Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

ENERGIA #5 ŠTVRTÁ FÁZA VODY

24.5. 202025285x6

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

EXKLUZÍVNA ZÓNA je známa ako ŠTVRTÁ FÁZA/PODOBA VODY. Voda má viacej podôb, ako bežne poznáme. VODA je MÉDIOM ŽIVOTA. Vieš o tom, že v odborných kruhoch sa VODA nazýva TEKUTÉ SLNKO? PREČO? Pretože je zdrojom energie pre život, rovnako ako SLNKO.

Keď sa NASA obzerá po živote na iných planétach, tiež najprv hľadá VODU a vhodné ELEKTROMAGNETICKÉ POLE, v ktorom voda nadobudne vhodné skupenstvo. NASA o tom veľmi dobre vie.

predchádzajúcom článku si videl, akú REZONANCIU máme na Zemi. Aj vďaka nej dokáže VODA rôzne „čudesné“ veci. Dnes ti ponúknem malý ZÁKLAD toho, čo by si mal o vode vedieť. Verím, že ti v mnohom otvorím oči. Odporúčam na úvod pozrieť si moje krátke video z úvodu.

Sumár článku:

 • Čo je to ŠTVRTÁ FÁZA VODY a prečo sa nazýva aj EXKLUZÍVNA ZÓNA?
 • Ako vyzerá ŠTVRTÁ FÁZA/PODOBA VODY?
 • Ako uloží FOTOSYNTÉZA vďaka vode do SACHARIDU energiu 2870 kilo Joulov?
 • Ako vyzerá skutočný REDOX SACHARIDUkoľko VOLTOV naozaj má?
 • Ako mení VODA svoje fyzikálne vlastnosti, keď sa nachádza v blízkosti REZONANCIE ZEME?
 • Aké svetlo voda ABSORBUJEPREČO?
 • Čo sa deje s VODOU, keď je v blízkosti PROTEÍNU?
 • Prečo nie je ATP hlavným zdrojom našej ENERGIE?
 • Čo naozaj poháňa naše TELO, keď ATP to nie je?
 • Čo je to TEPLO
 • Prečo je akýkoľvek DETOX nezmysel a ako naozaj vyzerá DETOX matky PRÍRODY?
 • Prečo by si nemal piť VODU s obsahom FLUÓRU a akú pozornosť má človek venovať pitiu vody ak je ZDRAVÝMLADÝ verzus CHORÝSTARÝ?
 • Čo naozaj v tele robí FLUÓR, CHLÓR, či BRÓM?
 • A omnoho viac

NAŠE TELO JE CELÉ Z VODY

O tom, že ľudské telo je tvorené takmer celé z vody vie každý. Všetky živé organizmy sú z vody, nie len človek. Ešte zo školy si pamätáme rôzne čísla, ako napríklad dve tretiny, 65%, 75%, apod., čo je svojim spôsobom pravda. Keď sa človek narodí, má v tele viac ako 80% vody. Keď je starý, má jej menej ako 60%. Nemyslíš si, že to môže súvisieť?

Dnes ti chcem ukázať iný pohľad na VODU a otvorím ti nové možnosti POZNANIA. Vety typu „75% z tela tvorí voda“, sa pre teba stanú nepresnými. Prečo?

„Je to rovnaké, ako keby vojdeš do malej, tesnej a prázdnej miestnosti. Budeš v nej iba ty, obklopený štyrmi stenami a nič iné. Keď potom prehlásiš, že väčšinu priestoru zaberáš TY, máš svojim spôsobom pravdu, však? Áno, ale iba na oko. Skús v nej zadržať dych a hneď pochopíš, že tam boli aj iné veci. Napríklad KYSLÍK. Rozumieš?“

Kyslík je veľmi maličký, naše oči ho normálne nevidia, no aj tak napĺňa naše pľúca, naše mitochondrie ho využívajú a bez neho by sme prežili iba zopár minút. Presne takto isto je to s VODOU. Pozri sa koľko VODY v tele skutočne máme, ak sa jej množstvo preráta na počet molekúl.

Mimochodom, voda obsahuje atóm KYSLÍKA aj VODÍK. Dva prvky, ktoré naše mitochondrie využívajú v DÝCHACOM REŤAZCI. Nie je to podozrivá zhoda náhod?

KOLOBEH VODY

Schválne som poznamenal, že vo vode je KYSLÍK aj VODÍK. V skorších článkoch som ti predstavil základ DÝCHACIEHO REŤAZCA, všetky tri MAKRONUTRIENTY v ich skutočnom SVETLE a rovnako základy ELEKTROMAGNETIZMU. Všetko to na seba nadväzuje. Pýtaš sa AKO?

Na čo väčšina ľudí pomyslí, keď sa spomenie ENERGIA v kontexte JEDLA? KALÓRIE. Na čo pri tom zabúdajú?

Každá potravina na svete sa začína FOTOSYNTÉZOU. Spomínaš na ten pekný KOLOBEH? Rastlinka vezme OXID UHLIČITÝ VODU (H2O), rozdelí ju na vodík (H) a kyslík (O), pridá sa vhodné SVETLO a vznikne GLUKÓZA. Živočíchy proces zvrátia a z vodíkaPOTRAVEKYSLÍKA, ktorý vdýchnu vytvoria nazad VODU a OXID UHLIČITÝ.

Molekula VODY (H2O) je tvorená atómom KYSLÍKA, ktorý drží dva atómy VODÍKA. Pri dopade SLNEČNÉHO SVETLA sa VODA (H2O) rozdelí na 2 ATÓMY VODÍKA (H+), jeden atóm KYSLÍKA (O) a dva ELEKTRÓNY. Tieto dva elektróny si spolu so svetlom rastlinka presunie do svojho PLODU, ktorý poznáš pod „odborným“ názvom POTRAVA.

Spomínaš na článok o VLNENÍ a Einsteinov fotoelektrický jav? FOTÓNY (svetlo) reagujú iba s ELEKTRÓNMI. Presne takýmto spôsobom, umiestni rastlinka vďaka slnku, elektróny z vody do svojho plodu. Preto všetky STROMY, RASTLINY, dokonca aj BAKTÉRIE potrebujú na život VODU.

„Živočíchy sú komplexnejšie a proces robia viac zložito. My berieme ELEKTRÓNYjedla (aj povrchu Zeme), ktoré presúvame na membránu MITOCHONDRIE, v ktorej vytvoríme VODU, vďaka ktorej môžeme transformovať ENERGIU po celom tele.“

TROŠKU MATEMATIKY PRE „LABUŽNÍKOV“

Nedávno som ti v článku ukázal, že všetko čo sa udeje medzi tým, ako sa v nás z vodíka a kyslíka vytvorí voda, sa nazýva GIBBSOVA ENERGIA (∆G, číta sa to ako „delta G„). Táto rovnica má vzorec: ∆G=∆H – T . ∆S. Dnes ti ukážem niečo ďalšie.

Určite si pamätáš rovnicu fotosyntézy:

(6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2), hoci po správnosti by mala vyzerať takto:

12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2+ 6 H2O. Vytvorená GLUKÓZA je to uprostred (C6H12O6). Kludne si to na obrázku skontroluj.

Na to, aby rastlinka vytvorila jednu molekulu GLUKÓZY, potrebuje zo Zeme vziať 12 molekúl VODY, z ktorých vďaka SLNKU odoberie 24 ELEKTRÓNOV. Spomínaš na REDOX (redukčno-oxidačný potenciál)? REDOX molekuly vody je +0,82 Voltov. Pri fotosyntéze sú jej elektróny prenesené na atómy UHLÍKA, z ktorých vznikne GLUKÓZA (SACHARID), ktorá má REDOX -0,42 Voltov. Vidíš ten skok vo výške REDOXU, keď si sacharid k sebe vzal ELEKTRÓNY?

Zdroj: Biofuel Research Journal 6 (2015) 227-235, Photoelectrochemical cells based on photosynthetic systems: a review

Z +0,82 Voltov sa stalo -0,42 Voltov (V). Rozdiel v ELEKTRICKOM POTENCIÁLI je 1,24 V. Tento rozdiel vytvorí ENERGIU rovnú 2870,2 kilo Joulov (kJ). [1] Joule je jednotka ENERGIE. Je to enormné množstvo energie, ktorú si uložila rastlinka do plodu vďaka VODESLNKU.

„Mimochodom, Joule je aj jednotkou TEPLA, ktoré si neustále vymieňame. Aj naše MITOCHONDRIE tvoria TEPLO.“

VODA & SHUMANNOVA REZONANCIA

Mal by si vedieť, že molekula VODY je dokonalý MAGNETICKÝ DIPÓL. Pýtaš sa, čo to znamená? Vysvetlím ti to veľmi jednoducho na obrázku. Voda má pozitívnu aj negatívnu stranu. Má teda „PLUS“ a „MÍNUS“ pól, podobne ako magnet, vďaka čomu na magnetické pole reaguje.

Obrázok z mojej knihy KVANTOVÁ BIOLÓGIA.

ELEKTRICKY NÁBOJ je základná vlastnosť HMOTY. Všetko, čo má nejaký elektricky náboj, musí reagovať na magnetické pole. SVETLO, alebo lepšie povedané REZONANCIA, prenáša elektrické aj magnetické pole, spomínaš? Preto som článok o vode zverejnil až teraz. Tu prichádza na radu shumannova rezonancia.

Patrí do krátkych rádiových vĺn, ktoré sa označujú ako ELF (vlny extrémne nízkej frekvencie). Shumannova rezonancia sa pohybuje v rozmedzí 7,83 až po cca 89 Hz. Toto je v rozmedzí ZVUKU. Takúto rezonanciu vysiela povrch našej zeme a rovnako jej „OZVENA“, ktorá pokračuje skrz atmosféru a mi ju „POČUJEME“. Lepšie povedané, náš MOZOG ju počuje. Ak mi neveríš, spýtaj sa na najbližšej návšteve svojho lekára, čo sú to ALFA VLNY MOZGU.

Presne takáto nízka rezonancia, vo forme ZVUKU, dokáže vplývať na molekuly VODY, ktoré sa stanú viac USPORIADANÉ a tým pádom dokážu lepšie šíriť ELEKTRÓNY. [2, 3] Viem, že táto veta znela pre niekoho zvláštne, no predstav si nasledovný príklad.

„Skús si doma položiť REPRODUKTOR poležiačky, daj naň FÓLIU a vylej tam VODU. Potom reproduktor zapni a sleduj, čo spraví ZVUK s VODOU. Voda sa stane akoby inou HMOTOU. Bude držať POHROMADE, VIBROVAŤ (REZONOVAŤ) do rytmu ZVUKU. Presne takto dokáže VODA na Zemi, ale aj v našom TELE prenášať ENERGIU.“

Vďaka tomuto nemusia rastlinky jesť. Stačí im spojenie so ZEMOU, VODASLNKO, aby mali neustále ENERGIU. Živočíchy sa po zemi hýbu a odpájajú sa od jej povrchu a taktiež nie sú nonstop na slnku. Preto musíme JESŤ. Toto je veľká chýbajúca PUZZLE skladačka pre mnohých ľudí, vrátane tých, ktorí veria, že kalórie sú všetko.

ŽIVOT je o neustálom TOKU ENERGIE. To je jeho PODSTATA. Prenos energie sa vo FYZIKE meria v JOULOCH a nie v KALÓRIACH a má to svoj dôvod. Vieš aký? Pretože ŽIVOT sa odohráva v OTVORENOM SYSTÉME a nie v UZAVRETOM. Kalórie majú opodstatnenie iba v uzatvorenom systéme.“

Vďaka shumannovej rezonanci sa voda stáva takmer 100% efektívnou v prenose energie. Teraz nadviažem na moje časté prirovnanie: „VODA MILUJE OHEŇ“. Čo má teda spoločné TEPLO, VODAENERGIA?

ATP NIE JE ZDROJOM ENERGIE

Aby si mal predstavu, tak bežný SPAĽOVACÍ MOTOR má efektivitu 14 až 25%. Toľko ENERGIE sa zo spaľovania paliva využije na pohon piestu. MITOCHONDRIA má pri spaľovaní GLUKÓZYMASTNEJ KYSELINY efektivitu 39 až 50%. [4] Celkom slušný rozdiel, čo povieš? Ani to však nedokáže vysvetliť obrovskú ENZYMATICKÚ AKTIVITU alebo ENERGETICKÚ POTREBU, akú naše bunky majú. Vieš, čo to znamená?

Myslím, že to bol Richard Feynman, ktorý kedysi povedal: „ak sa tvoja TEÓRIA nezhoduje z experimentálnym VÝSLEDKOM, tvoja teória je chybná.

V každej jednej bunke v ľudskom tele prebehne každú sekundu 100 tisíc chemických reakcií a podľa experimentov vieme, že ATP nepostačuje na ich ENERGETICKÉ pokrytie. Ak by ATP bolo zdrojom ENERGIE, muselo by porušiť DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON, čo nie je možné.

ATP je považované za zdroj „energie“, ktorý tvoríme zo spaľovania glukózy alebo mastných kyselín. Písal som o ňom v tomto článku, no o nedlho mu venujem aj samostatný článok. Na teraz ti však stačí vedieť toto:

Dodnes sa učí na školách, že naše MITOCHONDRIE spaľujú glukózu a tuk preto, aby z nich tvorili ATP, ktoré poháňa biochemické reakcie v tele. Vyšlo najavo, že to nie je pravda. [5] Tieto FAKTY sú známe ešte od minulého storočia, no zdá sa, že si vyžadujú viac VEDOMOSTÍ a hlavne prehodnotenie toho, čo o ľudskom tele vieme. Aj preto sa mnohé FAKTY dodnes často IGNORUJÚ.

Čo však tvoria MITOCHONDRIE okrem ATP? OXID UHLIČITÝ, VODUINFRAČERVENÉ SVETLO, ktoré sa odborne volá TEPLO.

ČO JE TO TEPLO?

Prečo tak často spomínam VODU v súvislosti s TEPLOM? Poďme na to logicky. Určite sa každý aspoň raz v živote dotkol horúcej šálky s čajom a opálil sa. Čo je to vlastne TEPLO?

Predstav si kopu ľudí zavretých v miestnosti. Teraz si predstav, že v miestnosti riadne PRIMRZNEŠ, aby im bola zima. Čo začnú robiť? TRIEŤ SA o seba, aby si vyprodukovali TEPLO. Keď si v zime zahrievaš dlane, tiež ich o seba TRIEŠ, však? Ale prečo?

Akýkoľvek POHYB vyžaduje vstupnú ENERGIU a rovnako nejakú ENERGIU uvoľní. Nezabúdaj, že ENERGIA neustále PLYNIE. Vždy platí, že ENERGIA, ktorú atóm príjme alebo využije, musí byť väčšia ako tá, ktorú vylúči. To je myslím logické. Ak budeš zarábať 500 eur, no tvoje výdavky budú 1000 eur, dlho neprežiješ. SVETLO, ktoré má najmenej energie z troch oktáv je INFRAČERVENÉ. Toto vylučujú atómy, molekuly aj ľudia najviac a takmer neustále.

Ak si ešte raz prečítaš úvodný článok o ELEKTROMAGNETIZME zbadáš, že SVETLO, ktoré má z našich troch oktáv najmenej energie, je infračervené. Toto svetlo je to, čo sa označuje ako TERMÁLNA ENERGIA (TERMÁLNA RADIÁCIA) alebo aj forma TEPLA. Preto máme prístroje s názvom TERMÁLNA KAMERA.

Už mi veríš, že všetko živé vylučuje TEPLO? V skutočnosti všetko, pokým nie je zamrazené na absolútnu NULU 0 Kelvinov (čo na zemi nie je možné), neustále vysiela okolo seba infračervené svetlo. Ak mi neveríš, nasledovný obrázok ti to objasní.

Určite si si tiež niekedy sadol na horúcu stoličku, ktorá bola dlho na slnku. Alebo si sa dotkol žehličky, či spomínanej horúcej šálky s čajom. Všetko sú to PREDMETY, ktoré tiež neustále ENERGIU ABSORBUJÚ a rovnako ju VYLUČUJÚ. Pamätaj si to. Teraz však späť k VODE.

MITOCHONDRIA TVORÍ TEPLO

Naše MITOCHONDRIE si berú dnu VODÍK, z ktorého odoberú ELEKTRÓNYPROTÓNY. Obe sú subatomárne častice, ktoré poháňajú dýchací reťazec. Čo je na nich zvláštne? ELEKTRÓNY sú veľmi ľahučké, pohyblivé a presúvajú sa veľmi rýchlo po membráne za kyslíkom, vďaka čomu vznikne VODA. Ale čo PROTÓNY?

Protóny sú 1839-krát ťažšie ako elektróny a v mitochondrii je ich veľmi veľa. Vďaka tesnej membráne mitochondrie, sú protóny „natlačené“ jeden na druhom, čo znamená, že sa tiež o seba TRÚ a produkujú TEPLO. Dochádza ti, kam tým mierim?

Moja ilustrácia MITOCHONDRIE.

Opäť si pozri moju ilustráciu. Presne kvôli tomuto má mitochondria svoje membrány. Zhromažďuje medzi nimi rozdielne množstvo elektrónov a protónov, vďaka čomu udržuje elektrický potenciál 30 MILIÓNOV VOLTOV. Takú silu má BLESK. Tiež si tvorí VODU, na ktorú vysiela SVETLO. Určite sa však pýtaš, ako dokáže VODA toto svetlo ABSORBOVAŤ, UCHOVÁVAŤ alebo VYUŽÍVAŤ?  

TEPLO, VODA, ENERGIA

Čo obsahuje molekula vody? KYSLÍK2 VODÍKY. Čo sa však stane, keď absorbujú dostatočnú ENERGIU vo forme SVETLA? Fotosyntéza dokáže VODU rozdeliť, no nie preto, že je FOTOSYNTÉZA v tomto špeciálna. Je to vďaka VODE samotnej.

Nezabúdaj, že FOTÓNY reagujú iba s elektrónmi a ELEKTRÓN môže SVETLO ABSORBOVAŤ. Písal som o tom v článku o VLNENÍ (ENERGIA #3). Takto sa šíri ENERGIAPRIESTORE. VODA má úžasnú schopnosť ELEKTRÓNY nie len uvoľniť, no vďaka ním môže aj absorbovať SVETLO. Presne ako si to videl aj u FOTOSYNTÉZY vyššie. Teraz ti prezradím niečo o ELEKTRÓNOCH, čo si navždy zapamätaj.  

„Všetky ELEKTRÓNY v celom vesmíre sú v podstate ROVNAKÉ. To, čo ich odlišuje, je SVETLO, ktoré si so sebou nesú.“ (Laicky napísané.)

Vieš čo je na tomto celom zvláštne? Voda svojou absorpciou pokrýva NAJENERGETICKEJŠIE SPEKTRUM SVETLA, aké na zemi máme. [6] UV, INFRAČERVENÉ a rovnako reaguje na ZVUK ZEME (shumannovu rezonanciu). Nie je to ďalšia zvláštna zhoda náhod?

Takto vyzerá SVETLO, ktoré zo slnka dopadá na Zem.
Obrázky z mojej knihy SPOZNAJ SVOJU BIOLÓGIU.

EXKLUZÍVNA ZÓNA alias ŠTVRTÁ FÁZA VODY

V tomto článku nechcem ísť príliš do hĺbky, bolo by to viac na škodu a preto nám bude stačiť meno Gerald Pollack a jeho výskum. [7] Gerald sa posledné roky venuje výskumu vody veľmi intenzívne a je to on, ktorý znovuobjavil jej tzv. ŠTVRTÚ FÁZU, ktorú nazval EXKLUZÍVNA ZÓNA. Exkluzívna zóna je v angličtine „EXCLUDE ZONE“, čo je v preklade „VYLUČOVACIA ZÓNA“. O chvíľu pochopíš, prečo ju takto nazval.

Schválne som napísal, že ju „znovuobjavil“, pretože sa nejedná o objav v pravom slova zmysle. Zmienky aj výskumy o iných štruktúrach VODY boli robené ešte v minulom storočí, no nemali sme také technológie a hlavne boli títo ľudia vo vedeckých kruhoch dosť ignorovaní. Asi preto, že mali zmýšľanie vymykajúce sa vtedajšej dobe a prichádzali s prevratnými HYPOTÉZAMI, na aké svet nebol pripravený a tak ostali nepochopení.

Len si tak pri VODE čítam o VODE 🙂

Gerald má vo svojej práci z môjho pohľadu veľa nedostatkov, v prvom rade pretože nevenuje pozornosť PIATEJ FÁZE VODY ani KVANTOVEJ MECHANIKE, no pre tvoje momentálne chápanie to bude bohato postačovať. Ak by som mal prirovnať jeho prácu ku známemu WINDOWSU, povedal by som asi toto.

Naše doterajšie znalosti o vode, ktoré pozná bežný človek, sú ako Windows 98. Ak si môj ročník (1992) alebo starší, vieš o čom hovorím. Bol to prelom, pretože bežné domácnosti zrazu mohli využívať počítače. Potom však prišiel Windows XP professional (akože Geraldova práca) a zrazu nikto nechápal, ako mohol predtým využívať 98-čku. Dnes však máme Windows 10 a tie predošlé nám už prídu ako z minulého tisícročia, či z inej planéty.“

Presne toto isté je s VODOU v súvislosti s nášim TELOM, ZDRAVÍM alebo VÝKONNOSŤOU. Bežné vedomosti o vode považuj za Windows 98. Práca Geralda Pollacka, ktorú ti z časti predstavujem aj dnes, ťa prenesie do úplne iného sveta Windows-u professional. Časom ti to všetko prepojím aj s ďalšími vecami a dopracuješ sa k Windows-u 10. Takto to bude napríklad aj v mojej knihe KVANTOVÁ BIOLÓGIA.

PROTEÍNY SÚ HYDRATOVANÉ

Teraz nadviažem na predošlý článok o PROTEÍNOCH. Už dúfam začínaš skutočné chápať, prečo volím postupnosť článkov akú volím. Proteíny boli druhé v sérií VZNIK ŽIVOTA a dozvedel si sa, že na planéte boli ako prvé a vždy idú ruka v ruke s vodou. Aj naše telo je celé z PROTEÍNOV a VODY.

Pamätáš si na moju ILUSTRÁCIU všetkých aminokyselín? Vyznačil som na nich aj rôzne VLASTNOSTI. Odporúčam si ich prezrieť v ČLÁNKU znovu. Teraz ti ukážem iba malú časť.

Na Zemi je iba 22 aminokyselín, z ktorých je však zložené celé naše telo v rôznych kombináciách. Je z nich naša KOŽA, ORGÁNY, dokonca aj HORMÓNY. Určite si niekedy počul napríklad o dôležitosti KOLAGÉNU, však? Je to najrozšírenejší proteín v tele. Vieš, že jeho dve hlavné ZLOŽKY z troch sú GLYCÍNLYZÍN? Pozri sa na obrázok vyššie, ako vyzerajú.

Toto je dôvod, prečo je naše telo z KOLAGÉNU, pretože je celý obkolesený VODOU.

Všimni si HYDROFILNÉ AMINOKYSELINY. Tie priťahujú VODU. Tiež sú tam aminokyseliny s POZITÍVNYM ELEKTRICKÝM NÁBOJOM aj NEGATÍVNYM. Už vidíš, prečo musí byť každý jeden proteín v ľudskom tele HYDRATOVANÝ? Voda k nemu doslova priľne.

Ak si to chceš lepšie predstaviť, vezmi dve sklá a nalej medzi nich vodu. Doslova sa zalepia vďaka vode. Až tak ku nim priľne. Alebo si spusti kvapku vody po POKOŽKE. Bude sa jej pekne držať a stekať po nej. Toto sa volá HYDROFÍLNOSŤ (túžba po vode). Na druhej strane taká teflónová panvica vodu odpudzuje. To je zas HYDROFÓBNOSŤ (neznášanlivosť vody).

Takýmto spôsobom sa voda v našom tele doslova „PRICUCNE“ k hydrofilnému POVRCHU (membráne buniek, mitochondrií, pokožke, kolagénu, …). Čo sa potom stane? Z navonok neusporiadaných molekúl VODY (H2O) sa stane USPORIADANÁ VODA (HO alebo H3O2), ktorá sa zbaví VODÍKA. Nasledovný obrázok je síce nepresný, pretože je vytrhnutý z kontextu mojej knihy, no trochu ti naznačí, ako to vyzerá.

Časť ilustrácie z mojej knihy KVANTOVÁ BIOLÓGIA

ŠTRUKTUROVANÁ VODA (KRYŠTÁL)

Keď sa pozrieš na moju kresbu molekuly vody ako DIPÓL, vidíš, že má KYSLÍK, ktorý drží dva VODÍKY. Má teda dvakrát PLUS a dvakrát MÍNUS. V tele sa s proteínmi začne vďaka jednému MÍNUS spájať a tým pádom jeden PLUS (VODÍK) pustí (respektíve pustí iba PROTÓN z neho). Predstav si to ako malé magnety.

„Normálne je molekula vody zložená z troch maličkých magnetov. Kyslík (väčší magnet) s dvoma MÍNUS pólmi, drží dva vodíky (menšie magnety) s PLUS pólmi. Potom sa kyslík spojí s proteínom a tým pádom musí jeden maličký vodík pustiť. Čo to pre nás znamená?“

V blízkosti proteínov sa začne hromadiť viac MÍNUS (viac KYSLÍKA) a jeden PLUS (VODÍK) je vylúčený ďalej. V blízkosti proteínu bude teda viac ELEKTRÓNOV (kyslík predstavuje negatívny el. náboj) a ďalej od neho viac PROTÓNOV. Dochádza ti kam tým mierim?

„Sú to ELEKTRÓNY, ktoré nás poháňajú a je to VODA, ktorá nám ich zabezpečuje. Preto fotosyntéza začína rozpolením VODY a absorpciou SVETLA a živočíchy vodu vytvoria NAZAD, aby mohli SVETLO absorbovať.“

No nie len to. Takýmto spôsobom VODA zo svojho okraja vytlačí všetko väčšie ako PROTÓN. Vodík je však najmenší chemický prvok a protón je najmenšia hmotná časť jeho atómu. Vieš, čo to znamená?

„Takýmto spôsobom sa VODA pri okraji proteínu zbaví všetkého. To sa týka protónu, niektorých minerálov ako SODÍK, či DRASLÍK, ale aj mnohých TOXÍNOV a neželaných látok. Takto vyzerá DETOXIKÁCIA MATKY PRÍRODY.

Toto je DETOXIKÁCIA, ktorú firmy predávajúce zázračné doplnky výživy a rôzne detoxikačné kúry, nechcú počuť. Ty ju už teraz poznáš. Je len na tebe, čo s tým spravíš.“

Preto Gerald nazval túto fázu ako EXCLUDE ZONE (v preklade VYLUČOVACIA ZÓNA). Už rozumieš?

Jaroslav Lachký, redox, detox

pH VODY

Predpokladám, že veľa z vás možno neverí tomu, čo práve čítali alebo si to len neviete nejako pripustiť, či vysvetliť, no mám jednoduchý dôkaz, takže žiadne strachy. Ten dôkaz sa volá pH. Určite to každý pozná.

V skratke – pH vyjadruje množstvo PROTÓNOV v ROZTOKU. [8] Čím je pH vyššie (viac ZÁSADITÉ/ALKALICKÉ), tým má roztok menej protónov a naopak, nižšie pH (viac KYSLÉ/ACIDÓZA) znamená viac protónov. Môžeš sa na to však pozrieť aj opačne. Vyššie pH znamená viac ELEKTRÓNOV a nižšie pH zas menej ELEKTRÓNOV.

Keď strčíš papierik na meranie pH do pohára s bežnou vodou nameriaš cca 7. Ak je však voda v HYDROFILNEJ nádobe, povedzme vhodný kov, pH bude všade rozdielne. V blízkosti steny nádoby bude vyššie a uprostred nádoby nižšie. Neveríš? Presne toto preukázal Gerald Pollack so svojim výskumom. [6]

Ba čo viac, keď zmeral pH v bunkách a rôznych častiach tela, výsledok sa potvrdil. V blízkosti membrány bolo pH vyššie, ako ďalej od nej. Možno by si sa mal pozrieť ešte raz na moju ilustráciu MITOCHONDRIE vyššie. Všimni si, že som tam vyznačil aj pH. Uprostred mitochondrie je vyššie a medzi jej membránami nižšie. Zamysli sa, nie je to náhodné.

Alebo si vezmi našu KRV. Naša krv je z 93% VODA. pH krvi je cca 7,4, čo znamená, že má viac ELEKTRÓNOV. Ak sa pH v krvi zmení iba o desatinu, zomrieš. Je to VODA, ktorá poháňa našu KRV.

(Dám ti aj malú domácu úlohu. Keď článok dočítaš dokonca, prebehni ešte raz predchádzajúci o SHUMANNOVEJ REZONACII a pozri si ako som opísal PLAZMU. Potom skús popremýšľať, prečo nazývam našu krv PLAZMOU. Ak na to prídeš, prečítaj si ešte raz SOLÁRNY MOZOĽ a premýšľaj tiež nad tým, prečo ti žily vystúpia na povrch, keď si vystavený slnku, ktoré vysiela veľa infračervenej farby.)

K vysvetľovaniu pH nateraz stačilo. Chcem však po tebe jedno. Už nikdy nenaleť žiadnym DIÉTAM, doplnkom, poradcom a neviem ešte komu, kto ti bude tvrdiť, že si moc „PREKYSLENÝ“, „ODKYSLENÝ“ a neviem ešte aký. Ver mi, že pH v každej časti tela je rozdielne a koriguje ho VODA.

„Ak si myslíš, že nejakou STRAVOU, doplnkom, kúrou alebo hocičím iným zmeníš svoje pH v tele, je to rovnaké ako myslieť si, že keď si v kúpeľni napustíš plnú vaňu vody, zavrieš dvere a zapáliš tam jednu sviečku, tak sviečka dokáže vyhriať vodu vo vani a zvýšiť jej teplotu. Chápeš? Je to nezmysel.“

INFRAČERVENÉ verzus UV a VODA

Vyššie si videl ako sa VODA usporiada a videl si aj jej absorpciu svetla. Absorbuje infračervenéUV svetlo. No nie hocijako.

„Keď je voda v blízkosti HYDROFILNÉHO PROTEÍNU, pri jeho okraji sa usporiada v niekoľkých vrstvách za sebou. Keď absorbuje infračervené svetlo s menšou energiou, usporiada sa ešte VIAC. Vytvorí sa viac vrstiev. Takto usporiadané vrstvy majú inú štruktúru, iné rozloženie atómov a absorbujú iné SVETLO. Tu prichádza na rad ich absorpcia vyššej energie. Usporiadaná voda potom absorbuje energetické UV.“

Dúfam, že si uvedomuješ, čo všetko ti práve odhaľujem, pekne kúsok po kúsku.

Naše telo si tvorí VODU vďaka mitochondriám. Táto voda obkolesí samotnú MITOCHONDRIU, ale aj BUNKY, v ktorej mitochondrie sú. 42% zo svetla, aké na povrch zeme zo slnka dopadá, je INFRAČERVENÉ. Toto svetlo preniká až 30 cm do tela. Toto svetlo sa ukáže ráno ako prvé a UV príde až neskôr. Presne toto svetlo voda v nás potrebuje, aby mohla dobre „PRILNÚŤ“ a mohla dodávať ENERGIU všade, kde treba.“

Teraz možno lepšie chápeš, prečo sa náš SOLÁRNY MOZOĽ (ochranná vrstva KOŽE) tvorí tak, ako som ti ho ukázal. Po tom, čo fillagrin absorbuje infračervené svetlo, pokožka ostane správne HYDRATOVANÁ. Takto si vrstvy pokožky nahromadia EXKLUZÍVNU ZÓNU (štvrtú fázu vody) a sú pripravené aj na absorpciu obrovskej energie z UV. Žeby ďalšia zhoda náhod, keďže UV na povrch Zeme prenikne neskôr ako infračervené? Ale kdeže, žiadna náhoda. Je to dôvod, prečo je naša BIOLÓGIA taká aká je a celé naše telo je na to ADAPTOVANÉ. Toto je zároveň aj tvojím opaľovacím krémom.

FLUÓR, CHLÓR, BRÓM alebo JÓD?

Zapamätaj si, že VODA má úžasnú SCHOPNOSŤ absorbovať obrovské množstvo INFRAČERVENÉHO SVETLA. Toto je jej prvotný ZDROJ, vďaka ktorému dokáže osamostatniť (uvoľniť) PROTÓNYELEKTRÓNY, ktoré môžu poháňať dôležité procesy v tele. [9]

Každý proteín v ľudskom tele potrebuje byť hydratovaný. Vyšlo najavo, že HYDRATOVANÝ PROTEÍN pracuje efektívnejšie, ako DEHYDRATOVANÝ. Naše mitochondrie pracujú vďaka VODEINFRAČERVENÉMU SVETLU so 100% efektivitou, hoci zo spaľovania GLUKÓZYTUKU získajú maximálne 50% efektivitu. [10]

Voda je veľmi dobrá v šírení ELEKTRÓNOV aj PROTÓNOV a teda aj ELEKTRICKÉHO PRÚDU. Ako poctivému čitateľovi ti na záver dám TIP, ktorý ti v mnohom pomôže.

Nikdy nepi vodu s FLUÓROM, a ak môžeš, vyhýbaj sa aj CHLÓRU a BRÓMU.

Predpokladám, že veľa z vás sa s tým stretlo, počuli ste možno niečo o tom, že sú to endokrinné disruptory a podobne, no málokto pozná skutočný dôvod, pretože narúšanie hormonálnej rovnováhy (toto robia endokrinné disruptory) je už iba vedľajší efekt. Dnes ti niečo málo naznačím. Dôvod, pre ktorý sú tieto prvky v tele nevhodné je, že sú to DIELEKTRICKÉ BLOKÁTORY. [11]

Pozri sa na periodickú tabuľku prvkov a všimni si, kde sa tieto prvky nachádzajú. Aby som ti to uľahčil, vyznačil som ich.

Všetky tri prvky patria medzi HALOGÉNY a všimni si, že vedľa nich sú prvky, ktoré sa vo veľkom nachádzajú v našom tele (dusík, kyslík, síra, selén, …). No tieto tri v tele prirodzene nie sú. Chceš vedieť prečo?

Týmto prvkom chýba vo valenčnej vrstve atómu presne jeden elektrón, čo znamená, že keď je pri nich nejaký iný ELEKTRÓN, PRIŤAHUJÚ HO. Keď sú vo VODE, vezmú jej ELEKTRÓN a tým pádom voda stratí schopnosť dobre šíriť ELEKTRÓNY aj elektrický prúd. [11] Daná časť tela začne strácať REDOX a zhorší sa jej funkcia. Toto je ich nevýhoda.

Všimni si však, že som nižšie vyznačil JÓD. Tento halogén je iný, má vysokú hmotnosť aj atómové číslo a vo vode spraví niečo iné. Chceš vedieť čo?

Jód je niečo ako obrovský MAGNET, ktorý pôsobí v dobrom na malé magnety (molekuly vody). Priblíži ich bližšie k sebe, čím v nich stimuluje ešte RÝCHLEJŠÍ prenos ELEKTRÓNOV, PROTÓNOV, aj ELEKTRICKÉHO PRÚDU. Nazýva sa to GROTHUSOV MECHANIZMUS. [12]

Teraz by pre teba nemalo byť prekvapením, že práve v MOZGU máme vysoký obsah JÓDU. Jód sa tiež nachádza vo veľkom v MORSKÝCH PLODOCH, ktoré náš druh konzumoval, keď sa mu v Afrike vyvinul mozog. Jód je tiež súčasťou hlavných hormónov ŠTÍTNEJ ŽĽAZY (T3T4), ktoré okrem iného kontrolujú aj telesnú teplotu a náš bazálny METABOLIZMUS, ktorý tak strašne milujú chronický „počítači kalórií“. Nič z toho nie je náhoda.

ZHRNUTIE

Verím, že ti tento článok v mnohom otvoril oči a hlavne ti dodal vedomosti k tomu, aby si nenaletel mnohým PREDAJCOM so sľubujúcimi zázračnými tabletkami, kúrami a neviem ešte čím všetkým.

Článok bol trošku rozsiahlejší, no bol potrebný. Je v ňom malý ZÁKLAD, ktorý potrebuješ o vode vedieť, ak chceš lepšie porozumieť SEBE, SVOJMU TELU, ZDRAVIU, VÝKONU, ale aj všetkému, čo sa okolo nás deje a ešte len bude diať.

Zapamätaj si tiež, že každý so zdravotnými problémami, ale aj starí ľudia, by si mali dať záležať na svojej STRAVE (tuk vytvorí viac vody v mitochondrii ako sacharid), ale aj na kvalite VODY, ktorú pijú. Na Slovensku máme výhodu veľmi kvalitnej VODY aj v potrubí. Nie je v nej ani fluór. Pre priemerného zdravého človeka postačuje takáto, hoci obsahuje malé množstvo chlóru. (Chlór je ťažší ako fluór a nespôsobí také problémy.) Ak má však človek vysoký REDOX a dostatok EXKLUZÍVNEJ ZÓNY, chlóru sa z tela ľahko zbaví. Podobne aj rôznych nečistôt.

Chorľavejšístarší ľudia v našom okolí (stred Európy) by z môjho pohľadu mali pouvažovať nad nejakým jednoduchým a lacným filtrom alebo kanvicou, ktorá odfiltruje aspoň FLUÓR, prípadne CHLÓR. V Českej republike sa totižto podľa viacerých záznamov (našiel som ich viac aj rozporuplných) fluór v pitnej vode stále vyskytuje, na rozdiel od Slovenska.

Zdraví a mladí ľudia si tvoria dostatok endogénnej vody sami a nad týmto sa nemusia extra zamýšľať. Postačuje im kvalitná strava, s prevahou kvalitných NASÝTENÝCH TUKOVPROTEÍNOV, s dostatkom morských PLODOV (prípadne aspoň vajíčok). K tomu ZVUK ZEME (shumannova rezonancia) a dve oktávy svetla, ktoré voda potrebuje (UVINFRAČERVENÉ). Samozrejme počas letných dní, ak tráviš čas vonku, na slnku, odporúčam piť každému, pretože vtedy tvoríme vody menej a využívame viac vodu v krvi.

!!! Avšak každý, kto používa vo veľkom moderné technológie a je obklopený umelým EM polom (nosí mobil vo vrecku bez ochrany, práca v kancelárií za počítačom, apod.), potrebuje piť vody viac. Čím viac ELEKTRONIKY a umelého vlnenia máš okolo, tým viac kvalitnej vody potrebuješ, bez ohľadu na vek alebo zdravie.

Na teraz myslím stačilo. Ak chceš svoj ŽIVOT prevziať do vlastných rúk a lepšie pochopiť všetkému o čom píšem už teraz, odporúčam ti moju KNIHU.

Rovnako ti odporúčam stiahnuť si môj EBOOK ZDARMA, ktorý som trošku INOVOVAL, „ošatil“ do nového a premenoval na: mini príručka „moderného“ BIO-HACKERA. V knižke toho bolo už dávnejšie viac, ako iba ochrana ZRAKU a myslím, že terajší názov to lepšie vystihuje 🙂 Obsahuje tiež zopár nových „vychytávok“.  

Pri kúpe KNIHY ho pripájam automaticky ako BONUS.

ODKAZY, LINKY, CITÁCIE a POUŽITÁ LITERATÚRA:

 1. John W. Moore, Conrad L. Stanitsk – Chemistry: The Molecular Science (str. 728)
 2. https://phys.org/news/2017-05-surprisingly-nanoscale.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cO67iiD5eyo
 4. Ruth Bulger – The Functioning Cytoplasm (str. 28-29)
 5. http://www.physiologicalchemistryandphysics.com/pdf/PCP39-1_ling.pdf
 6. Gerald H. Pollack – The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor
 7. https://www.pollacklab.org/
 8. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyslos%C5%A5
 9. https://physicsworld.com/a/infrared-light-could-create-hydrogen-from-water/
 10. Tony Hey – Einsteins Mirror
 11. https://www.engineeringtoolbox.com/liquid-dielectric-constants-d_1263.html
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Grotthuss_mechanism

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Bronislava píše:

  Ahoj,
  vidím, že zadávateľ otázku nedokončil a teda je zjavne rozdiel v tom, či je šungit priamo v nádobe z ktorej pijem? Kde teda má byť podľa teba umiestnený?
  Toto však nie je mojou otázkou, len ma to teraz zaujalo

  Mňa skôr zaujíma, ako si vodu upraviť, aby bola pre telo najlepšia počas celého dňa. Je vhodné vodu z kohútika prefiltrovať, napríklad cez toto a následne dať do chladničky?
  Viem, že vodu na SK máme kvalitnú, no v tomto období som si všimla a už som to aj zaznamenala v rôznych skupinách, že je voda chlórovaná trochu viac, ako zvyčajne asi pre covid?

  https://www.mall.sk/filtracne-kanvice-filtre/zeus-nadobovy-vodny-filter-oasa-ciry-cervena-vlozka-100002457618?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhsT3sSPr6d6XhBo0-foIsBj-4mnSulwhi4HdbVRud0aT1o1aNxV2cxoCW7sQAvD_BwE

  Tiež ma zaujíma, či sa dá voda nejako zlepšiť, okrem jej teploty?Už som sa tu dočítala, že má mať cca 4 stupne, no má zmysel využiť rôzne harmonizátory, alebo nejaké kryštály na jej úpravu? A posledná moja otázka znie, ľudia na základe Masaru Emota a jeho objavov si zvyknú na džbán napríklad napísať nejaké pozitívne slová, prípadne nalepiť kvet života, myslíš, že to má význam?

  Vopred ti ďakujem za odpoveď, alebo nasmerovanie a ospravedlňujem sa vopred, no zrejme budem mať viac otázok, keďže som tu úplne nová a som úplne ohúrená tým, čo sa u teba dozvedám, tak to vstrebávam postupne a snažím sa z toho nejako vysomáriť 😉

  • Ak využívate kamene alebo kryštáli, osobne ich radšej umiestnim niekde ku zdroju a nie v osobnom kontakte. Teda ho môžete mať napr. pri TV, rádiu, atď., no nie na náhrdelníku alebo vo vode. K druhým otázkam, možno ťa teraz trochu prekvapím, no ver, že až daným slovám časom porozumieš, ušetria ti mnoho peňazí za to, čím budeme médiami a modernými BIOhackermi „bombardovaný“ v najbližších rokoch ohľadom rôznych vychytavok,…

   Nesústreď sa na to, ako štruktúrovať vodu, ktorá ti vide z kohútika, no si stred sa na vodu, ktorá je v tebe. Na prvom mieste je voda, ktorou je naplnený tvoj mozog, na druhom mieste deuteria zbavená voda, ktoru tvoria tvoje mitochondrie ak Sú zdravé a až potom prichádza na radu voda, ktorú piješ.

   (samozrejme ak máš vážne problémy, vtedy sa veci menia, no priemerný človek ich nemá)

   Toto teda platí pri štruktúrovaní vody, ako sa to teraz už do čítaš rôzne v blogo sfére a bude toho viac a viac. V prvom rade sa teda sú stred na seba, to č robíš a aká je voda v tvojom mozgu a ako pracujú tvoje mitochondrie a až potom na to, či a ako potencionálne upraviť pitnú vodu (infračerveným svetlom, magnetom,…).

   Odporúčam pozrieť na toto fórum, dnes som odpovedal na zaujímavú otázku o Migréne, ktorá sa týka práve vody a tohoto co čítaš. Dá ti to veľa.

   https://jaroslavlachky.sk/clenska-zona/forum/postid/4474/

   Čo sa potom chlóru týka, ak máš naozaj zlu vodu, môžeš zvážiť nejaký obyčajný filter, no pri chlore stačí vodu nechať odstáť. No za filter nič nedáš a od filtruje aspoň nejaké veľké častice, ktorú sú ozno v potrubí.

   Čo sa zlepsenia teda týka, využi radšej všetky veci na seba. Chod ty von a buď bosá (magnetizmus = harmonizator), vystav sa slnku a „nemíňaj“ tento čas na vodu v pohári. Efekt bude dramatický. 🙂 A k tej poslednej časti, s pozitívnym textom a afirmaciou, určite áno. Tvoja mentálna stránka je veľmi dôležitá. Ľudia sú jediný cicavce na planéte, ktorý doslova vytvára svoju realitu okolo myšlienkami.

   Či už je to formou denníka, alebo takto, určite ti len prospeje ak budeš takto pozitívne viesť dialóg alebo monológ sama so sebou alebo si písať odkaz 🙂

   P.s. Super, že si napísala sem do komentára, takto sa najrýchlejšie dostaneš k odpovedi. Určite pokračuj v čítaní a zbieraní informácií. Viem, že ich tu je veľa, a budú pribúdať stále, no každý kto „naskočí na vlak“ už najväčší kus práce odviedol iba tým.

   Tiež odporúčam využívať fórum a kľudne popozeraj aj tam. Je to veľmi rýchli a efektívny spôsob, ako sa posunúť. Držím palce Bronislava.

   • Bronislava píše:

    Wow, veľmi krásne ti ďakujem za tvoju bleskovú a obsiahlu odpoveď.
    Áno, všetko, čo spomínaš som už začala pomaličky praktizovať (chlad, grounging aj slniečko) po vypočutí niektorých tvojich článkov, tak už postupne, ako si to nastavujem do bežného života sa snažím pridávať ďalšie detaily, ako strava, voda atď. Idem sa teda vrhnúť na ďalšie štúdium, nakoľko chápem, že všetko so všetkým súvisí a človek to musí vstrebať postupne.
    Ešte raz ti ďakujem za tvoj čas ☀ Broňa

    • Rado sa stalo Broňa. A veľmi ma teší, že veci dávajú zmysel ako v praxi a pocitovo, tak aj v hlave postupne

     Určite pokračuj v štúdiu, ved ako sa vraví, čas na štúdium a pre seba je najlepšou investíciou, ktorá sa v budúcnosti vráti. Pozdravujem

 2. Vlado píše:

  Ahoj. Rád by som sa opýtal na názor o pití sungitovej vody. Dakujem

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov