Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom v predaji

Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom je od dnes v predaji >>

KB #15 Epifýza ako tretie oko a mozgomiešny mok

1.9. 20222103x6

Prečo je naša epifýza reálnym tretím okom? Ako vyzerajú 3 vstupy, ktoré z prostredia dostáva a ako epifýza štruktúruje vodu v našom mozgu?

Je naozaj naša epifýza reálnym tretím okom? Áno je, no väčšina ľudí to nedokáže vysvetliť. Ja ti dnes ukážem reálny kvantovo biologický dôvod a tiež ti ukážem, ako presne naša epifýza funguje, ako vyzerajú 3 vstupy, ktoré z prostredia dostáva a ako následne epifýza štruktúruje vodu v našom mozgu.

Tiež sa pozrieme na to, čo našu epifýzu zanáša (intoxikuje), čím ju môžeš aspoň z časti začať hneď „detoxikovať“ a tiež sa pozrieme na praktické kroky a postupy, ktoré si musíš vziať k srdcu. Poďme na to!

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho na stránke s PODCASTAMI.

P.P.S Pozor – Novinka!

Možnosť zakúpiť si dôležitý webinár na tému Spánok a Regenerácia.


Webinár - Spánok, bdenie a regenerácia titulka
Webináre
Ako znie heslo Inteligentného človeka? "Chceš byť Zdravý a podávať lepší Výkon? Chceš zvládať viac Stresu? OK...tak sa zameraj na regeneráciu a teda na SPÁNOK!" Spánok je…

Informácie v tomto webinári Vám raz a naždy zmenia pohľad na regeneráciuspánok!


SUMÁR ČLÁNKU

 • Ako vyzerá a pracuje naša epifýza a kde sa nachádza tzv. Epifýzny výbežok?
 • Ako vyzerajú vstupy, ktoré epifýza dostáva a ako následne tvorí tsunami?
 • Ako je epifýza prepojená s okom, srdcom, krvou a povrchom Zeme?
 • Prečo naša epifýza nemá mozgovú bariéru a prečo je ponorená vo vode?
 • Aký je reálny vzťah medzi mozgomiešnym mokom a epifýzou?
 • Prečo aj ako niektoré veci spôsobujú „zanášanie“ epifýzy a ako jej pomôcť?
 • A ešte o mnoho viac!

Pekné, laické video o epifýze

Začnime pekným videom. Pripájam ho nižšie, pod ďalším odstavcom. Video je krátke, sú v ňom aj anglické titulky, ktoré verím pomôžu, no ide hlavne o to, aby si videl malý náhľad do mozgu a konkrétne do epifýzy (šišinky). Vo videu odporúčam pozrieť hlavne úsek medzi 1:45 až 2:15 minútou, pretože v ňom vidíš mozgové komory:

2 laterálne a následne 3. mozgovú komoru, do ktorej vteká mozgomiešny mok (o ktorom si niečo čítal aj naposledy). V týchto pár sekundách vidíš, ako to vyzerá, no čo je zaujímavé je, že táto tretia mozgová komora obsahuje epifýzny výbežok (niečo ako malú vydutú dutinu), ktorý siaha do epifýzy. Presne takýmto elegantným spôsobom je naša epifýza v kontakte s 3. mozgovou komorou a mozgomiešnym mokom a tiež aj s hypotalamomthalamom (k tým sa dostaneme inokedy).

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Čo je to epifýza

Epifýza, tiež známa ako „šišinka“, je malá žľaza s vnútornou sekréciou, ktorá sa nachádza na zadnej časti tretej mozgovej komory, čo je priestor v mozgu naplnený mozgomiešnym mokom. Epifýza sa vyvíja zo strechy diencefala, a nachádza sa za treťou mozgovou komorou v strednej časti mozgu (medzi dvoma mozgovými hemisférami). Jej názov je odvodený od tvaru, ktorý je podobný šiške (latinsky pinea).

Priznám sa, že osobne je mi blízke označenie ako šišinka, tak aj epifýza, no v článku budem používať slovenský názov epifýza. Epifýza je tiež jediná endokrinná žľaza (žľaza vylučujúca hormóny), ktorá je v priamom kontakte s vonkajším svetom a vníma, keď sme vystavení svetlu, podobne ako svetelný senzor bezpečnostného typu. Epifýza je síce uhniezdená hlboko v našom mozgu, ďaleko od akéhokoľvek priameho prístupu k svetlu, no vníma ho prostredníctvom nervových dráh siahajúcich zo sietnice.

U ľudí pravdepodobne vníma svetlo prostredníctvom špeciálnych receptorov v zadnej časti našich očí, cez sietnicu, ktoré v skutočnosti neposkytujú videnie, ale diktujú a resetujú naše cirkadiánne rytmy (SCN). [R, R] Tieto bunky už väčšina ľudí pozná, pretože súvisia s melanopsinom, skrz ipRGC (Vnútorné fotosenzitívne gangliové bunky sietnice). O melonpsine bude mimochodom v tejto sérií už čoskoro samostatný článok.

Dokonca aj nevidiaci majú cirkadiánny rytmus, čo naznačuje, že epifýza spolu s ďalšími neurologickými vstupmi vrátane SCN môže nahradiť tieto špeciálne bunky v našom oku. Aj preto je epifýza označovaná slangovo ako Tretie oko, čo však nie je ďaleko od pravdy, ako hneď zistíš.

Epifýza ako tretie OKO u niektorých nižších živočíšnych druhov


U niektorých zvierat – napríklad chameleónov – vníma epifýza svetlo dokonca priamo cez lebku.

Parietálne oko, tiež známe ako tretie oko, je súčasťou epitalamu prítomného u niektorých stavovcov. Oko sa nachádza v hornej časti hlavy, je fotoreceptívne a je spojené s epifýzou, reguluje cirkadiánny rytmus a produkciu hormónov pre termoreguláciu. Otvor v hlave, ktorý obsahuje oko, je známy ako pineal foramen alebo parietálny otvor, pretože je často uzavretý temennými kosťami.

Každý, aj laik, však vie, že my ľudia žiadny otvor na hlave nemáme a naopak, máme lebku, cez ktorú len tak akékoľvek svetlo neprenikne (trochu červené a infračervené). Ako teda matka príroda zabezpečila u ľudí, aby naša epifýza dostávala stimul a dokonca ho aj viac využila?

My ľudia sme totižto komplexný živočích ako akýkoľvek iný na tejto planéte. No a práve preto využívame trochu komplexnejšie neurologické dráhy a epifýza, epifýzny výbežoktretia mozgová komora je miesto, kde to všetko začína. Hneď sa dozvieš ako.

Epifýza je naše reálne tretie OKO

Ak sa niekoho v alternatívnej medicíne, či v inej tradičnej medicíne spýtaš na naše tretie oko, väčšina ho pozná a to je dobré. Avšak iba málokto mu naozaj, skutočne rozumie, z kvantovo – biologického hľadiska a to je škoda. Epifýza je totižto reálne kvantové tretie oko, ktoré vníma signály nie len zo svetla a z oka, ale aj iných aspektov poľa.

Vďaka týmto signálom využíva fonóny aj fotóny, ktoré do nej vstupujú, z ktorých tvorí koherentný výstup pre tretiu mozgovú komoru a celý neokortex. Teraz možno lepšie pochopíš, prečo bol článok o 4 silách vesmíru veľmi dôležitý.

Prezradil som ti v ňom, že tvoja biológia využíva každú jednu silu, aká je vo vesmíre a myslel som to smrteľne vážne. 2 jadrové sily (slabá a silná sila) sú momentálne pre väčšinu z vás príliš (k tým sa dostaneme v budúcnosti, no píšem o nich a mitochondriách aj v mojej druhej knihe, ak ťa to zaujíma už teraz), no gravitácia a elektromagnetická sila je niečo, čomu už musí pochopiť každý z Vás.

Keď si na moment predstavíš svoje oko, mal by si si uvedomiť, že doň prichádza istý vstup (v tomto prípade EM vlnenie alias svetlo), na základe ktorého aj kvality forotereceptorov a polovodičov v oku tvoj mozog znovu pretvorí realitu, ktorú ty interpretuješ ako to, čo vidíš.

Inými slovami, to, čo ty vidíš a považuješ za realitu (obraz), je iba tvoja realita. Je to tvoj obraz! Tvoj sused, či kamarát má zasa svoju realitu, pretože sa môže nachádzať v inom poli a do jeho oka môže vstupovať iné EM vlnenie. Stačí ak pomyslíš na slepého človeka. Môže stať vedľa teba, no jeho realita a OBRAZ bude iný.

No a rovnako ako naše oči, aj naša epifýza dostáva signály zo svetla skrz oko, no tiež aj z gravitačného poľa a magnetizmu. Inými slovami, naša epifýza vníma naše okolité pole, ktoré je vyskladané zo 4 okolitých síl, na základe ktorého miesto vizuálneho vnemu tvorí štruktúru a flow mozgomiešneho moku v mozgových komorách, ktorý následne rozhoduje o výkone celého mozgu.

Epifýza, kalciové kryštály a magnetizmus krvi

Pozrime sa teda na jednotlivé vstupy. Od začiatku 21. storočia, odkedy bola epifýza preskúmaná bližšie vieme, že obsahuje zaujímavé kryštáli z kalcitu. Kalcit je minerálny bio-kryštál, ktorý pozostáva iba z vápnikauhlíka a kyslíka. Pre vedcov bol tento objav pomerne zaujímavý a predpokladali, že aj práve vďaka tomuto objavu kryštálu je naša epifýza schopná napr. piezoelektriny. [R, R]

Pre mňa osobne sú však dôležitejšie 2 veci a to, že za prvé, podobné kryštály máme vo vnútornom uchu, vďaka ktorým vnímame priestorovú orientáciu, akceleráciu a teda našu priestorovú orientáciu/polohuDruhá vec je, že vnútro našej epifýzy je schopné reagovať na magnetické pole. Nezabúdaj, že magnetické pole vždy sprevádza v kolmom smere aj elektrické a opačne.

Asi sa pýtaš, čo to znamená v ľudskej reči a tak hneď objasním. Za prvé, vďaka týmto kalcitovým kryštálom naša epifýza reaguje na gravitačné pole a teda aj na to, keď si povedzme ľahneme verzus stojíme, no tiež keď žijeme povedzme v dome, blízko povrchu Zeme verzus v Mrakodrape na 120 poschodí, ďaleko od povrchu Zeme. To je prvý dôležitý bod.

No a druhý je, že naša epifýza reaguje aj na magnetické pole Zeme a krvi. Nezabúdaj, že naša krv je plná kyslíka a hemoglobínu, pričom okysličený (nazýva sa oxyhemoglobín), ktorý ide zo srdca cez tepny je diamagnetický, zatiaľ čo odkysličený (nazýva sa deoxyhemoglobín), ktorý ide do srdca cez žily je paramagnetický. To znamená, že tieto magnetické siločiary spolu reagujú a tvoria ďalšie magnetické polia. No a zhodou náhod, naša epifýza dostáva impulz z dôležitého horného krčného ganglia (HKG), ktorý ovláda náš sympatický aj autonómny nervový systém, ktorý leží tesne nad srdcom s plne prekrvenými hrubými artériami, kde tieto magnetické siločiary tvoria silné magnetické pole (MP). [RR]

HKG obsahuje neuróny, ktoré dodávajú impulzy mnohým cieľovým orgánom v hlave, vrátane epifýzy. Inými slovami, skrz tieto sympatické neurónové dráhy je naše srdce a magnetická krv napojená na epifýzu, ktorá vďaka toku krvi vie, kedy ležíme, stojíme, bežíme, bdieme a spíme.

Práve preto sa tvoj tlkot srdca prirodzene cez deň zvyšuje, zatiaľ čo v noci klesá. Keď je tlkot a tlak vyšší, cez srdce a artérie prúdi viac krvi s hemoglobínom a magnetické pole siahajúce z nich logicky vzrastá. V noci sa ti naopak tlak aj tlkot srdca znižuje, ty si vtedy zároveň ľahneš a magnetizmus krvi klesá, no naopak ten z povrchu Zeme, ktorý je zrazu pri tvojej hlave, stúpa.

Takto naša epifýza vníma pole okolo nás, vrátane EM vĺn v spektre viditeľného svetla skrz oko a post-sietnicové nervové dráhy, gravitácie a magnetického poľa. Následne potom epifýza skrz epifýzny výbežok a všetky tieto koherentné vstupy tvorí niečo ako obrovskú Tsunami vlnu s názvom Fonón, čím stimuluje flow mozgomiešneho moku v tretej mozgovej komore a tiež mok „excituje“.

To znamená, že zvýši jeho hladinu energie. Dokáže v ňom uvoľniť voľné elektróny, ktoré následne podľa špecifických dráh (o ktorých sa budeme baviť inokedy a hlavne čoskoro vo webinároch), zásobuje nervové dráhy vrchnej časti neokortexu, ktorá nás robí najvyspelejším druhom na planéte.

Krvná mozgová bariéra a vodíkové väzby vody

Avšak toto pole, aké epifýza vníma, by v normálnych podmienkach malo byť prirodzené (Shumannova rezonancia a groundingslnečné svetlo). Práve preto je dôležitá chôdza na boso alias grounding, pretože tvoje polovodivé chodidlo dokáže skrz magnetizmus Zeme vyslať magnetický stimul do srdca, čo následne skrz nervy vníma aj epifýza a tak vie, aká časť dňa je.

Slnečné svetlo cez tvoje oko tiež regeneruje počas dňa vitamín A aj melanopsin (ak ti pracuje Bazanov efekt) a zároveň potláča sekréciu melatonínu, no rovnako tiež rozpoluje vodu v tvojom mozgomiešnom moku, vďaka čomu uvoľňuje kyslík a elektróny do neokortexu.

Možno teraz lepšie chápeš, prečo naša epifýza, ako jedna z mála časti mozgu, nemá žiadnu mozgovú bariéru. [RJej „bariérou“ je totiž samotný mozgomiešny mok, alias voda. Táto voda totižto potrebuje absorbovať fonóny a solitóny prichádzajúce z oka, hlavy, aj krvi na to, aby adekvátne „nalomila“ vodíkové väzby v mozgomiešnom moku, ktorý následne prenáša energiu aj informáciu do ďalších časti mozgu, s ktorými je v kontakte.

Nezabúdaj, že tekutá voda osciluje a mení svoje vodíkové väzby vo femtosekundách, pričom dokáže byť kvazikryštál, ak má na to podmienky, no a v tvojom mozgu ich má.

Len si predstav, že by si na dlho zadržal dych a ponoril sa pár metrov pod hladinu, niekde pri mori. Skús si to na moment vybaviť. Máš? Pokračujem… Teraz si predstav, že máš pekné otvorené oči, dych zadržaný a teda sa aj tvoj tlkot srdca pekne spomalí a ty cítiš všetko kolo seba – cítiš dokonca aj svoje končatiny, ako cez ne prúdi krv, ako ti tlčie srdce (interocepcia).

Ak by v tejto chvíli niekto z hora nad hladinou svietil svetlom, vnímal by si to. Tiež by si vnímal, ak by niekto pár metrov od teba hodil do vody balvan. Rovnako by si vnímal, ak by povedzme kilometre pod hladinou vrela sopka, pretože by si cítil otrasy. Rozumieš?

No a presne tak, ako by si sa cítil ty pod hladinou so zadržaným dychom, sa cíti tvoja epifýza pred treťou mozgovou komorou, kde pláva v mozgomiešnom moku bez akejkoľvek inej bariéry. Presne preto ju Evolúcia nevybavila mozgovou bariérou. Bola by len na škodu. Príroda chce, aby bola epifýza dokonale odhlučnená. Vďaka ponoreniu epifýzy do vody jej príroda totiž zabezpečila veľmi dobrý pomer tzv. signálu ku šumu.

Pomer signálu k šumu alias prečo epifýza pláva vo vode

Pomer signálu k šumu (z angličtiny skratka SNR – sound to noise ratio) je miera používaná vo vede a strojárstve, ktorá porovnáva úroveň požadovaného signálu s úrovňou šumu v pozadí. SNR je definovaný ako pomer výkonu signálu (prichádzajúceho vlnenia/zvuku) k výkonu šumu. Tento pomer býva vyjadrený v decibeloch (skratka dB), čo určite poznáš, pretože sa ním označuje bežne zvuk/hlasitosť. [R]

Pomer vyšší ako 1:1 (väčší ako 0 dB) označuje viac signálu ako šumu. No a ako v strojárstve a elektronike, tak aj v našom tele chceme tento pomer vyšší. Laicky si to predstav, ako keby si bol na diskotéke, kde je veľký hluk okolo (šum), pričom by ti partnerka niečo vravela (signál). Ak by bol šum (hluk) vysoký, signál (partnerkin hlas) by si nezachytil a pomer by bol nízky. Rozumieš?

Teraz sa zasa zamysli nad tým, ako sa cítiš, keď sa vo vani ponoríš do vody aj s hlavou. Zrazu zmizne všetok zvuk/šum. Voda je totižto dokonalá faradayova klietka, ktorá pohlcuje vlnenie a teda aj zvuk/šum. Vďaka tomu je naša epifýza pekne odhlučnená, no nie izolovaná.

Teraz ti ešte ukážem zopár čudných pojmov a čísiel, no vysvetlím to aj laicky. Nemusíš sa báť, že sa budeme venovať vzorcom alebo niečomu podobnému, takže iba čítaj ďalej a sleduj. Tak napríklad tvoje ucho počuje zvuk (mechanickú vibráciu vzduchu) od cca 0 dB po cca 90 dB, pričom daná jednotka dB sa dá premeniť aj na výkon na meter štvorcový. Je to logaritmický vzťah.

Keď premieňame decibeli vyzerá to takto. Prah počutia má priradenú hladinu zvuku 0 decibelov (skrátene 0 dB); pričom tento zvuk zodpovedá intenzite 1*10-12 W/m2. Zvuk, ktorý je 10-krát intenzívnejší (1*10-11 W/m2), má priradenú hladinu zvuku 10 dB. Zvuk, ktorý je zasa 100 krát silnejší by mal 1*10-10 W/m2 a jeho hodnota je 20 dB. 1000 krát silnejší zvuk by mal intenzitu 1*10-9 W/m2 a 30 dB, atď. Určite vidíš ten logaritmický rozdiel.

Dôvod prečo ti to ukazujem je ten, že 1 W/m2 je 0,1 mW/cm2 (miliWatt na centimeter štvorcový). No a jednotka intenzity mW/cm2 je ti verím povedomá, pretože sa udáva aj pri moderných infračervených paneloch a tzv. RLT (Red Light Therapy).

To, čo sa ti teda snažím ukázať je to, že rovnako ako aj svetlo alias EM vlnenie, tak aj zvuk (mechanická vibrácia), ktorá sa môže šíriť či už vzduchom, kryštálom, ale aj vodou, prenáša istú energiu a má teda istú intenzitu. Taký infračervený panel, ktorý môže mať pozitívne zdravotné benefity má nejakú intenzitu, no rovnako to je aj pri umelom Elektro Magnetickom Vlnení (skratka uEMP). Pozri napr. na toto moje domáce meranie obyčajného Notebooku pripojenom na wifi v úspornom režime.

Mozgomiešny mok okolo epifýzy vplýva na jej výstup

Keďže je dnešný článok dlhší, ako som pôvodne chcel, nebudem to už naťahovať. Verím, že základné vodítka máš, na domácu úlohu nad tým premýšľaj a teraz ti to ešte zopakujem a niečo doplním. Nabudúce na to nadviažeme, keď sa budeme baviť o Vápniku, melanopsine a našich kostiach, neskôr o neurónoch, regenerácií tkanív a aj o spánku.

Naša epifýza, ktorá je veľmi dôležitá v regulácií cirkadiánneho rytmu, spánku aj produkcii melatonínu, je ponorená v mozgomiešnom moku. Epifýza v sebe obsahuje pinealocyty, vďaka ktorým produkuje melatonín. Tiež obsahuje kalcitové kryštály, ktoré reagujú na gravitačné pole a rovnako reaguje na svetelný stimul z oka, aj magnetizmus Zeme a našej krvi. Všetky tieto vstupy v epifýze tvoria niečo ako koherentný VÝSTUP alias obrovskú tsunami vlnu. Ak si nespomínaš ako táto vlna môže vzniknúť a vizerať, zopakuj si článok o fonónoch, kde si mal aj krátke Youtube video.

Túto vytvorenú „tsunami vlnu“ epifýza prenáša priamo cez epifýzny výbežok do tretej mozgovej komory, do ktorej sa napúšťa cez choroidný plexus mozgomiešny mok.

Tento mok následne vďaka výstupu epifýzy naberá istý smer aj energiu, ktorú potom prenáša do ďalších častí mozgu, ktoré obmýva. Presne preto je naša epifýza reálnym tretím okom, hoci to väčšina ľudí nedokáže vysvetliť. Ty už teraz poznáš reálny kvantový dôvod a čoskoro sa toho dozvieš viac.

Komunikácia však pôsobí obojsmerne. Z častí tela skrz vodu do epifýzy, a aj z epifýzy do vody. Práve preto sa aj samotný melatonín z epifýzy pod rúškom tmy a chladu dostáva do mozgomiešneho moku. Prechádza tam mimochodom cez epifýzny výbežok. Áno, dobre čítaš. Veľa ľudí o tom nevie, no väčšina hormónov vyprodukovaných či už v hypofýze, ale aj epifýze, prechádza priamo do vody (mozgomiešneho moku) a až odtiaľ do krvi (ak treba).

Táto voda totiž robí niečo ďalšie a zaujímavé, pretože sa víry. O tomto sa budeme baviť viac v ďalších článkoch a hlavne vo webinároch s členmi, kde sa pozrieme na to ako funguje náš spánok aj ako ho zlepšiť, no tebe na teraz poviem toto:

Flow a smer mozgomiešneho moku rozhoduje o tom, či bdieme alebo spíme a aj ako dobre bdieme (koľko energie teda máme) a ako dobre spíme (ako dobre sa zredukujeme na ďalší deň). No a flow aj smer moku má pod kontrolou epifýza.

Pre mňa osobne bol aj toto dôvod, prečo som si v minulosti uvedomil, že život ako taký vznikol prioritne v spánku, pričom až neskôr vyvinul bdenie a následne aj vedomie. Nemusíš sa báť, čoskoro týmto slovám pochopíš lepšie, no v podstate ti ukazuje, že spánok, nervová sústava súvisia s tým, ako prúdi voda v oceánoch, kde sa život začal!

Pole, epifýza a melatonín

Na záver sa dostávame aj k zhrnutiu a praktickej rade ohľadom štrukturovaní vody v tele. Ako ti teda asi došlo, tvoje pole (prostredie) je veľmi kľúčové a rozhodujúce. Čo sa gravitácie týka, väčšina z nás Čechov a Slovákov, okrem Bratislavy a iných veľkých miest, má zatiaľ pomerne fajn podmienky. No o Svetle, elektromagnetickom znečistenímagnetizme sa to povedať nedá.

V tomto máme ako spoločnosť veľké nedostatky (na prirodzené sme deficitní) a naopak umelého máme veľký prebytok. Len si pozri nasledovné obrázky zo zopár mojich meraní.

Na obrázkoch vidíš meranie povrchového napätia tela v interiéri, meranie rádio vĺn, striedavého elektrického a magnetického pola v interiéri, meranie svetla v interiéri aj vonku na slnku. Povrchové napätie tela, rovnako ako oscilujúce rádio vlny aj EP s MP by mali byť blízko nule a svetlo v akom žijeme počas dňa by zvyčajne malo obsahovať všetky farby dúhy, UV s IČ, veľa Luxov bez flickeru a večer iba TMA. Ako však vidíš na obrázkoch, priemerný človek už takto roky nežije, ale opačne.

Keďže často dostávam otázky, ako tomu bolo od viacerých Ľudí aj po poslednom článku, tipu „Ako mám teda štrukturovať vodu? Ako tú vodu v tele mám správne filtrovať/štruktúrovať?“

Tu máš teda jednoduchú odpoveď, ktorá ťa prekvapí – je to jednoduché: „stačí sa iba vzdať väčšiny moderných vymožeností, ktoré každý z nás denodenne využívame a tráviť väčšiu časť dňa vonku, v blízkosti prírody, a iných podobne zmýšľajúcich ľudí.“

Presne takto sa štruktúruje voda v jazere, či rieke a rovnako sme tak uspôsobení aj my ľudia s našimi veľkými hlavami a mozgom, ktorý je ponorený vo vode (mozgomiešnom moku). Ako však vidíš, a zrejme my v tomto čo teraz napíšem dáš za pravdu, takmer nikto z nás moderný život len tak nezahodí za hlavu (žiaľ).

A hoci by väčšine pomohlo aj malé obmedzenie, ako napr. aspoň nenosiť neustále zapnutý mobil vo vrecku, byť viac bosí, vystaviť sa aspoň každú pol hodinu slnku, nesledovať 3 hodiny pred spaním TV, vystavovať sa vonkajšiemu počasiu, chodiť v zime v krátkom tričku,… drvivá väčšina ľudí to robí opačne a nie je ochotných sa toho vzdať.

Vymieňa svoj starý mobil za novší, ktorý vyžaruje ešte viac EMP, objednáva si drahší paušál, aby mohli byť nonstop ONLINE, kupuje si ešte väčší TV, krajšie topánky s hrubšou podrážkou, modernejšie elektrické autá, solárne panely, ktoré generujú enormné množstvo uEMP, …ktoré naše pole menia ešte viac k horšiemu.

No a ak sa ťa tento prípad tiež týka, musíš si uvedomiť, že sa musíš jednoducho zmieriť s tým, že nie je iná možnosť ako sa začať trochu viac vzdelávať v oblasti kvantovej biológie a mitochondrií, pretože iba ak vieš, ako veci fungujú, iba tak ich môžeš zmeniť.

Potom tiež pochopíš prečo je pre väčšinu ľudí kúpa Brita kanvice vyhodením peňazí, a prečo sa musia sústrediť prioritne na štruktúru vody v ich hlave a subarachnoidálnom priestore. No a to zabezpečíš tým, že optimalizuješ 4 vstupy, aké dostáva tvoja epifýza – Gravitáciu, Svetlo, umelé EMP (uEMP) a magnetizmus. No a týmto ťa oficiálne vítam v „tíme“, pretože veľa praktických rád už v členstve k téme je, a postupne budú pribúdať ďalšie!

Ak si však čítal pozorne posledný článok o podchladení vody, kde som ti popisoval, prečo niektorí ľudia vnímajú zmenu tlaku a ako to súvisí so zväčšením objemu ich ,mozgomiešneho moku, ktorý tlačí na Dura hmotu, máš tu hneď aj ďalšie praktické rady.

Uvedom si, že naša hlava je veľmi špeciálna a jej štruktúra, vrátane mozgu, kapilár, rozloženia,… má svoj evolučný dôvod. Už len tým, že sa začneš postupne menej obliekať a budeš sa vystavovať chladu zlepšíš štruktúru vody v svojom tele a aj mozgu. Samozrejme postupne. A čo tak teplo, keďže na to sa ma mnohí pýtate.

Teplo je forma infračerveného svetla. Infračervené svetlo má 3 tipy a to IČ tipu A, B a C, no nie každé je ekvivalentné. Iba IČ A penetruje naše telo veľmi hlboko, pričom nevyvoláva termálny (výhrevný efekt) a naopak IČ B a C nepenetrujú hlboko a vyvolávajú termálny efekt. Teda ti kožu vyhrejú. Je to však predovšetkým IČ A, ktoré dobre preniká do mitochondrii a aj hlboko do tela, kde sa dotkne každej kvapky vody. Naše telo len tak mimochodom, vylučuje rozdielne formy IČ svetla.

Práve preto aj fyzioterapeuti využívajú ľadové obklady spolu s teplom, alebo osvecovaním, no zvyčajne dané lampy nie sú moc optimálne, pretože nemajú dobrú vlnovú dĺžku ani intenzitu. Ak teda patríš k Ľuďom, ktorí sa ma v minulosti pýtali na rôzne výhrevné svetlá, horské slnko, apod., odpoveď je NIE. Nie sú rovnaké ako povedzme infračervené svetlo z kvalitného panelu alebo zo slnka a musíš byť opatrný, ak ich využívaš, pretože musíš vedieť ako. A tiež je takýto výhrevný efekt odlišný od toho, ako povedzme z panelu.

Aj preto ti odporúčam, ak už máš kvalitný zdroj IČ svetla, a máš nejaký problém povedzme s kosťou, či kĺbom, aby si rozumne využil ľad a IČ. Ideálne je ich striedať (dá sa aj súčasne, ak vieš ako) a tiež je najlepšie ukončiť sériu chladom. Nie naopak. Podobne ti odporúčam, ak chodíš do sauny, kde býva ľadový kúpeľ, vždy ukončiť kúpeľom a nie saunou. Má to svoj kvantový dôvod!

Ako sa upcháva naša Epifýza

Ľudia dnes majú nedostatok magnetizmu a to hlavne v noci a rovnako sa stávajú viac dehydratovaní. Aj vďaka tomu prechádza do epifýzy viac vápnika, či fluóru, ktoré by tam normálne cez tesnú vodu neprešli. [R]

Len si spomeň na riadky vyššie, kde som ti ukázal prepočty decibelov a intenzity vlnenia. Voda totiž obsahuje dokonalú strunu, ktorá absorbuje predovšetkým termálnu (infračervenú) radiáciu, vďaka čomu sa stane hustejšou (lepšia EZ). Tiež však potrebuje správny tlak, vír a teplotu na to, aby bola štrukturovaná a stal sa z nej tekutý kvazikryštál.

Takáto voda potom zabezpečuje dokonalý pomer signálu ku šumu a tiež poskytuje energiu aj informáciu. Presne preto sa ti prirodzene zníži tlak, keď vídeš bosý von. Hoci si to neuvedomuješ, ten tvoj tlkot srdca, ktorý si dokážeš 2 prstami nahmatať, je len zvuk (fonóny), ktoré sa šírie v krvnej plazme po tom, čo tvoja koža zachytila svetlo. Svetlo je EM vlnenie, ktoré sa vo vode premenilo na elektromechanickú vibráciu.

No naopak moderné prostredie plné umelého svetla, rádiofrekvencií a nedostatok magnetizmu zapríčiňujú, že sa voda v krvi aj mozgu deštruktúruje, vďaka čomu prichádza epifýza o svoju „bariéru“ a preniká do nej aj to, čo by nemalo, vrátane fluóru, či brómu.

Presne preto moji členovia už dávno vedia, že sa majú flóru vyhýbať a to ako vo vode, tak aj v zubnej paste. Rovnako som im hovoril a teraz to hovorím aj tebe, že ak máš problémy, mal by si sa vyhýbať aj brómu. Práve preto je prechod na paleo stravu a vyradenie pečiva aspoň na niekoľko mesiacov veľmi dobrým krokom. Teraz už poznáš skutočný dôvod – pomôže ti to s detoxikáciou epifýzy a následne so štruktúrovaním mozgomiešneho moku.

Bróm, flór, magnetizmus a detoxikácia epifýzy

Bróm aj fluór sú totiž halogény, ktoré zabraňujú vode byť dobrým kryštálom. Tiež znižujú jej dielektrickú konštantu čím bunke zabraňujú zhromaždiť veľké množstvo energie, no o tom viac v Ďalšom článku. Aby si sa ich však zbavil, respektíve ich toľko nehromadil, musíš zapojiť všetky body vyššie, spolu s prinavrátením magnetizmu.

Práve preto sme sa v Májovom webinári s prémium členmi bavili o vhodnom matraci, ktorý môže pomôcť so spánkom. Možno o tom nevieš, no Becker ešte v minulom storočí preskúmal niekoľko nezávisle od seba robených výskumov, kde sa ukázalo, že iba pól gaussové magnetické pole, ktoré bolo pridané k bežnému zemskému MP a aplikované vhodným smerom na telo človeka mohlo zvýšiť, alebo naopak znížiť produkciu melatonínu v epifýze. [21]

Ako vidíš, nie nadarmo  som ti hovoril, že o Beckerovi a jeho práci ešte budem rozprávať. A už v ďalších článkoch sa na to pozrieme bližšie.

Záver a zhrnutie

Dúfam, že sa ti dnešný náročný, no dôležitý článok páčil a že si z neho vezmeš ako nejaké AHA momenty, tak aj praktické kroky (začni niečím ľahkým, napr. nosením okuliarov večer).

Ak sa ti článok páčil, kľudne ho zdieľaj ďalej a my sa vidíme už pri nasledovnom článku. Ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, zanechaj mi nižšie email a dostaneš upozornenie.

Na záver ti dávam do pozornosti Premium členstvo, ak chceš napredovať rýchlejšie a istejšie. Radi ťa medzi nami uvítame a čoskoro sa vidíme pri webinári.

No a my dvaja sa čítame alebo počujeme už pri ďalšom článku, tak zostaň naladený 😊

REFERENCIE, ODKAZY, LINKY a CITÁCIE:

 1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Curieho_teplota
 2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Hallov_jav
 3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkom%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_mok
 4. https://www.wikiskripta.eu/w/Epif%C3%BDza
 5. https://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
 6. https://headaches.org/light-and-sensitivity/
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29390108/
 8. https://radiopaedia.org/articles/pineal-recess
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Suprapineal_recess
 10. https://www.britannica.com/science/pineal-gland
 11. https://www.wikiskripta.eu/w/Diencephalon
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsically_photosensitive_retinal_ganglion_cell
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5880743/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12224052/
 15. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalcit
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Superior_cervical_ganglion#Pineal_gland
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6324543/
 18. https://med.libretexts.org/Bookshelves/Anatomy_and_Physiology/Book%3A_Anatomy_and_Physiology_(Boundless)/11%3A_Central_Nervous_System/11.3%3A_Protection_of_the_Brain/11.3A%3A_Blood-Brain_Barrier
 19. https://www.webmd.com/sleep-disorders/what-to-know-about-calcification-of-the-pineal-gland
 20. https://academic.oup.com/endo/article/143/1/84/2988986
 21. Róbert O. Becker – Body Electric, strana 249
 22. Robert Becker, Evidence for a Primitive DC Electrical Analog System Controlling Brain Function, Subtle Energies, Volume 2, Number 1, strana 76-77
 23. Róbert O. Becker – kniha Body Electric
 24. https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaporin-4
 25. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pom%C4%9Br_sign%C3%A1lu_a_%C5%A1umu
 26. https://sk.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klietka
 27. HASSELL, K. & Reiter, Russel & Robertson, Nicola. (2013). Melatonin and its role in neurodevelopment during the perinatal period: A review. Fetal and Maternal Medicine Review. 24. 10.1017/S0965539513000089.
 28. Snell – Neuroanatomy 7th edition
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1715400/

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Mária píše:

  https://youtu.be/IRf1xMj0FAg
  Ďakujem a tu je dokument.
  Je mi jasné, že odpovede a riešenia môjho problému nemôžem hľadať v lekárskych knihách. Jasné, že mi nasadili liečbu ale nebadám žiadny rozdiel a ani nečakám zázraky. Jednoducho, že vyliečiť sa to nedá. Každý v sebe máme svoju navigáciu a tá moja mi hovorí, že musím hľadať inú ako lekársku cestu a riešenie určite existuje. Je skvelé, že tvoje články si viem vypočuť, lebo musím veľa oddychovať a nevládzem držať oči otvorené. Niekedy si článok vypočujem aj 2x. A momentálne riešim Reverznú osmózu. Ešte raz vďaka a prajem krásny deň.

  • Jaro píše:

   Super, že si dala link Mária, pozriem.⠀

   ⠀ A áno, presne tak som to myslel. Máš správny prístup podľa mňa. V dnešnej dobe žiaľ, sme len my sami tan človek, ktorý musí v prvom rade prevziať zodpovednosť za seba a teda aj za svoje zdravie, a hoci to nie je spravodlivé, pretože nie všetci máme rovnaký základ/možnosti/udalosti aké sme prežili,…, takto to v prírode funguje.⠀


   Dany problém je určite liečiteľný, respektíve reverzibilny a hoci to zaberie čas, dá sa zvrátiť.⠀


   Napíšem ti ešte takto, aby to bolo čo najviac zrozumiteľné.⠀


   ⠀ V tvojom tele prebieha viac menej na dennej báze jedne proces, ktorý sa nazýva ubikvitinácia.⠀

   Ubikvitinácia je Laicky napísané proces, pri ktorom tvoje telo nahrádza staré proteíny (a časti tela) novými. To sa týka aj svalov, aktínu a myozinu. ⠀   No a ver či never, sú 2 dôležité body, ktoré ľudia o tomto procese nevedia:⠀

   1. Ubikvitinácia je jeden z najdrahších metabolických procesov. To znamená, že kedykoľvek tvoje telo niečo takto prerába a nahrádza proteín novým, vyžaduje na to veľa ATP⠀


   2. Naša Biológia nie je stavaná na to, aby sme svoje časti tela a proteíny neustále nahrádza Li. Deje sa to veľmi málo. A čím menej, tým dlhší život prežijeme. ⠀


   My ľudia mnohé veci skôr recyklujeme (Autofagia, vid napr. článok Hormóny #10 a #11) a využívame dlhodobo.⠀   Len si predstav, koľko máš v mozgu množstvo neurónov (cez trilion), koľko rôznych častí tam je, membrán, atď., a predstav si, že by si to mala každý deň budovať na novo. To by sme za sebou museli mať napojenú cisternu, ktorá by nás suplementovala nonstop proteínmi (obrazne povedané).⠀   No a teraz, aby si chápala. Tvoje časti tela a tkanivá by mali byť plne funkčné, zvládať dobre šíriť elektróny, pretože iba tak budú vedieť prenášať energiu a ty jej budeš mat dostatok (aj dostatok ATP). Čiže musia byť dobrými polovodičmi a musia mať dostatok elektrónov, ktoré taktiež treba nabíjať slnkom ⠀   Ak nie, a tvoje telo potrebuje prerábať proteíny, membrány,… viac, človek postupne začína ísť na dlh (vyčerpáva zásoby energie) a zároveň má disfunkčné proteíny, ktoré nevedia šíriť a uskladňovať elektróny (prichádza o energiu).⠀

   To znamená, že jeho polovodiče sa stávajú disfukncnymi. No problém koze byt na viacerých miestach. Môže sa jednať priamo o kolagén vo svale, alebo o vodu, alebo o thiolove reťazce (cystein), alebo o neschopnosť držať elektróny. U teba je jeden z týchto problémov priamo vo svalstve. ⠀   No a teraz sa zamyslí, ak povedzme priemerný človek žije 20 až 30 rokov na nejakej priemernej východnej strave, plnej sacharidov, spravovaných potravín, prozápalových omega 6, s nedostatkom DHA,… čo sa asi stane?⠀

   Tým nenaražam na teba. No zamysli sa nad tým. Pripadne ak má aj geneticky problém, alebo zdedili vysokú heteroplazmiu od mamy a babky a narodil sa v nevhodnom prostredí, ktoré následne veľmi zhoršili od mala jeho polovodiče, čo bude možno tvoj problém ⠀   No jednoducho si v priebehu týchto rokov svoje membrány clovek5 preplní inými mastným kyselinami PUFA ako by mal mať. Tiež sa jeho polovodiče zhoršujú viac, vďaka čomu nie sú schopné šíriť energiu a jeho telo vyžaduje viac ATP a ide na dlh, rok za rokom. ⠀   Keď sa však potom niekedy „zbadá“ a začne si uvedomovať svoj život aj stravu zisti, že rovnako ako trvalo roky, kým sa stav zhoršil, bude trvať mesiace a roky, kým, sa zlepší.⠀


   No a v čom sú ešte ženy rozdielne od mužov (aby si pochopila úplne)?⠀

   Ženy majú viac DHA v tele, aj viac vody a tuku, pretože sú evolúciou uspôsobené ako lepšie „antény“ pre prostredie. Tiež majú menej myelinu a sú teda citlivé viac na akékoľvek EMP a teda aj na únik vápnika z membrán a následne väčšiu tuhosť aktínu a myozinu vo svake, čo zhoršuje daný problém. ⠀   Čiže žena má ešte nižšiu Ubikvitináciu (aj preto sa dožívajú viac ako muži) a tiež jej môže trvvať dlhšie, kým sa jej membrány v mozgu, skrz organické kationove brány v čreve presytia a „prebudujú“ tak, ako mali byť. Tiež zaberie viac času, kým sa kolagén vo svaloch opraví a prebuduje a následne sa hydrstuje kvalitnou vodou. ⠀

   Potom mu treba ešte dodávať elektróny a udržiavať ich tam. Ty sa nachádzaš teraz niekde na tejto ceste. ⠀   Ono viem, že keď to človek vidi/číta/počuje takto po prvý krát, možno sa to zdá čudné, no ver, že časom nebude. ⠀

   Tvoje proteíny v tele – svalstvo – kolagén + Voda totiž nie sú odlišné ako plošák v mobile, či NTB, na ktorom zrejme teraz čítaš tento komentár. ⠀

   Aj tvoj kolagén a aj plošák pracujú na báze polovodičoch, N A P tip, pričom vyžadujú konštantnu donášku elektrónov, kvalitný spoj, doping, chlad, zdorj na akýsa dobíjajú… tvoje telo funguje rovnako. A v momente keď si to uvedomíš, zrazu pochopíš, že AHA,… tak preto mi toto robí lepšie a tamto tiež, alebo toto ci tamto. ⠀


   Ver, že už najbližšie články a konkrétne teraz na konci týždňa bude zverejneny článok o kvantizacii a ďalší týždeň bude o vápniku a VGCC ktorý keď si prečítaš tak si uvedomíš, ako veľmi je tvoj sval ovplyvnený tým, koľko vápnika sa dostane medzi aktyn a myozin. ⠀   Potom pochopíš presne, aké kroky musíš začat robiť a aplikovať a dat im čas a konzistenciu na to, aby sa problém zlepšil až zmizol. ⠀


   Čiže to, ako píšeš, Reverzná osmóza – skvelý ťah u teba. ⠀

   Tiež by som aplikoval správnu nadobu, kde budeš vodu skladovať, mal by som ju v chlade, ideálne na Zemi vonku v pivnici a pil takúto. ⠀

   Tiež potrebuješ veľa živočíšnej stravy a cystínu a doatrok IČ svetla. ⠀

   ⠀ Po pravde, ak by sme spolu boli napr. osobne a vravela mi o takomto probléme, asi by som ti ako jednu z prvých vecí poradil zabezpečiť si kvalitný IČ PANEL alebo tráviť veľa času na východe a západe slnka, kedy je iba IČ a robiť to, že sa budeš navlhčovat a využívať IČ. Toto je pre tvoje svalstvo vynikajúca vec. ⠀

   Následne napríklad môžeš zaradiť Horčík. Nie predtým. Ak suplementujes Horčík bez toho, môže byt v skutočnosti v istých situáciach na škodu. ⠀


   Tiež by som si zabezpečil aspoň nejaký Trimeter napr. Cornet, ktorý som už mnohým členom poradil a mamu ho, a aspoň by som vedel, čomu doma celim a koľko mW máš reálne okolo seba mikrovln. ⠀


   https://jaroslavlachky.sk/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20200404_131803_464.jpg   Ohľadom podcastov, som rád že pomáhajú, práve takáto spätná väzba ma utvrdzuje v tom, aby som pokračoval. Snáď budu pomáhať info aj naďalej. ⠀


   Pozdravujem Mária ⠀


 2. eva píše:

  Ahoj Jaro,

  ma vplyv na cloveka a spanok na ktoru svetovu stranu spim? Ci mam hlavu na vychod, na sever (citala som, ze najlepsie na vychod ale rozhodne nie na sever). Diky

  • Áno môže mať Eva. No myslím si, že pre väčšinu z nás je to minoritný faktor, ktorý je takmer zanedbateľný. No ak chceš tomuto prispôsobiť spáľňu, tak poradím, že nejde ani tak, či na východ alebo na západ, ale smer. Teda buď smerom východ-západ ale nie sever-juh. Ide tam o kolmý vzťah

   • Mária píše:

    Ahoj Jaro.
    Vrelo ďakujem za tvoje skvelé články. Snažím sa pochopiť fungovanie mozgu a spojenie nerv – sval. Práve TO mi nefunguje. V júni mi bola diagnostikovaná Myasthenia gravis a je to dosť zlé. Ale nevešám hlavu a nevzdávam sa. Budem ti veľmi vďačná za poskytnuté akékoľvek materiály ohľadom tých troch orgánov. Venujem sa tak trochu aj energii z univerza a jadra zeme. Pre tých, ktorý sa o to zaujímajú a chcú tomu pochopiť, doporučujem skvelý dokument na YouTube Cesta do zemského jadra. Je to topka . Teším sa ďalšie články

    • Jaro píše:

     Ahoj Mária, verím, že články pomôžu a snáď najbližšie v tejto sérii ti vec objasnia a pochopíš. ⠀

     Čo sa prepojenia týka, musíš však aspoň základ už chápať a ten bol na blogu ujazany v článkoch Kolagén a Voda a potom v článku Aká je skutočná úloha ATP, Energia #4 Štvrtá fáza vody a tiež články KB #10 a #11 o polovodičoch. Aspoň Tieto články potrebuješ, aby si z ďalších vyrazila maximum a teda pochopila aj problému, ktorý sa ťa týka. ⠀


     (veľa je toho aj na fóre + vo webinaroch – napr. nedávny, kde som členom po prvý krát predstavil tzv. Topologický izolator, čo je v podstate „must“ pre pochopenie toho, ako nás mozog a zvyšok fascialnej sústavy, vrátane kolagénu, nervov a svalov funguje. Tak či onak, hoci na blogu sa k tomuto v najbližších mesiacoch nedostanem, najbližšie články v tejto sérii ti veľa veci ukážu) ⠀


     Čo sa kníh týka k veci, keďže ťa to zaujíma, čo ma veľmi teší, ja by som ti poradil asi toto. Určite nie žiadne učebnice, ani nič podobné (možno anatomiu mozgu si dôkladne pozrieť), no problém je ten, že za posledných cca 100 rokov sme o mozgu zistili strašne veľa. Vieme jeho všetky zákutia, štruktúru, atď., no aj tak nevieme ako pracuje. Lepšie povedané nemáme ľudí a obory, ktoré by spájali výskum z iných oblastí, čo je dôvod, prečo verejne „nevieme“. ⠀

     Práve preto by som ti poradil začať knihami nižšie, ktoré keď si pozrieš, a väčšina je ľahkých a laicky h, tak ti začne veľmi veľa dochádzať a to aj k tejto téme a tvojmu problému. ⠀


     O. Becker- The Body Electric,⠀

     The Fourth Phase of Water: Gerald Pollack⠀

     Light Sculpting Life: Roeland van Wijk⠀

     Life at the Edge: Jim Al Khalili⠀

     Oxygen : Nick Lane⠀

     Sex Power and Suicide : Nick Lane⠀

     Human Brain Evolution: The Influence of Freshwater and Marine Food Resources⠀
     ⠀ A ešte Gerald Pollack: Gell, Cell and Life (myslím, že tak sa volá kniha).⠀


     No keď pozrieš aj do mojej knižnice, nájdeš ju hire cez menu – fórum a tam klikni na moja kniznica a aspoň náhľad kníh uvidíš. Mnohé z nich mam aj tam.⠀


     Verím, že až sa za čítaš pochopíš veľmi veľa a v súvislosti s ďalšími článkami to pôjde postupne viac. Všetky takéto svalové problémy sú priamo problémom kolagénu a vody a teda je v nejakom štádiu narušeny polovodič (štádií môže byť viac), no najčastejším dôvodom dnes, ktorý problém urýchľuje sú VGCC a Dehydratácia, o čom budú práve najbližšie cca 3 články, kým prejdeme ku kostism, nervom, mozgu a spánku.⠀

     ⠀ A k tomu dokumentu, kľudne posli link sem, aký myslíš. Nie som si istý, či som videl a rad pozriem ak bude čas.⠀

     Pozdravujem

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov