Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

Zvuk, pulzácia, zlatý rez a deutéria zbavená voda

25.2. 20241224x1

Živé prednášky sú najlepšie v tom, že sa vždy spoznáme s novými ľuďmi a osobne mám skúsenosť takú, že minimálne s jednou osobou (alebo viacerými) zistíme, že si máme veľa čo povedať, pretože rovnako zmýšľame. Nebyť však živej diskusie a pýtania sa, niektoré myšlienky by neboli nikdy vyslovené.

Včera boli tieto otázky smerované opäť raz aj k vode a frekvenciám, a popri vstávaní s východom slnka som sa rozhodol pre každého kto tam bol (ale aj nebol) spísať zopár ďalších myšlienok do článku!

Ak chceš byť o ďalšej živej prednáške informovaný medzi prvými, registruj sa do tohto zoznamu. Tiež dávam do povedomia Aprílovú prednášku v centre Mycoach, na ktorú sa registrovať môžeš už teraz.

Čo má spoločné ZVUK, SVETLO a deutéria zbavená voda

K téme zvuku máte články na blogu dlho, a ak chceš ísť hlbšie – stačí si ich zopakovať. V skratke však ide o to, že keď sa svetlo šíri vo vákuú, správa sa ako vlna. Nazýva sa ako FOTÓN. Akonáhle toto svetlo udrie polovodič, napríklad v mitochondrii, alebo v chloroplaste liste raslinky, vyprodukuje niečo, čo sa nazýva imaginárna častica EXCITÓN.

Keď sa bavíme o zvuku, ktoré je elektromechanické vlnenie, ktoré „udrie“ na nejaký proteín, napríklad kolagén alebo do vody, vyprodukuje niečo, čo sa nazýva FONÓN.

Presne preto je celé naše telo tvorené z kolagénu, ktorý potrebuje byť zmagnetizovaný. Iba takto udrží pri sebe polarizovanú vodu, ktorá dokáže prenášať vibrácie (fonóny a excitońy).

Alebo si sa nikdy nezamyslel nad tým, prečo je pohyb dôležitý a zdravý? Prečo sa homosapiens potrebuje hýbať?

Každý jeden pohyb, každá jedna deformácia spôsobí stimul na kolagénové vlákno, ktoré začne vibrovať/rezonovať. Rezonancia znamená, že šíri fonóny (mechanickú vibráciu = zvuk/frekvenciu).

Keď naše mitochondrie napríklad spaľujú tuk, rezonujú frekvenciou 100 Hz. Keď mitochondria spracúva elektrón zo sacharidu na prvom komplexe, uvoľní z neho do komplexu jeden elektrón s UV svetlom, ktorý fluoreskuje, a vyžiari nazad energiu v spektre modrého svetla, ktoré zachytí komplex vedľa.

Tiež to však znamená, že keď tento elektrón z vodíka zo sacharidu vyšle na prvý komplex svetlo, toto svetla sa z vlny stane časticou, vďaka čomu naberie na hmote. To znamená, že mechanicky rozvibruje proteín, na aký dopadne. Týmto proteínom je v tomto prípade prvý komplex mitochondrie, ktorý sa nachádza kde? Predsa na CRYSTE. Takto sa rozvibruje membrána mitochondrie, ktorá je v kontakte s čím? No predsa s cytoskeletonom bunky.

Cytoskeleton je synonymom kolagénu. Mitochondria je totiž spojená s každou jednou časťou tela a to skrz vodu a kolagén.

Prečo ti to píšem teraz?

Zopakovanie Becker a polovodiče

Uvedom si, že už od minulého storočia vieme, že naše kosti, ale aj ďalšie časti tela sú polovodivé. To znamená, že vyžarujú svetlo alebo ho naopak absorbujú a menia na elektrický prúd.

Keď takto mitochondria rozvibruje svoju membránu na základe excitónufonónu, rozvibrovaný kolagén navýši svoju energiu. To znamená, že ju buď uloží v rezonančných elektronických stavoch svojích častíc alebo ju uloží v elektronických stavoch elektrónov a protónov vo vode a v uhloch a väzbách medzi nimi, alebo prebytočnú energiu vylúči nazad, do okolia – do vody v bunke.

Táto vylúčená energia je samozrejme svetlo, ktoré nesie špecifickú, kvantizovanú energiu. Najčastejšie je to v spektre červeného a infračerveného svetla a samozrejme pri dosiahnutí vyššej energii aj UV svetla.

Treba si však uvedomiť, že tieto vylučujúce sa „pulzy“ svetla a fonónov (vibrácií) sú veľmi špecifické a dobre kontrolované endogénnym cirkadiánnym rytmom. Aj preto naše telo vylučuje biofotóny, ktoré nasledujú nie len diurnálny rytmus, ale aj sezónnosť a dokonca chorobnosť. Áno, dobre čítaš.

I

Ľudia, ktorý majú nejakú chorobu, vysielajú odlišné biofotóny a v iných frekvenciách. Každý, kto videl včera na prednáške 3. a 4. slajd, by mal vedieť prečo. Dôvodom je heteroplazmia.

Presne preto vždy koreluje aj náš dopamín množstvu UV svetla, aké absorbujeme skrz naše vonkajšie polovodiče (oko a sklovina, pokožka, črevo), ale aj vytvoríme vnútorne (najmä mozgová kôra a mitochondrie). Tiež majú preto podľa mňa dnešné deti zhoršený cytoskeleton a sú fyzicky menej výkonné, pretože ich dopamín v detstve nebol skrz slnečné svetlo dostatočne stimulovaný a hlavne kontrolovaný. Naopak čas pred obrazovkou v skorom detstve im dopamin v centrálnej nervovej sústave zničí.

Už len tieto slová by každému, kto bol včera na prednáške, mali veľa doplniť. Nie len naša pamäť, ako ste videli a sami na sebe testovali, ale aj naša chuť a túžba po hudbe, nám veľa napovie. Každý z nás totiž rezonujeme v rámci biológie s niektorými frekvenciami, ako napr. 432 Hz, pričom aj bežné hudobné nástroje a prirodzená hudba, tieto frekvencie a ich harmonické frekvencie poskytujú!

Ako mozog rozoznáva frekvenciu a kde ju kóduje:

Náš mozog má na povrchu mozgovú kôru, ktorá je celá obmývaná mozgomiešnym mokom. Je to vlastne prefiltrovaná voda. Vďaka tomuto má náš mozog vysoký pomer signálu ku šumu. Články o tom máš tu.

Mozgomiešny mok sa nachádza okolo tenkej kolagénovej „pleny“, vďaka čomu tvorí veľké množstvá exkluzívnej zóny. Táto zóna vody má vyššiu hustotu, čo znamená, že sa v nej zvuk šíri odlišne a tiež je do veľkej miery (cca 50%) koherentná, čo znamená, že je skrz polarizované vrstvy v kontakte so zvyškom tela. Takto je v kontakte aj tvoj predný mozog a prefrontálny kortex so zadným, či s mozgovým kmeňom. Skrz vodu.

Keď je voda polarizovaná, nadobúda však aj ďalšiu zaujímavú vlastnosť, ktorou je zmena dielektrickej konštanty a USPORIADANOSŤ, čo vyústi v prevahu bozónov. Táto novo vzniknutá fáza hmoty sa správa veľmi zaujímavo, pričom pripomína tzv. Boseho-Einsteinov kondenzát, pretože obsahuje obrovské množstvo rezonujúcich kvázičastíc. To znamená, že pôvodné častice s názvom fermióny, ktoré majú SPIN 1/2, sa začnú správať ako koherentná vlna (kondenzát), s odlišným spinom.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Myšlienka je to trochu ťažšia, no v podstate ti ukazuje prečo náš mozog pláva vo vode a prečo náš Thalamus rezonuje s frekvenciou Shumannovej rezonancie. Náš thalamus obkolesuje 3. mozgovú komoru, ktorá je napojená s epifýzou a našim cirkadiánnym rytmom a tiež v našom Thalame sídlia všetky zmysli. Každý z našich zmyslov – zvuk, čuch, zrak, hmat, chuť je totiž závislí na frekvencii svetla a zvuku (fotónu a fonónu).

To znamená, že naše „plátno“, tip svetla/zvuku aké zachytí, množstvo aj tip vody medzi nimi rozhodne o tom, ako daný zmysel vyhodnotí ten, či onen vnem. Aj preto majú podľa mňa autisti „škálu“ spektra, ktorá je vždy spojená s niektorým zmyslom. Problém a deficit môže byť totiž počas neuralácie vyvolaný v odlišnej časti mozgu, no mechanizmus ostáva podobný.

Presne preto aj Mark D.Esposito a mnohí ďalší objavili, že nie len ľudia s dostatočným množstvom dopamínu majú dobrú pamäť, oči, pozornosť,… ale hlavne ľudia s dostatočným množstvom dopamínu, ktorý aj správne vylučujú v pulzoch.

Aj dávka môže byť totiž jed a priveľké množstvo dopamínu ti môže byť na škodu, keď ho nevieš kontrolovať UV svetlom!

ATP, CO2 a deutéria zbavená voda

Ako sa hovorí, niekedy je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť (alebo čítať) a preto v tomto bode pripájame krátke video.

Video je skutočne krátke a stačí si pozrieť od 2:10 na pár sekúnd. Vidíte na ňom animáciu vnútra mitochondrie, kde sa nachádza niečo, čo produkuje ATP (našu energiu). To niečo je motor, ktorý sa volá ATP syntáza.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ako vidíte, v podstate sa jedná o podobný „stroj“ ako je napríklad vodná elektrárňa/turbína. Len s tým rozdielom, že náš motor je veľmi maličký a veľmi efektívny. Niektoré štúdie dokonca hovoria o tom, že mitochondrie pracujú aj s takmer 100%efektivitou, keď sú ožarované červeným svetlom.

Keď zjeme potravu, tá sa rozloží na vodík, ten zas na malé subatomárne častice (ako viete – elektróny a protóny), no a sú to práve protóny, ktoré potom putujú cez tento, prírodou premyslený stroj, ATP syntáza. Keď cez ňu protóny prúdia, roztáčajú ju podobne ako voda turbínu, pričom produkujú ATP a následne aj vodu.

Avšak, táto voda je iná ako voda, ktorú máme z kohútika. Táto voda je do veľkej miery zbavená deutéria, vďaka čomu je z nej lepšia koherentná doména, čo znamená, že dokáže prenášať rezonanciu ešte lepšie.

Laický článok čo je to deutéria zbavená voda nájdete tu.

Mitochondria, tvorba ATP, bunkové dýchanie a tvorba deutéria zbavenej vody

Vodík je základný prvok, ktorý tvorí súčasť všetkého, v mitochondriách ho spaľujeme a tiež tvorí dve tretiny z vody.

To „H“ v „H2O“ znamená Hydrogen (v preklade vodík).

No a vodík má aj svoj ťažší izotop, ktorý sa nazýva deutérium.

* Iluastrácia od Veroniky

Deutérium, stabilný izotop vodíka, je súčasťou vody a organických zlúčenín avšak v niektorých častiach tela ho proste nechceme. Mitochondrie ho za nás filtrujú, pretože vo vode, ktorá je na blízku, chceme iba protóny. Protóny vedia ľahšie tunelovať a majú odlišný SPIN ako deuteróny.

Aj pre toto by malo byť hlavným zámerom každého mitochondriaka sústrediť sa na svoj motor – mitochondrie a na všetko ostatné až potom!

Zapamätaj si, že hlavný zámer mitochondrii je produkcia vody a filtrácia deutéria. Tým, že ho mitochondria filtruje následne produkuje to, čomu hovoríme deutéria zbavená voda.

Voda, ktorá je zbavená deutéria, je následne ľahšia, menej viskózna, ľahšie preniká do „štrbín“ a môže byť viac koherentná (v kontakte so všetkým v bunke). Takto voda ľahšie prenáša vibráciu.

Ak článok čítaš aj ty Róbert, toto je aj pre teba doplnenie 🙂 Takáto voda prenáša ľahšie aj tzv. Nogierove frekvencie, ktoré sú súčasťou 2. generácie zariadení Mitochondriak (pričom v 3. generácií sme to posunuli ešte ďalej).

Frekvencie ako 10 Hz (kde spadajú alfa vlny mozgu), 40 Hz (gama vlny – sústredenie), či 73 Hz (ktorá rezonuje so subkortikálnymi alebo dolnými oblasťami mozgu), 146 Hz (ktorá rezonuje s mozgovou kôrou – podieľa sa na myslení, predstavovaní a tvorení), 292 Hz (rezonuje s ektodermom), alebo 584 Hz (ktorá rezonuje s endodermom).

Tiež sú to zároveň harmonické rezonancie, pomocou ktorých pracuje aj naša biológia. Toto je vlastne aj definícia kvantizácie a dôvod, prečo vo fyzike poznáme zákon zachovania energie, ale zákon zachovania hybnosti. Vždy je všetko vo svojich vlastných násobkoch. Podobne je to so záhadnou fibonnaciho postupnosťou, či čislom „„, od ktorého sa odvíja aj redukovaná planckova konštanta, od ktorej sa zasa odvíja vnútorný SPIN častíc, ktoré vďaka nemu prenášajú častice informáciu.

Príroda nám nemusí dávať zmysel, pretože je úplne absurdná, no to neznamená, že nevie čo robí. Práve naopak. Vie to veľmi dobre.

Ukončím to myšlienkou, ktorú raz použil Niels Bohr, keď správne zahriakol Einsteina v osobnej debate/hádke, aké mávali často pri diskutovaní kvantovej mechaniky. Eistein totiž stále trval na tom, že mu kvantové prepojenie nedáva zmysel, že jedna častica bez fyzického kontaktu s druhou predsa nemôže vedieť, čo tá druhá robí a rovnako mu nedával zmysel aj princíp neurčitosti, kedy zároveň vyslovil jeho slávnu myšlienku, že „Boh predsa nemôže hrať kocky“.

Dostal na to trefnú odpoveď, ktorá Einsteina v dobrom umlčala – „Prečo však hovoríš bohu čo má alebo nemá robiť?“

Záver – Fibonnaciho postupnosť, shumannova rezonancia a zvuk

My ľudia sme zaujímavé elektromagnetické bytosti, ktoré všetko vnímajú vo frekvenciách, hoci si to neuvedomujeme. Aj preto vzniklo staré porekadlo „vrana k vrane sadá„, hoci v skutočnosti by sa dalo modifikovať na „hladina dopamínu a oxytocínu sa u ľudí rozozná aj bez slov„.

A presne ako som to ukazoval účastníkom včera osobne na príklade s plátnom a dataprojektorom – aj ty si uvedom, že dvaja rovnakí ľudia môžu zachytávať rovnakú frekvenciu, no ak je ich pomer signálu ku šumu ovplyvnený, alebo ak je ich „anténa“ rozladená, výsledný signál bude odlišný.

Schumannova rezonancia má frekvenciu (počas noci) 7,83 HzFibonacciho postupnosť, od ktorej sa odvíja zlatý rez ide radom: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atď. Ak vydelíme 440 Hz 8, dostaneme 55, zatiaľ čo ak vydelíme 432 Hz číslom 7,83, dostaneme 55,17 a ak to urobíme pre frekvenciu 440 Hz, ktorá je dnes rozšírená (žiaľ) viac, dostaneme 56,19.

Môže byť aj toto dôvod, prečo prirodzené zvuky, aké používali naši predkovia, napríklad keď bubnovali, či hrali na naladenú strunu gitary, cítili príjemný pocit a ich hladina dopamínu bola dostatočne vysoká? Keď vydelíme 432 Hz číslom 7,83, rozdiel je len o 0,17 menej ako 55, ktorá je ako vidíš vo Fibonacciho postupnosti.

Nech si každý na otázku vyššie odpovie sám…

Zhrnutie a novinka – Mitochondriak 3.0

S radosťou dávam do popredia novinku – Mitochondriak 3.0, ktorých cieľ je jednoznačný – podpora mitochondrii a deutéria zbavenej vody!

Toto je dôvod, prečo sme do zariadení Mitochondriak 3.0 pridali už aj 760 nm vlnovú dĺžku (a do nového prototypu UV portable dokonca aj UV svetlo) a prečo sa Mitochondriak odlišuje – ide úplne vlastnou cestou a neriadi sa iba trendami!

Nové zasyLight zariadenia Mitochondriak® využívajú vlnové dĺžky v rozpätí od 336 po 900 nm, v závislosti od modelu

Polish_20240219_075302495

Všetky zariadenia EasyLight Mitochondriak 3.0 teda poskytujú minimálne 6 vlnových dĺžok, pričom 3 v spektre RED3 v spektre NIR, ktorých cieľom je ešte lepšie stimulovať štvrtý komplex v mitochondrii a produkciu ATP aj vody.

Tiina Karu Štúdia cytochrom C oxidaza aktivovaný červeným a infračerveným svetlom

Mitochondriak 3.0 mini od Easy Light - terapia červeným a infračerveným svetlom
Mitochondriak 3.0 mini

Priblížme sa prírode aj slnečnému svetlu a objavme svoj plný potenciál!

Mitochondriak®


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Štruktúra a chemické vlastnosti molekúl aminokyanínu znamenajú, že zostávajú v synchronizácii so správnym stimulom – ako je blízke infračervené svetlo. Keď sú elektróny vo vnútri molekúl v pohybe, tvoria to, čo je známe ako plazmóny, kolektívne vibrujúce entity, ktoré riadia pohyb v celej molekule. Stačí si prečítať nový článok ⠀  ⠀ V testoch na kultivovaných, v laboratóriu pestovaných rakovinových bunkách dosiahla metóda molekulárnej zbíjačky 99-percentnú mieru úspešnosti pri zničení buniek. Tento prístup bol tiež testovaný na myšiach s melanómovými nádormi a polovica zvierat sa stala bez rakoviny.⠀
  ⠀ A teraz si ešte predstavte, keby si tak uvedomili, že aj melanóm kože v skutočnosti dokáže byť slnečným červeným a infračerveným svetlom predchádzaný… To, že UV svetlo príde vždy o červenom a infračervenom má svoj dôvod. Rovnako ako ma dôvod, prečo voda s nízkou hustotu a vyššou rezonuje odlišné a tiež prečo sa rakovinové bunky v rezonancii tiež líšia. Či je infračervené svetlo v liečbe rakoviny jedine? Vôbec. ⠀

  Vedcom uniká ešte veľmi veľa. No je to prvý a nesmierne dôležitý krok, ktorý je pre väčšinu populácie sam o sebe nutnosť. Dodanie UV do hry však vec zmení ešte viac. Vedci však potrebujú svoje ďalšie štúdie aby si uvedomili, akú úlohu tam voda naozaj hrá a ešte viac, kým sa za ju zaoberať tipom vody, obsahom jej deutéria a jej hustotou. Pretože tie rozhodujú o tom, či zasvietenue červeného svetla na danú bunku pomôže alebo nie. ⠀  Vyhýbanie sa slnku a natieranie sa krémom naopak riziko zvyšuje. ⠀  Viac tu:⠀

  https://jaroslavlachky.sk/forum/postid/11579/

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov