Ročné/mesačné prémium členstvá

ENERGIA #4 SHUMANNOVA REZONANCIA

17.5. 20204460x2

Shumannova rezonancia je ŠTVRTÁ OKTÁVA, ktorú na Zemi máme. Vieš čo je zvláštne? Okrem viditeľného svetla, ani jednu z OKTÁV naše oči nevidia. No naše TELO a najmä MOZOG, ich citlivo vnímajú. Shumannovu rezonanciu náš mozog dokonca POČUJE, pretože je to ZVUK.

SUMÁR ČLÁNKU:

 • Ako vyzeralo EM pole Zeme v minulosti?
 • Ako vzniká SHUMANNOVA REZONANCIA?
 • Čo je to IONOSFÉRA a čo má spoločné KONDENZÁTOR, MITOCHONDRIA a naša ZEM s ATMOSFÉROU?
 • Ako ovplyvňuje REZONANCIA ZEME všetko živé?
 • Čo je to Shumannova rezonancia?
 • Ako ovplyvňujú BLESKY rezonanciu Zeme?
 • Prečo má AUSTRÁLIA najvyšší výskyt rakoviny kože?
 • A ešte omnoho viac.

PLANÉTA ZEM V MINULOSTI

Schválne som Shumannovu rezonanciu spomenul v minulosti pri CIRKADIÁLNOM RYTME, no pri nedávnom článkuOKTÁVACH, ani v minulom článku NIE. Nechal som si to na neskôr, pretože Shumannova rezonancia si zaslúži vlastný článok. Toto, spolu s nasledujúcim článkom o VODE, bude pre teba ROZHODUJÚCE v pochopení PREČO náš ŽIVOT aj ZDRAVIE, momentálne upadá. Tiež pochopíš, čo s tým môžeš robiť.

Pred 3,5 miliardami rokmi bola ENERGIA, ktorá obklopovala život na našej Zemi jednoduchá. Bola tu malá časť z ELF vĺn, ktorá sa volá SHUMANNOVA REZONANCIA, ovplyvňovaná slnečným a lunárnym cyklom. Občasné ELEKTRICKÉ VÝBOJE, spôsobené bleskami s maximálnou frekvenciou rádiových vĺn 10 000 Hz. Takisto slabé a občasné rádiové vlny, ktoré na Zem prenikli zo vzdialených hviezd a na záver naše 3 OKTÁVY (UV, viditeľnéinfračervené svetlo).

HISTÓRIA SHUMANNOVEJ REZONANCIE

Hoci bol ako prvý oficiálne uznaný objaviteľ tejto rezonancie Shumann v roku 1952, boli tu zmienky ešte pred ním. Ako prvá idea, takejto prírodnej elektromagnetickej rezonancie, bola prezentovaná Georgeom F. Fitzgeraldom1893 a neskôr, v roku 1905 aj známym Nikola Teslom. [3]

Aj kvôli tomuto tvrdím, že Tesla vedel veľmi veľa vecí už vtedy, hoci ešte neboli technológie, ktoré by to potvrdili. [4] Bohužiaľ, dodnes na jeho genialitu mnoho ľudí dopláca, ale o tom viac v nasledujúcich článkoch.

IONIZÁCIA a PLAZMA

Najprv ti predstavím pojem IONIZÁCIA. Často ho budem používať, možno si sa s ním už stretol pri rôznych sci-fi filmoch, či odborných článkoch, no nie je to nič komplikované a potrebuješ to SPOZNAŤ. V minulom článku si sa dozvedel všetko potrebné o EM VLNENÍ a zistil si aj to, že FOTÓNY (teda SVETLO) reagujú iba s ELEKTRÓNMI. Svetlo, dokáže v atóme ELEKTRÓNY rozpohybovať alebo ich z neho úplne VYRAZIŤ VON. Spomínaš? No rovnako elektrón môže, celý fotón ABSORBOVAŤ, ak má fotón presnú ENERGIU.

Fotoelektrický jav

„IONIZÁCIA znamená ODTRHNUTIE (osamostatnenie) ELEKTRÓNU z atómu. Takto sa vďaka SVETLU stanú z neutrálneho ATÓMU dve ELEKTRICKY NABITÉ ČASTI. KLADNÉ jadro (PROTÓN) a ZÁPORNÝ ELEKTRÓN.“

Pozri si znovu moju jednoduchú ilustráciu ATÓMUminulých článkov a hneď pochopíš, čo mám na mysli.

Moja ilustrácia atómu z 2.knihy KVANTOVÁ BIOLÓGIA.

„Ak si vezmeš obyčajný, jednoduchý ATÓM, jeho PROTÓNELEKTRÓN sa navzájom akoby neutralizujú. Presne ako dva magnety, ktoré sa opačným pólom pritiahnu k sebe. Keď sa držia, sú akoby neutralizované, no keď ich nasilu oddiališ, ihneď začneš cítiť SILU, ktorá je medzi nimi. Ich ELEKTRICKÉ NÁBOJE na seba pôsobia. Toto isté je s IONIZÁCIOU, keď sa elektróny osamostatnia. Takto sa vytvorí PLAZMA.“

PLAZMA je to, čo ostalo z pôvodných atómov plynu. Atómy, bez svojho elektrónu. Vďaka tomuto získa PLAZMA zaujímavé vlastnosti. Je tvárna (podobne ako PARA), stane sa z nej veľmi dobrý VODIČ a začne dobre reagovať na ELEKTRICKÉ aj MAGNETICKÉ POLE. Presne ako medený kábel v stene. Keďže stratila svoje ELEKTRÓNY, v atómoch ostali miesta s KLADNÝM ELEKTRICKÝM NÁBOJOM, ktoré priťahujú elektróny. Ak sa PLAZMA napojí na nejaký ZDROJ, elektróny sa cez ňu veľmi jednoducho rozšíria.

ČO JE SHUMANNOVA REZONANCIA

Určite vieš, že naša atmosféra obsahuje množstvo častí (atómov aj molekúl). Je tam kyslík, oxid uhličitý, dusík, argón, neón, atď. [5] Atmosféra sa skladá z viacej vrstiev a práve jej vrchné vrstvy sa nazývajú IONOSFÉRA.

Exosféra+termosféra sú súčasťou IONOSFÉRY.

Teraz by si mal vedieť prečo. Práve na tieto vrstvy dopadá silné solárne žiarenie, ktoré z jej atómov uvoľňuje ELEKTRÓNY. Čo to znamená?

„Slnečná radiácia (EM vlnenie zo slnka), IONIZUJE vrchnú časť zemskej atmosféry, z ktorej vytvorí PLYNNÚ a VODIVÚ PLAZMU s názvom IONOSFÉRA.

IONOSFÉRA, ktorá obkolesuje našu planétu, má POZITÍVNY NÁBOJ, zatiaľ čo povrch Zeme má NEGATÍVNY NÁBOJ. Medzi sebou vytvoria ELEKTRICKÉ NAPӒTIE.

Spomínaš na súčiastku KONDENZÁTOR alebo na MITOCHONDRIU? Obe zhromažďujú rozdielny elektrický náboj na dvoch stranách, ktoré sú predelené niečím nevodivým, vďaka čomu tvoria ELEKTRICKÉ POLE. Pri atmosfére je takýmto predelením naša spodná časť ATMOSFÉRY. Určite vieš, že VZDUCH nie je až taký dobrý vodič. [7] Inak by sme boli všetci mŕtvy, pretože by sa elektrický prúd šíril voľne zo zásuviek, ktoré máme všade doma cez vzduch.

Ionosféra a povrch zeme takto vytvoria medzi sebou elektrické napätie. Vzduch medzi nimi má však aj druhú ÚLOHU. Uhádneš akú? Slúži ako ZVUKOZVOD.

VZDUCH PRENÁŠA ZVUK ZEME

Spomínaš na ELF vlnenie? V minulom článku som ťa s ním oboznámil. ELF vlnenie je v rozmedzí ZVUKU. V článku predtým, o OKTÁVACH, som ti zasa ukázal, ako spieva Christina Aguliera. Jej hlas má vysokú frekvenciu, až cez 800 Hz.

„Zvuk je tiež VLNENIE rovnako ako SVETLO, no správa sa rozdielne. Prenáša sa MECHANICKY (VIBRÁCIOU ATÓMOV).“

Preto je vzduch dobrý ZVUKOVOD, no elektrický prúd nevedie až tak dobre. Obsahuje množstvo častíc, ktoré sa vedia rozvibrovať, podobne ako keď švihneš lanom. Takto vzduch prenáša ZVUK.

Každú sekundu, sa po celom svete vyskytne asi 1000 BÚROK, ktorých BLESKY majú taktiež dve úlohy. Prepoja na krátky čas IONOSFÉRUpovrchom zeme, čím do nej prenesú obrovské množstvo ELEKTRÓNOV a pomáhajú SHUMANNOVEJ REZONANCII. Neustále ju „DOBÍJAJÚ“ alebo ZOSILŇUJÚ. (Ďalší benefit groundingu. Samozrejme nie v čase, keď udrie blesk, ale až potom.)

Asi sa pýtaš ako? Dočítaj článok dokonca a dozvieš sa. Prezradím ti niečo dôležité, čo bude veľmi podstatné v článku, kedy ti predstavím ENDOSYMBIÓZU a počiatok NÁŠHO DRUHU.

AKO VZNIKÁ SHUMANNOVA REZONANCIA

Takýmto spôsobom, vďaka BLESKOM a SLNKU, je medzi povrchom Zeme a ionosférou, neustále ELEKTRICKÉ NAPӒTIE, ktoré sa šíri v celej atmosfére.

„Predstav si to, ako dve natiahnuté MEMBRÁNY BUBNA, pričom do nich pravidelne UDIERAŠ. Úder vyšle VLNU, ktorá sa medzi nimi pohybuje.“

Na to, aby sa však VLNENIE mohlo neustále šíriť, musí VLNA spĺňať isté podmienky. Z fyziky vieme, že OBVOD okolo ktorého VLNENIE REZONUJE, musí byť ROVNÝ VLNOVEJ DĹŽKE daného VLNENIA alebo musí byť OBVOD jeho NÁSOBKOM.

To platí pri REZONANCII ELEKTRÓNU, ale aj pri SHUMANNOVEJ REZONANCII ZEME. Pozri si ďalší obrázok pre lepšie pochopenie.

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Tieto vety sa zdajú možno komplikované, no nie sú. Jednoducho si predstav, že prášiš s mamou plachtu, či veľký paplón. Ak by si TY aj MAMA, každý z jednej strany, paplón zavlnili ROVNAKO, VLNENIE by sa uprostred PRERUŠILO, však? Teraz opačný prípad.

„Predstav si, že by ste s mamou takúto dlhú plachtu zavesili von na vešiak jedným koncom a obaja by ste chytili opačný koniec. Keby by si začal plachtu vlniť švihom ruky a tvoja mamina by sa potom pridala, tak ak by trafila jej rezonanciu, plachta by sa vlnila ďalej. Mohli by ste sa striedať. Raz by švihol jeden, potom druhý. Ak by mamina švihla dvakrát viac, rozvlnila by plachtu dokonca dvakrát viacej. Ak by ste každý švihal rozdielne, vlnenie plachty by sa navzájom rušilo a prestalo by. Toto isté je aj so SHUMANNOVOU REZONANCIOU.“

TROŠKU MATEMATIKY

Predstav si najjednoduchší model, ktorým je VLNOVÁ DĹŽKA shumannovej rezonancie s dĺžkou presne ako má OBVOD ZEME. Obvod zeme je mimochodom 40 000 kilometrov. Zároveň si vezmime, že by bola IONOSFÉRA vzdialená od povrchu zeme rovnako 40 000 kilometrov, aby sa vlna neustále šírila a neprerušovala.

Ak si trochu zdatný v matematike, malo ti dôjsť už v prvom článku, aký je VZŤAH medzi VLNOVOU DĹŽKOU a FREKVENCIOU VLNENIA. Pamätaj, že EM VLNA sa šíri rýchlosťou svetla, čo je rýchlosť 300 000 km za sekundu. Vlnová dĺžka je DĹŽKA, akú vlna prejde za sekundu.

Frekvenciu získame, keď RÝCHLOSŤ SVETLA vydelíme VLNOVOU DĹŽKOU.

Na základe tohto sa dá „jednoducho“ odvodiť VZOREC, z ktorého vypočítame FREKVENCIU SHUMANNOVEJ REZONANCIE. [2] Vzorec vyzerá takto:

Neľakaj sa čudesného vzorca. Chcem ti len niečo ukázať. Ak do neho dosadíš všetko čo sme spomínali vyššie zistíš, že prvá FREKVENCIA SHUMANNOVEJ REZONANCIE je 10 Hertzov. (Samozrejme všetko je zaokrúhlené.)

Fn= 7,5 * 1,414 = cca 10

Najmenšia rezonancia zeme je teda 10 Hz, čo znamená, že každú sekundu zem vyšle 10 vĺn. Pamätaj si to. Je to dôležité, pretože sa k tomu v budúcom článku o ENDOSYMBIÓZE vrátim. No ako som spomínal v predchádzajúcich článkoch o CIRKADIÁLNOM RYTME, najnižšia rezonancia Zeme je v skutočnosti menšia. Dnes je 7,83 Hz. Prečo teda?

Pretože máme OZÓN a naša ATMOSFÉRA má iné zloženie ako iba „čistý“ vzduch. V takejto atmosfére sa šíri SVETLO pomalšie (nedosahuje rýchlosť 300 tisíc km za sekundu). Keď do rovnice dosadíme pomalšiu rýchlosť svetla (písmeno C), naozaj získame výsledok 7,86. Aj fyzické merania sa s tým zhodujú.

FREKVENCIE SHUMANNOVEJ REZONANCIE

Na Zemi máme viac známych a zmeraných Shumannových frekvencií, ktoré závisia od PROSTREDIA. Ak by sme do rovnice postupne dosádzali miesto písmena „n“ čísla 1, 2, 3, atď., získame presné údaje frekvencií, ktoré sa zhodujú s meraniami.

Najnižšie FREKVENCIE SHUMANNOVEJ REZONANCIE7,83, 14, 20, 26, 33, 3945 Hz, ktoré varírujú cca o 0,5 Hz každý deň, v závislosti od radiácie SLNKA. Slnko nevysiela stále rovnaké svetlo a mení aj svoje MAGNETICKÉ POLE, vďaka čomu VPLÝVA na našu IONOSFÉRU. Chceš vedieť ako?

Slnko ju ionizuje VIAC alebo MENEJ, no taktiež vplýva na jej VÝŠKU od povrchu našej planéty. Keď vyšle slnko silnejší SOLÁRNY VIETOR, naša IONOSFÉRA sa akoby STLAČÍ a priblíži sa k povrchu zeme. Toto má obrovský vplyv na celý EKOSYSTÉM aj na život na planéte. Vplýva to na množstvo prirodzeného EMP (elektromagnetického pola), ale aj na množstvo UV lúčov, ktoré na zem preniknú.

Vďaka tomuto efektu SLNKA, máme napríklad vždy v čase OBEDA, keď slnko na nás vysiela najviac lúčov, najnižšie IONOSFÉRU. V južnej hemisfére je tento efekt mnohonásobne väčší, pretože majú veľkú OZÓNOVÚ DIERU, vďaka umelému EMP, geo-inžinierstvu a oslabenej ELEKTROMAGNETICKEJ SILE, ktorú ich povrch zeme má.

V nasledujúcich článkoch ti dokonca ukážem, PREČO má Austrália túto OZÓNOVÚ DIERU aj PREČO je GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE tak trochu „podvrh“.

AUSTRÁLIA A RAKOVINA KOŽE

Toto zároveň z časti vysvetľuje, prečo majú v AUSTRÁLIÍ NAJVYŠŠÍ VÝSKYT MELANÓMU KOŽE. (V tomto článku som o tom písal viac.)

„Vďaka nedostatku ozónu a zníženému elektromagnetickému polu zeme, majú tunajší ľudia 2 veľké problémy. Na ich povrch zeme preniká viac UV lúčov a ich MITOCHONDRIE netvoria dostatok VODY. Vďaka nedostatku vody v pokožke sú tunajší ľudia neustále dehydratovaní na bunkovej úrovni a nedokážu z cholesterolu vytvoriť vitamín D, aj keď stoja vonku nahí.“

Ich neustále schovávanie sa pred slnkom, bohužiaľ celý proces zhoršuje. Melanóma totižto nie je prioritne spôsobená nadbytkom UV lúčov, ale stimuláciou MELANOCYTOV. Z predošlých článkov vieš, že MELANOCYTY sa stimulujú najmä svetlom s vlnovou dĺžkou 415 nm, aj viac. [13] Toto je spektrum MODREJ FARBY. Dám ti malý NÁPAD na premýšľanie. Vieš, aká je momentálne NAJRÝCHLEJŠIE sa rozširujúca RAKOVINA? Rakovina OKA, tzv. MELANÓM OKA. Teraz sa zamysli, aké SVETLO vysiela OBRAZOVKA, na ktorej článok práve čítaš. Hmmm? Dochádza?

Schovávanie sa pred slnkom ich mitochondrie ešte viac oslabí a zhorší ich ZDRAVOTNÝ STAV. V ďalšom článku ti predstavím základ o ŠTVRTEJ FÁZE VODY a dozvieš sa, čo všetko voda dokáže. Potom ti dôjde, prečo je hlavný problém Austrálie, kvalita ich vody.

AKO FUNGUJE GROUNDING

V dnešnej dobe každý moderný „BIOHACKER“ pozná benefity, aké GROUNDING (uzemnenie sa) predstavuje.

Slnko je obrovská KATÓDA, ktorá vysiela na Zem FOTÓNY. Dopadajúce fotóny reagujú iba s ELEKTRÓNMI. Povrch zeme v tomto prípade predstavuje ANÓDU. Preto je na povrchu zeme roztrúsených „nekonečne“ veľa ELEKTRÓNOV, ktoré vďaka našim potným žľazám na chodidlách a dlaniach zbierame. Ak si nevidel úvodné VIDEO, odporúčam. Vysvetľujem to v ňom veľmi pekne a jednoducho.

Občasné BLESKY, ktoré na zemi máme, vďaka IONOSFÉRE, ELEKTRÓNY neustále dopĺňajú. Tieto elektróny poháňajú naše MITOCHONDRIE, KOSTI, IMUNITNÝ SYSTÉM a mnoho iného. O tomto som zatial nepísal, v budúcnosti budem, no prezradím ti dôležitú vec. Vieš, že naše kosti sú obrovský „žrút“ energie? Sú tretie v poradí, čo sa metabolického obratu týka. Je však zaujímavé, že pri ich regenerácií, sa nikde nepíše o ATP, či kalóriach. Vieš, čo využívajú? ELEKTRICKÝ PRÚD.

Presne vďaka tomuto sa nám najprv vyvinulo iné chodidlo a palec, potom chrbtica a panva a mozog až nakoniec. Mnoho ľudí si dodnes myslí, že vývoj nášho vzpriamenia alebo vývoj chodidla, bol zapríčinený tým, že sme potrebovali lepšiu oporu pre rastúci mozog a hlavu. Keď si však pozrieš záznamy o LUCI a ARDI (naši predkovia) zistíš, že v čase, keď sme už chodili po dvoch, bol náš mozog stále podobný opiciam.

Ak mi neveríš, choď do ZOO za dažďa a sleduj opice. V daždi sa na stromy neštverajú a schovávajú sa pred vodou. Keď si však na Youtube vyhľadáš videá o opiciach, ktoré žijú v chladných podmienkach zistíš, že existujú gorily, ktoré majú chodidlo a palec ako ľudia. Ak ľudia neprestanú hľadieť iba na archeologické vykopávky kostí, nikdy sa nedozvedia, ako náš druh naozaj vznikol. Rovnako nikdy nepochopia, čo môže za naše zhoršujúce sa ZDRAVIE a ako to môžeme zmeniť.

„Veď sa len zamysli, prečo sa jedinému primátovi Homo sapiens, vyvinuli potné žľazy, no opiciam nie. Tiež sa nám v Afrike vyvinul výkonný mozog a opiciam nie. Homo sapiens sa ocitol na vlhkej a studenej zemi, kde sa zrazili tektonické platne, s prístupom k morským plodom. Mali sme neustály prístup k množstvu ELEKTRÓNOV. Opice ostali v Savane bez vlhkej zeme a s rastlinnou stravou chudobnou na ELEKTRÓNY.“

Po prečítaní predošlého článkuVÍRUSOCH, VAKCÍNACH a PRIEPUSTNOM ČREVE, by ti to malo byť jasné.

GROUNDING alias UZEMNENIE

Naša Zem vysiela aj ZVUK, ktorý sa odborne nazýva ELF vlnenie, ktorému náš MOZOG veľmi pozorne načúva. Ak si spomínaš, EM vlnenie prenáša kolmo na svoj smer ELEKTRICKÉ aj MAGNETICKÉ POLE, ktoré môže prejsť do nášho tela. Nie je náhoda, že ALFA vlny, ktoré náš mozog v spánku vysiela, majú rovnakú frekvenciu 7,83 Hz, ako shumannova rezonancia. Rovnako je to aj s ostatnými frekvenciami, ktoré doktori merajú na EEG, EKG, apod. No je toho viac. Omnoho viac.

„Z môjho pohľadu je práve TOTO hlavný dôvod, prečo sa moderným ľuďom zhoršuje ZDRAVIE, čo si môže ľahko hocikto overiť. Stačí si prelistovať rôzne epidemiologické štúdie, kde je jasne vidieť, ako za posledných 130 rokov prudko vzrastá chorobnosť a znižuje sa dĺžka života populácie.“ [10, 11]

Na Slovensku napríklad, za posledných 20 rokov, vrástol počet cukrovkárov o viac ako 200 tisíc, čo je pri množstve obyvateľov viac ako dosť. [12] Hoci podľa štatistiky vieme, že ľudia sa stravujú viac „ZDRAVO“ vo fitness štýle.

Zmena INTENZITY aj DRUHU SVETLA v našej SPOLOČNOSTI je obrovská, od vynálezu ŽIAROVKY.

Svetlo skrz OKO je prioritný DIGITÁLNY mechanizmus, ako naše SCN určuje ČAS, podľa ktorého riadi všetky biochemické reakcie v tele, vrátane vylučovania hormónov.

No prirodzené EMP našej zeme je niečo, čo je tiež veľmi úzko späté s celou BIOLÓGIOU a v dnešnej situácií, je to možno ešte dôležitejšie, pretože narozdiel od SLNKA, tomuto sa ľudia nevystavujú takmer vôbec. Pýtaš sa prečo? Tri dôvody:

 • Ľudia nosia topánky a nie sú takmer nikdy bosí.
 • Naša spoločnosť aj technológie, sa rýchlo menia a už sú mnohé miesta (vrátane mnohých miest Čiech), kde chôdza na boso neponúka také benefity ako kedysi.
 • Umelé rádiovlnné a mikrovlnné žiarenie, aké posledných 130 rokov vysielame, radikálne zmenilo SHUMANNOVU REZONANCIU v mnohých krajinách. (Aj v Austrálií.) [9] To znamená, že naša atmosféra NEREZONUJE tak, ako kedysi a VODA v tejto časti Zeme nemá rovnaké vlastnosti, ako má v prirodzenom EMP (toto pochopíš v nasledujúcom článku o VODE).

Pozri si moju ilustráciu a sám si odpovedz, ako je niečo takéto možné? Myslíš, že by mal na to vysvetlenie Darwin, ak by teraz žil? Ja nie. No viem, že ak by žil teraz vedel by, že jeho teória mala chyby, o ktorých však vtedy nemohol vedieť, pretože Einstein svetu predstavil svoju prácu až po jeho smrti.

AJ MAGNETIZMUS OVPLYVŇUJE EMP ZEME

Veľa vedcov verí, že sú to iba BLESKYVÝBOJE, ktoré neustále poháňajú a menia SHUMANNOVU REZONANCIU, no je toho viac. Napríklad MAGNETICKÉ POLE, ktoré vychádza z TEKUTÉHO a ŽERAVÉHO JADRA našej Zeme plného ŽELEZA. Tiež ju ovplyvňuje MAGKETICKÉ POLE SLNKA a jeho cykly. Teraz sme napríklad vstúpili do nového cyklu, ktorý má dĺžku až 13 rokov a pravdepodobne sa Zem ochladí viac, ako sa čakalo.

U nás na Slovensku máme obrovskú výhodu, vďaka prírode a pomalšie sa rozvíjajúcim technológiám, preto využívaj UZEMNENIE (GROUNDING), vždy keď môžeš. Obzvlášť RÁNO, pretože je to OBROVSKÝ STIMUL, ako „resetovať“ svoje SCN a nastaviť si CIRKADIÁLNY RYTMUS.

Preto bolo UZEMNENIE v každom jednom STRAVOVACOM PROTOKOLE, ako jeden z prvých bodov. Tento krok sám o sebe ovplyvní do veľkej miery aj to, ako sa v tebe po zbytok dňa bude POTRAVA spracovávať.

Je množstvo vecí, ktoré môžeš robiť, vrátene chôdze na boso, či nosenia špeciálne upravených topánok. Topánka s tenkou podrážkou (tzv. barefoot) ponúka síce výhodu lepšej funkcie chodidla, no neponúka výhodu čerpania elektrónov zo zeme. No fantázií sa medze neklamú, na internete nájdeš mnohé vychytávky, ktoré sa dajú využiť na „hacknutie“ a niektoré spomínam aj v Ebooku AKO POUŽÍVAŤ OBRAZOVKY.

ZÁVER

Na záver len dve MYŠLIENKY. Každý z nás vie, že všetky spotrebiče v domácnosti musia byť UZEMNENÉ, aby mohli správne fungovať. Preto máme v zásuvke zdanlivo nepotrebný KÁBLIK, ktorý je vyvedený von, do zeme. Aj živočíchy musia byť UZEMNENÉ, no zdá sa, že naša spoločnosť na to zabúda.

Druhý dôvod je OCHRANA. Spomeň si na môj dávnejší článok. Keď stojíš na Zemi bosý, si chránený voči vonkajším umelým vlneniam, ktorých máme v atmosfére čoraz viac.

Nabudúce zverejním veľmi dôležitý ČLÁNOK o VODE a potom ďalší, v ktorom ti ukážem SKRYTÉ dôkazy o tom, aký VPLYV má umelé VLNENIE na všetko ŽIVÉ.

„Budeš prekvapený keď sa dozvieš, že tieto veci sú známe takmer 100 rokov, RUSI ich dôkladne skúmali, preukázali škodlivosť umelého žiarenia, dokonca to trochu „hrubým“ spôsobom dokázali aj AMERIKE tým, že takmer ZABILI ich vlastných GENERÁLOV, no dodnes je to utajované, pretože sa vláda rozhodla ísť cestou ZISKU a nie ZDRAVÍM ľudí, ktorí v jej krajine žijú. Po predošlom článku o POLITIKE to však nebude až také prekvapenie.

Druhá vec je, že umelé EMP nie len zhoršuje ZDRAVIE, ale mení SCHOPNOSŤ ROZHODOVAŤ sa všetkého ŽIVÉHO, ktoré je tomuto EMP vystavené.“

Vďaka tomu, že v 20. storočí nebol internet, sa veci moc nerozšírili. Dnes sa na ne takmer zabudlo a ostali iba v záznamoch a štúdiách, no keďže málokto vie, KDE má hľadať a ČO má hľadať, tieto veci sú takmer zabudnuté. Ja ti ich zopár ukážem. Máš sa na čo tešiť.

Ak chceš byť informovaný vždy, keď uverejním nový článok, zanechaj mi nižšie svoj mail a dostaneš vždy AKO PRVÝ UPOZORNENIE 🙂

ODKAZY, LINKY, CITÁCIE a POUŽITÁ LITERATÚRA:

 1. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006RS003495
 2. https://www.mdpi.com/2073-4433/7/9/116/pdf
 3. http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm
 4. https://infinityexplorers.com/everything-light-incredible-interview-nikola-tesla-1899
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
 6. https://sk.wikipedia.org/wiki/Plazma_(fyzika)
 7. https://physics.stackexchange.com/questions/161013/if-air-cannot-conduct-electricity-how-can-lightning-happen
 8. https://www.quora.com/Why-should-the-circumference-of-the-standing-wave-of-the-electron-in-the-Bohr%E2%80%99s-model-of-an-atom-be-n-times-its-wavelength
 9. http://sosrff.tsu.ru/new/shm.jpg
 10. https://www.wsj.com/articles/u-s-life-expectancy-falls-further-1543467660?mod=hp_lead_pos8
 11. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2756187?fbclid=IwAR0WmyF0annpnEVsLuRNftxn8iYyxCTrIHnXPvUHIKccv8_X85PqGiDT4SQ
 12. https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/o-nas/novinky-o-cukrovke/64_za-20-rokov-na-slovensku-prib
 13. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X17327926

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre
 1. Daniel Holeva píše:

  Ahoj Jaroslav, otázočka k rannému uzemneniu. Je zrejme lepšie ho robiť až pri východe slnka ked dopadnú fotóny na povrch zeme. Ale ak to nejde, hlavne v zimných mesiacov, tak predpokladám, že schumanova rezonancia svoj efekt ma v podstate neustále takže aj za tmy je lepšie ako nič, alebo sa mýlim?
  je mi jasné ze tu preberá riadiacu jednotku cirk. Rytmus viac chlad ako svetlo.

  • Jaroslav Lachký píše:

   Áno Daniel. Uzemnenie má benefit kedykoľvek. Tvoje telo z tohto prepojenia anóda-anóda čerpá mnohými spôsobmi!

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov