Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

VZNIK ŽIVOTA #5 Endosymbióza

21.7. 202023468x0

„Ľudské telo funguje na jedinom hlavnom princípe. Odďaľuje SMRŤ. Aj naše ZDRAVIE je len NAJPOMALŠIA forma UMIERANIA. Energia cez nás neustále plynie. Energiu vždy OBDRŽÍME a o niečo menej jej VYLÚČIME. Čím viac jej v bunkách aj mitochondriách zadržíme a využijeme, tým ZDRAVŠÍ a DLHŠÍ ŽIVOT PREŽIJEME. Toto je najhlavnejšia úloha nášho ľudského tela ako celku.“

Preto naše telo pozostáva z triliónov nezávislých buniek, ktoré majú viaceré membrány. Potrebujú ich, aby mohli na nejaký čas zadržať „pretekajúcu“ energiu, aby si ju TY, ich HOSTITEĽ (ale aj oni samé), mohol využiť na všetky biochemické procesy. (O membránach sa dočítaš aj pred koncom článku a budeš prekvapený, v akom kontexte.)

To, čo mi ľudia nazývame TELOM, je v skutočnosti iba ILÚZIA. Naše telo je obrovský zhluk nezávislých baktérií, buniekmitochondrií, ktoré premieňajú plynúci CHAOS ENERGIE okolo nás na PORIADOK.

Chceš lepšie pochopiť tomu, čo som práve napísal? Pokračuj v čítaní. Teraz ťa zavediem do histórie. Ku vzniku nášho ŽIVOTA

Rýchly sumár článku:

 • Čo sa stalo pred 600 až 540 miliónmi rokmi?
 • Čo je to endosymbióza?
 • Čo je to ATP a prečo to nie je iba ZDROJ ENERGIE?
 • Čo bolo skôr, vajce či sliepka? Alebo RNA, či DNA?  
 • Prečo bola Nobelova cena v roku 1978 udelená neprávom?
 • Postačovala VODA samotná na „POHON“ vzniku života?
 • Prečo sa možno mnohí vedci aj dnes mýlia?
 • Čo bolo prírodnou EVOLUČNOU ATÓMOVOU BOMBOU?
 • Máme v bunkách MEMBRÁNY naozaj preto, prečo si myslíme?
 • A ešte viac

HRA s názvom ŽIVOT

 „VODA a SLNKO sú starodávne organizačné prostriedky, ktoré ZEM využila na to, aby si zorganizovala hru s názvom ŽIVOT. Jej REŽISÉROM a PRODUCENTOM sú PRÍRODA s EVOLÚCIOU.“

Jaroslav Lachký, príroda a evolúcia
Jaroslav Lachký, príroda a evolúcia

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe začína obzerať do histórie, skúma PALEO štýl a zisťuje, že na spôsobe života našich predkov je predsa len mnoho dobrého a všetko je to fajn. Je to obrovský krok vpred, no niečo tomu chýba. Z môjho pohľadu je toto NIEČO veľmi potrebné, pretože sa to v dnešnej dobe bude stávať rozhodujúcim.

Ak chceš poznať našu minulosť, pochopiť v čom je PALEO dobré, alebo zlé, nestačí sa pozrieť na históriu HOMO SAPIENS. To, čo bolo ešte predtým, je omnoho dôležitejšie. Ak chceš skutočne pochopiť, ako PREVZIAŤ SVOJ ŽIVOT DO VLASTNÝCH RÚK, potrebuješ vedieť celú PRAVDU.

Musíš  vedieť, ako začala CIRKADIÁLNA BIOLÓGIA písať scenár našej HRY. Nepísala ho však len tak „hala-bala“. Použila pri tom zdanlivo komplikované, no veľmi elegantné pravidlá KVANTOVEJ MECHANIKY.

Dnešný článok považuj za NUTNOSŤ, pretože v ňom spoznáš malý základ, čo predchádzalo tomu, prečo sme takýto. Takýto „mocní“. Slovom mocný, mám na mysli, že sme KOMPLEXNÝ s najvyvinutejšou nervovou sústavou.

TRI DRUHY ŽIVOTA NA ZEMI

Než budeš pokračovať, možno by bolo dobré pozrieť si tento môj krátky príspevok z minulosti. Prečítaš ho za minútku a oboznámi ťa s K-T udalosťou, ktorá sa odohrala pred 65 miliónmi rokmi, keď na zem padol meteorit, ktorý vyhubil dinosaury. Ak si si ho pozrel, pokračujeme. [1] Na našej zemi máme tri hlavné druhy života: BAKTÉRIE (prokaryoti), ARCHAEEUKARYOTY. My ľudia patríme k poslednému, najkomplexnejšiemu druhu, EUKARYOTY. [2]

Mojim cieľom teraz bude, ukázať ti opäť iný pohľad, než na aký si zvyknutý. Všade počúvame o histórií nášho druhu, o nálezoch kostier, o biológií, apod., no čo ak je niečo dôležitejšie? Čo sa zamyslieť trochu inak? Keď na zemi vznikal ŽIVOT, musel predsa vyriešiť termodynamické problémy, s ktorými sa stretol. Musel sa naučiť využívať TOK ENERGIE, SPOMALIŤ JU a popri tom všetkom VYTVORIŤ HMOTU, ŠTRUKTÚRU a aj ORGANIZÁCIU tohto všetkého, aby mal život zmysel

Keď sa nad tým zamyslíš, presne o tomto je aj naše BIOLOGICKÉ STÁRNUTIE. Čím lepšie naše bunky zvládajú udržiavať ŠTRUKTÚRU z TOKU ENERGIÍ, ktoré ňou prechádzajú, aj KOMUNIKÁCIU medzi sebou a PROSTREDÍM, tým DLHŠÍZDRAVŠÍ ŽIVOT organizmus prežije. 

ŽIVOT však musel vo svojom počiatku z niečoho vychádzať a používal pri tom tiež nejaké pravidlá. Veľa ľudí možno verí dodnes na NÁHODU, no čo je to vlastne „NÁHODA„? Nič iné ako zhluk PRAVDEPODOBNOSTÍ. Každá náhoda je len udalosť ktorá sa udiala na základe istej pravdepodobnosti. Presne takto funguje aj KVANTOVÁ MECHANIKA a presne z takýchto podmienok vychádzal život. 

Nachvíľu sa teraz pozastav, prestaň premýšľať nad všemožnými životnými štýlmi, zdravou stravou, pohybom, apod., a miesto toho sa zamysli ako nejaký INŽINIER, ktorý dostal pracovnú úlohu. 

„Predstav si, že si technologický inžinier, ktorého poverili zostrojením STROJA. Dostal si nejaké POŽIADAVKY, čo máš navrhnúť a vyrobiť, poznáš svoj vstupný kapitál aj nástroje, ktoré máš k dispozícií a sám to musíš všetko nejako spojiť dohromady. Podobne ako v automobilke.“

Keď mali inžinieri (príroda a evolúcia) v minulosti horšie možnosti, zodpovedali tomu aj stroje. Autá (život) boli jednoduchšie a pomalšie. Keď však prišli nové technológie a MOŽNOSTI (kyslík, slnečná erupcia, DHA, …) autá sa viac rozvinuli. TECHNOLÓGOVIA už mali iné MOŽNOSTI a mohli vytvoriť KOMPLEXNEJŠIE AUTÁ

Teraz to prevedieme na našu ZEMŽIVOT

Čo musela PRÍRODAEVOLÚCIOU poznať? Svoje možnosti (podmienky na Zemi), svoj cieľ (komplexnosť a úloha života) a na koniec POSTUP, ako to spraviť: 

 1. Vstupné možnosti (čo bolo pri vzniku života na zemi k dispozícií).
 2. Druhá vec je cieľ (čo má život, ktorý sa chystajú postaviť, robiť).
 3. Tretia vec je poskladať z týchto vstupných možností (ingrediencií) na toľko schopné „baktérie/živočíchy, ktoré toto všetko dokážu. 

VODA A SLNKO

https://www.instagram.com/jaroslavlachky/

Čo nám všetkým svieti nad hlavou? Ako sa volá tá veľká, žeravá guľa? SLNKO. Slnko vysiela elektromagnetickú radiáciu, to už vieš. Naša zem vznikla skôr ako slnko, zhruba pred 5 miliardami rokmi. O pol miliardy rokov neskôr vzniklo slnko a o chvíľu na to, boli na zemi známky vody. O ďalších 500 miliónov rokov sa datujú prvé známky života. To znamená, že sme najprv mali našu pustú a žeravú planétu Zem (to zasa znamená, že sme mali k dispozícií TEPLO aj ELEKTROMAGNETICKÉ POLE), potom prišlo slnko, voda a neskôr sa objavil život. 

Pre nášho INŽINIERA sme teda mali k dispozícií ZEM, HORÚCU ŽERAVÚ MAGMU, ktorá tvorila ELEKTRICKÉ aj MAGNETICKÉ POLE, SLNKO a VODU. Vyzerá to tak, že z nich náš PÁRIK naozaj vyrobil prvé „stroje“. Vytvoril z nich ŽIVOT (nás).

VODA MÁ VIACEJ PODÔB

Z predošlého článku o VODE vieš, že elektromagnetické vlnenie, ktoré dopadá na vodu, v nej dokáže vyvolať transformačnú zmenu. Teraz čítaj pozorne. 

„Svetlo, ktoré dopadá na vodu, dokáže zmeniť jej štruktúru. Čokoľvek, čo zmení svoju štruktúru, musí nejakým spôsobom zmeniť aj svoje vlastnosti. Svetlo teda dokáže zmeniť termodynamické vlastnosti vody.“

Teraz si spomeň na predchádzajúce články o kalóriách a maj na mysli, že úlohou mitochondrií je tvoriť VODU. Tvoje mitochondrie, všetky bunky, aj celé tvoje telo, je plné VODY.

VODA A PROTEÍNY

Proteínom (bielkovinám), sme sa venovali v samostatnom článku. Ostatným makronutrientom (sacharidy a tuky) som sa venoval tiež, no teraz budeme myslieť predovšetkým na proteíny. Voda je vo všetkom živom, to ti nemusím zdôrazňovať. V predošlom článku o vode som dokonca napísal FAKT a to, že v bunke tvoria molekuly vody takmer 99% z nej, keď sa to preráta na obsah. 

Ak kvietok nezaleješ, zomrie. Rovnako, ak sa sám nejaký čas nenapiješ, tiež zahynieš. Bez VODY vydržíme skutočne najkratšie, hoci bez jedla aj niekoľko týždňov, či mesiacov. 

To, že je naše telo zložené z proteínov, nemusím zdôrazňovať. Proteíny sú stavebné látky všetkého na tejto planéte a na Zemi vznikali ako prvé. Z proteínov je zložená aj naša DNA (teda aj gény) a preto sa po vzniku života, dokázal množiť. Keď náš inžinier, vytvoril prvý „stroj“ (proteín), vytvoril z neho aj prvú DNA, do ktorej vložil program, aby sa vedela rozdeliť na dve a tým pádom sa mohla množiť a život pokračoval ďalej.

Vieš prečo je všetko v tebe zložené z proteínov? Pretože proteíny sú veľmi HYDROFILNÉ. To znamená, že majú radi vodu. Preto je tvoje telo celé z vody. Všetko v tebe je a musí byť hydratované. Len si spomeň na moje časté prirovnanie PROTEÍNU ku HADOVI

BIOLÓGIA verzus FYZIKA? 

Schválne som ti pred chvíľou navrhol myšlienku, aby si sa zamyslel ako inžinier. Je to dôležité. Tiež som ti ukázal „MATERIÁL„, z ktorého naši INŽINIERI (EVOLÚCIA s PRÍRODOU) vytvorili STROJ (ŽIVOT / ORGANIZMUS). 

Dodnes rád sledujem mnohé dokumentárne filmy o zvieratkách a prírode, no vždy ma tak trochu zarmúti, keď vidím, že vedci sa zaoberajú na prvom mieste našou KOSTROU, STAVBOU TELABIOLÓGIOU. Je správne, že si všímajú PROSTREDIE, to áno, ale ako môžeš aj sám vidieť, väčšinou premýšľajú nad MECHANICKÝMI VLASTNOSŤAMITELESNÝM PRISPÔSOBENÍM. Ako napríklad naše OČI, či CHODIDLÁ alebo DLANE

Dnes už však vieme, že napríklad OČI vznikli pod morskou hladinou a v tme. Ich prioritnou funkciou teda nemohol byť ZRAK. [3] Taktiež dnes vieme, že vtáky pomocou proteínu KRYPTOCHRÓM v oku rozoznávajú magnetické póly zeme a využívajú pri tom KVANTOVÚ MECHANIKU. Konkrétne vzájomné prepojenie SPINU elektrónov na nekonečné vzdialenosti. [4]

Aj medzi tým ako vznikol náš druh, je neustále mnoho nezodpovedných otázok. Nálezy kostier, ktoré máme, nevysvetľujú AKOPREČO sme takí, akí sme. Ani prečo sme tak rozdielni od OPÍC. Avšak kvantová mechanika nám odpovede ponúka. 

VODA MÁ PAMÄŤ

Presne preto som v úvode článku začal s VODOUSVETLOM. Svetlo je elektromagnetické vlnenie. Veľa vedcov dodnes tento fakt ignoruje. Pýtaš sa aký fakt? Taký, že niektoré časti ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA dokážu vyvolať štrukturálne zmeny VODY, ktoré zas vedú k zmenám aj v ostatných materiáloch. Proteín je ako had. Ak je had vo vode a voda sa zmení, musí to mať vplyv aj na hada, však? Premýšľaj…

Presne takto sa v počiatku dokázali formovať prvé HMOTYPROTEÍNY a neskôr aj DNA, z ktorej vznikol ORGANIZMUS a to iba za pomoci elektromagnetického spektra. Konkrétne UVinfračerveného.

Väčšina hmoty na tomto svete má nejaký elektrický náboj (plus alebo mínus), to už vieš z predošlého článku. Svetlo prenáša elektrické aj magnetické pole a to znamená, že hmota naň musí reagovať. Čo je však ešte zaujímavejšie je, že aj VODA na toto vlnenie reaguje. Dnes vieme, že všetko v tele je z proteínu a tiež, že je to HYDRATOVANÉ. Aj mitochondrie, vďaka ktorým máme energiu tvoria VODU, ATPINFRAČERVENÉ SVETLO a tiež sú z proteínov. 

Takýmto spôsobom už v počiatku dokázalo elektromagnetické vlnenie SPÁJAŤ častice a eventuálne z nich vo vode vytvoriť PROTEÍN, z ktorého neskôr vznikla aj DNA. Tie proteíny, ktoré majú špeciálne a potrebné vlastnosti pre život, boli vďaka DNA zachované a množili sa ďalej. Vieš ako?

Pomocou magnetizmu. Podobne ako sa uchovávajú súbory na HARDDISK v tvojom počítači. Nad tým si predpokladám nepremýšľal, no voda je podobná. Na konci článku ti ponúknem dôkaz aj s videom.

Jaroslav Lachký VODA

CHLAD 

Keď sa teda zamyslíš, v počiatku sme mali k dispozícií ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE zo SLNKA, ale aj z jadra Zeme. Tiež sme mali VODU, v ktorej plávali častice a z nich eventuálne vznikli PROTEÍNY, z ktorých vznikla DNA, z ktorej zas vznikli prvé mikroorganizmy. Neskôr však zem už nebola iba žeravá guľa. Vtedy už bola okolo nej atmosféra (ešte však nie ako dnes) a život bol v OCEÁNE, kde je CHLADNO

„Tiež si pamätaj, že jediná kvapka vody v OCEÁNE obsahuje asi milión BAKTÉRIÍ a 10 miliónov VÍRUSOV.“[5]

CHLAD veci KONDENZUJE a aj takýmto spôsobom dokázali organizmy lepšie prežiť. Chlad totižto veci biochemicky spomalí, vďaka čomu medzi proteínmi prebieha lepšie TOK ELEKTRÓNOV. 

AKO ZAČAL JEDNODUCHÝ ŽIVOT 

Bez akejkoľvek debaty a pochybností vieme, že život začal v OCEÁNE. Tiež vieme, že v tej dobe bolo v oceánoch veľa SOPEČNÝCH ERUPCIÍ aj DEJOV (tzv. Black smokers). Zhruba do prvej polovice 20. storočia sa predpokladalo, že život vo svojom počiatku využíval FERMENTÁCIU na tvorbu ATP. To by znamenalo, že jednoduché baktérie (PROKARYOTI) využívali fermentovanie, aby tvorili ATP, vďaka čomu prežili. Potom však prišiel Gilbert Ling s jeho prácou, ktorá túto teóriu úplne vyvrátila, hoci dodnes je takmer ignorovaná. [7]

Ideológia Gilberta Linga bola natoľko radikálna, že ju mnoho ľudí nemohlo uniesť. Jeho teória bola založená na ELEKTRONICKEJ INDUKCII PROTEÍNOV vo VODE, ktorá využívala pohyb ELEKTRÓNOV. Bola založená na POLO-VODIVOSTI a POLOVODIČOCH, ktoré však začali byť v elektronike využívané až v 50. až 60. rokoch. To znamená, že keď Ling tvrdil, ako naše telo a voda využíva elektróny, vo svete techniky sa o tom ešte len začínalo uvažovať a pracovať s tým. Je teda pochopiteľné, že to nebolo chápané, no nie je správne, že to bolo ignorované.

ATP a CHEMIOSMÓZA

V skratke vysvetlím, o čo ide. Peter Mitchell prišiel v roku 1961 s prevratnou CHEMIOSMOTICKOU TEÓRIOU, ktorá mala dať niektoré odpovede v oblastiach BIOLÓGIE a možno aj EVOLÚCIE. [8]

Pre tých, ktorí nevedia o čom je reč, chemiosmóza v skratke znamená, že membrána slúži ako „PREDELOVAČ“ pre bunku, pričom na jednej strane zhromažďuje väčšie množstvo PROTÓNOV ako na druhej. 

Teraz si predstav dve trubky. Podobné, ako sa dávajú škrečkom do klietky. Predstav si, že trubky naplníš s pieskom alebo vodou. Keď ich v strede prepojíš a do jednej naleješ viac vody, voda sa preleje tak, aby bolo v oboch trubkách rovnako. Presne takto pracuje chemiosmotická teória. PROTÓNY sa zhromaždia vo veľkom množstve na jednej strane a potom, pri prechode nazad, aby sa stav vyrovnal, sa ich pohon využije na tvorbu ATP, ktoré je považované za CHEMICKÚ ENERGIU. Teda to, čo nás poháňa.“

V jeho teórii ho tiež podporovalo to, že videl  že predošlé druhý života (baktéria aj Archae) využívali chemiosmózu. Avšak, čo bol ich počiatok? Čo bolo zodpovedné za to, že sa PROTÓNY presúvajú? Perpetum mobile predsa nejestvuje, a to ani v PRÍRODE, hoci MITOCHONDRIECHLOROPLAST sa k tomu približujú, pretože pracujú so 100% efektivitou.

Mitchell dostal v roku 1978 Nobelovu cenuza počiatok chemiosmózy bola považovaná FERMENTÁCIA, teda séria mnohých enzymatických reakcií, ktorej dôsledok bol transport protónov cez membránu. [9] Tu však prichádza na radu SEDLIACKY ROZUM

LING vs MITCHELL a ATP

(Pre tých, ktorí nemajú žiadne ZÁKLADY alebo vedomosti o ATP, ničoho sa nebojte. Všetkému venujem zvlášť články, hneď po tom, čo si prejdeme sériou o vzniku života, potrave a o mitochondriách.)

Vo chvíli keď prišiel Mitchell na svoju teóriu jediné čo mu stačilo, bolo ZASTAVIŤ SA a POPREMÝŠĽAŤ. Ako to myslím? Vysvetlím na jednoduchom príklade zo seriálu ktorý som mal rád a sledoval som ho na strednej škole a volá sa TEÓRIA VEĽKÉHO TRESKU (BIG BANG THEORY). 

Slávny Sheldon, v jednej časti dostal od kamaráta otázku, ako sa dostala obálka s dôležitým listom, na ktorú týždeň čaká do koša? 

Sheldon mu odpovedal, že sú dve možnosti: „buď sa kôš samovoľne transportoval a zhmotnil cez obálku alebo jednoducho niekto tu obálku vyhodil do koša.“ 😁

Potom mu povedal, že podľa Occamovej britvy vieme, že ak má nejaká rovnica dve riešenia, pri čom obe sú potencionálne správne, no jedno z nich je jednoduchšie, zvyčajne je to aj to správne. V tomto prípade bolo tým jednoduchším riešením, že obálku niekto do koša vyhodil. Čo však MitchellATP

Vo chvíli, keď Mitchell prišiel na tvorbu ATP pomocou presunu protónov, sa mal zastaviť a uvedomiť si, že jediné, čo na to stačí, je VODAVHODNÁ ELEKTROMAGNETICKÁ RADIÁCIA. V predošlom článku si všetko videl.

„Voda, na ktorú dopadá infračervené svetlo, dokáže sama o sebe separovať PROTÓNY. Nič viac k tomu netreba. Naša ZEM infračerveným spektrom disponuje, pokým má pod povrchom roztopenú a pohyblivú železnú magmu. Žiadnu fermentáciu na toto netreba, ktorá sama o sebe aj tak nedávala zmysel, pretože je príliš zložitá, no vtedy nemali iné vysvetlenie a tak akceptovali aj to.“ 

Tu prichádza na radu práca Linga. Ling vo svoje teórie veril a aj ich dokázal. Ako jeden z pokusov urobil to, že OTRÁVIL BUNKU a tým pádom znefunkčnil jej ENERGETICKÉ SYSTÉMY aj tvorbu ATP. [7] V našom tele aj bunkách sa deje obrovské množstvo vecí a REAKCIÍ a na všetko je potrebná energia, však? Jednou z týchto reakcií, ktoré v nás neustále prebiehajú, je aj presun SODÍKADRASLÍKA medzi membránami bunky. Nazýva sa to SODNO-DRASELNÁ PUMPA

Ling teda OTRÁVIL bunku a pozoroval ju. Ukázalo sa, že táto pumpa fungovala niekoľko hodín potom a úplne bez zmeny. Taktiež sa ukázalo, že ak by táto pumpa bola na 100% efektívna vo využívaní energie (čo nie je možné), potrebovala by cca 15 až 30 násobne viac energie, ako má bunka k dispozícií!

O takýchto teóriách sa dávnejšie slávny fyzik Richard Feynman vyjadril, že ak je tvoja teória matematicky nedokázateľná, tvoja teória musí byť chybná. 

To znamená, že ATP nemôže byť zodpovedné za všetko, čo sa donášky energie týka. Ba čo viac, Ling ukázal, že ak by ATP naozaj bolo zdrojom energie, bunky by porušovali druhý TERMODYNAMICKÝ ZÁKON niekoľkonásobne, čo taktiež nie je možné. Keď sa však nad tým zamyslíš, to čo v bunke ostalo aj po otrave, je VODA

Z pokusov dokonca vieme, že aj keď umiestnime SVAL do centrifúgy, všetka voda sa z neho ani pri obrovskej rýchlosti neodpojí. Drží na ňom veľmi silno. Pretože VODA miluje PROTEÍN, rovnako ako miluje aj OHEŇ, spomínaš? 

To znamená, že in organické chemikálie môžu spolu reagovať a aj vykonávať POHYB iba na základe toho, že sú vo VODE a s prístupom k vhodnej RADIÁCII. Ich cieľom je vytlačiť PROTÓNY na jednu stranu a potom ich len pustiť späť, pričom vznikne kopa ATP. Netreba na to žiadnu inú technológiu ani fermentáciu.“

FERMENTÁCIA NEPRICHÁDZA V ÚVAHU 

V mojej prvej knihe som písal o počiatku PROTEÍNOV a spomínal som experiment, ktorý vykonal Stanley MillerHarold Urey. V knihe nebol priestor ísť viac do hĺbky, no teraz trochu môžem. 

Títo páni urobili experiment, v ktorom pustili elektrický prúd do plynu, ktorý simuloval našu vtedajšiu atmosféru a preukázali, že sa takto mohli sformovať ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE ako napr. AMINOKYSELINY. Takýmto spôsobom mohol vzniknúť PROTEÍN a z neho zas mohla vzniknúť aj RNA (ribonukleová kyselina), vďaka ktorej vznikla DNA (deoxyribonukleová kyselina) a tak ďalej. Avšak je tu aj jednoduchšia časť, na ktorú zabudli. 

RNA je totižto veľmi nestabilná molekula, no za to veľmi jednoduchá na tvorbu. Naopak DNA (DNA je vlastne dvojitá RNA) je stabilnejšia, no komplikovaná na tvorbu (syntézu).

V tej dobe, keď vznikal život, boli oceány veľmi výbušné, bublajúce a nestabilné na to, aby takto vznikla RNA, iba za pomoci výbojov v atmosfére a materiálu, ktorý na Zemi bol z komét, ktoré nás bombardovali. Keď však do toho zarátame VODUinfračervené svetlo, ktoré v oceáne sformovali prvé častice, ktoré neskôr vstúpili do FOTONICKEJ ZÓNY na hladine, kde ich elektromagnetické sily hnali k sebe, vznik RNA je celkom „ľahko“ vysvetliteľný.

V peknej knihe od Nicka Lane, ktorú nájdeš aj v mojej knižniciČLENSKEJ ZÓNE s obrázkami, screenshotmi, obsahom aj mojim vlastným popisom, je to veľmi pekne popísané. 

To, čo preukázal Miller a Urey, opäť len nasvedčuje vplyvu VODYELEKTROMAGNETIZMU na častice, ktoré v nej plávajú. Keby však ďalším krokom po vzniku jednoduchých RNA, DNA a baktérií bola FERMENTÁCIA, ktorá ich drží pri živote, musela by mať neustále k dispozícií nejaké NUTRIENTY, napr. GLUKÓZU.

Verilo sa, že tieto „NUTRIENTY“ pochádzajú z asteroidov, ktoré na zem v tej dobe, keď bola ešte Zem žeravá, spadli. Avšak podľa záznamov a výpočtov sa odhaduje, že bombardovanie našej Zeme prestalo pred 4 miliardami rokov. [10, 11]

Ďalej podľa záznamov vieme, že prvé známky FOTOSYNTÉZY boli medzi 3,9 miliardami rokov až 2,9 miliardami rokov dozadu. [12] To znamená, že takmer miliardu rokov by museli tieto fermentačné baktérie žiť bez zásob a prístupu k „potrave“.

To znamená, že NIE FERMENTÁCIA, ktorá využíva 12 enzymatických krokov, bola prvotný zdroj, ktorý pumpoval PROTÓNY a tvoril ATP, ale VODAINFRAČERVENÉ SVETLO (TERMÁLNA RADIÁCIA). 

AKO ZAČAL ZLOŽITEJŠÍ ŽIVOT 

Zopakujem, že ŽIVOT má tri základné druhy: Archae, BaktérieEukaryoty.  Eukaryoty sú kombináciou prvých dvoch. Archae aj baktéria patria medzi PROKARYOTY, ktoré sa odlišujú tým, že nemajú oddelené JADRODNA.

Archae je jednoduchá bunka, ktorá sa vyznačuje tým, že dokáže prežiť v ťažkých podmienkach (teplo, vlhkosť, atď.). Keď sa spojila s baktériou, vzniklo tak dokonalé DUO, ktoré poskytlo lepšiu adaptáciu organizmu na prostredie, väčšie telo a hlavne vnútorný zdroj, ktorý generoval množstvo ATP. Mitochondria je tiež pôvodom baktéria a je to práve ona, ktorá je našim generátorom ATP.  

Ako však eukaryot vznikol? Ako, prečo a čo mohlo za spojenie dvoch prokaryotov? Prečo sa táto udalosť neudiala nikdy predtým ani nikdy potom, ale iba raz v celej histórií evolúcie a bola úspešná? Žeby ďalšia „NÁHODA“ alebo zhluk dokonalých pravdepodobností?

Teraz opäť malé prirovnanie. Na to, aby sa dva prokaryoty spojili, je treba veľa energie. Ich zlúčenie síce ponúkne veľa pozitív, ale aj tak je ich počiatočný kapitál obrovský. Je to podobne ako s vybudovaním FIRMY. Môžeš mať super nápad a myšlienku, no málokto je ochotný investovať milióny do firmy, ak neviem presne, či bude úspešná.

Zamysli sa. Je to podobné ako s NUKLEÁRNOU (atómovou) BOMBOU. Len s tým rozdielom, že energia v atómovej bombe sa využije na NIČENIEZLO, no energia v EUKARYOTOCH sa využila na komplexný život.

„Na to, aby sa zostrojila atómová bomba, musia sa nasilu separovať energetické a reakčné častice (Urán a Plutónium), ktoré sú najprv každá zvlášť. Každá časť má v sebe množstvo ukrytej energie, no zatiaľ je nečinná. Do bomby sa však umiestni trhavina, ktorá vytvorí POČIATOČNÝ VÝBUCH, ktorý uvoľní energiu v oboch časticiach, ktoré následne spolu vyvolajú obrovský ÚNIK ENERGIE, ktorý dokáže zničiť MESTÁŠTÁTY. Aj naše dva prokaryoty potrebovali počiatočnú „TRHAVINU“, aby sa spojili a ich ENERGIA sa mohla ZLÚČIŤ.“

Čo teda bolo touto TRHAVINOU, ktorá ich spojila? Všetko nasvedčuje tomu, že to bola zvýšená magnetická a luminescenčná činnosť Slnka, ktorá na Zem vyslala masívny výboj ENERGIE, ktorý spolu s našou INOSFÉROUSHUMANNOVOU REZONANCIOU vytvorili niečo ako obrovské ULTRA-VLNENIE, ktoré sa šírilo skrz celý OCEÁN, podobne ako Tsunami. [13, 14, 15, 16] Hneď vysvetlím túto čudesnú vetu. Predtým sa však rozpamätaj na predošlé články o ELEKTROMAGNETIZMESHUMANNOVEJ REZONANCII.

SLNKO a SHUMANNOVA REZONANCIA

Aj podľa teoretickej analýzy doktora ColehoGrafa z roku 1974 môžeme predpokladať, že pred kambrickou explóziou (predtým ako vznikli eukaryoty) bolo magnetické pole Zeme silnejšie. [17, 18] To znamená, že naša atmosféra bola vytlačená vyššie a keďže vtedy nebol nad povrchom zeme taký ozón ako dnes, vrchná časť IONOSFÉRY bola vytlačená vyššie. Až na úroveň Van Allenových pásov (radiation belt).

V článku o shumannovej rezonancii si videl aj pekné výpočty s obrázkami, ako závisí jej REZONANCIA od priemeru Zeme, ale aj od výšky IONOSFÉRY. Spomínaš?

Ukázal som ti ideálny prípad shumannovej rezonancie, ktorý by bol 10 Hertzov, ak by sa VLNOVÁ DĹŽKA rovnala OBVODU ZEME. Obvod zeme je mimochodom 40 000 kilometrov. V dobe pred endosymbiózou  bola IONOSFÉRA vytlačená vysoko a bola vzdialená od povrchu zeme naozaj 40 000 kilometrov (pravdepodobne).

To znamená, že v tej dobe vytvorila IONOSFÉRA s povrchom zeme dokonalý REZONÁTOR (predstav si to ako dve membrány bubna), medzi ktorými vibrovala najvyššia možná koherentná vlna s frekvenciou 10 Hz (10 krát za sekundu). Čo však keď do toho zarátame naše SLNKO?

Slnko je hviezda typu G2, ktoré sa vyznačujú tým, že v polovici svojho života zvýšia LUMINESCENCIU, čo znamená, že začnú vysielať VIAC SVETLA. Aj UV SVETLA. [19, 20, 21] Naše slnko bolo v tejto fáze práve v období pred kambrickou explóziou (pred endosymbiózou).

To znamená, že v tejto bolo jadro Zeme aktívnejšie, ktoré tvorilo väčšie magnetické pole, ktoré sa šírilo zo spodu oceánu, tiež sa v atmosfére šírili obrovské 10 Hz vlny, ktoré v OCEÁNE vytvorili ZVUKOVÉ VLNY podobné tomu, ako keď ponorka vysiela ZVUK cez RADAR. Zároveň zo slnka na zem prenikalo veľa UV svetla (keďže nebol OZÓN, ktorý by ho filtroval). Všetko toto, masívne zvýšilo množstvo ENERGIEOCEÁNE, ktoré vytvorilo niečo ako JEDNORAZOVÚ EXPLÓZIU, ktorá bola pravdepodobne SPÚŠŤAČOM pre ENDOSYMBIÓZU.

Tiež to však znamená dve veci:

 1. Že takto energeticky nabitá dutina medzi povrchom zeme a ionosférou by mala preferovať špirálové točenie, čomu nasvedčuje aj dvojitá konfigurácia aminokyselín (L a D). Napr. L-glutamín.
 1. Všetok komplexný ŽIVOT sa vyvinul s tým, že má v sebe zakomponovanú shumannovu rezonanciu, čomu nasvedčujú aj naše vlny mozgu, Napríklad Alfa vlny.(Odporúčam ti pozrieť si toto krátke, 2-minútové video o Shumannovej rezonancii, mozgu a melatoníne, ktoré ťa šokuje.)

MEMBRÁNY a PAMÄŤ VODY

Než sa dostaneme k záveru tohto vyčerpávajúceho, ale verím, že poučného článku, musím podotknúť niečo o MEMBRÁNACH. Vyššie som písal v skratke o tvorbe ATP. Pri tom, ako sa presunie veľké množstvo PROTÓNOV na jednu stranu membrány a neskôr sa vracia nazad, sa ich prechod využije na tvorbu ATP. Funguje to podobne ako u turbín, ktoré využívajú pohyb VODY na vlastné točenie. V ďalších blogoch sa budeme venovať aj mitochondriám a zistíš, že v nich máme skutočné MOTORY, ktoré sa točia veľmi podobne ako turbíny v elektrárňach.

Čo však samotné membrány? Sú naozaj potrebné na separovanie PROTÓNOV alebo môže byť aj membrána už len produktom toho, že sa protóny vo vode od seba odtlačia a tým pádom oni vytvoria membránu?

Toto bola len taká moja vlastná myšlienka na zamyslenie, no chcem vyzdvihnúť inú vec. Je vôbec membrána potrebná? Z jedného uhľu pohľadu áno, no z iného nie. Pýtaš sa ako to myslím? Vyššie, v úvode článku som spomenul, že VODAMAGNETIZMUS pracujú podobne ako HARDDISK v tvojom počítači. Nemyslel som to iba obrazne.

V článku o VÍRUSOCH a VAKCÍNACH som spomenul človeka, od ktorého som čítal veľa prác a volal sa Montagnier. [22] Práve on preukázal úžasné schopnosti VODY. Preukázal, že VODA má pamäť.

Čo ak teda VODA sama o sebe dokázala predbehnúť vznik RNA aj DNA v stavebnom pláne života? Čo ak VODA, ktorá na Zem dorazila napríklad z asteroidov, ktoré Zem bombardovali pred miliardami rokmi, priniesla stavebný plán, ktorý spustila v momente, keď sa ocitla vo vhodnom prírodnom magnetickom poli shumannovej rezonancie a následne ho preniesla aj do vzniknutých aminokyselín, proteínov a samotnej DNA všetkého ŽIVOTA?

Predpokladám, že týmto slovám neveríš, no napíšem ti malé zhrnutie z experimentu, ktorý Loui Montagnier vykonal. Experiment si môžeš pozrieť aj na tomto peknom videu. Budem tak trochu parafrázovať a zároveň prekladať do slovenčiny.

„Dve susedné, ale fyzicky oddelené skúmavky sa umiestnili do medenej cievky a podrobili sa veľmi slabému extrémne nízkofrekvenčnému elektromagnetickému poľu 7,83 Hz (rovnému shumannovej rezonancii). Prístroj bol izolovaný od okolitého magnetického poľa Zeme, aby zastavili rušenie experimentu. Jedna skúmavka obsahovala fragment normálnej DNA asi 100 báz dlhej; druhá skúmavka obsahovala čistú vodu (bez DNA).

Po 16 až 18 hodinách boli obe vzorky nezávisle podrobené polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), čo je metóda, ktorá sa rutinne používa na amplifikáciu stôp DNA pomocou enzýmov na vytvorenie mnohých kópií pôvodného materiálu. (Laicky povedané, takouto metódou sa z extrahovanej DNA dokáže vytvoriť kópia.) Fragment DNA (teda kópiu) získali z obidvoch skúmaviek, aj keď jedna obsahovala iba vodu samotnú.

Kópia DNA bola však získaná iba vtedy, ak bol pôvodný roztok DNA, ktorej koncentrácia ešte nebola odhalená, podrobený niekoľkým riediacim cyklom pred umiestnením do magnetického poľa. V každom cykle sa zriedila 10-krát a „duchová“ DNA sa získala až po siedmich až dvanástich riedeniach originálu.“

Experiment teda preukázal, že „obyčajná“ VODA, pri vystavení EM polu s frekvenciou 7,83 Hz, dokázala zachovať informácie z DNA, aj keď samotnú DNA už v sebe neobsahovala. Musela byť však predtým „PREMIEŠANÁ“ (zriedená). Keď sa nad tým zamyslíš, nedialo sa práve toto v oceánoch, keď tam zúrili sopečné erupcie a všetko bublalo?

ZÁVER, ZHRUNUTIE a POČIATOK DHA

Prvé baktérie vznikli hlboko pod hladinou oceánu, kde boli veci viac ALKALICKÉ (väčšia hustota elektrónov), zatiaľ čo Archae vznikli bližšie k povrchu oceánu, kde bola voda viac OXIDOVANÁ UV svetlom (ACIDICKÁ).

Oba prokaryoty boli miliardy rokov pravdepodobne v štádiu podobnému SPÁNKU, pretože to nebol ešte skutočný život s VEDOMÍM, ako máme dnes my. Plavili sa v oceáne, pričom ich zospodu poháňalo železné roztopené jadro Zeme a UV svetlo zo slnka z vrchu. Takto sa udržovala rovnováha, ktorá zároveň separovala protóny a elektróny vo vode, ktoré poháňali tento jednoduchý ŽIVOT.

Len si to predstav, ako sa po milióny rokov plavia v hĺbke oceánu milióny baktérií a pri hladine milióny Archae, ktoré žijú, no pri tom naozaj nežijú. Potom však prišla masívna ERUPCIA UV svetla zo slnka spolu so zvýšeným magnetickým polom jadra zeme, ktoré oba prokaryoty spojili dohromady. Presne takto vybuchla „EVOLUČNÁ ATÓMOVÁ BOMBA“, z ktorej sme vznikli aj my.

Teraz sa však drž, pretože príde nečakaná POINTA. Veľkosť takejto eukaryotyckej bunky je 1000 až milión krát väčšia ako veľkosť bunky samotnej BAKTÉRIE alebo ARCHAE. To znamená, že BENEFIT, ktorý z takéhoto zlúčenia vzišiel, musel byť obrovský. Len si predstav, koľko energie treba na pohon takého masívneho tela. Preto musia aj kulturisti tak veľa jesť, aby svoje veľké svaly neustále udržovali.

Takáto veľká eukaryotycká bunka už disponovala aj JADROMDNAMITOCHONDRIOU. Práve toto bol hlavný BENEFIT ich zlúčenia. Alebo žeby nie? Čo ak to bol iba jeden z benefitov? Dodnes väčšina ľudí, ktorí zastávajú názor ENDOSYMBIÓZY verí, že pribratie MITOCHONDRIE medzi eukaryotické bunky je jediný a najväčší benefit. No, čo ak to nie je tak celkom pravda? Na dnes toho bolo až až a preto už prezradím iba jeden malý, pre niekoho zdanlivo „NEPODSTATNÝ“ DETAIL, ktorým je DHA.

Keď vznikli  EUKARYOTY (aj mitochondria), ktoré neskôr vytvorili všetky komplexné druhy života, ktorých boli MITOCHONDRIE súčasťou, do ich membrán sa začalo zabudovávať masívne množstvo mastnej kyseliny s názvom DOKOSAHEXAENOVÁ (DHA). Ver mi, že táto mastná kyselina sa tam pred 600 miliónmi rokmi zabudovala z veľmi dobrého dôvodu.

Keď sa totižto obzrieš spätne do histórie a pozrieš si KAMBRICKÚ EXPLÓZIU zbadáš, že KOMPLEXNÝ ŽIVOT vznikol prakticky behom noci. Keď totižto porovnáš tie 3 miliardy rokov, počas ktorých bol život jednoduchý a potom si to prerátaš s tým, že komplexný život vznikol behom pár miliónov rokov po endosymbióze, prirovnanie sedí. Je to ako by sa narodilo malé dieťa, do svojich 6 rokov vyrastalo prirodzene a potom sa zrazu za jednu noc zmenilo na dospelého, skúseného, ženatého a úspešného štyridsiatnika. Presne takto vznikol komplexný život.

Jediné, čo tomu predchádzalo, bola masívna ERUPCIA SLNKA, ZEMESHUMANNOVEJ REZONANCIE, ktorá spojila dva prokaryoty. Následne sa mohla rozvinúť FOTOSYNTÉZA, ktorá zaplnila atmosféru kyslíkom, z ktorého vzišiel OZÓN, ale aj DHA. Život sa tak začal vďaka ozónu presúvať na súš, kde mal prístup na priame slnko a tiež sa šírilo medzi druhy DHA.  [23, 24]

DHA je jediná mastná kyselina, ktorá nebola dodnes ničím nahradená a to u žiadneho komplexného života. [25] Ba čo viac, KOMPLEXNOSŤ každého života PRIAMO KORELUJEmnožstvom DHA, ktoré má daný živočích v membránach svojich buniek.


Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov