Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

VOZ #11 Cyklotrónová rezonancia Vápnika, uEMP a ketóza ako barlička

2.4. 20231325x17

Čo je to cyklotrón a prečo sa vápnik v tele pohybuje v istých frekvenciách a rotačne? Ako vápnik vplýva na proteín NAD, naše Zdravie a akú úlohu tu má Ketóza?

Máme tu ďalší článok, ktorým pekne nadväzujem na predošlé aj k téme mTOR a spolu s nasledovným ti predstaví 2 potencionálne „barličky“ (Ketóza + Chlad), aké potrebuješ zvažovať a hlavne ich Spoznať v súvislostí s dnešným, rýchlo sa meniacim prostredím (uEMP).

Každému teda odporúčam prečítať/vypočuť dnešný článok spolu s nasledovným a využiť pri tom zdravý sedliacky rozum. To znamená, že aj keď si dnes prečítaš niektoré „tvrdšie“ slová, máš nad nimi zodpovedne popremýšľať, pretože v budúcnosti, sa ti zídu. Poďme na to.

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho tu alebo na stránke s PODCASTAMI.

P.P.S. Ak chceš byť informovaný vždy medzi prvými o zverejnení nového článku/podcastu, prihlás sa na odber nižšie.


SUMÁR ČLÁNKU 

 • Čo znamená ionizovaný vápnik a čo môžeš zistiť, ak si ho meriaš v krvi?
 • Ako sa vápnik správa v bunkách, a prečo vždy krúži?
 • Ako ovplyvňujú frekvencie, aké máme v sieti, pohyb vápnika v bunkách a prečo to potrebuješ spoznať a zvažovať po roku 2020?
 • Ako dokáže spanie s mobilom v nabíjačke pri hlave vyvolať zvápenatie epifýzy, horšie myslenie, až elektrosenzitivitu?
 • Je ketóza naozaj moderná „barlička“ a dôvod, prečo ju často odporúčam, hoci to s výživou, ketónmi, či makronutrientami nijako nesúvisí?
 • Záver a zhrnutie

Úvod – a zasa ten vápnik

Máme tu ďalší článok, ktorým pekne nadväzujem na predošlé aj k téme mTOR a vecí s ním spojených (keďže Vás to na základe spätnej väzby zaujalo), no tiež naďalej odokrývam prepojenia Svetla Vody a Magnetizmu, presne ako sa aj blíži termín posledného, nabitého workshopu Zem (magnetizmus).

Ideme rovno k veci.

Nadmerný únik vápnika z buniek je veľmi dôležitá udalosť. Dnes je to jedna z najdôležetejších, pre náš moderný spôsob života. No a spolu s pochopením DHA + vitamínu A (umelé modré svetlo), Vody, deutéria a dehydratácie (uEMP) a Ubikvitinácie (kolagén/proteíny = apoptóza), ti dá do rúk „NÁSTROJ“, podľa ktorého svojím „Kartám“ porozumieš lepšie.

(Mimochodom, ku každému slovu vyššie – DHA, vitamín A, modré svetlo,…, máš na blogu samostatnú kategóriu. Ak ti niečo nie je jasné, začni študovať. V dnešnej dobe to totiž za teba nikto iný nespraví!)

Poďme sa na to pozrieť spolu trochu bližšie. Vápnikumelé ElektroMagnetické Pole (uEMP).

Tu prichádzajú do hry aj informácie z Knihy Body Electric od Roberta Beckera a tiež predošlé články zo série Kvantová Biológia o Mozgu, neurónoch, kostiach, Vápniku, spánku, atď.

Prečo je Vápnik ión, ionizovaný vápnik a krvné testy

Neprirodzené EMP (uEMP) spôsobuje únik vápnika v každej bunke v tele. Toto už vie každý. Ak nie, zapamätaj si. Ak ti to nie je jasné, opakujem, pozri opätovne tento #17 článok z Kvantovej Biológie.

Teraz pokračujeme ďalej. Vápnik (Ca +) je ión. Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vzniká z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním resp. ubraním elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov. Ak atóm odovzdá elektrón, stáva sa katiónom. Ak je počet elektrónov vyšší ako počet protónov, atóm sa mení na anión.

Vápnik je normálne neutrálny atóm s 20 elektrónmi a 20 protónmi. Keď elektróny stratí, napr. uvoľnením sa z tkaniva/proteínu do krvi, má iba 18 elektrónov a stále 20 protónov. Preto je vápnik v tele ión. Je to Katión. Tiež by si preto mal teraz vedieť, prečo je niekedy dobré zmerať si v krvi aj ionizovaný vápnik. Dnes už vieš, čo znamená!

Ionizovaný vápnik v krvi teda nemá svoj elektrón a rád sa preto viaže napr. na miesta, kde sa viaže aj protón. Nezabúdaj, že protón je vodík, ktorý tiež stratil elektrón. To znamená, že kedykoľvek tvoja krv prichádza o schopnosť dostatočne generovať protóny vo vode (mysli na článok VOZ #6 o Zeta Potenciáli), tvoje pH v krvi bude ovplyvnené a následne aj koncentrácia ionizovaného vápnika. Preto korelujú inverzne.

Laicky to znamená, že menší pohyb protónov (malý zeta potenciál) = hromadenie sa viac protónov = pH klesá = ionizovaný vápnik stúpa

Dobrý pohyb protónov v krvi = Dostatočný Zeta potenciál = Protóny nesúperia na viazacích miestach s vápnikom a ionizovaný vápnik je v norme!

Aj preto je fajn si ionizovaný vápnik merať vždy aj s celkovým vápnikom, tiež s krvným obrazom, a ideálne aj s FT3. TSH, či kalcitonínom, či PTH. Presne ako sme si to ukazovali v MasterClass Krvné testy, kde sme sa bavili aj o vyhodnocovaní!

Teraz prichádza časť, ktorú si nikto nepotrebuje memorovať, takže sa neľakaj, no potrebuješ tento odstavec prejsť. Nič viac, takže pokračuj.  


Masterclass Krvné Testy, mini Ekurz - Jaroslav Lachký
Ekurzy
Patríš medzi ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie aj výkonnosť a nechcú veci nechávať na náhodu? Potom je tu pre teba tento miniEkurz -…

Tento Masterclass pozostáva z 5 hlavných webinárov + množstva Bonusových videí, materiálov a praktických pdf, ktoré ťa naučia všetko podstatné o vzorcoch a trendoch v tvojej krvi, vďaka čomu sa naučíš lepšie optimalizovať svoje zdravie, výkonnosť aj dĺžku života.


uEMP stimuluje únik vápnika v bunke

Vápnik je teda ión. To už vieš. No a ióny v akomkoľvek statickom a rovnomernom magnetickom poli sa budú typicky pohybovať v kruhu. To znamená, že aj to, čo si čítal v článku KB #17, kde si sa dozvedel, že máš v bunkách VGCC, cez ktoré sa presúva vápnik, nie je všetko. Opäť raz vidíš, že informácie musím „dávkovať“ postupne.

Vápnik sa totiž podobne ako ďalšie ióny presúva pomocou cyklotrónového pohybu. Nie iba priamočiaro. No a toto je veľmi dôležité.

Ióny, ktoré sa takto v statickom magnetickom poli pohybujú v kruhu, sa tam pohybujú s frekvenciou cyklotrónu určenou jeho nábojom „q“, jeho hmotnosťou „m“ a silou magnetického poľa nazývaného „B“. Činnosť cyklotrónu je založená na skutočnosti, že perióda pohybu nabitej častice v rovnomernom magnetickom poli je nezávislá od rýchlosti častice, ako je možné vidieť na nasledujúcom matematickom odvodení:

magnetická sila F=(vXB) nevykonáva žiadnu prácu na častici, pretože je kolmá na rýchlosť.

Magnetická sila teda nespôsobuje žiadnu zmenu kinetickej energie alebo rýchlosti častice.

Tu nejdem zachádzať do ďalších detailov, ani výpočtov, sám to nepovažujem na teraz za dôležité, no potreboval som ti ukázať tento úvod, obrázok, prípadne si pozri kúsok z tohto videa, kde uvidíš cyklotrónový urýchľovač častíc v akcii. Nižšie pripájam zopár dôležitých stručných bodov, ktoré ti píšem bez nutnosti rozumieť týmto detailom a následne pokračujeme.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ako a prečo sa vápnik pohybuje pomocou cyklotrónu

Pre teba je dôležité uvedomiť si zopár bodov:

Ak máš nejakú plochu, ktorá vysiela statické magnetické pole (napr. povrch Zeme alebo nejakú platňu), ktorá toto magnetické pole vysiela kolmo na časticu, ktorá je umiestnená medzi dvoma opačne nabitými elektródami (napr. elektrón, protón, alebo vápnik v bunke/mitochondrii), táto častica sa bude pohybovať pomocou cyklotrónového pohybu a bude následovať isté správanie aj frekvencie (oktávy).

Ak pridáme k statickému MP aj oscilujúce (napr. mitochondria alebo zásuvky, káble, sieť), toto oscilujúce magnetické pole a jeho frekvencia danej častici alebo iónu pomôžu stať sa mobilnejším (zrýchliť presun), alebo naopak spomaliť, respektíve naň nemajú vplyv. No a čo je dôležité, pri vápniku sú tieto rezonancie práve v spektre moderných oscilačných vlnení, aké máme v zásuvkách (50 Hz). [1-13]

Ďalší zaujímavý bod je, že ak sa mobilita vápnika zvýši priveľa, čo vyústi v jeho nadmerný únik a zvýšenú koncentráciu v bunke/mitochondrii, jeho vyššia koncentrácia následne spomalí jeho ďalšiu mobilitu. Toto je to, čo som sa ti snažil vysvetliť aj v predošlých článkoch o vápniku.

V ľudskej reči to opäť znamená toľko, že ak je tvoja hlava napr. vystavená nadmernému uEMP, napr. z držania telefónu pri hlave, či spania pri zásuvke/nabíjačke (ako to robí mnoho tínedžerov),…, niektoré časti mozgu, vrátane samotných neurónov a axónov, môžu vpustiť priveľa vápnika, čím v bunke vyvolajú stav „endotoxicity“ (zápal), zhoršia ti spánok (zvápenatenie epifýzy) a tiež zhoršia presun akčného potenciálu (depolarizáciu membrány, kde je VGCC = horšie svalové stimuly + horšie myslenie a potencionálne vyššia citlivosť na uEMP = elektrohypersenzitivita)

Posledný zaujímavý bod, ktorý ti pri pochopení rovníc dôjde je, že rýchlosť častice nehrá úlohu. Inými slovami čas ani frekvencia nezávisia od rýchlosti pohybujúcej sa nabitej častice. Častica jednoducho prispôsobuje svoj polomer dráhy a rýchlosť danému pohybu.

Čas je vo fyzike naozaj „zaujímavá“ veličina, ako by už malo byť každému jasné po článku VOZ #3 o vzniku gravitácie a času.

Teraz ideme ďalej a už pôjdeme k vyvrcholeniu!

Vápnik, Kalmodulin proteín a signalizácia v bunke


Tieto efekty iónovej cyklotrónovej rezonancie boli mimochodom skúmané ešte v osemdesiatych až devedesiatych rokoch minulého storočia (aj skôr) napr. v Blackmanovom laboratóriu (1985, viď zdroje dole, štvrtý odkaz).

Tiež sa ukázalo, pretože je to logické, že táto cyklotrónová frekvencia vápnika priamo ovplyvňuje kalmodulínovú reguláciu a množstvo biologických funkcií.

Kalmodulin protein je dôležitý signalizačný proteín, ktorý regulujú mnoho procesov v tele a je priamo závislý od koncentrácie vápnika. KALcium MODulating proteIN je teda skratka pre KALMODULIN. Je to niečo ako viazací proteín, podobne ako máš v krvi viazacie proteíny pre steroidné hormóny, či hemoglobín, ktorý sa glykuje, len s rozdielom, že tento proteín na seba viaže vápnik a potom robí rôzne veci.

Teraz si to prepojme. Z článku KB #17 a slov vyššie vieme, že Čokoľvek, čo ovplyvňuje vápnik, ovplyvní aj kalmodulín, ktorý následne ovplyvňuje aj koncentrácie horčíkových iónov v bunke (Mg).

Kedykoľvek totiž vápnik vniká do bunky, EZ sa znižuje, a voda odteká viac von (dehydratácia – spotenie mitochondrie), a s ňou odchádza aj hydrofilný horčík.

To znamená, že sa ovplyvní aj horčík v krvi. Opäť teda vidíš, prečo vždy sledujem aj minerály v krvi. Horčík v krvi síce ukáže zmenu ako poslednú, pretože sa vyčerpáva postupne, no keď vieš čo sledovať (napr. Albumín, sodík, draslík, vápnik,…), tak ti jeho trend vie veľa napovedať.

Ďalšia dôležitá vec je, že všetky tieto udalosti (spotenie mitochondrie, vnik vápnika a strata Mg) priamo ovplyvňujú aj komplexy v mitochondriách a následne aj recykláciu našej metabolickej vody v tele.

Účastníci nedávneho workhopu dokonca videli reálne dáta aj moje výpočty (aj experimenty), kde sa dozvedeli, koľko tisíc litrov denne jediný priemerný Človek iba sedením zrecykluje v tele, aj kde a ako sa berú, Voda je teda dôležitá a s ňou vždy ide ruka v ruke aj horčík.

Proteíny v našom tele, ako je aj kalmodulin, sú od prírody dizajnované tak, aby boli hydratované vodou, ktorá vyšla z mitochondrie (pretože je prefiltrovaná), a následne takto naše proteíny, aj komplexy v mitochondrii dokážu správne vnímať a presúvať nabité častice, ako sú elektróny a protóny.

Tiež však vo vysokých rýchlostiach „počítajú“, o aký protón aj elektrón sa jedná, aký majú SPIN, a podľa toho robia mnohé rozhodnutie. Dalo by sa teda povedať, že naše mitochondrie sú v podstate výkonné kvantové počítače, ktoré vo vysokých rýchlostiach vyhodnocujú mnoho vecí. Iba na základe elekrónov a protónov, aké tam prúdia.

No a nemusíš byť jadrový fyzik na to, aby ti došlo, že ak sa komplexy od seba vzdialia, alebo sa dehydratujú, dané operácie sa spomalia a s nimi aj tvoja energetika.  

Toto je dôvod, prečo je tvoje zmenené pole (prirodzené EMP verzus uEMP) vždy prvoradé a má pre teba vždy prvoradý význam. Najskôr si vždy všímaj to a až potom tomu prispôsobuj kalórie, jedálniček a ďalšie veci pre seba, či klientov! Toto je to, čo sa snažím postupne dávať do popredia, aj medzi ďalších ľudí, a aj medzi odbornú verejnosť (tréneri, kouči,…).

Veľa ľudí to totiž nezvažuje, čo je aj dôvod, prečo dnes vidíme toľko ľudí, ktorí dodržujú „rovnaké“ postupy, no vykazujú nové a zaujímavé zvláštnosti. Niekedy totiž potrebujeme zmeniť prístup o 180° a začať odznovu! Neveríš mi? Prečítaj si 3 body nižšie, a potom dočítaj posledné krátke odstavce do konca.

Vápnik a GMO (modifikované potraviny) ako dôkaz konceptu

Veľa ľudí tieto veci berie ako „Woodooo“ a jednoducho ich berú ako niečo čo nepotrebujú riešiť, a niektorí, druhý „tábor“, ich zasa berú ako „šialenstvo“ a myslia si, že keď ich takto píšem, máte sa teraz zahrabať pod Zem a iba čakať na „koniec“! Ani jedno nie je správny prístup 😀 Mňa zaujíma najmä „tretí tábor“ – zodpovední mitochondriaci!

Uvedom si moje slová, ktoré tvrdím vždy, že aj malému dieťatku, ktoré sa bojí večer zaspať, pretože má v izbe skriňu a bojí sa, že je v nej strašidlo nebudeš dokonca života v izbe zažíňať svetlo alebo ho „chlácholiť“ rozprávkou. Stačí ak mu svedomito zasvietiš lampičku (svetlo), otvoríš mu skriňu a umožniť mu situáciu samému Spoznať! Toto je cesta (podľa mňa).

Až totiž problém spoznáme, dokážeme sa sami rozhodnúť, ako mu čeliť. Áno, niekedy sa dieťatko zostane báť aj potom (a časom to prejde), niekedy mu potrebuješ skriňu ukazovať znovu a znovu a popri tom mu hovoriť, že báť sa strašidiel nemá zmysel. Inokedy však samé pochopí, že Aha, tak buď si skriňu nejako „skrášlim“, alebo si ju dám do inej izbičky, alebo ak som pochopil tomu, že to strašidlo „viem poraziť“ v hlave, nemusím sa už viac báť.

S mojimi článkami je to podobné. Majú ťa veci učiť a pochopiť im, podstate, a následne robiť plnohodnotné rozhodnutia, prípadne ich aspoň plánovať do budúcna. To za nás nespraví nikto. Život si totiž formujeme sami, svojími každodennými rozhodnutiami, aktivitami, ale aj prokrastynáciou (to je prípad väčšiny – žiaľ)!

Teraz sa teda pozrime ešte na jednu vec, aby si pochopil, ako ďaleko s mojimi myšlienkami idem. Čo všetko teda nadmerný a hlavne nekontrolovaný únik vápnika ovplyvňuje? Teraz však nehovorím iba o človeku, ale všetkom živom. Aj rastlinky totiž generujú elektrický prúd, tiež majú mitochondrie a tiež využívajú vápnik ako signalizačný prvok. Sleduj a radšej si sadni. Píšem iba to naj:

1. Syntézu melatonínu v epifýze (pinealocity = kvalita tvojho Spánku)

2. Koncentrácia vápnika v lymfocytoch signalizuje ich apoptózu (T bunky = Autoimunita – imunitná odpoveď).

3. Vnik vápnika je potrebný pri klíčení všetkých semien rastlín (skutočný dôvod, prečo dnes máme GMO)

Ten tretí bod som napísal schválne, hoci moji členovia ho poznajú dlhšie. Rastlinky, ktoré vpúšťajú vápnik z ER dnu príliš, následne inhibujú jeho ďalšiu mobilitu a nie sú teda schopné v čase množenia dostatočne „zabrať“. To znamená, že ak pestujeme rastlinky v oblastiach, kde je veľa uEMP, nebudú sa rýchlo množiť. Preto sme ako spoločnosť prišli s GMO (podľa mňa).

No a väčšina takýchto potravín opäť raz stimuluje, alebo môže stimulovať vyššiu ubikvitináciu, čo ti zasa raz ukazuje, že si potrebuješ dávať záležať na svojom Redoxe a produkcii ATP aj Vody!

Magnetické pole Zeme, NAD a ketóza ako prvá barlička

Dnešné magnetické pole Zeme nie je vo svojej pôvodne „silnej“ forme (aj preto mám rád magnetický matrac, ktorý roky používam, ako moji členovia a účastníci webináru o spánku vedia, hoci jeho efekt nie je poznať okamžite ako napr. „káva“).

Toto MP ovplyvňuje teda aj priamo vápnik a jeho pohyb, následne dehydratáciu mitochondrie a tým aj pomer proteínu NAD ku NADH v mitochondriách. Toto je opäť niečo čo ti ukazuje ďalšie a ďalšie dôvody, prečo je hydratácia našich mitochondrií dôležitá. Jej zmena recyklácie vody je to, čo predchádza poklesu NAD. Únik vápnika udalosť ešte viac podporí, keďže znižuje EZ. Nedávna prednáška o Vode bola k tejto téme ako „soľ nad zlato“.

VOZ #11 Cyklotrónová rezonancia Vápnika, uEMP a ketóza ako barlička
VOZ #11 Cyklotrónová rezonancia Vápnika, uEMP a ketóza ako barlička

Avšak pre každého kto tam nebol (čoskoro budú ďalšie príležitosti na osobné stretnutia), väčšine slovám v tomto riadku musíš pochopiť.  

Oxidačný stres spôsobuje, že vápnik prechádza z endoplazmatického retikula do mitochondrie, kde priamo inhibuje funkciu komplexu 1. čo znamená, že uEMP pôsobí priamo na cytochróm 1 a teda aj na NAD a únik UV svetla z mitochondrie. Áno, dobre počuješ. Tvoje mitochondrie strácajú UV.

To znamená, že je keď máš napr. pri uchu zapnutý mobil alebo bluetooth slúchadlá, v mitochondriách v blízkosti bude prítomných viac NADH a menej NAD. No a pokles NAD automaticky ovplyvňuje mnohé veci, vrátane SIRTUÍNOV, mTOR-u, tvojho Redoxu a výkonnosti.

Tu teda prichádza finálny krôčik – Ketóza! Obľúbené slovíčko marketingu dnes, ktoré dobre predáva, hoci v skutočnosti, takmer nikto nerozumie tomu, čo naozaj robí. Tu máš teda dôležitý náučný bod!

Ketóza vytvára veľa NAD. Pomer NADH ku FADH je totiž odlišný pri oxidácií glukózy, pri tuku, pri ketónoch a tieź pri MCT! Preto je ketóza istou „barličkou“ v modernom svete plného uEMP, hoci nie je liekom. To platí aj pri rakovine. Naopak sacharidy zvyšujú NADH, pretože spotrebujú viac NAD, čím ľuďom v modernom svete zhoršujú ešte viac zdravie. Nezávisle na sezóne, ak sú vystavení neustále uEMP!

Mastné kyseliny, ktoré majú pod 12 uhlíkov sa metabolizujú rýchlejšie. Idú rovno do pečene a neprechádzajú cez betaoxidáciu. Takto fungujú aj MCT (MCT je skratka pre medium chain triglycerides, teda v preklade, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom). Ich výhodou je, že po konzumácií produkujú rovno molekuly Acetyl CoA, ktoré sa môžu spájať v KETÓNY (ak je ich priveľa), cholesterol (ak sa tvorí viac ATP ako sa spotrebúva), alebo idú rovno do krebsovho cyklu na okamžitú tvorbu ATP. O tomto máš samostatný článok na blogu dávno.

No a keďže MCT nepodstupujú betaoxidáciu, ale tvoria rovno Acetyl CoA v krebsovom cykle, ich vytvorený pomer  NADH/ FADH2  je rovný 3/1. Takýto istý pomer vytvorí aj spaľovanie glukózy. Na druhej strane však, spaľovanie mastných kyselín, napr. kyseliny palmitovej (ktorej máme veľa pod kožou, ktorú spaľujeś napr. nalačno ak si zdravý), vytvorí viac proteínu FADH2. Viac elektrónov sa presúva tam, na druhý komplex a šetrí NAD. MCT teda spotrebujú proteín NAD rovnako ako glukóza.

Toto je teda dôvod, prečo ketóza nie je žiadny „liek“, tiež prečo mnohým ľuďom po exogénnom MCT či ketónoch nemusí byť dobre, a tiež je to dôvod, prečo naopak pre mnohých zdravých mladých ľudí, ktorí takúto „adaptáciu“ zvládnu zopár mesiacov, ideálne s chladom, to môže znamenať obrovský výkonnostný posun a veľmi efektívny „servis“ pre mitochondrie.

Verím, že opäť raz rozumieš, prečo stále vravím – kontext, kontext, kontext. Tvoja skutočná individualita, ktorá je však zasadená aj do špecifického prostredia a tvojho Redoxu v ňom je kľúčom k tomu, aké potraviny sú pre teba optimálnejšie a tiež, či budú mať tieto potraviny (strava + pohyb) na teba najväčší vplyv, alebo potrebuješ (ideálne vždy) do hry pridať aj ďalšie „barličky“, ako napr. Chlad, a iné.

Poďme to teda ukončiť, pretože dnešných informácií je už až až.

NAD, Sirtuin, ketóza alias na čo sa tešiť nabudúce

Únik vápnika teda súčasne zvyšuje glykolýzu v bunke, čím vytvára viac NADH a vytvára sa menej NAD. Pokles proteínu NAD logicky znižuje Redox tvojej mitochondrie (jej delta psí) a následne ťa teda oberá o elektrický náboj. Inými slovami, tvoje telo sa vtedy podobá kométe na oblohe. Pýtaš sa ako to myslím? Takto.

Koľkokrát si videl na obrázku kométu, ktorá mala niečo ako „chvost“. Zamyslel si sa však niekedy nad tým, odkiaľ ten chvost má a čo to vlastne je? Ja áno. Daná kométa totiž žiadny „chvost“ nemá, no keďže je vo vesmíre bez ochrany magnetosféry, je neustále bombardovaná uEMP z okolitých hviezd, vďaka čomu je jej povrch neustále ionizovaný. To znamená, že prichádza o elektróny. Toto je to, čo vidíš ako „chvost“. A presne tejto kométe sa podobajú moderní ľudia, hoci si to neuvedomujú!

Teraz si preto ešte raz pozri titulný obrázok od Veroniky, o človeku sediacom na slnku a zamysli sa. Sám som chcel, aby mi tento obrázok umožnila pridať sem (veľká vďaka Veronika), pretože vyjadruje viac, ako by sa zdalo. Slnko je totiž to, čo chceš, aby tvoje tkanivá ionizovalo po tom, čo máš v sebe dostatok DHA, síry a tiež IČ svetla.

Teraz ďalej – NAD aktivuje sirtuínové dráhy, konkrétne Sirt3, ktorý reguluje mitochondriálnu superoxiddismutázu. Zaujímavé to slová, no schválne to tuto ukončím. Pozrieme sa na to nabudúce.

Na dnes ti už len zanechám to, že takáto regulácia proteínu NAD, ktorý ako vidíš dnes reaguje nie len na sezónnu stravu, ale aj svetlo a uEMP, akému sme vystavení, následne reguluje aj naše SIRTUIN gény, produkciu voľných radikálov a tiež náš Epigenóm (roztváranie DNA).

Záver a pozvánka na záverečný Workshop

Na záver upozorňujem na možnosť registrovať sa na posledný workshop zo série VOZ, ktorý bude už 154. Apríla v cene 200 eur.

Ak máš záujem prísť zajtra na workshop, všetky ďalšie info aj možnosť objednávky/registrácie Vstupenky v predpredaji nájdeš na tomto odkaze alebo priamo na tel. č. u Mariána z MyCoach: +421915057640Veľkonočná AKCIA na ROČNÉ ZLATÉ a PLATINOVÉ PRÉMIUM ČLENSTVO:

Tiež ti dávam do pozornosti moje 2 tlačené Knihy, ktoré môžeš zakúpiť aj v Akciovom balíčku, a to najdôležitejšie – Do konca Apríla máš možnosť pridať sa medzi Prémium členov20% ZĽAVOU. Verím, že rok je dostatočná doba, aby si si prešiel veci dnu, aplikoval, a hlavne sa zapojil do našej komunity a sám sa rozhodneš, či ti tieto informácie a spoločné diskusie dávajú zmysel.

Akcia platí len na zlaté a platinové členstvo pri platbe na rok, pričom ako Platinoví člen získavaš nie len vytlačené knihy (ZDARMA v cene 134,80 eur), ale aj prístup do Ekurzu MasterClass Krvné testy (v cene 59,90 eur), a tiež množstvo ďalších materiálov, webinárov, pomôcok,…!

Tiež spoločne komunikujeme pomocou pravidelných QaA ZOOM meetingov, ktoré majú (podľa mňa) najväčšiu hodnotu!

Pre uplatnenie zľavy jednoducho zadaj pri objednávke na konci zľavový kód: „velkanoc2023„. Všetko spolu, malým písmom, bez medzier a diakritiky!

Ak sa ti článok páčil a chceš ma podporiť v práci, alebo si myslíš, že môže pomôcť niekomu z tvojich známych, zdieľaj ho ďalej.Ak ťa články/podcasty zaujímajú a chceš byť informovaný medzi prvými vždy, keď zverejním nový, môžeš mi nižšie zanechať email a dostaneš ako prvý upozornenie!
Čítame sa nabudúce, takže zostaň naladený 🙂

P.S. za krásny obrázok vďaka opäť raz Veronike!

P.P.S. ak v článku nájdeš nejakú gramatickú chybičku, alebo čokoľvek, kľudne napíš dole do komentára kde a akú, rád opravím! 🙂

Zdroje, referencie a spomenuté citácie:

 1. Smith, S. D., McLeod, B. R., Liboff, A. R., & Cooksey, K. (1987). Calcium cyclotron resonance and diatom mobility. Bioelectromagnetics, 8(3), 215–227. doi:10.1002/bem.2250080302 
 2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.2250080302
 3. Allis WP, Buchbaum SJ, Bers A (1963): “Waves in Anisotropic Plasmas.” Cambridge, MA: MIT Press. Bawin SM, Adey WR (1976): Sensitivity of calcium binding in cerebral tissue to weak environmental electric fields oscillating at low frequency. Proc Natl Acad Sci USA 73:1999-2003.
 4. Blackman CF, Benane SG, Rabinowitz JR, House DE, Joines WT (1985): A role for the magnetic field in the radiation-induced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro. Bioelectromagnetics 6:327-337.
 5. Cooksey KE (1981): Requirement for calcium in adhesion of a fouling diatom to glass. Appl Environ Microbiol 41: 1378-1382.
 6. Cooksey B, Cooksey KE (1980): Calcium is necessary for mobility in the diatom Amphora cofleaeformis. Plant Physiol 65:129-131.
 7. Cooksey KE, Chansang H (1976): Isolation and physiological studies on three isolates of Amphora (Bacilliaria phyceae). J Phycol 12455-460.
 8. Dutta SK, Subramoniam A,, Ghosh B, Parshad R (1984): Microwave radiation-induced calcium ion efflux from human neuroblastoma cells in culture. Bioelectromagnetics 5:71-78.
 9. Liboff AR (1985): Cyclotron resonance in membrane transport. In Chiabrera A, Nicolini C, Schwan HP (eds): “Interactions Between Electromagnetic Fields and Cells.” London: Plenum Pub Co., p 281.
 10. Liboff AR, McLeod BR (1987): Kinetics of channelized membrane ions in magnetic fields. Bioelectromagnetics (in press).
 11. Mayer C, Van Breeman JC, Casteels R (1972): The action of lanthanum and D-600 on the calcium exchange in the smooth muscle cells of the guinea pig taenia coli. Pflugers Arch 337:333-350.
 12. McLeod BR, Liboff AR (1986): Dynamical characteristics of membrane ions in multi-field configurations at low frequencies. Bioelectromagnetics 7: 177-189.
 13. Thomas JR, Schrot J, Liboff AR (1986): Low-intensity magnetic fields alter operant behavior in rats. Bioelectromagnetics 7:349-357.
 14. Livio Giuliani and Morando Soffritti 2010 Non thermal effects and mechanisms of interactions between electromagnetic fields and living matter (Bologna, Italy : Ramazzi institute) Eur. J. Oncol. 5
 15. Zhadin M N 1996 Effect of magnetic fields on the motion ofan ion in a macromolecule: Theoretical analysis Biophysics 4(41)
 16. Zhadin M N 1998 Combined action of static and alternatingmagnetic fields on ion motion in a macromolecule The oretical aspects Bioelectromagnetics 19 279
 17. Zhadin M N and Barnes F S 2005 Frequency and amplitude windows at combined action of DC and low frequency AC magnetic fields on ion thermal motion in a macro- molecule: Theoretical analysis Bioelectromagnetics 26 323
 18. Del Giudice E M, Fleischmann, Preparata G and et al. 2005 On the ‘unreasonable’ effects of ELF Magnetic Fields upon a System of Ions Bioelectromagnetics 23 522
 19. Novikov V V and Zhadin M N 1994 Combined action of weak constant and variable lowfrequency magnetic fields on ionic currents in aqueous solutions of amino acids Biophysics 39(1)
 20. Zhadin M N, Novikov V V, Barnes F S and et al. 1998 Combined action of static and alternating magnetic fields on ionic current in aqueous glutamic acid solution Bioelectromagnetics 19(41)
 21. Zhadin M N and Giuliani L 2006 Some problems in modern Bioelectromagnetics Electromagnetic Biol. Med. 25 227
 22. Liboff A R, Smith S D and McLeod B R 1987 Experimental evidence for 104 cyclotron resonance mediationof membrane transport ed M Blank and E Find Mechanistic Approaches to Interaction of Electric and Electromagnetic Fields with Living Systems (New York : Plenum Press) р 109
 23. Comisso N, Del Giudice E, De Ninno A and et al. 2006 Dynamics of the ion cyclotron resonance effect on amino acids adsorbed at the interfaces Bioelectromagnetics 27(16)
 24. Liboff A R 1985 Geomagnetic cyclotron resonance in living cells J. Biol. Phys. 9(99)
 25. Blackman C F, Benane S G, House D E and et al. 1985 Effects of ELF (1-120 Hz) and modulated (50 Hz) RF fields onthe efflux of calcium ions from brain tissue in vitro Bio electromagnetics 6(1)
 26. D’Emilia E, Ledda M, Foletti A, Lisi A, Giuliani L, Grimaldi S and Liboff A R 2017 Weak Field H3O + ion cyclotron resonance alters water refractive index Electromagn. Biol. Med. 36(5562)
 27. Landau L D and Lifshitz E M 1987 Mechanics Oxford: (Butterworth-Heinemann)
 28. L.D. Landau and E.M. Lifshitz 2000 The Classical Theory of Fields Butterworth-Heinemann Oxford
 29. Scalia M, Avino P, Sperini M, Viccaro V, Pisani A and Valenzi V I Some Observations on the Role of Water States for Biological and Therapeutical Effects

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Andrea Hudakova píše:

  Ešte dodám, prepáč, že v dvoch komentároch, ale vyššie LDL,TAG, inzulín, glukózu nemám.

  • Jaroslav Lachký píše:

   Aj spiroergometria ukázala, že hoci jie si treivani jedinec, ani si nemala za sebou strikntu diétu, tvoje telo počas záťaž vedelo ísť v RER smerom ku 0,8, čo len poukazuje, že nie je úplne závislé iba na glukóze.⠀

   Cize oyiduje aj tuk a zrejme preto, keďže si štíhla, máš menej v krvi. Podobne je to s glukózu a keto látkami.⠀


   Malo ludi chápe kontext. Aj glukózu potrebujeme, no keďže ju telo využíva v krvi sa predsa nehromadi však? Podobne ketóny. Prečo teda toto ľudia chápu, že v krvi glukózu chcú nižšiu, no keď sa zmeria napr. ketón alebo tieto MUFA, niekedy nedochádza?⠀

   Čiže ty už teraz vieš. Keď ich ké v krvi menej, respektíve nie je ich tam veľa, poukazuje to s najväčšou pravdepodobnosťou na to, že ich telo využíva. Obzvlášť keď sú nižšie aj TÁG, inzulín a glukóza nie je vysoko.⠀

   Nikdy totiž nemôžeš mať vysokú glukózu, ako cukrovkar, a súčasne aj nižšie tág, inzulín, a tieto MK 🙂

 2. Andrea Hudakova píše:

  Ahoj Jaro, pýtala som sa preto lebo mne pri krvných testoch vyšli nízke hladiny MK, ( kyselina palmitova a palmitoolejova a ďalšie, boli vo veľmi nízkych hodnotách a pri vzájomnom vyhodnocovaní mojich testov si mi napísal, že to súvisí s únikom vápnika a ja sa teraz snažím dopátrať ako to spolu súvisí. Ale zatiaľ neviem nájsť žiaden suvis

  • Jaroslav Lachký píše:

   Hej hej, viem Andrea. Preto som ti včera na fóre odpovedal tak ao som odpovedal. Tak som si teda myslel dobre :)⠀

   Ber v úvahu, že kys. Palmitova a palmitolejova sú MUFA, ktoré máme aj pod kožou, a telo ich rado oxiduje. Čo to pre teba znamená laick?⠀

   Že telo ich vyučuje do krvi za zámerom oxidácie.⠀

   Ako sa prepravujú? Pomocou LDL. Ďalej. Čo v tom obale LDL sú mastné kyseliny? No predsa #triglyceridy, čiže TAG. Čo teda znamená kontext?⠀

   Že keď je v krvi aj vyšší cholesterol, dokonca aj LDL, no TAG sú nízke, tieto mastné kyseliny sa využívajú. Nehromadia sa v krvi.⠀

   Preto si ich a v krvnom teste mala nižšie.⠀

   Verím teda, že chápeš

 3. Andrea píše:

  Ahoj Jaro, ako súvisí nízka hladina MK v krvi s nadmerným únikom vápnika???

  • Jaroslav Lachký píše:

   Záleží na tom ako MK myslíš Andrea. Stačí ak sa zamysliš napr. nad rozdielom omega 3 a omega 6 alebo PUFA, či SFA, pretože napr, kedykoľvek uniká vápnik (viď napr. prípad hypersenzitivity), tvoje membrány buniek sa viac riztvaraju, čo znamená, že sa musia via opravovať.⠀

   To znamená, že potrebujú visc retinalu (VITAMÍN A), a tiež viac DHA, a viac PUFA celkovo. Zvyčajne to teda vyústi vo viac PUFA v krvi a následne časom aj vo viac SFA a MUFA (keďže palmitova a palmitolejova sú tie, ktoré telo spaľuje rado). Ak sa stáva vďaka úniku vápnika viac závislé na glukózu, tieto ruky v krvi vzrastu. Vieš to jednoducho rozoznať aj na vyššom LDL, no zároveň aj vyššom TAG a glukóze s inzulinom. ⠀


   Aj preto napr. Majka konzumuje dnes denno denne rybu, pretože ich potrebuje neustále nahrádzať novými. ⠀

 4. Mária píše:

  Tak tej konkrétnej osobe môžeš uviesť mňa, ako ukážkový príklad. Týmto článkom si mňa a vznik mojich zdravotnych problémov úplne vystihol. Dlhé roky som mala natiahnutý predlžovací kábel hneď za hlavou pri posteli. Hneď vedľa na stene kovová nočná lampička. Mobil položený vedľa na stolíku, tiež pri hlave a občas pod nabíjačkou a stále zapnutý. Nebol v letovom režime. A ešte pred spaním mobil v rukách a čítať určite aj hodinu aj viac. A teraz bojujem s problémami, ktoré nikomu neprajem. Ty o nich vieš. A s tvojou pomocou sa snažím hasiť čo sa dá. Taktiež poznám takých ľudí, čo ich dieťa ešte rozprávať nevie ale tablet v rukách stále. A keď som im povedala, čo mu spôsobujú, tak mali len úsmev na tvári.

  • Jaroslav Lachký píše:

   Momentálne je dôležité hlavne to, že sama o nich vieš a intenzívne pracuješ na tom, čo sa dá. Nie všetko dokážeme zvrátiť a zmeniť, no osobne si myslím, že veľa vecí áno, keďže naše telo aj mitochondrie sú veľmi adaptabilne a mezastabilné – neustále reagujú na zmeny podmienok.⠀

   ⠀ A žiaľ tiež poznám takýchto ľudí a samému je mi to smutno. Aj preto sa to snažím dostávať von a práve z viac „vedeckej“ stránky, keďže mnoho ľudí vyžaduje práve to, aby boli ochotní aspoň trochu po otvoriť oči.⠀


   Dnešný svet má mnoho nástrah a sam to niekedy prirovnáva ku cigaretam. Keď sme s nimi v 60 a 70 rokoch začali vo veľkom, žiarili sa, že má nikotín Benefity a dokonca aj lekári odporúčali fajčenie. Boli toho plne Reklámy. Neskôr, med sa ukázali negatíva a verejne sa z cigariet stal „démon“, 90% ľudí to neodradilo, pretože ten pôžitok im za to „stál“. Podobne je to s technológiou a množstvom iných vecí.⠀

   Keď nemáme svoj dopamin pod kontrolou sme veľmi ľahko manipulovatelný a naše rozhodovanie je o to náchylnejšie. No a malé detičky sa rodia s nemyelinovanym mozgom a nevyvinutym čelným lalokom, kde je práve najväčšia kontrola dopaminu, čo znamená, že sú plné závislí na rozhodovaní sa svojich rodičov a to v dobrom, ale aj opačne

 5. Peto píše:

  Je neskutočne veľa ludi čo spi s mobilom, to uz nieje teraz nič nové. Ked im povies ako ich to ovplyvni z dlhodobeho hladiska tak často iba mavnu rukou alebo ta vysmeju ze vela čítaš….

  • Jaroslav Lachký píše:

   Presne tak. A presne preto nemá zmysel nikoho. Nikdy presviedčať! Obzvlášť v dnešnej dobe. Už to nie je o tom byť „najsilnejši“ a najpriebojnejší, ale byť rozumný.

 6. Peto píše:

  Dobry a trochu aj šokujuci článok 😀 . Zaujalo ma to hlavne kde spominaš spanie s mobilom pri hlave. Nieze by som to robil, ale spím na posteli kde je od mojej hlavy vzdialena zasuvka asi tak meter, meter a pol. A preto sa pýtam, ovplyvni takto vzdialena zasuvka cca meter od hlavy to uvolnovanie vapnika respektive spánok ? Inač, pocas spanku v nej nenabíjam mobil. Ten mam asi 3m od tela a v lietadlovom režime, a či ten lietadlovy režim aj niečo robi, čo myslíš ? 😀 Alebo takto, má vyznam zapnut mobil do lietadloveho režimu ?

  • Jaroslav Lachký píše:

   Na základe vlastných meraní zásuvka nie, ale možno káble za stenou. Lietadlový režim a vzdialenosť je teda úplne super ⠀

   najjednoduchšie riešenie je kúpiť si aspoň lacný EMP meter z amazonu, kde zmeriaś dosah káblu za stenou a prípadne len posteľ trochu posunieš od steny alebo to nebude treba, prípadne natiahneš nejaké tienenie. ⠀

   To je úplne minimum a zaberie pár minút času. Ale som rád, že nad tým premýšľaš, pretože to je presne môj štýl Peťo. ⠀

   Takéto minimalistické kroky, ktoré majú veĽký dosah. Každý z nás totiž spí cca 8 hodín a teda keď môžem spraviť niečo, čo mi zaberie 10 minút a zlepší mi to tretinu života bez toho, aby som potom už pre to niečo robil, hovorím vždy ÁNO

   • Peto píše:

    1. O aké tienenie sa jedna ? Natiahnem na stehu alobal ? 😀
    2. čiže lietadlovy režim ma teda zmysel zapnuť ak chcem mat mobil zapnuty. Áno ?

    • Jaroslav Lachký píše:

     1. Materiály a spôsoby sú rôzne Peto a nie, alobal na frekvencie RF nemá extra vplyv. No med, no keď, striebro,… áno!⠀

     2. Áno, lietadlo vy režim na väčšine mobiloch funguje ako má, to znamená, že vtedy mobil nevysiela RF. Meral som ich viacej, avšak nie všetky. Niektoré iphony napr. vysielajú neustále signál aj keď sú v takomto režime, čo je jeden z dôvodov, že Iphone som nikdy nechcel. Najlepšie však zmerať. Androidy však zvyčajne fungujú ako majú a keď vypne bluetoth, dáta, wifi alebo Lietadlovy režim, tak ich vypne naozaj

     • Peto píše:

      Aha… tiez mam android konkretne SAMSUNG S20FE tak snad funguje ten lietadlovy režim ako ma 😀 nezakladam si na tom mat iphon…

  • Inak ten príklad s hlavou a spaním pri mobile v nabíjačke som napísal schválne, pretože poznám viac ľudí a myslel som pri tom na jednu konkrétnu osobu, ktorá mi to nedávno rozprávala. Že má sestru, ktorá má malú dcérku a už tuším ako 6 ročná takto každú noc spí. Jednoducho je naučená, že bez svojho Iphone v nabíjaćke a pod vankúšom ani nezaspí, pretože sa bojí, keby ho náhodou ráno mala vybitý, rodičia to samozrejme tolerujú a sú radi, že dcérka pekne zaspí a má vždy po ruke mobil, keby sa niečo stalo, keby potrebovala chatovať so spolužiakmi, atď., a práve tu je vidieť tých „50 odtieňov sivej“. Technológia totiž nie je iba zlá. Každý ju používame. No väčšina už nedokáže rozoznať isté medze a stávame sa viac „otrokmi“ ako tými, čo ju ovládajú a následne hľadáme príčiny mnohých moderných – civilizačných problémov tam, kde ich nenájdeme….

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov