Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom v predaji

Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom je od dnes v predaji >>

VOZ #12 Irisín, mTOR, NAD a chlad ako druhá barlička

9.4. 20231186x11

Prečo je tvoj proteín NAD a voľný radikál superoxid dôležitý? Jednoducho. Zapamätaj si, že málo superoxidu = cukrovka 2. tipu, veľa superoxidu = Alzheimer.

Prečo to tvrdím, ako to vysvetľujem a ako to vlastne prebieha vo svetle Kvantovej Biológie? Pozrime sa na to.

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho tu alebo na stránke s PODCASTAMI.

P.P.S. Ak chceš byť informovaný vždy medzi prvými o zverejnení nového článku/podcastu, prihlás sa na odber nižšie.


SUMÁR ČLÁNKU 

 • Prečo nič v tvojej biológií nie je čierno biele, ale skôr ako 50 odtieňov sivej?
 • Čo je to superoxid a prečo jeho množstvo súvisí s chorobami aj zdravým?
 • Ako súvisí superoxid s NAD, sirtuínmy, redoxom a tvojím zdravým?
 • Prečo nám tréning nalačno dokáže spustiť reverzný tok v mitochondrii, čo na to treba a prečo to niekedy chceš?
 • Aká je skutočná diagnóza cukrovky a Alzheimeru z môjho pohľadu a aké sú potencionálne protokoly pre liečbu?
 • Irisin ako hormón „tréningu“, ako ho aktivovať a ako cvičiť aj bez cvičenia?
 • Veľkonočná Aprílová ZĽAVA na Ročné Členstvo
 • Záver a zhrnutie + Bonusové „ťažké myšlienky“ len pre zodpovedných

NAD, Sirtuin, ketóza a DNA

Naposledy sme skončili pri tom, že únik vápnika popri ďalších veciach tiež zvyšuje glykolýzu v bunke, čím vytvára viac NADH a vytvára sa menej NAD. Tu dnes nadviažeme, pretože proteín NAD súvisí s mnohými vecami, aj mTOR-om, tvojím REDOXOM, aj niečim, čo sa nazýva Sirtuin.

Naše telo je uspôsobené tak, že pracuje v závislosti od prostredia (slnko-sacharidy-UV, verzus chlad-tuk-IČ), pričom podľa lokálnych podmienok prispôsobuje svoj Redox. Logicky. No a tomuto tiež prispôsobuje koncentráciu proteínu NAD. Keď napr. konzumujeme viac sacharidov, spotrebúvame viac NAD, avšak vtedy tiež máme veľa UV, ktoré ho regeneruje. V zime, kedy je chlad, pracujeme viac ketotický, a NAD si regenerujeme (v skratke napísané).

Stále však spomínam ten proteín NAD. Väčšina ho už pozná, veď koniec koncov aj o ňom máš veľa článkov na blogu (len pohľadaj), no dnes sa vraciame k téme šport, tréning, mTOR, dlhovekosť a nadväzujem teda na posledné články.

NAD aktivuje sirtuínové dráhy, konkrétne Sirt3, ktorý reguluje mitochondriálnu superoxiddismutázu. Superoxid dismutáza je zasa enzým (skratka SOD), ktorý redukuje voľný radikál superoxid na peroxid vodíka (H2O2). O tomto už tiež čo to vieš. Peroxid vodíka následne dokáže vytvoriť vodu, alebo signalizovať bunke nejaké veci.

Otázka však na dnes znie, prečo práve proteín NAD, ktorý sacharidy vyčerpávajú, reguluje expresiu enzýmu, vďaka ktorému redukujeme množstvo ROS – superoxidu?

Málo superoxidu = cukrovka, veľa superoxidu = Alzheimer

Odpoveď je jednoduchá. Ak sme totiž v sezóne, a náš Redox je adekvátny, sacharidy nám nevadia. Naopak. Vďaka nim produkujeme špecifické množstvo superoxidu, vďaka čomu napr. svoje mitochondrie opravujeme, alebo zahubíme. Tiež má preto zmysel, ak žena otehotnie na Jar až leto, kedy má aj najvyššie steroidné hormóny a je veľmi citlivá na Inzulín. Čo však opak?

Keď máme príliš málo NAD, chronicky, napr. kvôli neustálej konzumácií sacharidov, nadmernému vystavovaniu sa uEMP, nadmernému modrému svetlu, nedostatku spánku, alebo kombináciou všetkých, znamená nižšiu aktivitu SOD a vytvorí sa v mitochondrii príliš veľa superoxidu. Toto je dôležité.

Toto výrazne zvyšuje ROS, ktoré vyvolá naše rýchlejšie stárnutie. Opäť raz vidíš, že ROS nie sú zlé. Musia však byť kontrolované. Málo superoxidu je totiž problém (prípad napr. spánkovej apnoe), veľa superoxidu no slabá činnosť SOD je tiež problém (prípad cukrovka 2. tipu a neschopnosť generovať H2O2 a inhibovať Inzulín), no veľa superoxidu je tiež problém (prípad napr. Alzheimeru podľa mňa, kde priveľa superoxidu vyústi v nadmernú apoptózu neurónov = zbohom pamäť). Superoxid musí byť totiž kvantizovaný. [R, R]

Možno teraz chápeš, prečo tvoja Biológia nie je iba čierno biela. Je tam ešte 50 odtieňov sivej! Toto ťa zvyčajne bežný výživový poradcovia nenaučia, no u nás to neplatí.

Keď je však tento stimul tvorby voľných radikálov malý a kvantizovaný, napr. vďaka adekvátnej kontrole vápnika, dobre nadizajnovanému tréningu, sacharidom, vhodne načasovanej hypoxii (napr. Potápanie – viď Januárový webinár),… malé množstvo Superoxidu pomáha mitochondriám spúšťať autofágiu.

OK… úvod by sme mali. Teraz späť ku sirtuinu.

mTOR, NAD a Sirtuíny

mTOR je Metabolicka dráha, ktorá ako už viete, nie je riadená iba nutrične. Je riadená predovšetkým Redoxom, čo je aj dôvod, prečo má rozdielna výživa (sacharidy, proteíny, verzus tuky) odlišný vplyv na signalizáciu mTOR. Sacharidy a tuk totiž vstupujú do mitochondrie odlišne a tiež odlišne stimulujú delta psí.

Tiež odlišne ovplyvňujú proteín NAD a hlavne pomer NAD ku NADH, ktorý následne vplýva aj na SURTUIN. Sirtuíny následne riadia dráhu mTOR.

Proteín NAD totiž preberá protóny a elektróny z vodíka z jedla a vody okolo, čo znamená, že reaguje na tunajšie kvantové tunelovanie týchto častíc. To znamená, že je úzko spätý so štruktúrou aj viskozitou vody v bunke a v mitochondrii. Po novom Aprílovom webinári, tomuto vzťahu vzdialenosti verím každý chápe ešte lepšie.

Horšia štruktúra + viskozita = väčšia vzdialenosť = horšie tunelovanie.

Kedykoľvek sa toto kvantové tunelovanie elektrónov zhorší, NAD poklesne, čo vytvára stav „pseudohypoxie“, kde nie sme skutočne bez kyslíka. Iba to simuluje tento stav. Preto sa to volá „pseudo“. Pseudohypoxia a jej základ je už na blogu dávno, takže detaily rozoberať nejdem. V predošlej vete je všetko potrebné zhrnuté,

V tomto stave pseudohypoxie sú tiež vyššie hladiny HIF-1α. No a vyššie HIF 1 alfa spolu s nižším NAD už nie je dlhodobo optimálne. A tu prichádza do hry tvoj Redox. Ak je tvoj Redox vysoký, alebo aspoň dostatočne optimálny vzhľadom na sezónu vonku, ale aj mieste kde žiješ, tento stav by u teba mal byť iba dočasný a akútny. Nie chronický.

Dnes však mnoho ľudí žije nonstop v kancelárií, s mobilom v ruke/vrecku, bluetooth slúchadlami v uchu,… do toho ešte jedia nonstop sacharidy, pretože si myslia, že ich potrebujú za „zalepenie náplasti“, ktorú spôsobuje ich klesajúci Redox, a potom sa dostávajú do tohto stavu hypoxie chronicky.

Čo znamenajú tieto slová v reči laika?

Znamená to, že počet, ale aj kvalita mitochondrií v našom tele sú priamo úmerné účinkom elektromagnetickej sily pôsobiacej na mitochondrie a na jej cytochrómy (komplexy). No a na tieto vplýva svetlo (uEMP), akému čelíme, ale tiež vodík z jedla, aký do mitochondrie príde (sacharid, verzus tuk, pripadne proteín).

Prečo to píšem znovu a aj teraz? Pretože každý z Vás by túto „banalitu“ už mal poznať a dôležité body sa snažím prízvukovať vždy, kedy treba.

Sacharid a mastná kyselina vstupuje do mitochondrie rozdielne  = rozdielne delta psí

Nezabúdaj, že Sacharidy dodávajú mitochondrii menej elektrónov, no s vyššími energiami, čo v podstate simuluje letnú „energiu“ (veľa UV na chrbte elektrónu z glukózy). Toto vytvára nadmerné ROS aj RNS (reaktívne formy dusíka), čím sa začínajú aj epigenetické zmeny v mitochondriálnej DNA. Toto si videl v odstavcoch v úvode.

Toto je ten dôvod, prečo som ešte roky dozadu v prvých webinároch hovoril o tom, kedy je pre ženu optimálne otehotnieť a tiež prečo majú cicavce ako my najvyššie úrovne steroidov v Apríli až Máji (teda koniec zimy a začiatok jesene). Vtedy je totiž slnečné svetlo veľmi intenzívne, zároveň na rozdiel od decembra slnko vychádza skôr a je dostatok času kým príde UV. UV má totiž na steroidy iný efekt. Tiež vtedy nie je ešte príliš teplo (chlad) a zároveň už sú k dispozícií prvé sacharidy.

Sacharidy sú prírodou vytvorené logicky tak, aby rástli a boli konzumované iba v dlhých slnečných mesiacoch. V iných podmienkach nevyrastú. Prírodu totiž nezaujímajú kalórie. Aj preto sú my už dnes tak trochu „vtipné“ mnohé výživové kurzy. Ešte pred rokom 2020 mohli byť v skutku fajn, a mali aj zmysel a tiež netvrdím, že sú dnes úplne zbytočné, no zamysli sa sám pre koho a do akej miery.

Príroda pracuje s jedinou vecou – kvantom energie a informácie (kvantizácia). Preto je všetko v prírode kvantizované. No a EMP, akému čelíme dnes verzus EMP, akému sme čelili v minulosti, je odlišné. Preto aj tvoj pohľad na stravu musí byť odlišný. Teraz však späť k veci.

Sacharidy vstupujú do mitochondrie cez prvý komplex a poskytujú jej špecifickú „redoxovú stopu“. Táto „stopa“ sa volá Delta psí, alias elektrický potenciál vnútornej mitochondriálnej membrány.

Delta psi mitochondrie je v podstate vyjadrenie Vnútorného mitochondriálneho membránového potenciálu. 

Elektrický potenciál sa meria vo Voltov (hoci u mitochondrie v mili Voltoch, skratka mV) a jednoducho odzrkadľuje niečo ako TLAK.

Rovnako ako keď si predstavíš hadicu, ktorú napojíš na kohútik a pustíš vodu. Do hadice sa dostane TOK VODY, no ak hadicu na druhom konci upcháš, VODA dnu bude TLAČIŤ, no nebude hadicou prechádzať. Čím viac vody dnu budeš privádzať, jednoducho budeš zvyšovať daný TLAK. TOK vody však bude neustále rovnaký, pokým druhý koniec hadice nepustíš a voda nezačne tiecť.

No a presne toto je delta psí. Dané delta psí iba odzrkadľuje tento TLAK.

To znamená, že keď do mitochondrie privedieme elektróny (do hadice pustíme vodu), mitochondria vyvinie isté delta psí (elektrický potenciál = TLAK). No a čím je tento tlak vyšší, tým väčšia sila pôsobí na prichádzajúce elektróny, ktoré tak mitochondria lepšie „pritiahne“.

Presne preto sú sacharidy od prírody iba sezónna vec, ktorá jej dáva sezónnu „redoxovú stopu“.

No a tu prichádza zaujímavá pointa, ktorú som viackrát hovoril, no myslím, že často na ňu ľudia zabúdajú a preto ju zopakujem. Týka sa to reverzného toku mitochondrie a Pentózového cyklu.

Reverzný tok elektrónov, NAD a superoxid

Keď zjeme sacharidy, vodík ide na prvý komplex, kde spotrebuje okamžite NAD a zvýši NADH. Smer je zľava doprava, od prvého komplexu, skrz koenzým q, na tretí komplex, potom na štvrtý, kde vznikne voda. Toto sa odborne volá oxidačná fosforylácia.

Avšak tuk,… ten dokáže tiež priniesť vodík aj na prvý komplex, a to práve vďaka reverznému toku elektrónov. No musí mať na to podmienky.

Musíme mať istý Redox, a tiež funkčný koenzým Q v zredukovanom stave a aj dostatok NAD a tiež musíme byť schopný betaoxidovať.

Nasýtené tuky teda poháňajú reverzný tok elektrónov cez komplex I, no iba vtedy keď je delta psí mitochondrie vysoké (= redox je vysoký = veľa UV = leto alebo jeseň, keď ešte sú sacharidy).

Otázka znie. Ako to nasýtené tuky robia? Ako spustia reverzný tok? Jednoducho – pridaním elektrónov priamo do koenzýmu Q cez FADH2 na komplexe číslo 2.

Presne preto som Vám v posledných článkoch písal, že tréning nalačno je veľmi prospešná vec. Nemám tým však na mysli iba hneď ráno, ale aj cez deň. Ak totiž neješ ako fitness-ák, 6-krát za deň, nalačno môžeš byť aj poobede, či doobeda.

Tiež preto ráno v sezóne môže zdravý človek #mitochondriak pridať do svojho #mitohackingu veci ako čučoriedky, kvalitná Horká čokoláda (viď Marcovy QaA a daná čokoláda z Panamy), nikotín, či kávu, apod. Následne, niekoľko hodín od jedla, s tréningom nalačno, už budeš spaľovať opäť podkožný tuk, ktorý vytvára najviac ATP, vody, aj IČ, no tiež vie spustiť reverzný tok, a teda vyprodukovať skrz FADH2, redukovaný koenzým Q a prvý komplex špecifický voľný radikály spomenutý v úvode – superoxid. Bingoooo!

No a tu prichádza finálna pointa, ktorou je to, čo často spomínam a to kontext. Kontext, kontext, kontext. Toto je tá tvoja skutočná individualita, o ktorej sa veľa nehovorí. Nie iba tvoje predispozície, stavba tela, dominancia v istých smeroch/neurostransmiteroch,…

Preto vždy hovorím, že jednoduchá odpoveď zvyčajne nejestvuje, hoci ľudia sa snažia zjednodušiť zvyčajne to, čo sa nedá a naopak, tam kde by zjednodušiť mohli, tam to komplikujú. Uvediem ti hneď aj príklad z praxe.

Kedy má zmysel veci zjednodušiť a kedy naopak nie?

Veľa ľudí napr. nerado počuje, keď im začnem hovoriť, že ten „zdravý“ banán, či mandarinka, alebo čokoľvek iné v skutočnosti nie je zdravé, pretože keď to jedia pod modrou neónkou vo fabrike, o 5. hodine ráno alebo o 23. hodine na nočnej smene, kedy je vonku ešte tma, im dané deutérium akurát tak dehydratuje mitochondrie. Z niečoho takéhoto zvyčajne ľudia „odpadávajú“ a nechcú to počuť.

No naopak, keď im povieš vetu tipu: „ak si zdravý, mladý chalan, nepotrebuješ riešiť extra filtre na vodu, ani všetko 100% bio v skle, apod., pretože tvoje telo dobre detoxikuje“…, zvyčajná reakcia zasa je niečo ako „a bude pre mňa lepšie ak si kúpim plastovú lyžičku alebo drevenú lyžičku, aby som s ňou zjedol svoju rybu?“

Verím, že rozumieš týmto slovám. Naozaj to tak často býva. Alebo niečo ako „mám si dať po tréningu večeru 30 minút po, alebo 35, či 45? A keď si ju dám 30 minút po, bude to o moc horšie, ako keby ju zjem 60 minút po?“ …rozumieš týmto paradoxom?

My ľudia sme naozaj jediný cicavec na tejto planéte, ktorý má takúto super hlavu a zároveň sa snaží moc kombinovať to, čo nemusí a na druhej strane si nechce pripustiť, že nad inými vecami, ktoré možno kedysi dôležité neboli, už dnes premýšľať musí, hoci to občas môže „bolieť“!

2 príklady z praxe, no odlišné protokoly

Tu je ešte ďalší príklad, tentokrát z praxe niektorých „trénerov“. Ako vidieť zo slov vyššie, jeden človek, napr. nejaký zdravý mladý chalan, či dievča (kde to vieš jednoducho spoznať pomocou krvných testov, HOMA IR, hydratácie, pocitov, ich kvality spánku, cyklu),… si tento človek môže dovoliť konzumovať sacharidy, majú pre neho dokonca význam, a to dokonca aj po tréningu, ak chce budovať napr. väčší objem (plniť svaly glykogénom z jedla), no pre iného nie.

Ak povedzme ku trénerovi príde rovnako stavaná osoba ako z príkladu predtým, u ktorej však vieme, že má zlý spánok, prípadne už trpí spánkovou apnoe, má nízky vitamín D v krvi (celoročne pod 30), alebo je naozaj veľmi dehydratovaný, apod., pre neho je tento stav takmer nemožné dosiahnuť. On by tréning nalačno zrejme nezvládol, no rovnako by ani takmer nemal trénovať. Obzvlášť nie tvrdo a dlho. On by sa mal hýbať, niečo na spôsob Functional Patternpopri tom zvyšovať svoj NADprodukciu superoxidu.

Delta psí tejto druhej osoby je totiž chronicky nízke, pretože ma veľmi nízky pomer NAD/NADH, čo znamená, že jeho koenzým Q v mitochondrii je väčšinu času zoxidovaný. Presne preto pre povedzme takéhoto človeka môže byť prospešnejšia ketogénna strava, no nie v zmysle „tlačenia sa tukom“, ale v prírodnom zmysle (chlad, dlhý a kvalitný spánok alebo hlad + slnko).

Nezabúdaj totiž, že živočíchy ako sú aj ľudia, sú prirodzene ketogénne buď v zime (kedy nejedia, alebo jedia iba tuk a proteín), počas spánku (kedy nejeme a sme nalačno) alebo na silnom UV, kedy ti ani moc nechutí a si iba smädný.

Rovnako ako chlad, ketóza, spánok, tak aj pobyt na UV (pomysli na správne opaľovanie a solárny mozoľ) mu totiž proteín NAD postupne zvýšia a to je to, čo chceš!

Ak by povedzme tento druhý človek jedol Sacharidy, ako mu napr. poradil výživový poradca, sacharid automaticky v mitochondriách spraví čo? Spotrebuje proteín NAD a zvýši NADH, a teda vytvorí ďalší pseudohypoxický stav. Týmto v podstate ešte zablokuje ďalší spätný tok elektrónov na tvorbu superoxidu, pretože mu chýba redukovaný koenzým Q a NAD/NADH a jeho mitochondrie nedokážu podstúpiť autofágiu, opraviť sa a ani sa zdravé rozmnožiť (mitochondriálna biogenéza).

Toto je ten kontext, o ktorom vždy hovorím. Redox človeka je kľúčový.

Svaly verzus mozog a superoxid

Žeby preto napríklad náš mozog rád spaľoval ketóny, hoci superoxid až tak nemusí? No naopak také kostrové svaly, ktoré oxidujú priamo mastné kyseliny a aj glukózu, majú superoxid rady. [R] Čítal si o tom v úvode, hoci si si to neuvedomil. Teraz si však radšej sadni, pretože ti prepojím súvislosti, ktoré mne trvali pár mesiacov a myslím, že mnohým odborníkom unikajú dodnes.

Pri Alzheimeri, ako si videl v štúdií spomenutej vyššie, sú totiž zaznamenané v mozgu vysoké hladiny superoxidu, disfunkcia SOD, no rovnako disfunkcia UCP (rozpojovacích proteínov). Títo ľudia tiež pomerne ešte fajn fungujú, v rámci kostrového svalstva a pravidelný pohyb im robí dobre. To vie každý – pohyb je pri mentálnych problémoch výživou. Len tak mimochodom, mozog má najvyššiu spotrebu kyslíka z tela. Svalstvo menej, no svaly a tuk majú zasa väčšiu rozlohu, takže v porovnaní objemov ho „skonzumujú“ veľa.

Teraz opačný prípad – pri cukrovke, tam je superoxidu u ľudí zaznamenaného menej. Nevedia superoxid dostatočne generovať, ani ho premieňať na kyslík a peroxid vodíka pomocou SOD. Títo ľudia, cukrovkári, tiež majú vysoký glykovaný hemoglobín. [R]

Vysoký glykovaný hemoglobín = deuterovaný oxyhemoglobín = zmena jeho diamagnetzmu = zlé okysličovanie tela a preprava kyslíka do tkanív. Presne preto je krajné štádium cukrovky často amputácia končatiny, kde sa kyslík nedostáva dlhodobo (končatina je najďalej) a ak to pokračuje dlho – nastanú neurodegeneratívne problémy (mozog ako najväčší „žrút“ to nezvládne).

Čo je však zaujímavé, že keď sa na priemerného cukrovkára pozrieš, je zvyčajne biely ako stena, jeho žily sú doslova „krehké“ až modré, je buď obézny alebo má veľké brucho a štíhle nohy (viecelárny tuk), neustále močí a stráca horčík. Stále nedochádza? Pretože jednoduchšie to už naznačovať neviem!

Tu sú teda ďalšie myšlienkové pochody z mojej hlavy.

Cukrovka a jej diagnostika aj skutočná liečba z pohľadu mitochondriaka a Kvantovej Biológie

Cukrovkár v podstate trpí neustálou pseudohypoxiou a má totálne vyčerpaný NAD. Jeho komplexy v mitochondrii sú neustále vzdialené a flow elektrónov v ETC je totálne pomalý! Nie však v celom tele, ale iba v niektorých tkanivách (napr. kostrové svalstvo, podkožný tuk, pankreas a pečeň).

Presne preto je smutné (podľa mňa), že dodnes všeobecní dietológovia odporúčajú pri cukrovke jesť viackrát za deň sacharidy a pichať si syntetický inzulín. Ich inzulín v tkanivách však nedokáže dostať pokyn z peroxidu vodíka, pretože im chýba „pulz“ superoxidu, pretože majú natoľko poškodené mitochondrie, že ho nedokážu lokálne vytvoriť. Ich mitochondrie sú v podstate ako jeden veľký „nafúknutý spotený balón“.

Presne preto je dnes moderná Kvantová Biológia veľmi dôležitá a som veľmi rád, že sa to pomaly, ale isto dostáva aj do odborných sfér.

Cirkadiánny rytmus a Kvantová Biológia > výživa a makronutrienty!

Pokračujeme… cukrovkári teda nie sú dostatočne okysličení, čo znamená, že im chýba finálny akceptor elektrónov v ETC – kyslík. No a kyslík a jeho paramagnetizmus je potrebný na čo? Na betaoxidáciu, no hlavne na rozpojenie mitochondrie a aktiváciu UCP = generácia tepla. Toto je  dôvod, prečo cukrovkári nonstop močia a je im zima, hoci paradoxne správna Adaptácia na chlad by im problém vyriešila rovnako ako konštantný a postupný pobyt na slnku.

UV a chlad totiž zvyšujú naše okysličenie!

Spomeň si čo som ti písal pri článkoch o Adpatácií na chlad. Akútny chlad spôsobuje zvýšenie glukózy. To znamená, že ti mierne zvýši cukor v krvi. Avšak inzulín nie. Inzulín dokonca pod 16 Stupňov Celzia nepracuje. To znamená, že chlad, ktorý nám pomáha generovať teplo = IČ, nám zvýši glukózu v krvi (nemrznúca zmäs), no zároveň nám ju neumožní oxidovať a zvýši donášku triglyceridov do krvi. Chlad nám totiž vtedy chce zabezpečiť oxidáciu mastných kyselín a súčasne udržať glukózu stabilnú, aby sme mohli generovať superoxid. Toto je dôvod, prečo je v jeseni tento stav prirodzený.

Len tak medzi rečou, a toto je hlavne myšlienka pre tých, ktorí boli na 2. workshope o vode, zamyslite sa, prečo cukrovkári toľko močia. Dôvod je totiž (podľa mňa) neustále zbavovanie sa deutéria z tela, aby ho mohli nahradiť kvalitným vodíkom a následným spustením krebsovho bicyklu aj UCP. Cukrovkári však tento vodík takmer nikdy nepríjmu, pretože jedia to, čo im kážu moderní dietológovia, a preto iba močia, močia, močia a prichádzajú o ďalší a ďalší horčík!

Takýmto spôsobom cukrovka napreduje a napreduje, pričom mnohé časti tela ostávajú dlhodobo neokysličené (aj preto končatiny odumierajú), pričom mozog, ako najväčší „žrút“ spotrebúva masívne množstvo zvyšku kyslíka z tela, pomocou ktorého sa snaží vygenerovať voľné radikály, ktoré by mu pomohli. Ich telo však nikdy nevidí slnko, ani chlad a tento superoxid nedokážu kontrolovať.

A práve tu prichádza do hry najväčší orgán, ktorým je kostrové svalstvo a podkožný tuk. Práve tam totiž máme leptín, ale aj UCP proteíny, ktoré tvoria teplo.

NAD, Sirtuin, Irisin a chlad ako druhá „barlička“?

Keď začneš vnímať slová vyššie o proteíne NAD, dôjde ti aj ďalšia „skladačka“ o chlade. Irisin.

Irisin bol rozoberaný roky dozadu v sérií Adaptácia na Chlad a tiež vo webinároch s prémium členmi!

Irisin je hormón, ktorý reguluje naše kostrové svalstvo a biely tuk (WAT).

Teraz sa spolu zamyslime. Prečo teda matka príroda vytvorila hormón Irisín, ktorý reguluje náš biely tuk (zabezpečuje nám jeho spaľovanie) a zároveň podporuje naše aktivitu svalstva a jeho betaoxidáciu?

Dôvod je, že Irisin nie je hormón len o cvičení, ale o chlade. Úlohou našich svalov totiž nikdy nebolo len to, aby sme s nimi mohli zdvíhať v telocvični s bluetooth slúchadlami v ušiach veľké Činky a obzerať sa potom v zrkadle.

Irisín je hormón spojený s chladnými teplotami prostredia pre termogenézu chvenia. Toto sa odborne volá triaška. To znamená, že keď sme v chlade, tento hormón nám zabezpečí chudnutie sám o sebe a dokonca aj rozvoj svalstva. Svaly sa takto začnú chvieť (mechanické sťahy) bez akejkoľvek fyzickej aktivity či tréningu. Presne preto som viacerým z Vás súkromne viackrát hovoril, že čas, ako rýchlo dostaneš triašku vo vode, je pre teba dobrým znakom a veľa ti napovie.

Na záver otázka  – čo Irisin vyžaduje? No predsa odpojenie protónov (mysli UCP) z mastných kyselín pochádzajúcich z bielych tukových buniek smerujúcich do novo transformovaného hnedého tuku (BAT). Tieto protóny totiž odpojí od prechodu skrz ATP-syntázu a využijeme ich na tvorbu tepla a vody, bez nutnosti tvoriť ATP.

Aj preto vysoký cholesterol v krvi pre cicavca adaptovaného na chlad neznamená nič zlé. Práve naopak. Cicavec adaptovaný na chlad, ako môže byť aj človek, totiž mastné kyseliny oxiduje v množstvách, aké si lekári neuvedomujú. No a je to práve LDL cholesterol, ktorý TAG v krvi prenáša. Moderná dogma sa len potrebuje zobudiť a otvoriť oči novým dátam!

Keď je teda vonku zima (chlad), sacharidy nerastú. To znamená, že Irisin a ketóza sú prepojení evolučne.

Praktické kroky a ďalšie barličky (nie) len pre športovcov?

Toto je dôvod, prečo stále odporúčam využívať CHLAD pre väčšinu Ľudí, keď ste okolo uEMP (to je väčšina vždy). Chlad a Hydratácia sú totiž tvoj „žolík“ alias druhá „barlička“!

Presne preto je vždy ketogénna strava v prírode u živočíchov prirodzená v spánku (vtedy si nalačno), v zime (vtedy si nalačno alebo ješ tuk) a tiež cez deň na silnom UV (vtedy si zväčša len smädný).

Tu je teda ešte krátke zhrnutie do praxe:

Užívanie vápnika v doplnku je dnes viac na škodu ako na osoh (podľa mňa!). Ak vápnik užívaš, podľa mňa potrebuješ vážne zvážiť svoj postup.

Ďalší dôležitý bod je užívanie horčíka, ktoré síce nespraví samo o sebe nič pre vnútrobunkové napäťové kanály (VGCC), no na krátky čas môže pomôcť.

Ďalší dôležitý bod? Použitie blokátorov vápnikových kanálov (kalciové blokátory) môže tiež okrajovo a na čas pomôcť. Využi však radšej prirodzené blokátory – Vitamín D (slnko), chlad, alebo horčík (viď bod vyššie).

Ďalší dôležitý bod? Zmena prirodzeného environmentálneho EMP je najlepší krok. Musíš teda zvážiť, ako tráviš svoje dni, rána, večere, kde bývaš, možno si zabezpečiť trimeter a začať sa týmto skutočnostiam pozerať do očí.

Ďalší bod? Využívanie Chladu a vhodnej Hydratácie.

Presne preto je chlad spolu s ketogénnou stravou jedna z možností, ako vie aj cukrovkár zvrátiť svoj problém. Avšak nestane sa to za noc a tiež sa to nestane močením si nôh vo vode a jedením masla pri žiarivej obrazovke. Ty potrebuješ spaľovať svoj podkožný tuk = chlad + kvalitný spánok, tiež neustále prijímať DHA, a k tomu prispôsobiť svoju teplotu, svetlo čo možno najbližšie tomu, aké je v blízkosti pólov. Alebo využi slnko a postupné a konzistentné opaľovanie podľa opaľovacieho protokolu.

NAD, Sirtuin, Irisin a chlad ako druhá „barlička“?

Môže byť toto dôvod, prečo športovci nikdy nemôžu zažiť plný potenciál ich Biológie, ak nie sú ochotní „obetovať“ pár mesiacov adaptácii na chlad a vhodnej ketogénnej strave s dostatkom DHA a jódu?

Ja si totiž myslím, a nie som jediný, že by bolo fajn dostať tieto informácie medzi viac ľudí a možno nájsť aj nejakých zodpovedných športovcov, ktorí by si reálne na sebe tieto veci/protokoly vyskúšali, no samozrejme aj s podstúpením krvných testov, spiroergometrie, pripadne iných pokročilejších testov pred a po pár mesiacoch, aby sami videli zmenu a samozrejme to mohlo pomôcť zasa ďalším. My totiž nechceme iba hádať, ale aj reálne veci vidieť a vyhodnotiť.

Tu je na záver pre každého jedna z najlepšie dizajnovaných štúdií doteraz – FASTER s trénovanými atlétmi, ktorá trvala pár mesiacov (atléti robili tieto zmeny od cca 6 mesiacov po 36 mesiacov). Priebeh štúdie vyzeral tak, že atléti zmenili svoju stravu a chtiac nechtiac zaradzovali mnohí aj studené sprchy, apod.

Zaujímavé je, že ani jednému neklesla po tejto dobe výkonnosť, práve naopak, dokonca im stúpla. Rovnako im stúpla oxidácia tuku (miesto nejakých 0,5 až 1 gramu tuku za minútu oxidovali až cca 1-1,5 gramu za minútu) a zachovala sa (alebo dokonca zvýšila) aj oxidácia glukózy, a to aj napriek tomu, že glukózu nejedli. Zaujímavé…. kto vie na čo len tú glukózy do krvi uvoľňovali, keď z nej toľko ATP netvorili… hmmmm.

Mimochodom, o tom prečo tam tá glukóza bola, aj samotný Volek a Phinney iba polemizovali. Avšak slová, ktoré si dnes čítal ty, tam neodzneli!

Tiež sa atlétom po adaptácií dopĺňal glykogén nezávisle na prijme glukózy. Toto len potvrdzuje koncept popísaný vyššie. Bez konzumácie sacharidov po výkone, sa im glykogén doplnil. Bodka. Napísať som to musel.

Tu pripájam ešte kúsok z mojich experimentov, hoci tú najhlavnejšiu časť videli práve účastníci 2. workshopu. Avšak aj bez týchto zvyšných dát, po prečítaní celého článku, pochopíš pointe a tiež tomu, prečo niekedy stojí za zváženie myslieť dlhodobo a to aj napriek krátkodobému „diskomfortu“!

Bonusové myšlienka na záver – Niektoré Choroby, vznik a prehodnotenie „liečby“?

Tieto riadky sem pridávam iba ako bonus pre tých, ktorým nestačil už tak dlhý článok. Ber ich s „rezervou“, pretože ako vidíš, môj spôsob zmýšľania je z trochu iného uhľu pohľadu. Myslím však, že stojí za zváženie aj pre ďalších.

V článku si čítal veľa napríklad o cukrovke (schválne, pretože je to veľmi rozšírená mitochondriálna disfunkcia aj na Slovensku), a tiež o Alzheimeri, ktorý je tiež spolu s inými neurologickými problémami na vzraste. Čítal si nie len priamo veci zo štúdií, ale aj mitochondriacky náhľad do „pozadia“ toho, čo v štúdiách už nebolo. Určite sa k tomu ako vieš budem vracať neustále, no tu máš ešte zopár riadkov…

Len tak mimochodom, všimni si na štatistike v obrázku, že ženy majú častejšie cukrovku ako muži. Žeby aj s tým mali dočinenia mitochondrie, keďže ženy sú od prírody viac „rozpojené“ ako muži, keďže ich NAD/NADH komplex ležiaci blízko jadrovej DNA potrebuje produkovať viac ROS, aby mohol meniť Epigeneticky DNA nového života? Hmmmm…

Veľa ľudí produkciu ROS chápe len čierno bielo. Tiež si možno neuvedomuje, že kyslík je niečo, bez čoho nevieme žiť no zároveň nás zabíja (oxiduje).

Temná strana“ kyslíka priamo súvisí s jeho elektronickou distribúciou. Každý atóm kyslíka (O) má vo svojom vonkajšom valenčnom obale jeden nespárovaný elektrón, zatiaľ čo molekulárny kyslík (O2) má dva nespárované elektróny. Toto robí atómový kyslík voľným radikálom a molekulárny kyslík (voľným) bi-radikálom.

Nezabúdaj, že ROS vznikajú „kradnutím“ elektrónov. Strata jedného elektrónu znamená superoxid a strata dvoch peroxid vodíka. Strata troch hydroxil. Avšak ROS (voľné radikály) netvoríme iba v mitochondrii v ETC, ale aj v bunke (v cytoplazme alebo aj cytozóle). A tu je ďalší dôležitý bod, ktorý by si možno mohli uvedomiť aj ďalší odborníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi/klientami/pacientami,…

Ak je mitochondria príliš poškodená (príklad cukrovky alias mitochondriálnej disfunkcie), mitochondria už nemá svoj ETC dostatočne funkčný a prichádza o veľa NAD. Konzumácia glukózy pomer NAD ešte viac znižuje. Pomer NAD/NADH teda klesá, napätie kyslíka dnu klesá tiež, kyslík sa hromadí viac v cytoplazme, pričom vďaka NADPH oxydáze generuje veľa ROS a bunka ničí svoje membrány. [R, R]

Tento enzým sedí v membráne bunky, pričom čelí extracelulárnemu priestoru, odkiaľ „kradne“ kyslík a do intracelulárneho priestoru vďaka spotrebe NADPH vypúšťa superoxid.

NADPH + 2O2 ↔ NADP+ + 2O−2 + H+

Zdroj Wikipedia.org

Čo to znamená v ľudskej reči laika? Že cukrovkár už nedokáže v mitochondrii preháňať elektróny od prvého po štvrtý komplex a tvoriť vodu, vďaka čomu sa jeho mitochondrie viac a viac potia, nedokážu sa zahubiť ani zrecyklovať a on generuje obrovské množstvo ROS v bunke, v cytoplazme, vďaka čomu rýchlejšie stárne, oxiduje svoje membrány, tuky, cholesterol a to aj keď cholesterol v strave nezje!

Čo je však veľmi dôležité je, že spotrebúva ešte aj proteín NADPH. No a toto je produkt ako vieš z Pentózovho cyklu. Bingooo.

Toto sú teda ďalšie obrovské prepojenie predošlých rokov, článkov a webinárov. Teraz vieš, prečo je pentózový cyklus extrémne dôležitý a prečo chceš svoju pečeň udržať čo možno najviac funkčnú a schopnú generovať vlastnú glukózy (glukoneogenéza), tuk (lipogenéza), ketóny (ketogenéza), ale aj NADPH (Pentózový cyklus).

Cukrovkár nedokáže v mitochondriách tvoriť deutéria zbavenú vodu, prečo aj neustále močí a zároveň ostáva takmer stále neokysličený. Podobne to môže byť u niektorých tipov rakoviny, kde si rakovina pre seba vďaka VEGF vytvorila nové kapiláry, prípadne metastázovala, pretože kyslík potrebuje pre svoj neustály flow elektrónov a rast. Rakovina totiž vyžaduje ETC plynulý a svižný. O tomto bol aj druhý workshop na tému voda, kde účastníci spoznali presne čo rakovine predchádza, aké veci potrebuje a následne pochopili lepšie tomu, ako pracujú mitochondrie a ako naozaj riešiť filtráciu vody.

Tebe dnes všetko neprezradím, no napíšem ti aspoň niečo. Rakovina na svoj rast vyžaduje neustály flow elektrónov v ETC a inhibíciu apoptózy. Ak je toto splnené, rakovina sa rozvynie. Ak to splnené nie je, môžeš „rakovinové gény“ kľudne aj zdediť, no neprepukne!

No a tipni si, čo ten prvý bod pri rakovine udržuje. Čo asi tak udržuje neustály flow elektrónov, a to aj napriek tomu, že mitochondria nemusí byť úplne 100% zdravá? No predsa kyslík. Presne preto niektoré tipy rakoviny metastázujú, zatiaľ čo iné nie. Presne preto rakoviny v sivej hmote mozgu metastázujú len málo, zatiaľ čo mnohé iné tipy prechádzajú do kostí a iných tkanív. Jednoducho si hľadajú svoju „potravu“, ktorou je kyslík, ktorý im udrží stabilný tok (kradnutie) elektrónov.

Z predošlých článkov a hlavne dôležitého webináru o spánku už vieš, že v našom mozgu máme rôzne časti a dve významné sú SIVÁ HMOTA a BIELA HMOTA.

Sivá hmota (lat. griseum, substantia grisea) je časť centrálnej nervovej sústavy stavovcov pozostávajúca z veľkého množstva nervových buniek (neurónov) a obsahuje len málo myelinizovaných nervových vlákien (axónov). Za názov vďačí svojej sivastej farbe. Má len veľmi nízky obsah tukov a keďže má veľa neurónov, je v nej najviac MITOCHONDRIÍ. Toto je miesto kde sú dentrity a tiež je tam mozgomiešny mok, ktorý ich obmýva a suplementuje elektrónmi.

Naopak biela hmota (lat. substantia alba) je typ tkaniva miechy a mozgu, ktorý obsahuje vysoký podiel myelinizovaných nervových vlákien (axóny), ktoré sú vláknami neurónov. Preto má bielu farbu, pretože má viac tukov, no za to má menej MITOCHONDRIÍ. Teraz nejaké údaje.

Naša sivá hmota mozgu spotrebuje 94% z celkovej spotreby kyslíka, zatiaľ čo biela hmota spotrebuje 6% z celkovej spotreby kyslíka. Asi vieš prečo. Prietok krvi do sivej hmoty mozgu je 75 ml/100 g za jedinú minútu, zatiaľ čo do bielej hmoty je to 45 ml/100 g za minútu. Slušný rozdiel, čo povieš?

Môže byť toto dôvod, prečo je väčšina metastatických lézií mozgu medzi sivou a bielou mozgovou hmotou, keďže sa daný nádor dostáva do miesta sivej hmoty, kde má k dispozícii viac mitochondrií? Môže toto tiež naznačovať, v akom stave sú mitochondrie v mozgu človeka, ktorý má nejaký nádor? Napríklad ak sa rozvíja viac v bielej hmote, teda vo vnútri mozgu, môže to byť aj kvôli tomu, že vyššie nad ním, v sivej hmote, sú mitochondrie na toľko poškodené, že nedokážu priťahovať kyslík? Tiež to môže vysvetľovať, prečo sa u malých detí vyvíja väčšina zhubných nádorov vo vnútornej oblasti mozgu a nemetastázuje, keďže ich sivá hmota sa ešte len vyvíja. Popremýšľaj nad tým.

Dôvod prečo som to napísal je, že presne preto napríklad u niektorých tipov rakoviny nemusí byť hyperbarická komora vhodná a podobne napr. u niektorých cukrovkárov (hoci tu podľa mňa za zváženie stojí) alebo dokonca športovcoch, ktorí o sebe nevedia základné dáta. Umelé navýšenie kyslíka, bez iných životných zmien, im zdravie môže rýchlejšie zhoršiť a odzrkadlí sa to napr. na zlyhaní iného orgánu.

Podobne s ozónom. O jeho aplikácií dnes vie veľa ľudí, hoci málo z nich pozná ako funguje. Ty sa dnes môžeš po nových informáciách zamyslieť sám. Ozón = O3. Ak nespravíš iné zmeny a podáš si ozón, môžeš si akurát zvýšiť produkciu ROS a zhoršiť si stav!

Veľkonočná AKCIA na ROČNÉ ZLATÉ a PLATINOVÉ PRÉMIUM ČLENSTVO:

Tiež ti dávam do pozornosti moje 2 tlačené Knihy, ktoré môžeš zakúpiť aj v Akciovom balíčku, a to najdôležitejšie – Do konca Apríla máš možnosť pridať sa medzi Prémium členov20% ZĽAVOU. Verím, že rok je dostatočná doba, aby si si prešiel veci dnu, aplikoval, a hlavne sa zapojil do našej komunity a sám sa rozhodneš, či ti tieto informácie a spoločné diskusie dávajú zmysel.

Akcia platí len na zlaté a platinové členstvo pri platbe na rok, pričom ako Platinoví člen získavaš nie len vytlačené knihy ZDARMA (v cene 134,80 eur), ale aj ZDARMA prístup do Ekurzu MasterClass Krvné testy (v cene 59,90 eur), a tiež množstvo ďalších materiálov, webinárov, pomôcok,…!

Tiež spoločne komunikujeme pomocou pravidelných QaA ZOOM meetingov, ktoré majú (podľa mňa) najväčšiu hodnotu!

Pre uplatnenie zľavy jednoducho zadaj pri objednávke na konci zľavový kód: „velkanoc2023„. Všetko spolu, malým písmom, bez medzier a diakritiky!Záver a pozvánka na záverečný Workshop

Na záver upozorňujem na možnosť registrovať sa na posledný, tretí workshop zo série VOZ, ktorý bude už 15.04. Apríla (najbližšiu Sobotu) v cene 200 eur. Začíname ako obyčajne od 10tej hod. v Bratislave v centre MyCoach.

Ak máš záujem prísť na workshop, a zažiť túto atmosféru a diskusie s nami, všetky ďalšie info aj možnosť objednávky/registrácie Vstupenky nájdeš na tomto odkaze alebo priamo na tel. č. u Mariána z MyCoach: +421915057640.

Ak sa ti článok páčil a chceš ma podporiť v práci, alebo si myslíš, že môže pomôcť niekomu z tvojich známych, zdieľaj ho ďalej.Ak ťa články/podcasty zaujímajú a chceš byť informovaný medzi prvými vždy, keď zverejním nový, môžeš mi nižšie zanechať email a dostaneš ako prvý upozornenie!
Čítame sa nabudúce, takže zostaň naladený 🙂

P.S. za krásny obrázok vďaka opäť raz Veronike!

P.P.S. ak v článku nájdeš nejakú gramatickú chybičku, alebo čokoľvek, kľudne napíš dole do komentára kde a akú, rád opravím! 🙂

Zdroje, referencie a spomenuté citácie:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389071/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872223/
 3. https://jaroslavlachky.sk/wp-content/uploads/2022/01/Lipoprint-a-cholesterol-vysledky-a-zaver.png
 4. https://pubmed.ncbi .nlm.nih.gov/26892521/
 5. Smith, S. D., McLeod, B. R., Liboff, A. R., & Cooksey, K. (1987). Calcium cyclotron resonance and diatom mobility. Bioelectromagnetics, 8(3), 215–227. doi:10.1002/bem.2250080302 
 6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.2250080302
 7. Allis WP, Buchbaum SJ, Bers A (1963): “Waves in Anisotropic Plasmas.” Cambridge, MA: MIT Press. Bawin SM, Adey WR (1976): Sensitivity of calcium binding in cerebral tissue to weak environmental electric fields oscillating at low frequency. Proc Natl Acad Sci USA 73:1999-2003.
 8. Blackman CF, Benane SG, Rabinowitz JR, House DE, Joines WT (1985): A role for the magnetic field in the radiation-induced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro. Bioelectromagnetics 6:327-337.
 9. Cooksey KE (1981): Requirement for calcium in adhesion of a fouling diatom to glass. Appl Environ Microbiol 41: 1378-1382.
 10. Cooksey B, Cooksey KE (1980): Calcium is necessary for mobility in the diatom Amphora cofleaeformis. Plant Physiol 65:129-131.
 11. Cooksey KE, Chansang H (1976): Isolation and physiological studies on three isolates of Amphora (Bacilliaria phyceae). J Phycol 12455-460.
 12. Dutta SK, Subramoniam A,, Ghosh B, Parshad R (1984): Microwave radiation-induced calcium ion efflux from human neuroblastoma cells in culture. Bioelectromagnetics 5:71-78.
 13. Liboff AR (1985): Cyclotron resonance in membrane transport. In Chiabrera A, Nicolini C, Schwan HP (eds): “Interactions Between Electromagnetic Fields and Cells.” London: Plenum Pub Co., p 281.
 14. Liboff AR, McLeod BR (1987): Kinetics of channelized membrane ions in magnetic fields. Bioelectromagnetics (in press).
 15. Mayer C, Van Breeman JC, Casteels R (1972): The action of lanthanum and D-600 on the calcium exchange in the smooth muscle cells of the guinea pig taenia coli. Pflugers Arch 337:333-350.
 16. McLeod BR, Liboff AR (1986): Dynamical characteristics of membrane ions in multi-field configurations at low frequencies. Bioelectromagnetics 7: 177-189.
 17. Thomas JR, Schrot J, Liboff AR (1986): Low-intensity magnetic fields alter operant behavior in rats. Bioelectromagnetics 7:349-357.
 18. Livio Giuliani and Morando Soffritti 2010 Non thermal effects and mechanisms of interactions between electromagnetic fields and living matter (Bologna, Italy : Ramazzi institute) Eur. J. Oncol. 5
 19. Zhadin M N 1996 Effect of magnetic fields on the motion ofan ion in a macromolecule: Theoretical analysis Biophysics 4(41)
 20. Zhadin M N 1998 Combined action of static and alternatingmagnetic fields on ion motion in a macromolecule The oretical aspects Bioelectromagnetics 19 279
 21. Zhadin M N and Barnes F S 2005 Frequency and amplitude windows at combined action of DC and low frequency AC magnetic fields on ion thermal motion in a macro- molecule: Theoretical analysis Bioelectromagnetics 26 323
 22. Del Giudice E M, Fleischmann, Preparata G and et al. 2005 On the ‘unreasonable’ effects of ELF Magnetic Fields upon a System of Ions Bioelectromagnetics 23 522
 23. Novikov V V and Zhadin M N 1994 Combined action of weak constant and variable lowfrequency magnetic fields on ionic currents in aqueous solutions of amino acids Biophysics 39(1)
 24. Zhadin M N, Novikov V V, Barnes F S and et al. 1998 Combined action of static and alternating magnetic fields on ionic current in aqueous glutamic acid solution Bioelectromagnetics 19(41)
 25. Zhadin M N and Giuliani L 2006 Some problems in modern Bioelectromagnetics Electromagnetic Biol. Med. 25 227
 26. Liboff A R, Smith S D and McLeod B R 1987 Experimental evidence for 104 cyclotron resonance mediationof membrane transport ed M Blank and E Find Mechanistic Approaches to Interaction of Electric and Electromagnetic Fields with Living Systems (New York : Plenum Press) р 109
 27. Comisso N, Del Giudice E, De Ninno A and et al. 2006 Dynamics of the ion cyclotron resonance effect on amino acids adsorbed at the interfaces Bioelectromagnetics 27(16)
 28. Liboff A R 1985 Geomagnetic cyclotron resonance in living cells J. Biol. Phys. 9(99)
 29. Blackman C F, Benane S G, House D E and et al. 1985 Effects of ELF (1-120 Hz) and modulated (50 Hz) RF fields onthe efflux of calcium ions from brain tissue in vitro Bio electromagnetics 6(1)
 30. D’Emilia E, Ledda M, Foletti A, Lisi A, Giuliani L, Grimaldi S and Liboff A R 2017 Weak Field H3O + ion cyclotron resonance alters water refractive index Electromagn. Biol. Med. 36(5562)
 31. Landau L D and Lifshitz E M 1987 Mechanics Oxford: (Butterworth-Heinemann)
 32. L.D. Landau and E.M. Lifshitz 2000 The Classical Theory of Fields Butterworth-Heinemann Oxford
 33. Scalia M, Avino P, Sperini M, Viccaro V, Pisani A and Valenzi V I Some Observations on the Role of Water States for Biological and Therapeutical Effects


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Peto píše:

  Hmm… zaujimavé. Mimochodom, tiez mi začinaju chutit aj menej mastnejsie jedla, no zaroven som aj viac vonku na slnku. Má to súvis ?
  Otazka teda znie, ake mäso, respektive tuky zaradzovat v letnej sezone ?

  1. Tak ze AUTOFAGIA = DLHŠÍ ČAS BEZ JEDLA, INTENZIVNY TRENING, trebarz aj v spanku by mala prebehnut AUTOFAGIA lebo nejeme, tak ? A ked si ten čas „pôstu“ predlžime ze vynecháme občas raňajky tak autofagiu predlžíme, mýlim sa ? Ak je to tak, tak stači takato autofagia pocas spanku pre priemerne zdraveho človeka + ked raz za čas vynecha aj ranajky (obed) ?

  2. APOPTOZA = Najmä v lete = UV + SACHARIDY a „pohov“ od nejakych mastnejšich jedál. Rozumiem dobre ? A ináč zabudol som podakovat za tu kamaratsku radu ohladom čoklady s kavou a pocmuľať ju vychutnavat si ju 😀 takto to robim uz nejaký čas podvedome intuitivne dlho 😀

 2. Peto píše:

  PS. Doplnok: V časti kde sa zmienujem o tom ze ma prekvapilo ako som pocitovo celkom dobre zvladol hodinu intervalov bez doplnenia glukozy/keksiku tak po minule roky by som to bez exogenneho doplnenia cukrov tolko „prace“ nezvladol. Asi hospodarnejsie nakladam s energiou aj vo vyssich tepov/intenzite.

  • Jaroslav Lachký píše:

   Myslím, že áno. Práve v tomto máš výhodu, že si podľa mňa zodpovedný a snvedomity chalan, ktorí možno rad skúša veci rýchlo aj chce rýchle vidieť výsledky (niekedy to nemusí byť zlé), no Hlavne vieš svedomito počúvať svoje telo a myslím si, že zároveň si otvorený aj novým uhlom pohľadu, a to aj v tejto oblasti. Čiže si viac „tvarny“ ako možno bežný fitnessak alebo športové ktorí robí všetko konvenčne :)⠀
   ⠀ A práve toto je tip ľudí, akých aj hľadám a od ktorých veľmi rad počujem a aj budem počuť spätnú väzbu. Tieto veci sa totiž dostávajú von už medzi ďalších a ďalších a niektoré dogmy sa aj týmto, zdieľaní a skúsenosťami ľudí, menia.⠀   Tvoje telo totiž nie len lepšie hospodáry s glukózou aj ďalšími substrarmi, no tiež ma efektívnejšie polovodiče, čo znamená, že aj t oj výkon, ktorú je sprostredkovany pomocou sval-fascie-nervy =tensegrity, sa stáva efektívnejší. To znamená, že za „menej peniažkov spravíš vislac muziky“ 😀

   • Peto píše:

    Nemam problem sa podelovat s mojimi skusenostami z treningov len chce to čas, priestor, a dalsie veci chapeš 😀 kedze sa vzdelavam čítam veci aj z oblasti cyklistiky a dalsich smerov tak je to na mna obcas uz dost informacii a napriklad teraz počas sviatkov som uz vobec nemal nejako uz chut byt zaplaveny tolkymi info. a venoval som sa viac treningu. A musim povedat že čim menej travim času na mobile a soc. sietach, tak mam aj nejako viac energie pre danu vec ktorej sa venujem. Respektive selektujem uz viac veci na IG. a take tie „zabavne“ videjka ma vobec nezaujimaju, ba viac len odsavaju energiu. No musim s časom hospodariť ako sa len da a vyuzivat kazxe volnočasove okno pre dalsie ziskavanie info aj z tvojho blogu napr. A tiez z oblasti športovej sfery, + sklbit to z volnočasovymi aktivitami treningami a obcas je to nestihačka 😀 . Vieš že zakupil som si u teba opalovaci protokol (mam ho iz prečítany) a je to fakt užitocna vec. A tiež som si zakupil aj ten webinar o žiarovkach čo bol no k nemu som nemal zatial čas/chuť sa dostať 😀 snad uz čoskoro. V utorok aj vcera som netrenoval po robote ale robil domace roboty orezavanie broskyň a rezanie dreva 😀 potom večer už velmi sa mi nechce byt zahlcovany takymi info. A chcem uz potom len „vypnuť“ relax/večera atd… 😀

    • Jaroslav Lachký píše:

     Zase raz si ukázal Peťo, že si veľmi inteligentný mladý chalan. Je to totiž presne ako píšeš. Každý z nás máme rovnakých 24 hodín a je len na nás ako ich využijeme a hlavne investujeme.⠀

     Každá minúta je totiž svojim spôsobom investícia. A je na nás, ako ju investujeme a či sa nám v budúcnosti zúroči aleho nie. :)⠀


     Všetko sa nám zhodnotiť nemôže, no niečo ano a práve o tomto to je. Tvoj prístup sa mi veľmi páči.⠀

     ⠀ A ohladom protokolu, to ma teší, že sa páčil. Verím, že pomôže.⠀

     P.S. Ku webináru so žiarovkami, v sobotu sme mali nejaké nové tak je možné že tam pribudne čoskoro v popise aspoň jedna. Je veľmi lacná, 10 eur a prekvapivo bola super a dokonca prepinatelna. Takže možno až sa časom ku tomu dostaneš, už tam toho nájdeš viac :D⠀

     Nech sa darí v trénovani. Aši tiež vytiahnem bicykel niekedy, len musím nejaký kúpiť. Už som dávno na ňom nebol, ale trochu si ma navnadil 😀

     • Peto píše:

      😀 heh, určite odporúčam taky vyletik/tréning na bicykli, pohlad na svet, prostredie, prírodu ja iný ako z pohladu vnútra auta aj čas plynie akosi inak 🙂

 3. Peto píše:

  Opäť celkom šokujuci článok, ani neviem na čo sa opýtať skôr…
  Zaujali ma tie 2 priklady dvoch osôb ohladom aj treningu.
  1. Nezmienil si sa o aky typ treningu ide intenzitu/trvanie ked uz ten trening na lačno
  2. Rozumiem spravne ak poviem ze relativne zdrava osoba počas sezony ako uz je teraz moze si dovolit viac sacharidou aj povedzme sladsie ovocie ráno ? Ale asi by sa mala potom ta osoba vystavit aj trochu na slnku, tak ?

  PS. Moj včerajši trening vytrvalostno intenzivny 3,5h na baiku: (pred tym klasika ranna rutina grounding, dynamicky strečing , aktivacia svalov, studena sprcha a citronova voda s keltskou soľou potom o nejake 2h ranajky cca o 8:00 mäso, vajcia, syr, nejaka zelenina). O 12:00 som vypil kávu a 2 štvorčeky VIVANI 99
  12:30 som šiel na vyjazd. Hodina a pol vytrvalostne tepy a tempo, potom asi hodina intenzity s intervalmi s celkovym časom stravenym 45minut v zone 4-5 srdcoveho tepu z maxima. Trochu ma prekvapilo ze rovnaky trening ako som mal vcera by som tu intenzitu a trvanie nezvladol bez doplnenia glukozi alebo keksu počas intervalov. Po tej hodine intenzity v kopcoch som siel naspäť domov v zone 2 ale cca 30minut po tejto intrnzivnej hodinovke uz som zacal pocitovat hlad ale domov som to mal este asi 20km tak som si dal polovicu rohlika zo šunkou 😀 za nejaky čas asi 20min mi opäť nabehlo viac energie tak som dal este 10min interval v 4 tepovej zone so špurtom do kopca a tak isto ma tiez prekvapilo ze pocitovy vykon aj max tepy som zopakoval opäť, po hodine intervalov. Nasledne som prisiel domov necitil som sa hladny, tak som si dal teplu sprchu (ta mi robi dobre po treningu) a za nejaku hodinku a pol som uz niečo prekusil, prišlo na mňa 😀
  Toť moje skusenosti zo vcerajsieho treningu 2,5h vytrvalosti + 1h intervalov v kopcoch v horach plus par krat som zmokol 😀 ale trening trebalo dokončiť 😀 a take moje zdieľanie skusenosti zo vcerajsim treningom

  3. Čiže sa pytam, ked som vypil kávu + 2 štvorčeky VIVANI 99 a po hodine a pol vytrvalosti nasledne urobil hodinovu intervalovu zložku tak sa to asi uz neberie ako trening na lačno čoo ??? 😀 (potreboval som spojit vytrvalost s intenzitou)

  • Jaroslav Lachký píše:

   Idem postupne Peto, ako obyčajne :D⠀
   ⠀ V prvom rade super zdieľanie. Teší ma Ze máš ďalšie a ďalšie skúsenosti a nebojíš sa s nimi podeliť aj s ďalšími, ktorí blog čítajú⠀

   1. Áno nezmienil, pretože vždy keď píšem takto všeobecne mám na mysli tip tréningu, ktorí je pre nás naozaj prospešný a evolučne známy (nič na spôsob špecializácie alebo fitness). Je k tomu prakticky protokol myslím v marci minulého roku, aj webinar, kde boli ukázané tipy tréningov, aj ich zostavenie a kombinácie, plus ako si ich voliť podľa svojich priorít a predispozícii. ⠀


   Mňa osobne už nezaujíma ni ná spôsob „hrotenia“ v nejakej špecifickej oblasti, ani nechcem radiť, ako trénovať za účelom krátkodobých výsledkov. ⠀

   Vždy keď teda píšem všeobecne, mysli na to, že mám na mysli normálny, evolučne známy tréning, kde zapája celé telo, rôzne všestranné pohyby, nejaké intenzívne pred vyčerpanie, rovnako po vyčerpanie a uprostred niečo, kde zapojí všetko – silu, vytrvalosť, vybusnost, silu, svalovú výdrž,… U mňa takéto tréningy fungujú roky rokuce a zvyčajne mi zaberie niekde od 20 po 60 minút. ⠀


   2. Ani rozumieš správne. Práve preto to bolo spomenuté a aj v kontexte opäť ⠀

   Sacharid a jeho donáška na prvý komplex NAD/NADH je jeden zo spôsobov ako stimulovať autofágiu, mitochondrialnu biogenezu, či reverzná flow ⠀


   Čo sa týka tvojho tréningu, myslím, že úplne super a skvelé, že skúšaš sam na sebe aj iné postupy, ktoré sú svedomito aj intuitívne/pocitovo vyhodnocuješ 😀 🙂 ⠀

   Presne nejako takto je to pre teba myslím optimálne, vzhľadom na náročnosť tvojich tréningov a aj ich dĺžku. Keďže robíš niečo čo síce trvá dlho, no baví ta to, nerobíš to úplne za hranicou (kvôli nejakej súťaží, krátkodobému výsledku, atď.), a tvoje pocity aj poafoy sú úplne na mieste (podľa mňa) ⠀


   3. Čo sa týka otázky, samozrejme. Nalačno je nalačno, myslím, že tomu rozumie každý 😀 no určite v tom nevidím v tvojej situácii problém. ⠀

   Skôr by som ti poradil kamarátsky, že čokoládu bud rovno roztop v káve alebo ju poriadne cmulaj v ústach, medzi Peru, pod jazyk ⠀

   • Peto píše:

    Vďaka za odpovede, čiže modelova situacia: Ked si dam na ranajky povedzme sacharidy trebarz nejake ovocie pripadne aj vločky alebo lievance 😀 + nejake bielkoviny k tomu, minimum tukov a potom pojdem na slnko, tak budem aj tak stimulovať autofagiu ? (Ak sa nemylim tak autofagiu stimulujeme v čase bez jedla čiii ? )

    • Jaroslav Lachký píše:

     Nie úplne správne si to pochopil Peťo. Áno, na autofágiu zvyčajne človek potrebuje čas bez jedla, čo je dôvod, prečo bolo v článku písané trénovani nalačno. Aj keď sa teda nájdeš, no niekoľko hodín pred tréningom, v čase tréningu tvoje telo už môže využívať vlastne zásoby mastných kyselín.⠀
     ⠀ Na autofágiu totiž potrebuješ superoxid, ktorý pochádza z prvého komplexu mitochondrie, tiež dostatok AMP (co znamená, že musíš mať vyššiu spotrebu ATP, ako jeho skladovanie v bunke) a tiež funkčné mitochondrie, ktoré ti superoxid vyprodukujú :)⠀


     Čiže v tejto modelovej situácii áno, môže byť, no Autofágia prebehne najmä pred a následne povedzme par hodín od jedla. Takéto raňajky však majú stále efekt napríklad na tlmenie ubikvitinácie (viď články voz 8 a 9) a tiež na tvoju apoptozu, ktorú chceš taktiež sezónne využívať. 🙂 aj preto po takychto raňajkách pobytom vonku spravíš velmi dobre a pomôžeš svojmu crevu zbavovať sa enterocytov (väčšia stimulácia Apoptózy + UV) 😀

     • Peto píše:

      Hmm… zaujimavé. Mimochodom, tiez mi začinaju chutit aj menej mastnejsie jedla, no zaroven som aj viac vonku na slnku. Má to súvis ?
      Otazka teda znie, ake mäso, respektive tuky zaradzovat v letnej sezone ?

      1. Tak ze AUTOFAGIA = DLHŠÍ ČAS BEZ JEDLA, INTENZIVNY TRENING, trebarz aj v spanku by mala prebehnut AUTOFAGIA lebo nejeme, tak ? A ked si ten čas „pôstu“ predlžime ze vynecháme občas raňajky tak autofagiu predlžíme, mýlim sa ? Ak je to tak, tak stači takato autofagia pocas spanku pre priemerne zdraveho človeka + ked raz za čas vynecha aj ranajky (obed) ?

      2. APOPTOZA = Najmä v lete = UV + SACHARIDY a „pohov“ od nejakych mastnejšich jedál. Rozumiem dobre ? A ináč zabudol som podakovat za tu kamaratsku radu ohladom čoklady s kavou a pocmuľať ju vychutnavat si ju takto to robim uz nejaký čas podvedome intuitivne dlho

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov