Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

Epigenetika #3 EM sila ako kontrolór Epigenetiky

13.11. 20221034x0

Ako elektromagnetizmus (hlavný „aktor“ 4 síl vesmíru) kontroluje 4 modifikačné faktory Epigenetiky?  Tieto faktory sú Metylácia/demetylácia, acetylácia/deacetylácia, fosforylácia/defosforylácia a zmena Redoxu bočných reťazcov proteínov.

Dnes sa dozvieš základ, ako sa to deje a zároveň ti prepojím niektoré staršie články z Kvantovej Biológie spolu s predošlými do väčšieho celku.

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho na stránke s PODCASTAMI.

SUMÁR ČLÁNKU

 • Prečo je Slabá aj silná sila a rovnako Gravitácia zanedbateľná?
 • Prečo je Elektromagnetická Sila kľúčová aj v expresii génov? Aké mám na to dôkazy?
 • Ako vyzerajú 4 trochu upravené faktory Epigenetiky? (Pozor spoiler, 2 som vyhodil a nahradil 2 novými)
 • Vysvetlenie toho, ako presne metylácia, acetylácia, ale aj fosforylácia DNA fungujú!
 • Prečo dnes ľudia naozaj priberajú? Aký je reálny Kvantovo Biologický dôvod?
 • Workshop už budúcu sobotu a čo ťa na ňom čaká
 • A ešte o mnoho viac!

Elektromagnetická (EM) sila ako hlavný aktor 4 síl

Dnes to bude mimochodom opäť veľmi stručné, no dôležité, takže ideme rovno na vec. Ako prvú vec, potrebujeme prepojiť článok o 4 silách vesmíru z Kvantovej Biológie. V ňom som ti ukázal, že vo vesmíre sú 4 hlavné sily, vďaka ktorým funguje prakticky všetko. Tieto sily sú Silnáslabá sila (tieto sú prevažne v jadrách atómov), potom gravitáciaelektromagnetická sila.

Čo je však hneď jasné a koniec koncov v danom článku som ti to jasne napísal, že gravitácia je na úrovni našich buniek zanedbateľná až nulová. Keď sa bavíme o veľkosti DNA, metylácií, či acetylácií, gravitácia nehrá úlohu.

Ostávajú nám teda 3 sily, pričom štiepenie jadra atómu, či rádioaktívny rozklad taktiež v tele nehrajú až takú úlohu (teda aspoň zatiaľ, hoci v budúcnosti sa ku ním vrátim a ver, že sa máš na čo tešiť!).

To znamená, že aj slabá a silná sila, ktoré sú koniec koncov aj tak manifestáciou elektromagnetizmu (aspoň podľa mňa), sú z hry von. No a čo nám ostalo? Elektromagnetizmus. Tak, a sme zasa pri mojej obľúbenej téme, s ktorou som schválne začal blogovať ešte roky dozadu.

Už vtedy som ti „kládol“ prvé myšlienky (semienka) do hlavy.

Dobre,…takže základ máme. Elektromagnetizmus alias elektrina magnetizmus sú pre nás kľúčové, pretože všetko, vrátane transkripcie, roztvárania a zatvárania génu sa deje na mikro úrovni. Tam tieto interakcie naberajú na obrovskej sile. Dokonca aj naše Mitochondrie, ktoré sú veľmi malé a potrebné, zhodou náhod vo svojom jadre zhromažďujú Protóny (plus) a Elektróny (Mínus). Ba dokonca aj v jadre slnka, ktoré tvorí svetlo, sú zhromaždené protóny. Aká to náhoda!

Nezabúdaj, že elektromagnetická sila je až 1040 krát silnejšia ako gravitácia na mikro rozmeroch! [5]

4 Skutočné faktory Epigenetiky

V poslednom článku som ti napísal 4 faktory Epigenetiky, ktoré dnes trochu doplním/poopravím. Aby som bol úprimný, tie predošlé 4 body som napísal najmä preto, pretože sa za ne oficiálne považujú, no podľa mňa, a aj na základe riadkov vyššie, by sa dali poupraviť, alebo minimálne doplniť.

To teda neznamená, ź esu chybne uvedené, to vôbec. Len by sa tam dalo pripísať ďalšie, pričom niektoré zasa môžeme vynechať.

Toto sú najdôležitejšie štyri druhy epigenetických mechanizmov, ktoré si videl minule:

 1. metylácia alebo demetylácia DNA,
 2. Acetylácia alebo Deacetyláciachemické modifikácie histónov (proteínov okolo ktorých je v chromozómoch ovinutá DNA tvoriac štruktúry zvané nukleozómy),
 3. zmeny v  usporiadaní chromatínu (hmoty, z ktorej sú zložené chromozómy) ,
 4. činnosť malých nekódujúcich molekúl RNA.

Avšak minimálne usporiadanie chromatínov, či činnosť nekódujúcich molekúl RNA môžeme vynechať, pretože sú (aspoň podľa mňa) zahrnuté v predošlých 2.

Voľné vlákno DNA je totiž namotané na históny (akoby gulôčky), čím vzniknú nukleozómy, ktoré sa následne stáčajú do špirálových tvarov, ktoré pripomínajú korálky na nite. Toto je vlastne vytvorený chromatín, ktorého hlavnou úlohou je zmenšiť objem DNA (na niekoľko mikrometrov).

No a ako je hneď jasné, práve toto stáčanie a mierne roztváranie „korálok“, je ovplyvnené práve acetyláciou, či metyláciou, ktoré následne riadia epigenetiku (aktiváciu a deaktiváciu génu). Takže, teraz sa dostávame k prehodnoteniu 4 faktorov epigenetiky vyššie a trochu ich poupravíme na tieto 4:

 1. metylácia alebo demetylácia DNA,
 2. Acetylácia alebo Deacetyláciachemické modifikácie histónov
 3. Fosforylácia alebo Defosforylácia (pridávanie fosfátovej skupiny na DNA)
 4. Zmena Redoxu na bočných reťazcoch proteínov

Acetylácia, Metylácia a Fosforylácia

Metylácia a acetylácia sú ti známe z posledného článku. Metylácia laicky označí gén, pripne naň uhlík, ktorý drží 3 vodíky, čím utíši DNA, no a acetylácia zasa pripne acetylovu skupinu na histón, čím gén aktivuje.

Je tu však aj fosforyláciapridanie alebo odobranie fosfátovej skupiny z DNA. Takto vyzerajú.

Odkiaľ sa táto fosfátová skupina berie by ti malo byť zrejmé – z ATP. Možno teraz opäť raz lepšie chápeš, prečo som ti ukázal, že úloha ATP nie je a ani nikdy nebola slúžiť ako zdroj energie pre bunku, ako sa to žiaľ dodnes vyučuje. ATP má iné úlohy, a ty ich už poznáš.

Teraz nastáva okamih, kedy ti prepojím menšie „Puzzle“ do väčšej Puzzle. Takže.

Prečo daná metylácia utišuje gén? Ak si to predstavíš opäť raz na mojich pekných ilustráciách s chobotničkou dôjde ti prečo.

To, že sa časť génu a jeho lokálneho proteínu metyluje v skutočnosti naň pripne 3 krát vodík, ktorý zdieľa svoj valenčný elektrón s „chápadlom“ (elektrónom) chobotnice (uhlíka) a prostrediu ostane čeliť svojím pozitívnym nábojom z protónu. No a čo som ti vravel o proteínoch?

Keď obsahujú proteíny elektróny, stanú sa viac hydrofilnými. To znamená, že bude okolo nich viac EZ a Koherentných domén. Časť DNA, ktorá sa metyluje sa naopak lokálne a mierne dehydratuje, vďaka čomu nezíska dostatok energie z vody na aktiváciu génu a gén ostane umlčaný.

Acetylácia proteínu (konkrétne lyzínu) naopak opisuje prenos acetylovej skupinyacetyl-koenzýmu A (acetyl-CoA) na primárny amín v ε-polohe lyzínového bočného reťazca v proteíne, čo je proces, ktorý vedie k neutralizácii kladného elektrostatického náboja v tejto polohe. [R, R]

Laicky a „polopate“ napísané, acetylácia proteínu naopak vytvorí lokálny negatívny elektrický náboj, čím sa proteín stane hydrofilným a hydratuje sa. Takto získa viac EZ aj elektrónov, ktoré mu umožnia aktivovať gén!

Tak opäť raz vidíš, prečo je ten Acetyl CoA dôležitý a to nie len pri tvorbe Ketónov, či cholesterolu!

Čo však posledný bod fosforylácia? No tak toto ešte len bude zaujímavé a dostaneme sa k tomu viac v budúcom článku, no niečo prezradím ešte dnes!

Fosforylácia a modifikácia Redoxu DNA ako hlavný faktor

Pre mňa osobne boli všetky tieto veci, o ktorých ti teraz píšem, roky dozadu veľmi zaujímavé a v momente keď som si ich sám uvedomil, aj na základe množstva ilustrácií, ktoré som si kreslil, začalo mi veľa dochádzať. Verím, že tebe tiež čo to dochádza a zároveň ti to uľahčujem, ako len viem.

To, že ATP nie je a nemôže byť zdrojom energie mi došlo skoro. Avšak keď sa ATP hydrolyzuje, fosfátová skupina ostane na mieste, čo znamená, že sa môže niekde pripnúť a niečo tam vykonať. No a čo je to to niečo ti prezradím nabudúce, no ak sa zamyslíš aj teraz zistíš, že minimálne ovplyvní TVAR a VEĽKOSŤ lokálneho proteínu, na ktorý sa pripne. Napríklad v DNA.

No a zmena tvaru proteínu predsa musí ovplyvniť jeho vlastnosti. To znamená, že sa zmení aj jeho Redox (a teda pozitívny, verzus negatívny náboj a rovnako aj výška tohto náboja). Takýmto spôsobom predsa dokáže proteín komunikovať s vodou okolo a teda aj genetickou informáciou, ktorú máme uschovanú na miestach, o ktorých zatiaľ ani len nemáš tušenia!

Prečo dnes ľudia naozaj rýchlejšie stárnu a viac Priberajú?

No a keďže dnešný článok chcem udržať čo najkratší, ako som sľúbil ešte v sérií kvantová biológia, že ktoré budem môcť skrátiť skrátim, takže už iba na záver toto:

Uvedom si, že najsilnejšia sila vo vesmíre, ale aj v tele, je elektromagnetická sila. Táto sila ako si pred chvíľou videl ovláda aj Epigenetiku a je teda základom aj vzniku (pôvodu) chorôb, ale aj stárnutia.

Toto je skutočný dôvod, prečo tvoj vek v občianskom môže byť napr. 30, no biologický vek 25, alebo opačne. Niekto môže mať 30 rokov a jeho Zdravie a biologický vek môžu pripomínať 60-ročného.

Jeho prostredia a spôsob, akým v ňom manifestuje elektromagnetická sila je totiž rozdielny, no a následkom toho aj jeho Mitochondrie, VodaEpigenetika pracujú odlišne.

Ak by som mal zájsť s myšlienkami ešte ďalej, tak by som ti napísal toto, aby si mal nad čím doma premýšľať. Zmena elektromagnetickej sily okolo nás je hlavným dôvodom prečo dnes ľudia viac priberajú. Ak totiž niečo zvýši svoju hmotnosť, začne viac využívať gravitáciu, no a Svetlo (fotón), hoci nemá žiadnu hmotnosť, z nejakého prírodného dôvodu, podlieha gravitačnému efektu.

Slovami Kvantovej biológie to znamená toľko, že čokoľvek s vyššou hmotnosťou je schopné viac ohnúť priestor a spomaliť fotón a teda si „vykompenzovať“ trochu stratu energie, ale aj informácie.

Ja osobne som síce Star Trek nikdy nesledoval, no ešte ako pubertiak na škole som videl seriál Teória Veľkého Tresku (Big Bang Theory) ak poznáš a preto na záver použijem jednu citáciu odtiaľ. „Nech je SILA s tebou!“

Ak si to teraz prečítaš ešte raz, spolu s 2 vetami vyššie o hmotnosti a strate energie spoj si to aj s tým, čo si sa dozvedel v najdôležitejšom článku/webinári o spánku. V tomto webinári som ti ukázal presne ako prebieha náš Spánok, aj bdenie a je ti teda jasné, akú úlohu tu zohráva vír vody v 3. mozgovej komore.

Presne preto sa počas hlbokej fázy spánku (DEEP sleep), kedy sa reverzne flow pod myelínom, mnohé gliové bunky scvrknú (zmenšia objem), vďaka čomu náš správne nasmerovaný jednosmerný elektrický prúd vytiahne skrz interfasciálnu kvapalinu každý toxín aj zle zložený proteín z glymfatického systému. Je to elektromagnetický proces ovládaný magnetizmom a elektrinou a vo webinári som ti to popísal do detailu.

Zhrnutie a záver

Epigenetika, dlhovekosť, vyšší výkon, či pevnejšie Zdravie sú dnes veľmi riešené témy, no veľmi potrebné. Keď sa totiž pozrieš okolo seba zistíš, že priemerný človek už nie je príliš zdravý, výkonný, ba dokonca ani zvyčajne nežije posledné roky života v zdraví, ale skôr s nejakou civilizačnou chorobou.

Toto však nie je prirodzené a ako zvyknem hovoriť, to že je to v spoločnosti bežné, ešte neznamená, že je to normálne!

Preto ti na záver pripomínam možnosť registrovať sa na Workshop, ktorý bude už o týždeň, v Sobotu 19. Novembra v Bratislave. Začíname od 10tej, pričom hneď v úvode uvidíš jednu zaujímavú Mitochondriacku Pyramídu, pomocou ktorej chcem každého účastníka naučiť ako si vytvoriť Aplikovateľný a udržateľný životný štýl, ktorý mu pomôže v dnešnom svete nie iba ako tak fungovať, ale aj prosperovať.

Každý z účastníkov tiež obdrží hneď v úvode aj praktický vytlačený pracovný zošiť, s ktorým sa naučíme spoločne pracovať a pomôže Vám v aplikácií poznatkov do praxe po tom, čo sa rozlúčime.

Tiež bude počas workshopu k dispozícií aj môj Spektrometer, ktorý si beriem (možno na koniec vezmem aj iný meter/-re) a môžete si teda vziať prípadne aj svoje okuliare, či nejakú žiarovku na kontrolu.

Tešíme sa na každého kto príde 😊

Registráciu na workshop nájdeš priamo cez tento LINK.

Základná Pyramída Zdravia pre Workshop Zlepši Svoje Zdravie, Jaroslav lachký a Richard Mikulský,

Hlavne si pamätaj, že udalosti, či už dobré alebo zlé, si nie vždy vyberáme. Jednoducho sa stanú a my im musíme čeliť! No je to práve naša REAKCIA, ktorá ovplyvňuje výstup a teda aj našu budúcnosť.

Každý má totiž slobodnú voľbu, no následky, aké z danej voľby vyplynú, si už nevyberáme. Tým musíme čeliť!

Ak sa ti dnešný článok páčil a chceš ma podporiť v práci, alebo si myslíš, že môže pomôcť niekomu z tvojich známych, zdieľaj ho ďalej.

Tiež ti dávam do povedomia moje 2 tlačené Knihy v Akciovom balíčku, prípadne možnosť pridať sa medzi Prémium členov, kde získavaš ako Platinoví člen vytlačené knihy, rovnako aj množstvo ďalších materiálov, webinárov, pomôcok automaticky v cene členstva!

No a my dvaja sa čítame alebo počujeme už pri ďalšom článku, tak zostaň naladený 😊

REFERENCIE, ODKAZY, LINKY a CITÁCIE:

 1. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Epigenetika
 2. https://www.wikiskripta.eu/w/Epigenetika
 3. https://international.neb.com/tools-and-resources/video-library/the-mechanism-of-dna-phosphorylation
 4. https://jaroslavlachky.sk/energia-1-elektromagnetizmus/
 5. https://jaroslavlachky.sk/kb-12-4-sily-vesmiru-verzus-4-fenomeny-biologie/
 6. https://www.echemi.com/community/why-does-acetyl-have-negative-charge_mjart2205112663_889.html
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6609103/


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov