve teraz, hoci prešli od vtedy mnohé roky (cez 8 rokov).

Tento človek vo videu hovoril o výmennom obchode. Hovoril o tom, že keď chcel napríklad v minulosti DROTÁR jedlo, zašiel za CHOVATEĽOM zvery, od ktorého si vzal mäso a na oplátku mu ukul HRNIEC. Keď zas potreboval PISÁR nový kabát, zašiel za KRAJČÍRKOU, ktorej ponúkol prepis KNÍH a ona mu na oplátku ušila nový kabát. Rozumieš?

Rovnako, ako PRÍRODA neustále využíva FLOW ENERGIE a mení jej formy, tak isto ju využívajú aj zvieratká a bohužiaľ my ľudia sme k tomuto „OBCHODU“ začali využívať FINANCIE. Ak sa ma teda niekedy v budúcnosti spýtaš, čo pre mňa znamená „MAŤ PENIAZE“, znamená to, iba vlastníctvo istej ENERGIE, ktorú viem premeniť na inú ENERGIU. To je všetko.

HODNOTA = forma ENERGIE.

Ak chceš využiť môj FLOW a moju ENERGIU (formu HODNOTY), ktorú som vložil do mnohých HODÍN strávených nad písaním tejto knihy, ja chcem od teba na oplátku kúsok z tvojej ENERGIE. Ak by to tak nebolo, FLOW by nebol možný a dôsledok by bol PRÍRODNÝ CHAOS.

Tým, že hocikto uhradí CENU (HODNOTU) knihy, mi dá najavo, že si váži HODNOTY môjho ČASU a rovnako toho svojho. Prečo? Pretože na zarobenie financií, ktoré ťa kniha stála, si musel vynaložiť ČAS a vyprodukovať opäť nejakú HODNOTU. To platí rovnako pre ZAMESTNANCA aj PODNIKATEĽA.

Ja ti hneď na oplátku venujem veľký kus zo seba v KNIHE, ktorú budeš čítať. Rovnako v budúcnosti, pri tvorbe ďalšieho hodnotného OBSAHU.

ČAS je tá najcennejšia HODNOTA, akú všetci máme. Zapamätaj si to. Ver mi, že až pochopíš, ako pracujú MITOCHONDRIE, zistíš, že ti ponúkam možnosť, ako v sebe TOK ČASU SPOMALIŤ. Presne o tomto je ZDRAVIE.

4. ODKAZY a LINKY:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q&t=3084s
 2. https://www.nature.com/articles/150021a0
 3. https://www.stefajir.cz/otrava-kyanidem
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_of_temperature

5. Obrázky na stiahnutie:


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov