Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom v predaji

Novinka - praktický pdf sprievodca deutériom je od dnes v predaji >>

VOZ #4 Ako DHA spravilo Svetlo užitočným

5.2. 2023880x0

Dokážu ľudia využiť dusík z atmosféry? A čo tak rastlinky? Ak áno, aký „hack“ k tomu potrebujú? A akú úlohu hrá dusík v kontrole rastu? Je dusík ako plynový aj „brzdový pedál“ Anabolizmu? Ako dusík spolupracuje so sírou, či DHA? Dokážeme podľa ich kooperácie prepojiť Informáciu a Energiu? A čo tak toto.

Vieš ktorá membrána v tvojom tela neobsahuje DHA, prečo a ako to súvisí práve s dusíkom, sírou, Rastom a nekontrolovaným bunkovým cyklom až problémami ako SIBO, či GERD? Dnes sa na to pozrieme!

P.S. Článok si môžeš vypočuť aj ako nahovorený Audio podcast. Nájdeš ho tu alebo na stránke s PODCASTAMI.

P.P.S. Ak chceš byť informovaný vždy medzi prvými o zverejnení nového článku/podcastu, prihlás sa na odber nižšie.


SUMÁR ČLÁNKU 

 • Svetlo samo o sebe neznamená nič. Najskôr musíme nájsť spôsob, ako ho využiť/spomaliť. Ako?
 • Aká je história DHA a ako vzniklo v mori?
 • Ako vplýva Dusík na Rast rastliniek aj živočíchov? Ako ho využívame na súši a v mori?
 • Dokážu ľudia využiť dusík z atmosféry, aby tým pádom nemuseli jesť toľko proteínu? (Finálna odpoveď na otázku, ktorú som v minulosti dostal!)
 • Aká je úloha DHA vo výsteľke čreva a ako ovplyvňuje jeho využité dusíka a najrýchlejší RAST aj mitózu?
 • Čo ti naozaj hovorí lacný krvný test Močovina o tvojej (de)hydratácií a ako súvisí s tým, či tvoje črevo využíva dusík a DHA?
 • A ešte o mnoho viac!

To, že máme k dispozícií svetlo ešte neznamená, že je pre nás použiteľné!

Máme tu ďalší článok v sérii, a po tom poslednom o vzniku Času a Gravitácie, sa dozvieš veľmi významný kúsok do skladačky – ako DHA zapadá do príbehu Života od vzniku Gravitácie aj Času, vďaka interakcii svetla s atómami až po vznik a manifestáciu fyzikálnych zákonov a teda aj našej Biológie.

Myšlienka je to zrejme na úvod „ťažká“, hlavne pre niektorých z Vás, no hneď vysvetlím.

V závere posledného článku VOZ #3 som ti ukázal, ako spomalením svetla a jeho interakciou s atómami dokážeme vytvoriť pozorovateľný „časopriestor“, v ktorom následne manifestujú fyzikálne zákony tak, ako ich poznáme. Veď sa len zamysli nad týmto, čo som posledné mesiace opakoval viackrát:

Prečo podľa teba dodnes fyzici nenašli odpoveď na zjednotenie fyzikálnych síl? Slabej, silnej, gravitácie a elektromagnetickej sily? Odpoveď je v tomto odstavci. Všetky sú relatívne!

Letiaci fotón nezažíva čas a koniec koncov ani priestor, čím preň nejestvuje vzdialenosť. Presne preto majú slabá a silná sila relatívne krátku oblasť pôsobenia (priemer jadra protónu). To znamená, že pokým sa priestor „neroztiahne“ spomalením svetla v nejakom médiu, tieto sily sa správajú inak. No a život na Zemi predsa nie je vo vákuu, však? To znamená, že my zažívame spomalenie svetla prirodzene a teda zažívame aj tieto prirodzené fyzikálne zákony, medzi ktoré patrí gravitácia.

Aby som tento úvod zhrnul, tak napíšem ešte toto (na konci článku tejto vete pochopíš úplne). To, že máme k dispozícií Svetlo a jeho Energiu aj informáciu ešte neznamená, že ho vieme využiť. Najskôr ho potrebujeme zachytiť a spomaliť pomocou interakcie s hmotou. Takto zažívame aj bežné fyzikálne zákony. Veď predsa bez priestoru (nulová hmotnosť aj hmota), nemáme ani gravitáciu.

Avšak na to, aby sme svetlo využili v biologickom systéme (v živote) tiež potrebujeme niečo, čo svetlo spraví užitočným a využiteľným. A toto niečo sa ukázala byť omega 3 mastná kyselina DHA (kyselina dokosahexaenová)

DHA v tkanivách a jeho dôležitosť pre Zdravie

Posledná veta z odstavca vyššie by ti už sama o sebe mala prezradiť veľa o dnešnom modernom svete a prečo od začiatku tvrdím, že ryby a morské živočíchy sú dnes jednou z najdôležitejších potravín. A to nezávisle na sezóne, či lokálnosti.

Ak totiž nemá človek dostatok DHA v tkanivách, v enterocytoch čreva, no najmä v OKU a mozgu, nie len, že stráca z tkanív priveľa svetla, aj UV svetla, no tiež nedokáže svetlo dobre využívať a meniť na jednosmerný elektrický prúd (viď 3 roky starý článok o DHA). Tiež však nedokáže dobre tvoriť ČAS a udržiavať ho plynulý a pod kontrolou.

O tomto sme mali s členmi posledný Februárový webinár.

Veď sa len zamysli. Prečo bol podľa teba život na našej planéte po dobu cca 3 miliárd rokov úplne primitívny a nijako sa nerozvinul? Od cca 4 miliárd rokov dozadu, kedy vznikli prvé živé organizmy, až po cca 600 miliónov rokov dozadu, kedy sa počas Kambrickej explózie rozvinula nervová sústava a komplexný život?

A čo tak toto. Prečo dnes ľudia rýchlejšie stárnu a ich epigenóm sa viac roztvára a nesprávne metyluje? Odpoveď bola v závere minulého článku a v 3 odstavcoch vyššie tohto článku – DHA.

Ak človek stráca DHA z tkanív a hlavne z oka, napríklad vďaka nadmernému modrému svetlu, akým sme ako spoločnosť obkolesená, jeho hlavné cirkadiánne hodiny v SCN nedokážu tvoriť dostatok jednosmerného elektrického prúdu a udržiavať čas, pomocou ktorého riadia všetky ostatné cirkadiánne hodinky v každej časti tela, ktorá je pod hlavou.

Z rovnakého dôvodu prišla Kambrická explózia a rozvoj nervovej sústavy aj mozgu až po tom, čo sa v mori, pod morskou hladinou vďaka fotosyntéze, tvorbe ozónu a lepšiemu prístupu ku UV svetlu syntetizovala DHA. Takto sa pre život na Zemi a našu Biológiu stalo Svetlo po prvýkrát v histórií naplno užitočným.

Presne preto dnes mnohým ľuďom vadí slnko, keď vídu von a musia žmúriť a tiež im vadí na koži. Ak tam nemajú DHA, nevedia svetlo využívať na plno, pretože sú viac zoxidovaní a strácajú elektróny.

DHA teda spravilo svetlo užitočným. Nezabúdaj, že mať niečo a vedieť to využiť sú 2 rozdielne veci. Môžeš vyhrať milión a o mesiac skonči na ulici a rovnako môžeš vziať do lesa nôž, no neuloviť nič. Využitie niečoho je vec druhá a práve DHA bol kľúčový hráč pre evolúciu!

Molybdén, Síra, Dusík ako spúšťač komplexného života

Teraz si dáme krátke zopakovanie pre tých, ktorí nečítali staršie články. Pred tým ako vznikli Eukaryoty (tretí druh života), boli na zemi dvaja „králi“: Baktéria a Archae. Eukaryoty vznikli v procese endosymbiózy, o ktorej som písal naposledy, kedy sa jednoduchá baktéria spojila s väčšou baktériou (archae), z čoho vznikla aj mitochondria a chloroplast a následne aj všetok komplexný život (veľmi v skratke napísané – avšak pre tých, ktorí chcú do problematiky zabrdnúť viac odporúčam knihy od Nicka Lane a hlavne Power, Sex and Suicide).

Archae sú objemné baktérie, ktoré sa vyznačujú tým, že zvládajú extrémne podmienky a anaerobné (bez kyslíkové) prostredie. Žijú napr. bližšie ku hladine. Baktérie sa zas vyznačujú dobrou schopnosťou využívať presun protónov cez membránu na tvorbu ATP (spomeň si na CHEMIOSMOTICKÚ TEÓRIU). [R] V oceánoch bolo alkalické a hydrotermálne prostredie, kde sa separovalo veľké množstvo elektrického náboja a uvoľňoval sa aj vodík. Tým, že veľká archae vpustila dnu menšiu baktériu, vzniklo duo s množstvom výhod. Vznikla tak aj MITOCHONDRIA.

„Zapamätaj si, že mitochondria je pôvodom baktéria a dôkazom je to, že dodnes má podobnú štruktúru ako ostatné baktérie. Na vnútornej membráne dokonca nemá DHA, no zhromažďuje ju na vonkajšej membráne. Tiež obsahuje molybdén, čo má svoj obrovský Kvantovo biologický význam![RR]

Spôsob, akým v minulosti dva druhy života (baktérie a archae) zvládali svetlo aj transport elektrónov bol odlišný, pretože sme nemali také množstvo kyslíka ani ozónu. Slnko síce zo začiatku vysielalo menej UV, no na povrch zeme dopadalo nenarušené, čo bolo pre baktérie smrteľné. Baktérie totižto UV svetlo nestrpia, rovnako ako mnohé vírusyparazity, či huby (aj preto sú vždy vírusové ochorenia ako chrípka v letných mesiacoch na ústupe). [R

Avšak ako už vieš, jediná baktéria, ktorá UV toleruje a dokonca ho potrebuje je MITOCHONDRIA a to práve aj vďaka udalostiam, o ktorých práve čítaš.

Čo sa teda dialo v oceánoch? Ako baktérie aj život v ňom zvládal SVETLO, keďže na povrch ísť nemohol, vďaka silnému UV? A kde sa vzal kyslík aj ozón a čo predchádzalo DHA, ktoré životu neskôr umožnilo slnečné svetlo využívať naplno?

Pred cca 600 miliónmi rokmi, než vnikla DHA a došlo k explózií komplexného života, baktérie využívali chemický prvok s názvom MOLYBDÉN (Mo). Molybdén slúžil ako vtedajší „vyciciavač“ elektrónov zo slnka. Ako to myslím?

Molybdén  je prechodný kov (transition metal), je 25. najrozsiahlejší chemický prvok v oceánoch a 42. najrozsiahlejší prvok vo vesmíreJeho koncentrácia v oceánoch bola v tej dobe 10 atómov v bilióne. Molybdén využívali baktérie vtedy a takisto v nich ostal dodnes. Podieľa sa na mnohých významných enzymatických procesoch aj v mitochondrii a je to zároveň ďalší dôkaz toho, že sú mitochondrie pôvodom baktérie, ktoré sme v histórií „ukradli“ a spojili sa s nimi z nejakého dôvodu. [R]

Molybdén má najvyššie atómové číslo zo všetkých kovov (42), no jeho najdôležitejšia vlastnosť je to, že robí materiály okolo seba reagujúcimi na viditeľné slnečné svetlo. [R] Na ďalšom obrázku vidíš jeho absorpciu a emisiu. Všetko je od modrej po červenú.

Ďalšia dôležitá vec sú dva prvky, s ktorými molybdén dobre reaguje. Sú to síra (sulfur, značka S) a dusík (nitrogen, značka N), ktorých bolo v tých časoch pomerne dosť. [R] DHA však potrebuje na svoju syntézu (tvorbu) kyslík, ktorého bolo v tej dobe naopak pomerne málo.

Profesor Ariel Anbar, ktorý sa venuje skúmaniu molybdénu, jeho vplyvu na respiráciu aj históriu, poukázal na to, že rozhodujúci faktor pre morskú fotosyntézu je práve jeho koncentrácia v oceánoch.

V tých časoch, ktoré sa nazývajú EUXINICKÁ PERIÓDA (obdobie, v ktorom bol nízky obsah kyslíka a vysoký obsah síry) bola koncentrácia molybdénu nízka (10 atómov v bilióne). Obsah síry bol však vysoký, pretože oceány obsahovali veľa sírovodíka (hydrogen sulfátu) (H2S), podobne ako sa tvorí v našich črevách. [R] Zaujímavá podobnosť, nemyslíš?

Tieto pomery sa však zmenili v štvrtej fáze periódy, keď začali byť extrémne aktívne sopky, ktoré vypustili do vody ešte viac síry aj molybdénu. Jeho obsah sa  zvýšil z 10 atómov v bilióne na 300 v milióneTo je nárast o 3 miliardy percent.

„Predstav si, že žiješ rodinný život, máš byt, manželku a dve deti a váš finančný príjem je 1000 eur mesačne. Pravdepodobne nebudete žiť príliš luxusný život. Čo by sa však stalo, keby zrazu dostávate miesto tisíc eur mesačne, až 3 BILIARDY EUR MESAČNE? Je to obrovský nárast, však? Pravdepodobne by ste si mohli dovoliť drastickú zmenu životného štýlu, presťahovať sa, kúpiť si vilu, prípadne rovno vlastný ostrov,… Toto isté sa stalo v oceánoch, kedy mal zrazu život k dispozícií obrovské množstvo molybdénu. Aký to malo EFEKT? Jednoducho – rozvoj fotosyntézy a respirácie.“

Síra a dusík a pekná analógia medzi morským životom verzus GERD, či SIBO

Keď sa v oceánoch takto prudko zvýšil obsah molybdénu, baktérie vyvinuli veľmi efektívne enzýmy s jeho obsahom, ktoré sa nazývajú NITROGENÁZA. Tento enzým umožnil vtedajším „kráľom života“  využívať (dýchať) dusík z atmosféry. [R] V tej dobe bol dusík najviac vyskytujúci sa chemický prvok v atmosfére aj v aminokyselinách a proteínoch. Spomeň si na starší článok o PROTEÍNOCHAMINOKYSELINY a PROTEÍNY sa vyznačujú práve tým, že obsahujú ako jediný makronutrient DUSÍK.

Vďaka molybdénu a nitrogenáze dokázali morské organizmy tvoriť rýchlejšie proteíny a rásť. Keďže DNA kóduje len pre proteíny (DNA je zložená z proteínov), tieto organizmy sa mohli rýchlejšie množiť. Čo to znamená? Predpokladám, že vieš, aký je vedľajší produkt rastlín v mori. KYSLÍK.

To však nie je všetko. Dnes chcem spomenúť aj kúsok z ďalšej Puzzle skladačky, ktorý verím bude hodnotný najmä pre mojích členov, ktorý videli celý Januárový QaA, kde som rozprával veľa o síre a jej zaujímavých elektrických vlastnostiach.

Sírovodik (H2S) je produkovaný baktériami, ktoré sú normálne anoxické (žijú bez kyslíka = sú anaerobné). Tieto baktérie sa nazývajú síru redukujúce baktérie.

Slovo redukujúce je už verím každému známe a to hlavne po nedávnom článku o Síre a Cystéíne. Práve tam si sa dozvedel prvé vodítka k tomu, prečo je sira dôležitá a tiež, že má 6 voľných elektrónov. To znamená, že je podobne ako kyslík veľmi elektronegatívna a chce elektróny získať, aby mala svoju valenčnú vrstvu plnú.

Tiež si sa tam dozvedel, ako práve síra a jej „mostík“ pomáha našim proteínom transformovať slnečné svetlo do vody a z vody do koncového reťazca proteínu, čím jednoducho udržuje jeho Redox stabilný a proteín nie je nútený sa tak často prerábať (menší RAST = efektívnejšia autofágia = vyššia dlhovekosť)!

spomenutom Januárovom QaA som to pre členov ešte viac doplnil, pretože sa dozvedeli, akú úlohu atómy síry hrajú napríklad v našej krvi pri interakcii slnečného svetla s pokožkou a Červenými krvinkami, ktoré máme v artériach. Bez síry naša krv nebude mať dostatočný Zeta potenciál a krv bude menej pohyblivá = väčšie riziko upchania)!

Teraz si to prepojme trochu ešte s črevom, ako som to naznačil vyššie.

Častým problémom dnes je napr. GERD, či SIBO. Problém SIBA môže byť buď v produkcii vodíka, metánu (vodík a uhllik) alebo sírovodika (vodík a sira), pričom druhé dve sa vyznačujú hypoxickými podmienkami (pracujú bez kyslíka), no prvé dokážu fungovať aj aj. Vodík produkujúce baktérie totiž využívajú ETC a pomocou ATP syntázy tvoria ATP, pričom vypúšťajú vodík (logicky). 

Metanogénne baktérie zasa produkujú metán (spoja vodík a uhlík z CO2), pričom sú to vlastne archae (nie baktérie). Tento plyn určite poznáš. Stačí ak niekedy viac prdíš. Ten plyn je metán a jednoducho ti naznačuje, že skladba tvojho mikrobiómu je narušená a/alebo si doň dostal priveľa vodíka, s ktorým sa v tej chvíľu nevie vysporiadať!

Sírovodik je trochu iný, pretože ho produkujú baktérie aj zo síranu, ktorý má označenie SO2-4, ktoré na tvorbu využívajú kyslík. To znamená, že žijú v normálnych aeróbnych podmienkach, vo vode, kde Fotosyntéza kyslík produkuje.

Dôvod pre ktorý ti to píšem je ten, že metanogénne a vodík produkujúce baktérie sú v skutočnosti, vďaka ich vlastnostiam a podmienkam, v akých žijú veľmi dobrý „tímový hráči“. Ak si prečítaš knihu od Nicka spomenutú vyššie zistíš, ako práve tieto dva druhy života (archae + baktéria) mohli stať aj za vznikom eukaryota.

Tieto 2 baktérie žijú v podobných podmienkach, bez prístupu ku kyslíku, pričom metanogén je veľký, schopný konzumovať iné baktérie a vodík produkujúca baktéria je zasa malička. Navzájom sa teda dopĺňajú.

Avšak pri sírovodíku (H2S) a síru redukujúcich baktériach sa bavíme o inom tipe baktérie, ktorá môže byť niečo medzi pretože využíva Síran z vody a aerobnych podmienok na tvorbu sírovodiku, ktorý dokáže zvýšiť lokálne, ale aj globálne niečo, čo sa nazýva Kvantový vyťažok.

Presne preto sa napríklad vegetariánske živočíchy ako Kravy vyznačujú produkciou metánu. Majú veľa metanogénnych baktérií, konzumujú veľa zelene s obsahom dusíka a naopak karnivory majú viac síru redukujúcich baktérií. Tiež ti je známe, že vegetariánske živočíchy žijú v slnečných podmienkach s veľa UV svetlom a prístupom k vode, pričom karnivory zvyčajne fungujú v chlade (alebo v trópoch) a vodu moc nepijú. Dokonca sa jej boja ako napríklad taký lev (mačkovitá šelma), ktorá konzumuje iba mäso a ich tuk, vnútornosti, kosti, pričom produkuje veka sírovodika. 

Síra, dusík a baktérie ako dôležitý hráči Suchozemskej aj morskej fotosyntézy

Fotosyntéza prebieha v oceáne pomocou kyanobaktérií (alebo aj Sinice). Málo ľudí však vie, že na to, aby fotosyntéza pracovala, rovnako ako živočích (aj ty), je potrebný dusík a jeho premena z jednej formy na druhú – využiteľnú.

K týmto veciam sa dostaneme na blogu aj vo webinároch trochu neskôr, no trochu to musím spomenúť aj teraz, pretože to súvisí s DHA a tiež s otázkou, akú som párkrát dostal a to, či je možné dusík z atmosféry využiť. Teda miesto toho, žeby človek konzumoval proteíny, ktoré aj vďaka nahrádzaniu dusíka potrebujeme, či nemôže nejakým spôsobom využiť dusík z atmosféry, ktorého je tam 78%. Odpoveď je nie.

Dusík v atmosfére je viazaný silnou trojitou väzbou a jediný spôsob, ako ho premeniť na inú formu je pomocou Blesku. Toto je v skutočnosti spôsob, ako dusík využívajú rastlinky a pôda a ako ho príroda recykluje.

Čo sa teda týka morskej fotosyntézy, ktorá je pre celú planétu Zem najdôležitejšia, fixácia dusíka je jedným z najdôležitejších procesov. No a fixácia dusíka v mori je iná ako na súši. Najskôr sa pozrime na súš.

Rastlinky, ktoré rastú v pôde, nemôžu používať dusík z atmosféry, pokým baktérie alebo archea v pôde a blízkosti ich koreňov neuvoľnia dusík vo využiteľnej podobe. Zatiaľ čo plynný dusík (N2) je najväčšou zložkou zemskej atmosféry, táto forma je teda relatívne nereaktívna a rastlinami nevyužiteľná.

Chemické spracovanie alebo prirodzená fixácia (prostredníctvom procesov, ako je bakteriálna konverzia – rhizobium) sú nevyhnutné na premenu plynného dusíka na zlúčeniny, ako sú dusičnany alebo amoniak, ktoré už môžu rastliny využívať. Dôvod prečo ti to píšem je ten, že príroda využíva dusík a jeho premenu ako „brzdový pedál“ pre rast života a jeho rýchlejšie stárnutie.

Jednoducho povedané – čím viac dusíka má život k dispozícií a čím ho rýchlejšie nahrádza, tým preň čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie zomrie. A áno, ako asi tušíš, toto sa týka aj kulturistov! Môcť rýchlo vyrásť a preplniť svoje tkanivá a svaly masívnym množstvom deutéria, hoci o to organizmus nestojí, si vypýta svoju daň!

Rhizodeposition.png
By <a href=“//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Hallrob3&amp;action=edit&amp;redlink=1″ class=“new“ title=“User:Hallrob3 (page does not exist)“>Hallrob3</a> – <span class=“int-own-work“ lang=“en“>Own work</span>, CC BY-SA 4.0, Link

Ďalšia zaujímavá časť rastlinnej fotosyntézy je niečo, čo sa označuje ako Rizosféra. Toto je oblasť v pôde okolo koreňov rastlinky, ktorá napomáha a riadi jej rast. Ak je v okolí, v ovzduší viac CO2, korene začnú rýchlejšie rásť. Začnú rásť predovšetkým do dĺžky a rozvetvovať sa. Takýmto spôsobom sa rastlinka počas svojho rastu snaží „obsadiť“ väčší priestor v pôde a získať dusík. Akonáhle má dusík k dispozícií, vetvenie aj nadmerný rast koreňov je spomalený a rastlinke rastú viac Listy a zvyšok tela. [R, R, R]

Žiaľ aj kvôli tomuto sa v minulom storočí začali využívať mnohé postreky, ktoré obsahujú dusík, vďaka čomu podporujú rýchlejší RAST a teda aj predaj pšenice, zrna a iných potravín, čo má však na celý ekosystém omnoho ďalekosiahlejšie účinky.

Čo sa týka morskej fotosyntézy, je to v skratke takto:

Vo vode sa cyklus dusíka začína mikroskopickými plávajúcimi rastlinami (fytoplanktón) a zakorenenými vodnými rastlinami, ktoré absorbujú dusík vo forme dusičnanov (NO₃). Mikroskopické živočíchy (zooplanktón) a iné vodné organizmy živiace sa rastlinami sa následne živia týmito vodnými rastlinami. Potom vodné živočíchy uvoľňujú odpadové produkty obsahujúce amoniak (NH3).

Baktérie v sedimentoch premieňajú amoniak na dusitany a potom na dusičnany. Dusičnany sa stávajú potravou pre rastliny a cyklus sa začína znova. Bingooo. [R]

Teraz si to spoj s tým vyššie, kedy cca vznikol komplexný život, kedy prišla kambrická explózia a kedy prišlo v mori DHA.

Morské organizmy sa takto rýchlejšie množili a začali produkovať viac kyslíku, ktorý sa rozšíril z oceánu až do atmosféry, čím umožnili evolúcií nabrať rýchly spád. Toto sa dialo pred tým, ako prišla kambrická explózia a masívna „ATÓMOVÁ BOMBA EVOLÚCIE“, o ktorej si čítal v článku Vznik života #5 o Endosymbíoze pred 3 rokmi. Toto umožnilo vzniku DHA, „upgreadovaniu“ mitochondrií, aj rozvoju nového komplexného života. Tiež to však umožnilo tomu, čo som napísal v úvode.

Od tohto okamihu mohol život začať využívať naplno slnečné svetlo a tiež miesto využívania predovšetkým bežnej fyziky, aj Kvantovú mechaniku.

A týmto sa blížime k finálnym odstavcom dnešného článku.

UV svetlo, DHA a jednosmerný elektrický prúd

DHA umožnilo prepojiť klasickú fyziku s Kvantovou Mechanikou a teda využívaním Energie na hrane 2. termodynemického zákona. Dôvod prečo to tvrdím je jednoduchý.

Jednoduché baktérie, ako si to čítal vyššie, využívali Molybdén. Mitochondrie ho v sebe na vnútornej membráne majú dodnes, to je známe. Čo je však zaujímavé je, že všetky eukaryotické bunky v sebe obsahujú už DHA. Toto sa týka aj vonkajšej membrány mitochondrie.

Vieš prečo je to dôležité? Pretože takýmto spôsobom matka príroda elegantne využila geometriu a termodynamiku vo svoj prospech. Bežné prokaryotické membrány obsahujú redoxové centrá vo väčšej vzájomnej vzdialenosti (8 až 10 a viac Angstrom). Neboj sa, nemusíš sa chytať za hlavu, ak nechápeš. Hneď vysvetlím aj laicky.

Tento odstavec bude obzvlášť dôležitý pre každého, kto má doma moju druhú knihu Kvantová Biológia, pretože je tam DHA venovaná celá kapitola, spolu s obrázkami a množstvom štúdií.

To kam tým mierim je, že prokaryotické membrány majú redoxové centrá vzdialené a elektróny medzi nimi presúvajú pomalšie. To je jasné každému. DHA však úplne zmenila pravidlá hry.

Jej dvojité väzby sú presne usporiadané, vďaka čomu sa správa ako medený kábel zabudovaný v stene. Keď vezmeme do úvahy napr. podobnú omega 3 mastnú kyselinu DPA, EPA alebo rastlinnú ALA (ktoré sú takmer podobné, len majú menej dvojitých väzieb), rozdiel medzi nimi je priepastný.

Vzdialenosť medzi tzv. „pí“ elektrónmi je väčšia a elektróny sa cez molekulu nedokážu presúvať skrz. Pri DHA je vzdialenosť medzi elektrónovými mrakmi menej ako 5 Angstrom, zatiaľ čo pri takmer rovnakej DPA je vzdialenosť zasa viac ako 8 Angstrom. Toto je dvojnásobný rozdiel. Podľa pravidiel kvantovej mechaniky a podľa merania elektrónovej hustoty sa ukázalo, že pri DPA nie je možné tunelovanie elektrónov, no pri DHA áno.

To znamená, že takmer rovnaké molekuly majú úplne odlišné vlastnosti. Ak mi neveríš, študuj knihu alebo si pozri prácu napr. Michaela Crawforda.

Veď si len predstav, ak by si mal prehadzovať nejakú krabicu (akože elektrón) na vzdialenosť 4 metrov verzus 8 metrov. V druhom prípade by to bolo náročnejšie. Ba čo viac, mi dnes vieme, aj na základe práce Nicka Laneho, že zväčšenie vzdialenosti čo i len o 1 Angstrom zhorší tunelovanie elektrónov až 10-násobne! To je obrovský rozdiel. A tiež jej to dôvod, prečo sa komplexný život takto rozvinul, prečo prišla nervová sústava, prečo majú naše oči najviac DHA a tiež prečo DHA máme aj vo výsteľke čriev, ktoré obkolesujú vnútro, kde sú prokaryoty (náš mikrobióm).

Knihy od Nicka Lane nájdete aj v Mojej Knižnici

Vysokou koncentráciou DHA v týchto kritických častiach tela, ako je napr. Okosietnica, zabezpečíme vysokú generáciu elektrického prúdu a dobré zachytávanie svetla. To znamená, že svetlo dokážeme spomaliť a dokážeme tvoriť biologický čas. Presne preto majú živočíchy ako sú ľudia svoje hlavné cirkadiánne hodinky v SCN v mozgu.

Dochádza?

Čo je však ďalšia dôležitá vec pre teba, ktorá tiež súvisí s DHA je, že aj náš črevný mikrobióm a rozhranie enterocytov v podstate napodobňuje rizosféru rastlín, o ktorej si čítal vyššie. Toto je tá oblasť rastlinky, ktorá riadi jej rast. Rovnako je ovládaný aj Rast a mitóza našej výsteľky čreva, ktorá je u zdravého jedinca ako jediná časť tela veľmi rýchla!

DHA, črevo a problémy s črevom

Toto je teda dôvod, prečo je rýchlosť metabolizmu v bunkách enterocytoch taká vysoká a prečo sa tieto bunky obmieňajú každých 24-48 hodín. To znamená, že musia byť schopné využívať dobre ČAS (potrebujú dostatok DHA) a následne vyžadujú CO2 a dusík, aby mohli podstupovať často apoptózu aj mitózu (rast = obnovovať sa).

Ak teda nášmu črevu chýba DHA, či už preto, pretože ho nekonzumujeme dostatok, alebo ho priveľa strácame (mysli na modré svetlo, uEMP a slabý magnetizmus), naše eukaryotické bunky a mitochondrie vo výsteľke nebudú mať výkonný metabolický obrat.

Rovnako platí, že ak nám v enterocyctoch chýba DHA, svetlo sa nikdy nepremení na jednosmerný elektrický prúd a stratíme kontrolu nad rastom v danej oblasti. Vyššie som ti totiž schválne spomenul, že dusík v atmosfére sa pomocou sily blesku štiepi, čím sa dostane pomocou dažďov do pôdy a tunajšie mikroorganizmy ho sprístupnia aj  koreňom rastlinky. Takto funguje prírodný cyklus.

No a teraz by si si mohol predstaviť, že tá generácia jednosmerného elektrického prúdu pomocou DHA má pre nás v tele obrovský zmysel. Ak nad týmito riadkami premýšľaš skutočne, tak tušíš zrejme správne – nedostatok DHA v čreve narúša spôsob zaobchádzania s amoniakom a dusíkom.

Nezabúdaj, že amoniakmočovina sú si veľmi podobné, čo je aj dôvod, prečo mojím členom často prízvukujem jednoduchý test na meranie (de)hydratácie v tele.

Amoniak má chemický vzorec NH3, pričom močovina obsahuje jeden z vodíkov nahradený amidovou skupinou (CONH2). Preto je chemický vzorec močoviny NH2 CONH2. Obe zlúčeniny majú charakteristický zápach, no amoniak je toxickejší ako močovina.

Opäť raz teda vidíš, že platí: „Čim viac vieš, tým lepšie sa môžeš rozhodovať!“

Presne preto na tvojom matrixe mitochondrie záleží, pretože práve tam prebieha krebsov cyklus, elektrónový transportný cyklus, ale aj časť močového cyklu a zároveň tam filtrujeme vodík.

Tiež je zaujímavé, že Močový cyklus prebieha medzi vnútrom a vonkajškom mitochondrie. To znamená, že prechádza cez vnútornú aj vonkajšiu membránu. A ako už po dnešku vieš, vnútorná membrána neobsahuje DHA, no vonkajšia áno! Viac ti na dnes nenapíšem.

Nechaj tomu nejaký čas na strávenie a čoskoro sa vidíme pri ďalších článkoch a s niektorými z Vás aj osobne pri prednáškach/workshopoch!

Zhrnutie a záver

Verím, že sa ti dnešný článok páčil a že si ho zvládol až sem, do konca a už čoskoro pokračujeme. Zverejnený bude v…. no veď sa nechaj prekvapiť 🙂

Ak sa ti článok páčil a chceš ma podporiť v práci, alebo si myslíš, že môže pomôcť niekomu z tvojich známych, zdieľaj ho ďalej.

Ak ťa články/podcasty zaujímajú a chceš byť informovaný medzi prvými vždy, keď zverejním nový, môžeš mi nižšie zanechať email a dostaneš ako prvý upozornenie!


Upozorňujem, že možnosť registrovať sa na sériu Workshopov je spustená a čoskoro sa vidíme pri prvom, ktorý bude zameraný na oblasť Svetla (Oheň).

Tento prvý workshop, Oheň alias Svetlo, zameriam na to základné a teda na to, akým spôsobom prúdi energia svetla z vonku (zo slnka) dnu (do tela, vody a mitochondrie). Ukážeme si niečo z anatómie nášho oka, či pokožky, kde to celé začína, ako zachytávame svetlo a meníme ho na mnohé veci vrátane hormónov, či niektorých neurotransmiterov, a tiež ťa čakajú nejaké testy/spôsoby, ako zmerať svoj, či klientov Redox. Niektoré z testov predstavím úplne po prvý raz, pretože som o nich zatiaľ nikde nehovoril, a máš sa na čo tešiť!

Toto ti pomôže opäť pootvoriť nové uhly pohľadu nie len nad premýšľanim nad zdravotnými problémami, ale aj nad celkovým pohľadom na ich kvantifikáciu (spoznanie, prejavy a vyhodnocovanie). Ukážeme si tiež niečo, čo využívajú aj lekári (hoci pomenej), avšak plný potenciál tejto informácie, ktorú získavame, nevyužívame ani zďaleka naplno. Ja ti ukážem čo sledovať, na čo sa zamerať, a čo si všímať.

Každý workshop bude trvať cca 2 až 2,5 hodiny (hlavná časť – moja prednáška) + väčšia obedná pauza + 1 až 2 hodiny priestor na diskusiu/otázky.

Teším sa na každého a prípadné bližšie info aj možnosť objednávky/registrácie nájdeš na čísle na obrázku alebo na tomto odkaze!

Tiež ti dávam do pozornosti moje 2 tlačené Knihy, ktoré môžeš zakúpiť aj v Akciovom balíčku, a to najdôležitejšie – možnosť pridať sa medzi Prémium členov, kde získavaš ako Platinoví člen vytlačené knihy, rovnako aj množstvo ďalších materiálov, webinárov, pomôcok automaticky v cene členstva!

Mnohí z Vás sa cez sviatky medzi členov pridali a už prvé informácie „čerpajú“. Členstvo funguje aj naďalej a ak sa rozhodneš pridať, tešíme sa na teba!

Hlavne si pamätaj, že v dnešnom modernom svete platí, že Čím viac vieš, tým lepšie sa môžeš Rozhodovať a Konať!

REFERENCIE, ODKAZY, LINKY a CITÁCIE:

 1. https://jaroslavlachky.sk/voz-3-teoria-relativity-a-svetlo-ako-strojca-gravitacie-aj-casu/
 2. https://jaroslavlachky.sk/vznik-zivota-6-dha-alias-kyselina-dokosahexaenova/
 3. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Chemiosmotick%C3%A1_teorie
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961091/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477626/
 6. https://surgicallycleanair.com/ultraviolet-light-uv-c-a-highly-effective-way-to-kill-germs-and-viruses/
 7. https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-018-5068-0
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884001
 9. https://europepmc.org/article/med/26528676
 10. https://www.anbarlab.org/
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Euxinia
 12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254119300373
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4983274/
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogenase
 15. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zg4qfcw/revision/1
 16. https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeta_potenci%C3%A1l
 17. https://sk.wikipedia.org/wiki/Sinice
 18. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rhizobium
 19. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rhizosf%C3%A9ra
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizosphere
 21. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1004315321332
 22. https://www.openaccessgovernment.org/agriculture-and-human-health/107882/
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849315/
 24. https://conservetorch.org/nitrogen/
 25. Eldho NV, Feller SE, Tristram-Nagle S, Polozov IV, Gawrisch K. Polyunsaturated docosahexaenoic vs docosapentaenoic acid—Differences in lipid matrix properties from the loss of one double bond. J Am Chem Soc. 2003;125(21):6409–21. 10.1021/Ja029029o
 26. Soubias O, Gawrisch K. Docosahexaenoyl chains isomerize on the sub-nanosecond time scale. J Am Chem Soc. 2007;129(21):6678–9. 10.1021/Ja068856c
 27. Feller SE, Gawrisch K. Properties of docosahexaenoic-acid-containing lipids and their influence on the function of rhodopsin. Curr Opin Struc Biol. 2005;15(4):416–22. 10.1016/J.Sbi.2005.07.002
 28. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.13981

Chcete z informácií načerpať ešte viac?

Pridajte sa medzi premium členov !

Prémium členstvo ti pomôže v zlepšení tvojho Zdravia, Mysle a Výkonnosti. Objav s nami svoj plný Potenciál!

Ako prémium člen získavaš prístup ku množstvu cenných materiálov, knihám, ekurzom, súkromným webinárom, spoločným pravidelným ZOOM-meetingom, či ku súkromnému diskusnému fóru, v ktorom medzi sebou zdieľame svoje skúsenosti/progressy, radyTipy!

Staň sa súčasťou našej rastúcej Komunity, medzi ktorými máš neustálu podporu! 


Ak máš nejakú otázku, alebo si našiel v článku gramatickú chybičku, napíš mi prosím dole do komentára :) 

Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním nový článok, vlož svoj email a ja ti pošlem upozornenie :)


Najpredávanejšie Protukty na Eshope, ktoré Vám môžu pomôcť prevziať svoj Život do vlastných Rúk!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov