Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

ENERGIA #3 EINSTEIN A VLNENIE

3.5. 20204608x0

Čo je to ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE? Predstav si ho jednoducho ako VLNU v MORI. Vlnu, ktorá sa šíri v priestore všetkými smermi a prenáša elektrické aj magnetické pole.

Sumár článku:

 • Čo je to VLNENIE?
 • Ako dokáže VLNENIE, ktoré nemá samo o sebe HMOTNOSŤ, vytvoriť nejakú HMOTU?
 • Aký je VZŤAH medzi HMOTOUENERGIOU?
 • Ako dokáže SVETLO, ktoré dopadne do OKA, fyzicky zväčšiť náš MOZOG?
 • Aké znalosti nám Einstein zanechal, ktoré môže zároveň využívať každý človek denno denne vo svoj prospech?
 • Aký je rozdiel medzi RÁDIOVÝM, MIKROVLNNÝMUV ŽIARENÍM?
 • Prečo sa TECHNOLOGICKÝ POKROK musí snažiť ZVYŠOVAŤ FREKVENCIE VĹN?
 • Aké sú SKUTOČNÉ HODNOTY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLA našej zeme, svetla zo slnka, či žiarovky alebo ELEKTRICKÉHO VEDENIA, ktoré je všade okolo?
 • A ešte omnoho viac.

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE

Čo je to elektromagnetické (EM) vlnenie? Pozri sa, ako taká vlna vyzerá.

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE si jednoducho predstav ako VLNU v MORI. EM vlnenie sa šíri v priestore všetkými smermi a prenáša elektrické aj magnetické pole. Čo je však dôležité, vlnenie v priestore neprenáša HMOTU, ale najmä ENERGIU.

Čo to znamená v bežnom chápaní? Toľko, že šíriace EM vlnenie nemusí mať samo o sebe žiadnu HMOTU, no dokáže HMOTU vytvoriť, ovplyvniť ju a reagovať s ňou.

Presne takto funguje SVETLO a FOTÓN. FOTÓN je častica, ktorá prenáša SVETLO a šíri sa ako VLNA. predošlom článku som ťa oboznámil s tým, čo je to SVETLO, aj aké rôzne OKTÁVY vysiela. SVETLO je teda forma ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNENIA.

Teraz sa pozrime bližšie na spomínanú INTERAKCIU (vzťah) ENERGIEHMOTY. Ako dokáže vlnenie vytvoriť HMOTU a reagovať s ŇOU?

VIAC ENERGIE = MENŠIA HMOTNOSŤ

Určite poznáš známu Einsteinovu rovnicu: E=m.c2. Vľavo je ENERGIA a vpravo HMOTNOSŤ vynásobená RÝCHLOSŤOU SVETLA na druhú. Neboj sa, nejdem ťa nudiť vzorcami, iba na niečo poukážem. Keďže je to rovnica, jej strany sa musia rovnať. Presne ako keď napíšem 10=2×5.

Každý si zo školy pamätá, že strany rovnice môžeme prehadzovať a rovnako násobiť. Ak sa zmení ľavá strana, musí sa adekvátne zmeniť aj pravá strana, aby sa rovnica ROVNALA.

Ak sa zmení ľavá strana (napríklad z čísla 10 sa stane 20), zmení sa aj pravá strana (z 2×5 sa stane 4×5 alebo 1×20). Rozumieš? 20 sa musí rovnať 20. Teraz to prevediem do pôvodnej EINSTEINOVEJ rovnice.

Ak vzrastie ENERGIA, môžu sa stať 2 veci: ZVÝŠI SA HMOTNOSŤ alebo sa ZVÝŠI RÝCHLOSŤ SVETLA. Myslím, že je to pochopiteľné, však? Lenže, keď sa bližšie pozrieš na rovnicu vidíš, že „C“ (rýchlosť svetla) je na druhú (druhá mocnina). Čo znamená toto?

Aj MALÁ zmena v RÝCHLOSTI SVETLA vyústi vo VEĽKÚ zmenu HMOTNOSTI a naopak.

V tejto vete je toho ukrytého viac ako si myslíš . Teraz ti dám jeden maličký, názorný príklad. Sleduj iba čísla.  

Namiesto „E=m.c2“ si predstav „30=6.5“, (čítaj ako 6 krát 5 🙂 , bodka je znamienko násobenia).

Energia, ktorú ČASTICA prenáša je „30“. Hmotnosť je „6“ a rýchlosť je „5“. Čo však, keď sa bude častica zrýchľovať?

Z jej rýchlosti „5“ sa stane „6“ → „30=5.6“. Teraz ju ešte zrýchlime. Zo „6“ urobíme „10“ → „30=3.10“. Teraz ešte zrýchlime na „30“ → „30=1.30“. Takto by sme mohli pokračovať neustále, až k blízkosti NULE. Vidíš ten obrovský SKOK? Ako ovplyvňovala rýchlosť HMOTU? Dúfam, že si uvedomuješ, čo to znamená.

„Napríklad toľko, že keď sa pohybuje FOTÓN v atmosfére takmer rýchlosťou svetla, nemá hmotnosť, no keď dopadne na LIST RASTLINKY, spomalí sa a hmotnosť nadobudne. Potom preskočí na ELEKTRÓN VODY a neskôr sa ocitne v HMATATEĽNOM PLODE, ktorý ZJEŠ. (V článku ENERGIA #5 uvidíš o FOTOSYNTÉZE viac.)“

To isté sa stane napríklad v OKU. Naše oko je vo vnútri schválne zo špeciálneho KOLAGÉNU, pretože spomaľuje SVETLO. Čo to znamená? Že, keď naše oči vidia isté vlnové dĺžky svetla, naša HYPOFÝZA sa doslova zväčší a bude v nej viac HORMÓNOV. Nabudúce ti ukážem reálne obrázky, aký je rozdiel vo veľkosti SELÁRNEJ OBLASTI HYPOFÝZY. Myslím, že budeš šokovaný.

MIKRO verzus MAKRO?

Einsteinova rovnica poukazuje na to, že čím sa nejaká VEC/ČASTICA/HMOTA pohybuje rýchlejšie, tým viac klesá jej HMOTNOSŤ a naopak.

Teraz ti ukážem obrázok z minulého článku, na základe ktorého ti ukážem zopár SÚVISLOSTÍ. Teraz by si im mal chápať.

„Prečo má pohyblivý ELEKTRÓN maličkú HMOTNOSŤ, zatiaľ čo PROTÓN váži 1839-krát viac? Elektrón sa pohybuje veľmi rýchlo v porovnaní s protónom (takmer rýchlosťou svetla). Čo taký FOTÓN (SVETLO)? FOTÓN sa pohybuje rýchlosťou svetla a má nulovú HMOTNOSŤ.“

Ak sa pozrieš ešte raz na tú rovnicu a tie príklady pod ňou dôjde ti, že FOTÓN prenáša maximálnu možnú ENERGIU, maximálnou možnou RÝCHLOSŤOU bez akejkoľvek HMOTY.

Preto teoreticky funguje aj známy príbeh o DVOJIČKÁCH. Ak by si sadol jeden z dvojčiat do rakety a vydal sa v nej na cestu rýchlosťou svetla, keď by sa o 50 rokov vrátil, bol by starší iba o pár sekúnd, zatiaľ čo jeho dvojča o niekoľko rokov. Keď sa niekto pohybuje rýchlosťou svetla, HMOTA takmer zaniká a tým pádom aj ČAS. Čas a priestor spolu úzko súvisia.

Na základe tohto všetkého, ti dám jedno malé POROVNANIE z MAKRO sveta a jedno z MIKRO sveta.

Naša Zem sa pohybuje okolo slnka rýchlosťou 29,78 kilometrov za sekundu (km/s), zatiaľ čo Mars 24,07 km/s a vzdialenejší Jupiter iba 13,05 km/s. Posledná planéta Neptún má rýchlosť iba 5,43 km/s. Aby si mal predstavu, tak naše SLNKO váži 330 000 krát viac ako zem.

Obrázok nášho SLNKA pochádzajúci z dielne NASA.

Druhý príklad s MIRKO SVETA, týkajúci sa STRAVY. Teraz nebudem písať konkrétne čísla RÝCHLOSTI, pretože toľko núl nieje bohviečo 😁, tak napíšem iba RÝCHLEJŠIE alebo POMALŠIE.

Elektróny v SLANINE sa hýbu veľmi RÝCHLO, vďaka čomu sú aj ATÓMY v SLANINE MENŠÍCH ROZMEROV. Podobne je to povedzme v MÄSERYBY. Na druhej strane, také ELEKTRÓNY v MELÓNE sa HÝBU POMALŠIE a ATÓMY v ňom sú VÄČŠÍCH ROZMEROV.

Netráp sa teraz príliš s premýšľaním, PREČO to tak je. Jednoducho si to nechaj uležať v hlave. (Avšak, tí z vás, ktorí čítali moju prvú KNIHU, po kapitole o VODÍKU by to malo byť objasnené.) Keď sa však zamyslíme nad prírodou, tak napríklad na JESEŇ, keď medveď konzumuje veľa MEDU, či OVOCIA, tiež PRIBERIE a je MALÁTNY (spomalený). Keď sa blíži ZIMA ide loviť RYBY a potom sa preberie ŠTÍHLIPLNÝ ENERGIE. Podobne VLK, ktorý je iba TUK z iných zvierat. A je štíhli a svižný.

„Aj preto ma vždy mrzí, keď vidím nič netušiacich ľudí, bažiacich po štíhlej postave, konzumovať NÍZKO KALORICKÉ RYŽOVÉ CHLEBÍČKYVEĽKÝM OBJEMOM, a neuvedomujú si, že OBJEM ich TELA má s tým CHLEBÍČKOM veľa SPOLOČNÉHO.“

FOTOELEKTRICKÝ JAV

Keď už je reč o Einsteinovi, je tu ďalšia vec, ktorú musíš vedieť. Už som o nej síce písal, no je čas ju trochu viac objasniť. FOTOELEKTRICKÝ JAV.

Určite si o ňom niekedy počul. Aj vďaka jeho práci dnes sa svet v mnohom posunul. Či už k lepšiemu alebo k horšiemu. Podľa mňa je trochu smutné, že práve za toto bola Einsteinovi udelená Nobelova cena, hoci jeho dôležitejšie práce, ako napr. Teória relativity, boli v tej dobe neocenené. Čo znamená fotoelektrický jav?

FOTÓNY reagujú iba s ELEKTRÓNMI. Ak je fotón príliš veľký (nesie priveľa energie), dokáže ELEKTRÓN rozpohybovať alebo ho z atómu úplne vyraziť von. No ak je FOTÓN tak akurát (nesie energiu, ktorú elektrón zvládne), ELEKTRÓN ho môže celý absorbovať a prevezme jeho ENERGIU.

Čo to znamená? Ak na nejaký VODIVÝ MATERIÁL (napr. KOV) dopadá SVETLO, dokáže v tomto materiály zvýšiť VODIVOSŤ alebo v ňom uvoľniť ELEKTRÓNY. Nepríde ti to zaujímavé? Mne teda rozhodne áno.

O fotoelektrickom jave som vedel ešte na škole, hoci detailom som sa nikdy nevenoval, no hneď ako som v roku 2015 videl detailný nákres DÝCHACIEHO REŤAZCA uvedomil som si, že to nie je NÁHODA.

Obrázok DÝCHACIEHO REŤAZCA z minulého článku.

Nemôže byť predsa NÁHODA, že dýchací reťazec poháňajú ELEKTRÓNY. Tiež nemôže byť náhoda, že sa POTRAVA v našom tele rozloží na ELEKTRÓNY, PROTÓNY a uvoľní sa SVETLO. Rovnako nemôže byť náhoda, že sa v dýchacom reťazci tvorí ATP, TEPLO (forma svetla) a VODA.

Určite nemusím pripomínať, čo sa stane, ak do VODY hodíš zapnutý FÉN. Voda je VODIVÁ a veľmi dobre šíri ELEKTRICKÝ PRÚD. Od Einsteina vieme, že SVETLO dokáže zvýšiť VODIVOSŤ.

VLASTNOSTI EM VLNENIA

Každá EM VLNA pozostáva z ELEKTRICKÉHO a MAGNETICKÉHO POLA, ktoré sú vzájomne v 90° uhle. To znamená, že samotná ENERGETICKÁ VLNA sa pohybuje v pravom uhle ku MAGNETICKÉMU aj ELEKTRICKÉMU POLU. Presne ako to vidíš na mojej 3D ilustrácií z úvodu.

Každá vlna má rôzne vlastnosti. Toto sú hlavné tri, ktoré musíš SPOZNAŤ: vlnová dĺžka, frekvencia (oscilácia) a množstvo energie.

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

1. Vzdialenosť, akú prejde vlna počas jednej oscilácie (jedného pretočenia sa) sa označuje ako VLNOVÁ DĹŽKA.

Označuje sa v normálnych DĹŽKOVÝCH JEDNOTKÁCH. Napríklad jedna RÁDIOVÁ VLNA môže mať vlnovú dĺžku v KILOMETROCH, zatiaľ čo vlnová dĺžka VIDITEĽNÉHO SVETLA je v nanometeroch. (skratka nm). 1 nm sa rovná 10-9 metra (teda 1 nm je 0,000 000 001 metra). Také Rӧntgenové vlnenie má vlnovú dĺžku ešte menšiu ako nanometer.

To znamená, že na dĺžke jedného metra, by vlna vyslaná z rádia nespravila ani jednu celú vlnu, no vlna viditeľného svetla by ich urobila viac ako milión. Rӧntgenová vlna by ich spravila v miliardách.  

2. FREKVENCIA (oscilácia) označuje množstvo vyslaných vĺn za jednu sekundu .

Označuje sa v hertzoch (skratka Hz). 1 Hz znamená, že za 1 sekundu zdroj vyšle iba jednu vlnu.

Ako príklad uvediem rádio. Rádio vyšle za sekundu stovky až tisíce vĺn (keďže sú dlhé), zatiaľ čo viditeľné svetlo vysiela vlny v TRILIARDÁCH za sekundu. Rӧntgen vysiela ešte milión krát viac vĺn za sekundu ako viditeľné svetlo. Také mikrovlnky (mikrovlnné žiarenie) vysielajú vlny s frekvenciou až 100 MHz (mega Hertzov), Takže za jednu sekundu vyšlú 100 miliónov vĺn.

Tento obrázok ti objasní vzťah vlnovej dĺžky s frekvenciou. Klesajúca vlnová dĺžka = rastúca frekvencia.

3. ENERGIA označuje, koľko elektromagnetickej energie daná vlna nesie.

Jednotka v akých sa meria je zvyčajne eV (elektrónvolty).

Logicky spejeme k tomu, že čím má vlna vyššiu FREKVENCIU (aj VLNOVKU ako to vidíš na ďalšom obrázku), tým unesie viac energie a naopak. Keďže sa viackrát za sekundu prevlní, dokáže preniesť za sekundu aj väčšie množstvo ENERGIE.

Keď si vezmeme SVETLO a jeho 3 OKTÁVYminulého článku, ktoré prenikajú na povrch zeme, tak jedna vlna UVC svetla s veľmi nízkou vlnovou dĺžkou nesie energiu až 7 eV (elektrónvoltov). UVA svetlo s vyššou vlnovou dĺžkou nesie energiu 3,1 eV. Viditeľné svetlo (farby dúhy) nesie energiu od modrej farby až po červenú, v rozmedzí od 3,1 až po 1,8 eV. Infračervené svetlo nesie energiu od 1,8 po 0,1 eV. Predpokladám, že trend je jasný. Vyššia vlna nesie väčšiu energiu a naopak.

Taký rӧntgen vysiela VLNY s energiou 1000 až 1000 000 eV. Na druhej strane RÁDIOVÉ VLNY nesú energiu cca 0,000 000 000 001 eV mikrovlnné cca od 0,01 po 0,000 001 eV. Vidíš ten rozdiel?

Teraz by ti malo byť jasné, prečo TECHNOLOGICKÝ POKROK neustále zvyšuje FREKVENCIU a tým pádom aj prenesenú ENERGIU. Takto dokáže v elektronických zariadeniach prenášať viac DÁT za rovnaký ČAS. Má to však aj svoje negatíva a tým sú PREKÁŽKY.

VLNENIE a PREKÁŽKY

Vlnenie s dlhou VLNOVOU DĹŽKOU prechádza cez prekážky ĽAHŠIE., pretože dlhá VLNA potrebuje veľmi HRUBÚ PREKÁŽKU, aby ju zastavila. Logické. Rádiové vlny by zastavila prekážka hrubá ako MRAKODRAP, zatiaľ čo rӧntgenové vlny dokáže zastaviť už kvapka vody.

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Preto sa rádiové vlny šíria na obrovské vzdialenosti. Ak naladíš Fun-rádio, zachytíš ho na stovky kilometrov od vysielača. Keď však zapneš doma wi-fi, musíš byť iba pár metrov od routera, aby si mal signál. To je dôvod, prečo infračervené svetlo prejde ľahko cez ATMOSFÉRU a UV iba trochu. Atmosféra predstavuje pre UV veľkú prekážku.

Na to, aby vlnu prekážka prerušila, musí byť veľkosť jej vlnovej dĺžky menšia ako rozmery prekážky. Napríklad pri slabšom vlnení z wifi u nás na SK, ktoré vysiela mikrovlnné frekvencie cca od 700 MHz, sa bavíme o vlnách, ktoré majú vlnovú dĺžku 42 cm. Atómy v stenách domu nie sú natoľko „HUSTÉ“, aby vlnu celú pohltili. Na druhej strane viditeľné svetlo, ktoré má vlnovú dĺžku miliardu krát menšiu, cez stenu nedokáže prejsť. Dám ti ešte jednoduché prirovnanie.

„Predstav si, že viditeľné svetlo je KOMÁR a mikrovlnné žiarenie z wifi si TY. Obaja stojíte vonku, 10 metrov od domu, chcete ísť dnu, no v tom začne prudko PRŠAŤ. Komár je malý ako dažďové kvapky a do domu sa cez ne nedostane. Kvapky ho zrazia k zemi. Ty si však väčší ako kvapky a hoci časť z teba pri chôdzi domov oprší, do domu sa dostaneš. Rozumieš? Preto ti mobil ukazuje slabší signál, keď si ďalej od routera.“

Komár prechádza cez kvapky podobne ako vlnenie z WI-fi prechádza cez medzery medzi atómami v stenách.

Teraz by ti malo dôjsť, prečo sa so zvyšujúcim pokrokom a novými sieťami (3G, 4G, 5G, atď.) dokáže preniesť obrovské množstvo DÁT za krátky čas, no zároveň musí byť ich vysielač (napr. anténa, satelit, wifi,…), a prijímač (napr. mobil) bližšie pri sebe.

ELF VLNENIE

Pri rádiových vlnách musím spomenúť ELF. Skratka ELF znamená VLNY s EXTRÉMNE NÍZKOU FREKVENCIOU (z angličtiny extreme low frequency). Toto vlnenie sa označuje samostatne a siaha od 0 po 300 Hz. Prečo ho spomínam zvlášť? Premýšľaj.

Toto vlnenie je v rozmedzí ZVUKU (naše uši ho dokážu zachytiť), no taktiež ho vysiela naša Zem. Spomínaš na Shumannovu rezonanciu? V ďalšom článku sa jej budem venovať zvlášť, pretože je dôležitá. Tipneš si, kde ešte sa stretávame každý deň s ELF vlnením? Čo tak elektrická rozvodná sieť?

V Európe máme v zásuvke elektrické vedenie s frekvenciou 50 Hz. Jedna táto vlna prejde každú sekundu 6 000 kilometrov. (Vlnovú dĺžku vypočítaš keď vydelíš rýchlosť svetla jej frekvenciou.) Táto vzdialenosť je však vo vákuu. V stene máme zvyčajne medené káble, kde sa EM vlnenie šíri o niečo pomalšie (asi 0,9 násobok z vákua). Aj tak je to slušné číslo.

Každú sekundu v stene tvojho bytu/domu prebehnú ELF vlny takmer 6 tisíc km.

AKÉ JE NAŠE PRIRODZENÉ PROSTREDIE

Každý deň sme vystavovaní rôznym druhom ELEKTROMAGNETICKÉHO POLA (EM POLA). V minulom článku si zistil, že tieto polia sa dajú merať aj v živých organizmoch a rovnako ich aj živé organizmy cítia. Uvediem ti zopár príkladov, aby si vedel, aké rozdiely sú v umelýchprírodných poliach.

Elektrické pole Zeme verzus umelé?

Prirodzené elektrické pole našej Zeme sa pohybuje v rozmedzí asi 0,1 až 20 kV/m (kilo Voltov na meter), v závislosti od atmosferických podmienok. Pre porovnanie, elektrické vedenie, ktoré máme takmer všade vonku, má silu 400 kV a frekvenciu 50 Hz. [1] Keď stojíš pod vedením, vo výške 1 meter nad povrchom zeme je ELEKTRICKÉ POLE o veľkosti 5kV/m. (Takéto pole mimochodom postačuje na zasvietenie fluorescentnej trubice, ktoré sa používajú napr. v nemocniciach).

Teraz si tipni, aké elektrické pole cítia živé bytosti. Niektoré druhy rýb dokážu vnímať elektrické pole tak malé, ako 1 mikroVolt na meter. To je 5 MILIÁRD KRÁT slabšie, aké je pod elektrický vedením.

Magnetické pole Zeme verzus umelé?

Prirodzené magnetické pole Zeme je cca 50 mikroTesla, v závislosti od polohy na planéte s odchýlkou asi 2%. Zasa pre porovnanie, ak stojíš pod tým istým elektrickým vedením, vo výške asi 1 meter nad zemou je 12 mikroTesla.

V živočíšnej ríši, napríklad mnohé vtáky alebo včely, dokážu vnímať zmeny v magnetickom poli menšie ako 1 nanoTesla. To je 50 tisíc krát menej, ako vysiela Zem a 12 tisíc krát menej ako vysiela elektrické vedenie.

Radiácia Slnka verzus umelých žiaroviek?

Elektromagnetická radiácia, ktorá prichádza zo Slnka, ktorá mimochodom vrcholí v rozmedzí viditeľnej farby a konkrétne v MODREJ, má na zemskom povrchu intenzitu 1350 W/m2 (v prepočte je to 135 mW/cm2). Samozrejme toto je priemer (takzvaná solárna konštanta), pretože to závisí od ročného obdobia a polohy na zemi. Keď vezmeš v úvahu klasickú 60W žiarovku, tak vo vzdialenosti 1 meter od nej, na teba vysiela asi 0,000 478 W/cm2 (to je v prepočte 0,48 mW/cm2). [2, 3]

Tipneš si, akú intenzitu svetla dokáže detekovať ľudské OKO? Ľudské oko dokáže zachytiť už 1 až 5 FOTÓNOV, čo odpovedá intenzite 10-15 W/cm2. To je cca MILIÓN TRIALIÁRD krát menej, ako vysiela SLNKODESAŤ TRILIÁRD krát menej, ako vysiela 60 wattova žiarovka umiestnená meter od teba.

ZÁVER

Chcem, aby si si z tohto článku odniesol 4 VECI:

 1. EM vlnenie prenáša ENERGIU a v smeroch kolmých na svoju dráhu prenáša aj ELEKTRICKÉ a MAGNETICKÉ POLE.
 2. Čím má vlnenie vyššiu FREKVENCIU, tým prenáša viac ENERGIE.
 3. Vlnenie s väčšou ENERGIOU sa ľahšie preruší ako vlnenie s menšou ENERGIOU.
 4. Čím rýchlejšie sa HMOTA pohybuje, tým menšia je jej HMOTNOSŤ a naopak.

V ďalších článkoch sa pozrieme bližšie na Shumannovu rezonanciu (prírodné rádiové vlny aké vysiela naša ZEM), aj na VODU. Spoznáš jej štvrtú PODOBU. Potom ti ukážem, PREČO je globálne otepľovanie Zeme, tak ako ho prezentujú média PODVRH, a neskôr spoznáš AKÉ BIOLOGICKÉ EFEKTY na ľudí má umelé EM POLE. Ukážem ti množstvo DÁT, ktoré máme k dispozícií už takmer 100 rokov, no málokto vie, kde hľadať.

ODKAZY, LINKY, CITÁCIE a POUŽITÁ LITERATÚRA:

 1. Van Wijk Roeland, Light in Shaping Life – Biophotons in Biology and Medicine
 2. https://sciencing.com/calculate-light-intensity-7240676.html
 3. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/636.stt.summer06/pdf%20files/22%20-%20Light%20Intensity%20vs.%20Position.final.pdf
 4. https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/29-3-photon-energies-and-the-electromagnetic-spectrum/
 5. https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jav
 6. http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/Communications/2-how-are-frequency-and-wavelength-related.html
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_electricity

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov