Ročné/mesačné prémium členstvá

KB #5 Koherencia vody alias tekutý kryštál

19.5. 20221373x0

Čo je to Koherencia vody? Vieš o tom, že „obyčajná“ voda v sebe ukrýva niekoľko neustále sa meniacich štruktúr (skupenstiev), ktoré neustále menia svoju podobu?  A môže sa tekutá voda správať ako kryštál?

Voda je totižto podobná ako Clark Cent. Chvíľu je superman, chvíľu obyčajný človek, iba neustále mení svoj „preblek“. Voda je rovnaká.

Dnes sa dozvieš ďalšie „šialené“ veci, aké „obyčajná“ voda dokáže, aj ako to súvisí s Magnetizmom a tvojimi mitochondriami. Máš sa na čo tešiť!

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho na stránke s PODCASTAMI.

SUMÁR ČLÁNKU

 • Čo je to koherencia
 • Čo je to koherentná voda a ako vzniká?
 • Ako dokáže obyčajná tekutá voda tvoriť kvapalné, ale aj pevné skupenstvo zároveň?
 • Ako voda prenáša elektróny, ale aj protóny?
 • Čo je to kryštál, čo je to kvazikryštál a ako sa dokáže voda správať ako KRYŠTÁL?
 • Aká je najlepšia palička, ktorú odporúčam kúpiť, ktorá ti pomôže v pohári štrukturovať vodu?
 • Ako a Kedy sa naozaj stávajú protóny zdraviu škodlivými (SPOILER – budeš prekvapený)?
 • Zhrnutie, záver + Na čo sa tešiť nabudúce

Od bežnej vody, ku exkluzívnej zóne, až ku koherencii

poslednom článku o Molekulárnom vodíku som ti dal najavo, aby si si (ak sa ťa to týka) doštudoval predošlé články o VODE. Na webe je ich viac, no dôležité sú predovšetkým dávnejší článok o štrukturovanej vode a kolagéne, a tiež článok Energia #5 Štvrtá fáza vody

Z článkov vieš, že naše telo je tvorené z 98,73 % vodou, pretože je pre nás veľmi potrebná. Vďaka vode žijeme a máme vďaka nej energiu. 

Málo ľudí však vie, že hoci je „bežná“ voda, ktorú si naleješ do pohára, pomerne stabilná a pekne symetrická, keď sa na ňu pozrieme zblízka a obzvlášť v niečom živom (napr. v bunke) zistíme, že táto voda je veľmi asymetrická a neobyčajná. 

Tiež ti opäť prízvukujem, že voda rada absorbuje infračervené svetlo, ktoré z nej spraví niečo, čo sa nazýva exkluzívna zóna. Exkluzívnu zónu si môžeš laicky predstaviť ako pekne usporiadanú vodu. Teda podobne ako predtým, rozhádzanú izbu (voda v pohári), ktorá je zrazu pekne uprataná (exkluzívna zóna). 

Exkluzívna zóna zároveň separuje negatívny elektrický náboj od pozitívneho, čím vytvorí rozdiel pH a teda aj elektro-motorickú silu, ktorá dokáže konať prácu. 

Toto je jedna z možností, ako nás „obyčajná“ voda zásobuje energiou. Práve toto som sa ti snažil laicky priblížiť v nedávnom článku o Entropii, ako pomocou „obyčajných“ neposedných detičiek v upratanej izbe môžeme konať veľa práce.

V minulom článku o molekulárnom vodíku si zasa videl niečo viac a dnes sa už dostávame ako sa hovorí „do tuhého“, pretože ti ukážem niečo ďalšie, čo už ani v Geraldovej Knihe nenájdeš a ani v jeho výskumoch. To niečo je Koherentná voda (koherencia vody) a jej schopnosť správať sa ako kryštál. Tekutý kryštál! 

Čo je to Koherencia

Než začneme, mal by som vysvetliť slovo z nadpisu, keďže sa mu budeme venovať – koherencia,

Podľa wikipédie, je koherencia schopnosť zväzku elektromagnetického žiarenia (svetla) interferovať (vzájomne sa ovplyvňovať) po prejdení určitej vzdialenosti (alebo uplynutí určitého času). Je podmienená zachovaním presnej frekvencie (monochromatickosti) a fázy na danom úseku.

Definícia je trochu pre laika čudná, no vysvetlím „po lopate“. Jednoducho si koherenciu prestav ako vzájomnú jednokanálovú komunikáciu. Podobne ako keď napneš jedno lano, do jeho stredu postavíš cirkusanta a potom lanom zatrasieš. Táto rezonancia (vibrácia) sa vždy automaticky a veľmi rýchlo prenesie z jedného konca lana na druhý a aj naopak. Zároveň platí, že všetko na lane vibruje rovnako a je v neustálom kontakte pomocou rezonancie. Toto je laicky vysvetlená koherencia. 

Druhý príklad, ako si to vieš predstaviť je rad detí držiacich sa za ruku. Predstav si detičky, ktoré sa držia za ruky, pekne vedľa seba, pričom zrazu jeden z nich trhne rukou. Logicky potiahne dieťa vedľa, ten zas ďalšie dieťa vedľa, atď. To znamená, že rezonancia sa prenesie z jednej strany na druhú a to aj bez toho, aby ten posledný vedel, čo sa momentálne deje s prvým a naopak. Jednoducho „trh“ jedného“ sa automaticky a spontánne prenesie aj na posledného. 

Základ teda máme, môžeme ísť ďalej. Teraz príde to najlepšie.

Koherentná voda verzus obyčajná voda

Ak by bola napustená voda z kohútika mačka, koherentná voda by bola puma. Koherentná voda je totižto úplne iné zviera. Je to voda, ktorá je štruktúrovaná a to tak, aby spolupracovala v každom živom biologickom systéme. [RŽeby preto bola voda kľúčom k životu a tiež ju preto využíva Chloroplast, ktorý z nej vytvorí potravu a mitochondria zas z potravy nazad vodu? A žeby preto NASA vždy hľadá na iných planétach najskôr vodu, aby následne usúdila, či je tam možný život? 

Vlastnosť vody tvoriť takéto štruktúry jej umožňuje lokálne reagovať s inými molekulami vody v okolí, ale aj s niečím iným, takže tieto lokálne interakcie vody môžu mať až globálne účinky. To znamená, že obyčajná voda v našom tele dokáže navzájom spolupracovať a reagovať nie len sama so sebou (napr. tak, že voda v palci na nohe komunikuje s vodou v mozgu), ale aj s ďalšími časťami (molekulami) v tele, a funguje to obojsmerne. Presne ako si to čítal vyššie s príkladom s lanom alebo radom detičiek držiacich sa za ruky. 

Poďme však pekne po poriadku. Dnešný článok bude obsahovať zopár odborných vecí, no ver, že ich veľmi zjednoduším a sprístupním každému. Takže sa nemusíš báť, že nebudeš rozumieť. Teraz sa teda pozrime ako vyzerá obyčajná molekula vody a o chvíľu pochopíš, prečo aj ako sa VODA podobá KRYŠTÁLU!

Ako vyzerá voda a aké má vlastnosti

Ako prvé sa pozri na molekulu vody. Z článku o Kvantovej Evolúcií vieš, že vodou začínajú hviezdy, aj mitochondrie. Voda je niečo tak primitívne, a zároveň tak komplikované, že si dovolím povedať, že ani veľa odborníkov a fyzikov vode úplne nerozumie a to je chyba. 

Ako vidíš, je to obyčajná molekula zložená z 2 tretín najviac vyskytujúcim sa prvkom vo vesmíre – vodíkom, a z jednej tretiny taktiež dôležitým Kyslíkom. Tiež je však zaujímavé to, akým spôsobom je fyzikálne (geometricky) molekula vody usporiadaná. Na strane kyslíka je akoby veľký elektrónový mrak (čo dáva molekule z tejto strany negatívny el. náboj – predstav si to ako mínus) a zo strany vodíka (protónov), jej dáva pozitívny el. náboj. 

Zopár ďalších zaujímavých vlastností vody vidíš na ďalšom obrázku. Mimochodom všimni si, že všetko sú to molekuly, ktoré máme aj v tele, pričom molekula vody je okrem molekulárneho vodíka tá najmenšia molekula. V poslednom článku si videl, ako sa vodík z vody tvorí. 

Tiež tam vidíš tzv. Fluorovík (HF), ktorý je tiež menší, no ako ti je verím už jasné, naše telo sa rozhodlo z nejakého dôvodu fluór nevyužívať. Radšej využíva kyslík, vodu a molekulárny vodík. Ak si teda nedostal správu, ktorá bola v článku o bitcoine a ekonomike ukrytá medzi riadkami, aby si prestal fluór využívať či už vo vode, ale aj v zubnej paste, atď., teraz ti to opakujem. Vyhýbaj sa fluóru! Poďme ďalej.

Voda je teda dobre rozpúšťadlo (to verím každý vie a nemusím rozpisovať), no rovnako má veľa voľných elektrónov. O tomto sa bavíme neustále. To však nie je všetko. Voda má aj veľa voľných protónov a práve toto bude dnes pre teba niečo nové, takže čítaj pozorne. 

Počnúc dnešným článkom totižto dostaneš prvé malé „vodítko“, prečo ti od začiatku prízvukujem, že sa musíš sústrediť na elektróny. Avšak nikdy som netvrdil, že protóny sú zlé. Tvrdil som iba, že protóny sú na škodu iba vtedy, keď ich nemáš pod kontrolou. A práve o tejto kontrole sa dnes čo to dozvieš. 

Ako dokáže voda prenášať protóny a elektróny

Na obrázku vyššie vidíš, ako si 2 susediace molekuly vody dokážu jednoducho vymieňať vodík. Práve pomocou neho, tzv. vodíkovej väzby, držia molekuly vody pekne pohromade a tvoria zaujímavé štruktúry. Hoci v skutočnosti sa nebavíme o celom vodíku, ale iba o voľnom protóne, pretože jeho elektrón sa nachádza „kdekoľvek“ (je tzv. delokalizovaný). 

Nepotrebuješ byť teraz odborník na to, aby si videl, že MÍNUS sa má rado s PLUS a vďaka tomu obrovský elektrónový mrak v dvoch orbitáloch atómu kyslíka cíti príťažlivú silu k voľnému protónu, ktorý má opačný náboj. Ľúbia sa rovnako ako partner s partnerkou len s tým rozdielom, že partner je protón (plus) a partnerka elektrón (mínus). 

Na obrázku tiež vidíš (zrejme po prvý raz) niečo ako H-väzba a kovalentná OH väzba (H-bond a O-H bond). Tí z vás, ktorí študovali nejakú chemickú školu by to mali poznať, no nebojte sa, hneď to pochopíte všetci. 

Väzba H (vodíková väzba) – čo je väzba pomocou vodíka (protónu), je vlastne len elektromagnetická príťažlivosť. To znamená, že Vodík, ktorý obsahuje iba jeden protón, jednoducho cíti príťažlivú silu s kyslíkom, ktorý má veľa elektrónov. Vďaka takejto príťažlivosti držia pohromade. Nie je to teda akoby „normálna“ (chemická) väzba, ale väzba, ktorá je tvorená len na diaľku. Rovnako ako keď sa na diaľku priťahuje magnet a špendlík. 

Avšak kovalentná väzba medzi vodíkom a kyslíkom (to O-H) už je akoby normálna prepojená väzba, pretože vodík, ktorý má jeden voľný elektrón sa spojil s kyslíkom, ktorý má tiež voľný elektrón a tieto elektróny sa vďaka opačným SPINOM spojili a ustálili. Toto by si už mal ovládať. 

No a ako vidíš, aj ich uvoľnená energia v Jouloch je rozdielna. To by malo byť logické. A hoci je energia väzby protónu cca 20-krát menšia ako energia kovalentnej väzby (23 Joule verzus 492 Joule), tento protón sa na rozdiel od stabilnej a pevnej kovalentnej väzby, neustále presúva a preskakuje. Vďaka tomuto nie len, že uvoľňuje nejakú energiu, no hlavne umožňuje vode lokálne a nepretržite meniť ŠTRUKTÚRU. 

Vďaka tomu voda robí ČO? No predsa dokáže organizovať entropiu. 

To znamená, že dokáže zväčšovať a zmenšovať lokálny neporiadok (neusporiadanosť molekúl), vďaka čomu uvoľňuje, premieňa a využíva energiu, ale aj informáciu. Tou informáciou mám na teraz na mysli to, že vďaka spinu dokáže komunikovať. Podobne ako tvoj počítač pracuje na princípe JEDNOTKY NULY, rovnako pracuje voda vďaka elektrónu a protónu so SPINOM HORE alebo DOLE. 

Opäť pomysli na príklad s detskou izbou, ktorá je uprataná (je tam negatívna entropia), do ktorej vpustíš malé detičky. Ak ich ustriehneš, ich energiu dokážeš využiť. A práve tu sa dostávame ku Koherentnej vode a jej úžasným vlastnostiam. 

Aby som ti to povedal aj v reálnych číslach, tak normálna kvapalná voda je v skutočnosti dvojitý kvapalný systém, pretože pozostáva z 2 rozdielnych fáz súčasne. Z bežnej, nazvime to nie moc usporiadanej vody, a z koherentnej fázy vody (veľmi usporiadanej vody). Takmer 40 percent celkového objemu vody pri izbovej teplote môže byť v koherentnom stave, pričom tieto koherentné časti vody môžu vytvárať niečo neobyčajné. [R]

To niečo sa týka Redoxu. Ak si pozrieš obrázok vyššie znovu zistíš, že je tam vodík a kyslík. Má aj pozitívnu časť, ale aj negatívnu. No a práve tieto koherentné vrstvy vody sú schopné aj pri izbovej teplote „uvoľniť“ protóny, ale aj voľné elektróny, ktoré sú dobré hádaj na čo… Na Redox. Respektíve na tvorbu negatívneho (záporného) Redoxu. 

Práve preto si čítal článok o redoxe už dávno predtým

3 rozmerná voda alias Kryštál 

Voda je najviac študovaný materiál na Zemi. Je však pozoruhodné, že veda, ktorá stojí za jej správaním a funkciou, je tak slabo pochopená (alebo dokonca ignorovaná), a to nielen ľuďmi vo všeobecnosti, ale aj vedcami, ktorí s ňou každý deň pracujú. Voda totižto môže byť extrémne klzká a zároveň extrémne lepkavá a toto správanie „prilepiť – kĺznuť“ je spôsob, akým spoznáme pocit z vody. 

Mnohé pokusy popísať vodu ako jednoduchú látku zlyhali a dodnes stále zlyhávajú, čo nám len dokazuje, že jej jedinečné vlastnosti a povaha „chameleóna“ ideálne zapadá do požiadaviek Evolúcie a Života. Pretože to, čo dokáže voda, nedokáže žiadna iná molekula na Zemi. No a práve takúto substanciu príroda chce!

Teraz ti ukážem ďalší skvelý obrázok, ktorý je mimochodom z „dielne“ Martina Chaplina, ktorého stránku ti určite odporúčam pozrieť, ak ťa zaujíma o vode viac už teraz. Jeho stránka je nabitá informáciami, no upozorňujem, že je to „hard core“. Ak teda nemáš veľa znalosti z fyziky, moc rozumieť nebudeš. 

Avšak nemusíš sa báť, pretože ako vidíš, ja ti postupne všetky aj Kvantovo mechanické veci vysvetlím tak, aby tomu pochopil aj laik. Je to totižto dôležité a už aj v dnešnom článku uvidíš prečo a ako to súvisí napr. ak s tvojou hydratácioukrvnými testami a mnohým ďalším, o čom sme sa už bavili, hoci tomu zatiaľ nerozumieš. 

Pozri sa teda na obrázok nižšie a všimni si tú peknú štruktúru, ktorá pripomína Kruh, alias šesťuholník. Toto je niečo, pri čom zväčša končil Gerald Pollack, no mi dnes pokračujeme. Na prvom obrázku hore vidíš akoby kruh, ktorý ti z vnútornej strany (fialovou farbou) znázorňuje práve vodíkovú väzbu. Ten fialový kruh ti teda v podstate znázorňuje priestor, v ktorom sa protón aj elektrón nachádza akoby všade. Inými slovami, v tomto priestore sa elektrón aj protón nachádzajú súčasne všade, pretože sa nesprávajú ako jedna častica, ale ako vlnenie.Rovnako ako keď zapneš doma svetlo a osvieti sa celá izba. Nie iba jeden bod na stene.

Toto je mimochodom niečo, čo ešte dávno popísal Heisenberg v jeho princípe neurčitosti

Nižšie na danom obrázku zasa vidíš, ako dokážu molekuly vody vytvoriť 3-rozmerný tvar, tzv. štvorsten (tetrahedrálnu štruktúru). Pod tým je to znázornené aj komicky, pomocou panáčikov, ktorý sa rukou držia ďalšej nohy a stále dokola. Noha v podstate odzrkadľuje vodík a ruka kyslík. Práve takto si akoby jednotlivé molekuly vody neustále podávali v tejto štruktúre elektróny a protóny. 

Opäť prízvukujem, že do detailov dnes zachádzať nejdeme, no vidieť to potrebuješ. Jednoducho si predstav nejaký trojrozmerný tvar, napríklad kváder. Teraz si predstav, že miesto nejakej tehly by bol kváder tvorený z vody. Toto si asi len tak predstaviť nedokážeš, no skús. Máš? 

Ak si sa aspoň pokúsil, tak si určite zlyhal na tom, že keby bol kváder z vody, okamžite by sa rozlial. To je síce pravda, no ak by si ho dal do nejakého „ohraničeného priestoru“, tak nie. No a práve týmto ohraničeným priestorom je ďalšia voda a proteíny v našom tele. Nikdy nezabúdaj, že proteín miluje vodu!

Kryštálová voda a koherentný, kvantový pohyb

Tu máš ďalší obrázok, ktorý ti ešte viac pomôže. Verím, že si to takto dokážeš pekne predstaviť. Jednoducho na obrázku vidíš, ako sa jednotlivé molekuly vody neustále rotujú, pričom si akoby „podávajú“ protóny, vďaka čomu sú neustále v pohybe. 

Ten pohyb prízvukujem schválne, pretože som ti ho spomenul aj pri Kvantovej Evolúcií, kedy som ti prezradil, že nič vo vesmíre nie je stabilnéVšetko sa neustále hýbe a to platí o galaxii, ale aj o molekulách vody. No a práve v tomto je zakopaný pes. 

Keby si si ten kváder z vody totižto predstavil, tak by sa reálne naozaj rozlial. Ak si však predstavíš, že jednotlivé časti sa neustále hýbu, dokážeš si uvedomiť, že jednoducho „nemajú čas“ na to, aby sa rozliali. Pretože ony akoby nikdy neodpočívali a teda si nestihnú „ľahnúť“ a „rozliať sa“. 

Keď do toho zarátame aj okolie, teda ďalšiu vodu okolo tejto štruktúrovanej vody v pohybe, malo by ti to hneď docvaknúť. 

Táto koherentná usporiadaná voda totižto nie je len tak niekde v tele. Ona sa v tele tvorí vo vode. Áno, dobre čítaš. Táto fáza vody sa tvorí vo vode, rovnako ako povedzme konár rastie z kmeňa. Aj konár aj kmeň stromu sú drevo, no bez kmeňa by nebol konár. Rovnako by bez vody nebola štruktúrovaná voda.

To znamená, že keď si povedzme predstavíš bunku, ktorá je tvorená z 98,73% vodou, tak niekde uprostred, pri jej okrajoch, atď., sa vytvoria exkluzívne zóny, kde vznikajú takéto lokálne štruktúry, ktoré začnú akoby „rezonovať“ (vibrovať), presne ako je to znázornené na obrázku vyššie. 

No a v takejto koherentnej fáze jednotlivé molekuly vody oscilujú medzi dvoma elektronickými konfiguráciami. Presne ako to vidíš na obrázku. 

Pohyb týchto molekúl vody pripomína „blikajúce“ svetielka na vianočnom stromčeku. Aby si to však počul aj v reálnych číslach, tak jednotlivé molekuly vody sa pri izbovej teplote pohybujú každé 3 ps (pico sekundy, čo je 0,000 000 000 003 sekundy). 

Avšak tieto vytvorené štruktúry vo vode, tzv. „zhluky“, môžu pretrvať omnoho dlhšie, pretože jedna molekula môže „odísť“, no následne sa pripojí ďalšia alebo sa môže vrátiť rovnaká molekula, atď. 

Teraz sa ti tá predstava trojrozmerného kvádra z vody už nezdá až taká nereálna, čo povieš? 

A čo keby sme túto myšlienku potiahli ešte ďalej? Čo keby som ti konečne mohol predstaviť vodu v jej pravom svetle? A to vo svetle kryštalografie? Neveríš? Voda sa totižto správa ako tekutý kryštál alebo ako tzv. kvazikryštál

Voda ako tekutý kryštál – kvazikryštál 

Väčšina ľudí si pod pojmom kryštál predstaví nejaký kameň, ametyst, apod., no kryštál je názov pre istú formu (skupenstvo) hmoty. A ja zasa ako už vieš, volám VODU ako pozoruhodnú fázu (formu) hmoty

Kryštalografia je veda o morfologických a fyzikálnych vlastnostiach kryštálov, pričom kryštál je zasa fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou (trojrozmernou) štruktúrou atómov, molekúl a iónov. Ide o konečné trojrozmerné teleso s teoreticky nekonečne veľkou kryštálovou štruktúrou. 

Avšak Kvázikryštál, to je pevná látka, ktorej štruktúrne jednotky (atómy, molekuly) sú usporiadané, ale nie periodicky ako pri tradičných kryštáloch. Nie sú však rozmiestnené ani náhodne ako pri amorfných materiáloch. 

V usporiadaní jeho štruktúrnych jednotiek teda možno nájsť určité pravidlá, napríklad rotačné symetrie, môžu sa v ňom tiež vyskytovať prvky symetrie, ktoré sú u periodických štruktúr nemožné, napr. päťpočetná rotačná os symetrie (okolo jedného bodu ako Penroseovo dláždenie) a mnohé iné. 

Kvazikryštál je teda v podstate rovnaký ako kryštál, no nemusí to byť nejaká „pevná látka“, ktorá má dokonalú symetriu, ako napr. kameň. Takýmto kvazikryštálom teda môže byť aj voda. Lepšie povedané koherentná štruktúrovaná voda, ako si to videl vyššie.

Avšak kvazikryštály sa správajú inak ako bežné kryštály. Majú usporiadaný vzor, ktorý obsahuje päťuholníky, päťnásobné tvary, ale na rozdiel od iných kryštálov sa vzor nikdy presne neopakuje. [RR]

Táto posledná veta je nesmierne dôležitá, ktorá ti už v nasledovných článkoch začne dávať ešte lepší zmysel, to mi ver!

Ako totižto vidíš vyššie, kvazikryštál nemá presnú symetriu (teda, keď ho povedzme rozrežeš zvislo stredom, ľavá strana nebude rovnaká ako pravá), no zároveň má isté symetrické podobnosti (napr. v rámci rotácie okolo osi, apod.). Nepripomína ti to niečo? Čo tak rotácia molekúl vody, ktorú si videl vyššie, ktorá prebieha vo femto a piko sekundách, pomocou ktorej voda udržuje isté lokálne „zhluky“ a zároveň si tak presúva protóny aj elektróny? Tu máš ešte raz obrázok a dobre sa naň pozri.

Odborne sa totižto táto zmena tvaru a štruktúry vody nazýva Fázová Premena (alebo aj Fázový Prechod). Toto je niečo, čo príroda využíva kedykoľvek potrebuje zmeniť formu energie. Nezabúdaj totižto na známy termodynamický zákon – Energiu nemôžeme vytvoriť, ani zničiť. Môžeme ju však meniť a transformovať. (Toto je niečo, čo zároveň odporuje aj bežnému chápaniu tzv. Big Bangu, len tak mimochodom…)

Aká fľaša alebo palička je najlepšia na štruktúrovanie vody?

Dnešný článok je už dlhý až až a tiež obsahuje trochu priveľa nových informácií a preto ho už ukončím. Než sa tak však stane, ešte ti musím zveriť poslednú myšlienku. Protóny.

Ako vidíš, dnes som ti po prvýkrát ukázal malý náhľad nie len do Kvantovej Mechanikykryštalografie, elektrodynamiky, ale aj do výskumu vody. Zároveň som ti však ukázal, prečo je tvoja hydratácia extrémne dôležitá, aj prečo som sa jej venoval viac ako dosť v predošlých článkoch aj webinároch. Nemám tým však na mysli to, koľko vody vypiješ, ani ako si vodu predtým prefiltruješ.

Tiež nenarážam na zázračné „paličky“, s ktorými sa momentálne roztrhlo vrece, ktoré vložíš do pohára a spravia ti z vody niečo neobyčajné… Kiežby to bolo také „jednoduché“…

Čoraz viac sa totižto stretávam s tým, že rovnako ako ide dopredu doba, výskumy, nové „dogmy“ a objavy, ľudia sa viac zaujímajú o cirkadiánnu biológiu, vždy sa posúva aj marketing. No a to, že niekde v reklame vidíš slovo „kvantový“ ešte neznamená, že je dané slovo použité správne.

Toto slovíčko totižto v skutočnosti (laicky) znamená, že sa bavíme o veľmi špecificky kontrolovanom – vyčíslenom procese, ktorý je koniec koncov ovládaný SVETLOM (kvantom energie). Preto je vždy dôležité iba to, čomu sám Rozumieš a čo Spoznávaš a nie to, čo ti sľubujú v reklame alebo pri zázračnom doplnku.

Až budeš teda nabudúce počuť o úžasnej paličke, ktorú vložíš do skleneného pohára a z vody v ňom ti spraví vodu štrukturovanú, mysli na to, že všetky tieto úžasné vlastnosti vody sú veľmi komplexné, neobyčajné, no čo je najdôležitejšie, sú úzko prepojené s tvojou biológiou, kvalitou proteínov v tele a rezonanciou (EMP), v akom sa nachádzaš a to či už endogénnou, ale aj exogénnou.

To znamená, že pohár naplnený vodou síce môžeš priviesť do správnej štruktúry pomocou vhodných prostriedkov (hoci 99% produktov tohto tipu na trhu je len „oďžub“ zákazníka), avšak čo sa s touto vodou stane v tebe, po vypití, keď sa ňou hydratuje tvoj kolagén a polovodiče, to už je iná pieseň. A práve tomuto sa budeme venovať aj v ďalších článkoch a obzvlášť viac vo webinároch s členmi

Kedy sa stávajú protóny zdraviu „škodlivé“

Čo ti však na záver napíšem, je niečo týkajúce sa Zápalu, alias vysokej koncentrácie protónov. O tomto som ti písal už nespočetne krát a teraz by si mal tomu po prvýkrát trošku začať chápať. 

Protóny totižto nikdy neboli zlé. Práve naopak. Protóny sú niečo, k čomu sa dostaneme neskôr, no sú extrémne dôležité. Veď koniec koncov, nemôže byť náhoda, že aj tvoje mitochondrie vo svojom matrixe zhromažďujú iba protóny. Avšak ty musíš mať nad protónmi kontrolu. A práve k tomu potrebuješ VODU a hydratáciu, ako si to videl vyššie pri obrázku rotácie vody.

Ak sú tvoje bunky dehydratované (intracelulárna dehydratácia), voda v tebe prestáva byť tekutým kryštálom, vďaka čomu prichádzaš o kvantá energie „zdarma“ a stávaš sa závislým iba na ATP. To znamená, že už nedokážeš využívať „bezplatnú“ energiu Negatívnej Entropie a si odkázaný na neustálu recykláciu ATP, ktorá ti to kompenzuje. 

A aby si si tieto slová predstavil aj v praxi, mám pre teba bonusový obrázok. Pozri sa ešte raz na to, ako sa pekne rotačne pohybujú molekuly vody, keď je v tebe správne štruktúrovaná a v koherencii a nižšie vidíš, ako sa v nej presúvajú protóny. Ten „kvantový skok“ je tzv. teleport (tunelovanie) protónov, čo je dnes už dobre známa a dokázaná vec.

Presne takto to v tvojom tele funguje, ak je tvoj Redox taký, ako má byť! Podobným mechanizmom pracuje aj známy a dobre predávaný Vitamín C, až na to, že toto ti výrobca nepovie, pretože to nevie. Ak by to vedel a povedal by to aj zákazníkovi, vitamín C by sa rýchlo prestal predávať!

Takéto „skoky“ protónov prebiehajú v tebe hádaj kde. Pozdĺž dlhých vlákien tvorených z kolagénu a vody, ktoré spolu tvoria niečo, čo sa odborne nazýva Polovodič. Toto je mimochodom niečo, z čoho je vytvorená každá elektronika. Práve toto umožňuje okamžité prenášanie informácie v každom živom organizme na planéte. 

Toto „skákanie“ (vedenie) protónov skrz kolagénovú štruktúru v tele je tiež oveľa rýchlejšie ako prenos elektrických signálov nervami v periférnom nervovom systéme. Toto je dôvod, prečo dokážeš okamžite uskočiť, keď sa nohou dotkneš žeravého uhlíka, hoci elektrický signál skrz nerv sa v skutočnosti tak rýchlo nestihne preniesť. Toto je niečo, čo sa učia aj na odborných školách, hoci to doposiaľ v knihách nevedeli vysvetliť!


Čo ťa čaká nabudúce?

Ako vidíš, táto séria pomaly naberá na obrátkach a už nabudúce sa dozvieš niečo úplne nové, čo si pravdepodobne ešte nepočul a volá sa to Fonóny a solitóny.

Uvidíš čo má spoločné Zvuk a Svetlo a opäť raz pochopíš, akou „melódiou“ naozaj hrá tvoje telo vďaka vode. Máš sa na čo tešiť 🙂

Záver 

Ak myslíš, že môže článok niekomu pomôcť, alebo mu dať iný pohľad na vec, kľudne ho zdieľaj.

Ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, zanechaj mi nižšie email a dostaneš upozornenie.


Na záver ti dávam do pozornosti možnosť pridať sa medzi Premium členov. Ak chceš napredovať rýchlejšie a rozhodneš sa pridať medzi členov, radi ťa medzi nami uvítame a čoskoro sa vidíme pri webinári.


PREMIUM ČLENSTVO ★ 


No a my dvaja sa čítame alebo počujeme už pri ďalšom článku, tak zostaň naladený 😊

REFERENCIE, ODKAZY, použité zdroje a CITÁCIE:

 1. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=90862
 2. https://www.lsbu.ac.uk/about-us/people/people-finder/prof-martin-chaplin
 3. https://homeopathyusa.org/uploads/LIGA%20Congress%20Presentations/Chaplin%20Liga%202010.pdf
 4. https://www.scirp.org/html/90862_90862.htm
 5. https://water.lsbu.ac.uk/water/
 6. https://sk.wikipedia.org/wiki/Koherencia
 7. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvazikrystal
 8. https://www.pbs.org/newshour/science/quasicrystals-win-chemistry-nobel
 9. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3499323
 10. https://cs.wikipedia.org/wiki/Penroseovo_dl%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_transition
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(physics)

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov